***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی AWT IMAGE

مشخصات فردی 
  نام ونام خانوادگی: عبدالحمید نقره کار 
  متولد: 1322 تهران 
  رتبه علمی : دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،
  دانشگاه علم و صنعت ایران 
  پست الکترونیکnoghre AT iust.ac.ir
  آدرس : تهران ، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ایران 
  دانشکده معماری و شهرسازی ، کد پستی 16844 
  تلفن : 77240467 
  دورنگار : 77240468  
  

مسجدی برای خدا یا الهه‌های یونان؟ + تصاویر1- سوابق آموزشی: 
 قبل از انقلاب : تدریس (غیر رسمی ) در هنرستان کارآموز  (نارمک) و دبیرستان جهان آراء، تشکیل و تفسیر قرآن در هیأت های مذهبی (فامیلی و مساجدتهران  
  بعد از انقلاب : تدریس دروس، مبانی نظری معماری، حکمت هنر اسلامی، فلسفه هنر و زیبایی شناخت شناسی ، معماری اسلامی (حکمت و روشها)، حقوق در معماری، بررسی تطبیقی معماری،سیر اندیشه ها در معماری مسکن، طراحی معماری 1، طراحی معماری 5 ( در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری) و راهنمایی طراحی های نهایی مقاطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) و رساله های نهایی مقطع دکتری (مجموعاً به مدت 28 سال) در دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده هنر اسلامی تبریز و دانشگاه الزهراء.)


2-سوابق پژوهشی :
1-2-پیشینه تالیف ، کتاب و داوری : 
 کتاب درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی سال    -1378-1377 
 کتاب مبانی نظری معماری ، دانشگاه پیام نور ، سال 1388 
 کتاب انسان ، طبیعت ، معماری، دانشگاه پیام نور،1388 
 کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی برای معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 1389
 کتاب اصلاحی مبانی نظری معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 1389
 کتاب اصلاحی رابطه انسان با طبیعت و معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 کتاب تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری –دبیر خانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی-1387
2-2-طرح های تحقیقاتی انجام شده 
 طرح تحقیقاتی درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی1377-1378 
 طرح تحقیقاتی تحقق پذیری معماری ایرانی _ اسلامی با تاکید بر هویت در شهرهای جدید، وزرات مسکن و شهرسازی1390
 نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر ، زیبایی و معماری (رساله نظریه پردازی داوری و تأیید شده با عنوان : تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری ) 
 بررسی تطبیقی نیایشگاه های غربی ( یونان و روم ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1383 
  بررسی تطبیقی نیایشگاه های شرقی ( هند و چین ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1385 
 بررسی تطبیقی نیایشگاه های شرقی ( ژاپن ) با مساجد ،دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1386 
 روش تحقیق در گرایش معماری (مباحث بین رشته ای ) ،دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1388 
 مقایسه و ارزیابی معماری مساجد با معابد یونان وروم، دانشگاه علم وصنعت ایران سال، 1381 
 تاثیرات فرهنگی _ اجتماعی ، فروش تراکم مسکونی و مشاع سازی در تهران ،کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 
 انجام طرح تحقیقاتی (روش تحقیق در علوم انسانی ، هنر و معماری) ،دانشگاه علم وصنعت ایران سال، 1381 
 بررسی تطبیقی در مورد ایده های فضایی _ هندسی در معماری، دانشگاه علم وصنعت ایران سال، 1388
3-2-مقالات علمی پژوهشی( (ISC (شخصی و مشترک) :
 پیمایش در تبیین اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان ، مجله آرمان شهر ، 1388 
 نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زیبایی و آثار معماری ، مجله بین المللی دانشگاه علم و صنعت ایران،1388 
 بررسی تطبیقی در نسبت تکنولوژی و معماری ، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ 
  آرامش در دیدگاه اسلامی و تجلی آن در خانه های ایرانی، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ 
 ارزیابی رویکرد شالوده شکنی به معماری از دیدگاه اسلامی، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ 
 جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری از دیدگاه اسلامی ، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ 
 تاثیر فرهنگ غربی بر هویت معماری معاصر ایران، مجله انجمن علمی، تأیید شده برای چاپ 
 روش پژوهش میان رشته‌ای در پرتو بینش اسلامی. (ارائه شده به مجله انجمن علمی پذیرفته شده) ،1388 ( مشترک با دانشجویان ) 
 مدل‌سازی، روش مفید برای پژوهش‌های میان رشته‌ای پذیرفته شده در مجله انجمن علمی معماری وشهرسازی (علمی- پژوهشی) ،1388 ( مشترک با دانشجویان)
  مقاله ISC به زبان انگلیسی در مجله بین المللی دانشگاه علم وصنعت ایران JUNE 2012 VOL.22 NO.12012 ) مشترک با دانشجویان ) 
 مقاله با عنوان ( تحقق پذیری هویت اسلامی در آثار معماری ) در فصلنامه( مطالعات شهر ایرانی _ اسلامی )، 1391 ( مشترک با دانشجویان ) 
 چاپ مقاله با عنوان (آسیب شناسی سامانه مسکن ایرانی ، بر پایه تحلیل نشانه شناختی لایه های متن مسکن ) در مجله هنرهای زیبا،1388 ( مشترک با دانشجویان ) 
 مقاله با عنوان ( تاملی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر ) نشریه معماری و شهرسازی، 1388 ( مشترک با دانشجویان)
 مقاله چاپ شده در فصلنامه علمی _ پژوهشی عنوان : (حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن )،1390 ( مشترک با دانشجویان )
 مقاله مشترک به زبان انگلیسی ( چاپ شده در مجله بین المللی دانشگاه )،1388 ( مشترک با دانشجویان ) 
 تاثیر اندیشه های غربی بر هویت معماری ایران با تاکید بر مبحث پست مدرنیسم در معماری تهران، انجمن علمی معماری و شهرسازی ، سال 1390 
 سازمان فضایی شهرداری ابواب البر دوره ایلخانی با مطالعه موردی شب نمازان ، ربع رشیدی و سلطانیه مطالعات معماری ایران ( کاشان ) ، 1390
 حفاظت میراث فرهنگی در آموزه های اسلامی ، مجله هفت شهر . 
 مقدمه ای بر مبانی طراحی فضای سبز در محیط های مسکونی ، فصلنامه معماری محوطه ، سال 1389 
 طبیعت توریسم و مجموعه های گردشکری ، فصلنامه شارستان، سال 1388 
 راز جاودانگی آثار معماری ، فصلنامه باغ نظر ، سال 1388 . 
 مطالعه برای طراحی مجتمع های آموزشی ، متناسب با اقلیم در شهر اصفهان . سال 1390 
 روش پژوهش در حوزه مبانی نظری معماری در پرتو بینش اسلامی ، مجله طرح و نماد ، 1388 (مشترک با دانشجویان) 
4-2-مقالات علمی –ترویجی : 
 باز تولید کالبدی و محتوای هویت اسلامی در هنر ومعماری معاصر، آبادی وزارت مسکن، سال1389 
 بالندگی اصول و مولفه های سامانمند هویت اسلامی در شالوده معماری معاصر از تک بناها تا بافت شهری ،آبادی وزارت مسکن 1389
  تبیین مدل رابطه صفات خلاقیت و برخی ایده ها ی خلاقانه در طراحی فضای مهد کودک ها، نوآوری های آموزشی،1388 
 معرفی نامه کتاب « هویت اسلامی در معماری»، مجله آبادی وزارت مسکن سال 1388 
 گزارش نشست و مقاله ارائه شده آن در نشریه علمی تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان   استان قم ، سال چهارم شماره 13 .( مشترک با دانشجویان ) 
  5-2-مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی : 
 حسن شناسی، سرچشمه هنر نبوی ( بررسی تطبیقی مکاتب زیبایی شناسی و هنر ( ،1388 
 جایگاه و ارزش‌های فضایی موجود در محورهای فرهنگی تاریخی شهرهای دوران اسلامی،1388 
 نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام. (همایش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت‌ها) 1388 
 نقد زیبایی‌شناسی پست مدرن بر اساس مبانی اسلامی (ارائه شده در همایش‌هنر نبوی)1388 
 مقایسه جمال و جلال در مبانی مسیحی و نبوی (اسلام) و تجلی آن‌ها در کلیساو مساجد ارسال شده برای همایش هنر نبوی، اصفهان 1388 
 ورود به طبیعت مسجد (پذیرفته شده در همایش هنر نبوی، اصفهان)1388 
 همایش شیخ بهایی عنوان مقاله شیخ بهایی ، اسلام و باید و نباید ها در فلسفه هنر و معماری ، در مشهد 1387 
 اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت ، بلند مرتبه سازی ، سازنده یا ویرانگر ، سال 1381 
 همایش جامعه مهندسی و اساتید معماریو شهرسازی اصفهان ، عنوان مقاله معماری و شهرسازی از منظر اسلامی . 
 همایش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت ها ، تهران ، نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام سال 1382 
 فناوری نوین در مساجد ، همایش هنر نبوی ، سال 1389 ( مشترک با دانشجویان) 
 شفافیت در معماری خانه های قاجاری تبریز ، همایش هنر معنوی سال 1389 ( مشترک با دانشجویان ) 
 میزگرد تخصصی درباره معماری مسجدبرای هفته جهانی مساجد ،1388
  پذیرش مقاله در همایش هنر و تمدن شیعی با عنوان ( گونه شناسی معماری مسجد با ...)، ( مشترک با دانشجویان 1388
  فن‌آوری نوین در مساجد پذیرفته شده در همایش هنر نبوی، اصفهان1388 
 شفافیت در معماری خانه‌های قاجاریه تبریز در همایش، فرهنگ و هنر قاجار در تبریز1388 ارائه مقاله در همایش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان (راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زیست محیطی ) از منظر معماری شهرسازی )1390. 
 همایش بین المللی معماری مسجد ، اصفهان ، عنوان مقاله (نمادهاو آرایه ها در معماری مساجد ایرانی _ اسلامی) 
 همایش و کارگاه آموزشی برای مدیران کل شهرستان ها و کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی، تهران ، عنوان مقاله (ابعاد هویت ایرانی _ اسلامی در معماری و شهرسازی) 
 سومین همایش آموزش معماری ، تهران ،عنوان مقاله ( بررسی چالش ها ، جستجوی راهکارها) دانشکده معماری پردیس هنرها 
 دانشگاه هنر اصفهان _ همایش بین المللی هنر نبوی ، اصفهان ، 1386باطن فضای قدسی سخنرانی در اولین پیش نشست تخصصی کنگره قم ، آرمان شهر شیعی 1390 
 سخنرانی درکارگاه آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد قم با عنوان ( نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر، معماری و شهرسازی  .
 سخنرانی در(چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ) به عنوان سخنران اصلی در مشهد مقدس 20 و 21/2/1391 با عنوان ( نسبت اسلام با برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت شهری ) 1391 
 ارائه سخنرانی در همایش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان ( راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زیست محیطی ) از منظر معماری و شهرسازی .
 همایش بین المللی معمار و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند 1386 ، Islamic architecture , Preception to Methodologhy
 همایش بین المللی معماری و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند Presenting a P roper pattern for thedesign of educational spaces ,based on eslamic architecture 
 همایش بین المللی معماری و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند، 1386 The effect of sustainable design in educationalspaces on artichitectural teaching of sustainable human habitats. 
 همایش بین المللی معماری و هنرهای اسلامی Creativiting andcrstion in(هند-مقاله مشترک) Islamic architecture imam mosque. (1386) 
 6-2-مقالات متفرقه :
 ارزیابی دستاوردهای سه دهه از انقلاب اسلامی و آینده ، مجله پیام ساختمان و تاسیسات ، 1388
 ویژگی‌های بین‌المللی معماری دوران اسلامی 1388 
 تأثیرات کالبدی شهرهای مدرن، 1388 ( مشترک با دانشجویان ) 
 فرازهایی درباره معماری از دیدگاه اسلام، 1388 
 پاسخ به سئوالات هویت شهری وزارت مسکن و شهر سازی، 1388 
 مقالاتی با عنوان تأمل برای تعامل (30مقاله)به عنوان سر مقاله در خبرنامه های هفتگی دانشگاه.از سال 1384 تا سال 1391
 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه شهید رجایی به مناسبت روز معلم، تهران عنوان مقاله ارزش ها و و یژگی های معماری ایرانی _ اسلامی 
 مصاحبه با خبرگزاری مهر ، تهران عنوان مقاله ( مهمترین شاخصه های معماری اسلامی 1384 )
 مقاله فرهنگ و معماری، سال 1388 
 تعریف جامعی از هویت اسلامی در معماری و شهرسازی.
 روش تحقیق و ارزیابی آثار هنری، سال 1388 
 مبانی و اصول معماری اسلامی ، سال 1388 
 فلسفه هنر و زیبایی سال 1388 
 بازشناسی و بازسازی ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی ، سال 1388 
 معماری مسجد از مفهوم تا کالبد
 حفظ ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی، سال 1388
 تحلیل ساختار(هندسی – فضایی) مجموعه بیت الله الحرام و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی دوران اسلامی ایران، سال 1388 
 معماری و شهرسازی از منظر اسلامی، سال 1388 
 نسبت مکاتب فکری و اعتقادی با فلسفه هنر و زیبایی، سال 1388 
 تأثیر فرهنگ اسلامی بر «معماری خانه‌ها و محلات مسلمانان »، سال 1379 
 رابطه معنا و صورت در هنرها و معماری ، سال 1385 
 نقش میراث معماری و شهرسازی اسلامی «دوران اسلامی» در دنیای معاصر، سال 1388 
 معماری و شهرسازی ما، معماران و شهرسازان ما، سال 1388 
 هنر، هنرمندی و آرمان‌شهر اسلامی، 1388 
 شهرسازی و شهرداری تهران از دیدگاه کارشناسان دانشگاهی ، 1388 
 سرچشمه ایده‌ها و ایده‌آل‌های هنرمندان(معماران) ، 1388 ( مشترک با دانشجویان) 
 بررسی و نقد کتاب روش‌تحقیق در معماری،1386 ( مشترک با دانشجویان ) 
 تبلور معماری ایرانی- اسلامی در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجویان ) 
 مفهوم و جایگاه کارکرد در معماری سنتی ایران، 1388 ( مشترک با دانشجویان
 معماری «آموزش معماری» بر مبنای اندیشه اسلامی ، 1388 ( مشترک با دانشجویان ) 
 آرامش در دیدگاه اسلام و تجلی آن در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجویان ) 
 خلاقیت ، خیال ومثال»، 1388 ( مشترک با دانشجویان ) 
 مقاله با عنوان طرح ورودی به عنوان بخشی از معماری آستانگی ،1388 ( مشترک با دانشجویان)
 تحلیل نشانه شناختی ، سامانه مسکن ایرانی بر پایه قرائت لایه های متن (مسکن) سال ( مشترک با دانشجویان ) 1390 
 بررسی تاثیر محیط طبیعی بررفتار و اخلاق از دید متفکران اسلامی و نتایج آن در طراحی محیط


 3-طراحی و نظارت بر طرح های معماری (مهندسی مشاور) :  
 طراحی و نظارت ساختمان مسجد قباء (خیابان شریعتی، مسجد قباء). 
 طراحی منزل مسکونی شهید آیت ا... دکتر بهشتی (شریعتی، قلهک)
  طراحی مجتمع آموزشی هنرستان کارآموز (جاده قدیم کرج). 
 طراحی و توسعه مسجد و مجموعه فرهنگی (خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا). 
 سرپرستی در طراحی چندین سایت از عقبه های لشگرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق جنگی (به کمک دانشجویان) . 
 طراحی و نظارت مسجد و مجتمع فرهنگی مسجدالرسول (ص) میدان رسالت (با کمک همکاران)
 طراحی 32 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران ( خیابان پاسداران). 
 طراحی 45 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی (طرح یا مهدی(عج))،( فرمانیه)،(باکمک همکاران) 
  سرپرستی و نظارت بر طراحی مجتمع های آموزشی و فرهنگی برای سازمان تبلیغات اسلامی ایران در شهرهای سردشت، پیرانشهر، بانه ( به وسیله دانشجویان و کمک اساتید)
 طراحی دفاتر خبر گذاری جمهوری اسلامی ایران در مراکز استان ها به صورت چهار تیپ قابل تکرار (با کمک همکاران) 
 سرپرستی و نظارت طرح توسعه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهرستان ری شامل توسعه شبستانهای موجود، احداث مصلی شهر ری، احداث مجتمع دانشگاهی (آموزشی – پژوهشی) دارالحدیث، توسعه حوزه علمیه برهان، احداث دبیرستان معارف اسلامی، احداث مراکز فرهنگی، احداث مهمان سرای زیارتی و قسمت های اداری و خدماتی (با همکاری تعدادی از دانشجویان و آقای مهندس محمد علی خان محمدی) با حدود یکصد هزار متر مربع زیربنا .
 طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت ولیعصر(عج) واقع در جنوب پارک دانشجو ( تئاتر شهر) واقع در خیابان ولیعصر با حدود 14 هزار متر مربع زیربنا .
 طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت نرگس(س) واقع در شمال خیابان نیایش با حدود 7 هزار متر مربع زیربنا . 
 طراحی مرحله اول مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت قائم(عج) واقع در جنوب پارک ملت و در شمال خیابان کریم خان زند با حدود 6 هزار متر مربع زیربنا . 
 طراحی ساختمان مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی در تهران(برنده اول مسابقه) با همکاری آقای دکتر سلمان نقره کار . 
 طراحی مساجد متعدد برای تهران و شهرستان ها . 
 طراحی هفت تیپ ساختمانی اداری بنیاد شهید شروع 84 و خاتمه 88 
 طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
 تالار بزرگ قرآن شهر همدان ( سالن اجتماعات و مجموعه فرهنگی بین المللی ) شهرداری همدان شروع 85.(حدود هفت هزار مترمربع با همکاری دکتر تاجر)
 تعدادی ویلا ، آپارتمان ، حسینیه و آستان امام زادگان در تهران و شهرستان ها .


4-  برخی از افتخارات: 
  برگزیده به عنوان نظریه پرداز برجسته در ششمین جشنواره بین المللی فارابی در سال1 139بنام  ( تعامل انسان با ایده‌های فضایی – هندسی مناسب برای هر یک از ابزار و شیوه‌های ادراک انسان در معماری) 
  که در اجلاسیه مورخ 3/3/90 به عنوان نظریه پردازی با امتیاز 85، مورد تأئید داوران قرار گرفته بود، در جلسه شورای علمی رؤسای کرسی‌های نظریه پردازی شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورخ 14/8/90 به تأئید نهایی رسید و مقرر شد، از این رساله حمایت‌های مصوب به عمل آید. 
  پژوهشگر برگزیده از طرف استانداری تهران در سال 1389. 
  استاد بسیجی نمونه _ مناطق استانی اول و دوم _ بسیج اساتید کشور در سال 1390. 
  استاد بسیجی نمونه سال 1391 در استان تهران، از طرف بسیج اساتید مرکز. 
  استاد نمونه دانشگاه در توسعه همکاری های علمی و بین المللی سال2 139


  5-برخی از مسئولیتهای گذشته و حال : 
 مدیر قطب علمی ( معماری اسلامی ) – از سال 1391
 . معاونت عمران و طرح و برنامه دانشگاه 
 معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه 
 مدیر گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی 
 ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران حدود 14 سال  (سه دوره)
 ریاست مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران حدود 18 سال.  
 مسئول کمیته جنگ دانشگاه
 سرپرست دفتر فنی مشترک دانشکده معماری و نیروی زمینی سپاه پاسداران 
 عضو دفتر گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
 عضو کمیته علمی – آموزشی هیأت نظارت و ارزشیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی 
 عضو هیأت پژوهشی گروه هنر و معماری در سازمان سمت ( به مدت یک سال)
 عضو کمیته گزینش اساتید دانشگاه علم و صنعت
 عضو کمیته انضباتی اساتید  دانشگاه. (از طرف نماینده مقام معظم رهبری دانشگاه) 
   عضو هیأت امنای فرهنگستان هنر و عضو گروه معماری آن
 عضویت کمسیون تخصصی معماری و شهرسازی و علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران از تاریخ 27/1/91
 عضو کار گروه تخصصی راه و عمران مربوط به طرح های کلان ملی 
 مدیر گروه هنر و معماری و شهرسازی در شورای تدوین نقشه راه تمدن نوین اسلامی.
 برگزاری کارگاه های دانش افزایی برای همکاران دانشگاهی.
 ریاست کرسی نظریه پردازی گروه هنر معماری و شهرسازی شورایعالی انقلاب فرهنگی حدود 14 سال. 
 رئیس کارگروه معماری و شهرسازی ، شورای عالی تحول و ارتقاء علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی  از سال 1391. 
 مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران حدود 15 سال در سه دوره.
 عضو شواریعالی برنامه ریزی مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1391و کمیته تخصصی آن
 سر دبیر نشریه پژوهش های معماری اسلامی متعلق به قطب علمی معماری اسلامی از سال 1392


 6-سوابق مبارزاتی و انقلابی : 
 عضو مؤسس انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی.(49-42)  
  سابقه جلب به سازمان امنیت شاه در دوره دانشجویی
  سابقه زندان در کمیته مشترک شهربانی شاه بعد از فارغ التحصیلی. 
 مجروح در حادثه انفجار ساختمان ریاست جمهوری در سال . . . 
 مجروح در حادثه تصادف هنگام عزیمت به منطقه جنگی در جهت تشکیل دفتر فنی مشترک دانشکده معماری با سپاه پاسداران.
 شرکت داوطلبانه و بسیجی در دفاع مقدس. ( عملیات مرصاد)
 عضو مؤسس بسیج اساتید، که از دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز شد

7-حوزه تحقیقاتی در ارتباط با رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی: 
 تحقق پذیری معماری و شهرسازی از بعد فرهنگ ایرانی - اسلامی.
 بررسی تطبیقی معماری و شهرسازی از بعد حکمت و روشها. 
 . معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای فرهنگی ،آموزشی و مذهبی. 
 . معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای مسکونی و محله محوری. 
 نظریه پردازی در حوزه هویت ایرانی - اسلامی در معماری و شهرسازی. 
 ایده های فضایی - هندسی ، آرایه ها و نمادها در معماری و شهرسازی. 
 مجموعه مباحث در حوزه نسبت اسلام با فلسفه هنر ، زیبایی شناسی و معماری و شهرسازی.منابع : 

http://www.iust.ac.ir/find-89.12997.29075.fa.html

http://www.iust.ac.ir/find.php?item=79.12720.30890.fa

http://www.arshad623.blogfa.com/post/115/آثار-مکتوب-و-مقالات-آقای-دکتر-عبدالحمید-نقره-کار

http://javadfesharaki.blog.ir/1397/03/11/سوابق-استاد-عبدالحمید-نقره-کار-،- AWT IMAGE

مشخصات فردی
  نام ونام خانوادگی: عبدالحمید نقره کار
  متولد: 1322 تهران
  رتبه علمی : دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،
  دانشگاه علم و صنعت ایران
  پست الکترونیکnoghre AT iust.ac.ir
  آدرس : تهران ، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ایران
  دانشکده معماری و شهرسازی ، کد پستی 16844
  تلفن : 77240467
  دورنگار : 77240468 
 
1- سوابق آموزشی:
 قبل از انقلاب : تدریس (غیر رسمی ) در هنرستان کارآموز  (نارمک) و دبیرستان جهان آراء، تشکیل و تفسیر قرآن در هیأت های مذهبی (فامیلی و مساجدتهران 
  بعد از انقلاب : تدریس دروس، مبانی نظری معماری، حکمت هنر اسلامی، فلسفه هنر و زیبایی شناخت شناسی ، معماری اسلامی (حکمت و روشها)، حقوق در معماری، بررسی تطبیقی معماری،سیر اندیشه ها در معماری مسکن، طراحی معماری 1، طراحی معماری 5 ( در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری) و راهنمایی طراحی های نهایی مقاطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) و رساله های نهایی مقطع دکتری (مجموعاً به مدت 28 سال) در دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده هنر اسلامی تبریز و دانشگاه الزهراء.)


2-سوابق پژوهشی :
1-2-پیشینه تالیف ، کتاب و داوری :
 کتاب درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی سال    -1378-1377
 کتاب مبانی نظری معماری ، دانشگاه پیام نور ، سال 1388
 کتاب انسان ، طبیعت ، معماری، دانشگاه پیام نور،1388
 کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی برای معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 1389
 کتاب اصلاحی مبانی نظری معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 1389
 کتاب اصلاحی رابطه انسان با طبیعت و معماری برای معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 کتاب تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری –دبیر خانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی-1387
2-2-طرح های تحقیقاتی انجام شده
 طرح تحقیقاتی درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی1377-1378
 طرح تحقیقاتی تحقق پذیری معماری ایرانی _ اسلامی با تاکید بر هویت در شهرهای جدید، وزرات مسکن و شهرسازی1390
 نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر ، زیبایی و معماری (رساله نظریه پردازی داوری و تأیید شده با عنوان : تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری )
 بررسی تطبیقی نیایشگاه های غربی ( یونان و روم ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1383
  بررسی تطبیقی نیایشگاه های شرقی ( هند و چین ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1385
 بررسی تطبیقی نیایشگاه های شرقی ( ژاپن ) با مساجد ،دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1386
 روش تحقیق در گرایش معماری (مباحث بین رشته ای ) ،دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1388
 مقایسه و ارزیابی معماری مساجد با معابد یونان وروم، دانشگاه علم وصنعت ایران سال، 1381
 تاثیرات فرهنگی _ اجتماعی ، فروش تراکم مسکونی و مشاع سازی در تهران ،کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
 انجام طرح تحقیقاتی (روش تحقیق در علوم انسانی ، هنر و معماری) ،دانشگاه علم وصنعت ایران سال، 1381
 بررسی تطبیقی در مورد ایده های فضایی _ هندسی در معماری، دانشگاه علم وصنعت ایران سال، 1388
3-2-مقالات علمی پژوهشی( (ISC (شخصی و مشترک) :
 پیمایش در تبیین اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان ، مجله آرمان شهر ، 1388
 نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زیبایی و آثار معماری ، مجله بین المللی دانشگاه علم و صنعت ایران،1388
 بررسی تطبیقی در نسبت تکنولوژی و معماری ، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ
  آرامش در دیدگاه اسلامی و تجلی آن در خانه های ایرانی، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ
 ارزیابی رویکرد شالوده شکنی به معماری از دیدگاه اسلامی، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ
 جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری از دیدگاه اسلامی ، مجله انجمن علمی ، تأیید شده برای چاپ
 تاثیر فرهنگ غربی بر هویت معماری معاصر ایران، مجله انجمن علمی، تأیید شده برای چاپ
 روش پژوهش میان رشته‌ای در پرتو بینش اسلامی. (ارائه شده به مجله انجمن علمی پذیرفته شده) ،1388 ( مشترک با دانشجویان )
 مدل‌سازی، روش مفید برای پژوهش‌های میان رشته‌ای پذیرفته شده در مجله انجمن علمی معماری وشهرسازی (علمی- پژوهشی) ،1388 ( مشترک با دانشجویان)
  مقاله ISC به زبان انگلیسی در مجله بین المللی دانشگاه علم وصنعت ایران JUNE 2012 VOL.22 NO.12012 ) مشترک با دانشجویان )
 مقاله با عنوان ( تحقق پذیری هویت اسلامی در آثار معماری ) در فصلنامه( مطالعات شهر ایرانی _ اسلامی )، 1391 ( مشترک با دانشجویان )
 چاپ مقاله با عنوان (آسیب شناسی سامانه مسکن ایرانی ، بر پایه تحلیل نشانه شناختی لایه های متن مسکن ) در مجله هنرهای زیبا،1388 ( مشترک با دانشجویان )
 مقاله با عنوان ( تاملی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر ) نشریه معماری و شهرسازی، 1388 ( مشترک با دانشجویان)
 مقاله چاپ شده در فصلنامه علمی _ پژوهشی عنوان : (حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن )،1390 ( مشترک با دانشجویان )
 مقاله مشترک به زبان انگلیسی ( چاپ شده در مجله بین المللی دانشگاه )،1388 ( مشترک با دانشجویان )
 تاثیر اندیشه های غربی بر هویت معماری ایران با تاکید بر مبحث پست مدرنیسم در معماری تهران، انجمن علمی معماری و شهرسازی ، سال 1390
 سازمان فضایی شهرداری ابواب البر دوره ایلخانی با مطالعه موردی شب نمازان ، ربع رشیدی و سلطانیه مطالعات معماری ایران ( کاشان ) ، 1390
 حفاظت میراث فرهنگی در آموزه های اسلامی ، مجله هفت شهر .
 مقدمه ای بر مبانی طراحی فضای سبز در محیط های مسکونی ، فصلنامه معماری محوطه ، سال 1389
 طبیعت توریسم و مجموعه های گردشکری ، فصلنامه شارستان، سال 1388
 راز جاودانگی آثار معماری ، فصلنامه باغ نظر ، سال 1388 .
 مطالعه برای طراحی مجتمع های آموزشی ، متناسب با اقلیم در شهر اصفهان . سال 1390
 روش پژوهش در حوزه مبانی نظری معماری در پرتو بینش اسلامی ، مجله طرح و نماد ، 1388 (مشترک با دانشجویان)
4-2-مقالات علمی –ترویجی :
 باز تولید کالبدی و محتوای هویت اسلامی در هنر ومعماری معاصر، آبادی وزارت مسکن، سال1389
 بالندگی اصول و مولفه های سامانمند هویت اسلامی در شالوده معماری معاصر از تک بناها تا بافت شهری ،آبادی وزارت مسکن 1389
  تبیین مدل رابطه صفات خلاقیت و برخی ایده ها ی خلاقانه در طراحی فضای مهد کودک ها، نوآوری های آموزشی،1388
 معرفی نامه کتاب « هویت اسلامی در معماری»، مجله آبادی وزارت مسکن سال 1388
 گزارش نشست و مقاله ارائه شده آن در نشریه علمی تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان   استان قم ، سال چهارم شماره 13 .( مشترک با دانشجویان )
  5-2-مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی :
 حسن شناسی، سرچشمه هنر نبوی ( بررسی تطبیقی مکاتب زیبایی شناسی و هنر ( ،1388
 جایگاه و ارزش‌های فضایی موجود در محورهای فرهنگی تاریخی شهرهای دوران اسلامی،1388
 نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام. (همایش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت‌ها) 1388
 نقد زیبایی‌شناسی پست مدرن بر اساس مبانی اسلامی (ارائه شده در همایش‌هنر نبوی)1388
 مقایسه جمال و جلال در مبانی مسیحی و نبوی (اسلام) و تجلی آن‌ها در کلیساو مساجد ارسال شده برای همایش هنر نبوی، اصفهان 1388
 ورود به طبیعت مسجد (پذیرفته شده در همایش هنر نبوی، اصفهان)1388
 همایش شیخ بهایی عنوان مقاله شیخ بهایی ، اسلام و باید و نباید ها در فلسفه هنر و معماری ، در مشهد 1387
 اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت ، بلند مرتبه سازی ، سازنده یا ویرانگر ، سال 1381
 همایش جامعه مهندسی و اساتید معماریو شهرسازی اصفهان ، عنوان مقاله معماری و شهرسازی از منظر اسلامی .
 همایش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت ها ، تهران ، نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام سال 1382
 فناوری نوین در مساجد ، همایش هنر نبوی ، سال 1389 ( مشترک با دانشجویان)
 شفافیت در معماری خانه های قاجاری تبریز ، همایش هنر معنوی سال 1389 ( مشترک با دانشجویان )
 میزگرد تخصصی درباره معماری مسجدبرای هفته جهانی مساجد ،1388
  پذیرش مقاله در همایش هنر و تمدن شیعی با عنوان ( گونه شناسی معماری مسجد با ...)، ( مشترک با دانشجویان 1388
  فن‌آوری نوین در مساجد پذیرفته شده در همایش هنر نبوی، اصفهان1388
 شفافیت در معماری خانه‌های قاجاریه تبریز در همایش، فرهنگ و هنر قاجار در تبریز1388 ارائه مقاله در همایش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان (راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زیست محیطی ) از منظر معماری شهرسازی )1390.
 همایش بین المللی معماری مسجد ، اصفهان ، عنوان مقاله (نمادهاو آرایه ها در معماری مساجد ایرانی _ اسلامی)
 همایش و کارگاه آموزشی برای مدیران کل شهرستان ها و کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی، تهران ، عنوان مقاله (ابعاد هویت ایرانی _ اسلامی در معماری و شهرسازی)
 سومین همایش آموزش معماری ، تهران ،عنوان مقاله ( بررسی چالش ها ، جستجوی راهکارها) دانشکده معماری پردیس هنرها
 دانشگاه هنر اصفهان _ همایش بین المللی هنر نبوی ، اصفهان ، 1386باطن فضای قدسی سخنرانی در اولین پیش نشست تخصصی کنگره قم ، آرمان شهر شیعی 1390
 سخنرانی درکارگاه آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد قم با عنوان ( نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر، معماری و شهرسازی  .
 سخنرانی در(چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ) به عنوان سخنران اصلی در مشهد مقدس 20 و 21/2/1391 با عنوان ( نسبت اسلام با برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت شهری ) 1391
 ارائه سخنرانی در همایش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان ( راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه با بحران زیست محیطی ) از منظر معماری و شهرسازی .
 همایش بین المللی معمار و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند 1386 ، Islamic architecture , Preception to Methodologhy
 همایش بین المللی معماری و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند Presenting a P roper pattern for thedesign of educational spaces ,based on eslamic architecture
 همایش بین المللی معماری و هنرهای اسلامی(مقاله مشترک) ، هند، 1386 The effect of sustainable design in educationalspaces on artichitectural teaching of sustainable human habitats.
 همایش بین المللی معماری و هنرهای اسلامی Creativiting andcrstion in(هند-مقاله مشترک) Islamic architecture imam mosque. (1386)
 6-2-مقالات متفرقه :
 ارزیابی دستاوردهای سه دهه از انقلاب اسلامی و آینده ، مجله پیام ساختمان و تاسیسات ، 1388
 ویژگی‌های بین‌المللی معماری دوران اسلامی 1388
 تأثیرات کالبدی شهرهای مدرن، 1388 ( مشترک با دانشجویان )
 فرازهایی درباره معماری از دیدگاه اسلام، 1388
 پاسخ به سئوالات هویت شهری وزارت مسکن و شهر سازی، 1388
 مقالاتی با عنوان تأمل برای تعامل (30مقاله)به عنوان سر مقاله در خبرنامه های هفتگی دانشگاه.از سال 1384 تا سال 1391
 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه شهید رجایی به مناسبت روز معلم، تهران عنوان مقاله ارزش ها و و یژگی های معماری ایرانی _ اسلامی
 مصاحبه با خبرگزاری مهر ، تهران عنوان مقاله ( مهمترین شاخصه های معماری اسلامی 1384 )
 مقاله فرهنگ و معماری، سال 1388
 تعریف جامعی از هویت اسلامی در معماری و شهرسازی.
 روش تحقیق و ارزیابی آثار هنری، سال 1388
 مبانی و اصول معماری اسلامی ، سال 1388
 فلسفه هنر و زیبایی سال 1388
 بازشناسی و بازسازی ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی ، سال 1388
 معماری مسجد از مفهوم تا کالبد
 حفظ ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی، سال 1388
 تحلیل ساختار(هندسی – فضایی) مجموعه بیت الله الحرام و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی دوران اسلامی ایران، سال 1388
 معماری و شهرسازی از منظر اسلامی، سال 1388
 نسبت مکاتب فکری و اعتقادی با فلسفه هنر و زیبایی، سال 1388
 تأثیر فرهنگ اسلامی بر «معماری خانه‌ها و محلات مسلمانان »، سال 1379
 رابطه معنا و صورت در هنرها و معماری ، سال 1385
 نقش میراث معماری و شهرسازی اسلامی «دوران اسلامی» در دنیای معاصر، سال 1388
 معماری و شهرسازی ما، معماران و شهرسازان ما، سال 1388
 هنر، هنرمندی و آرمان‌شهر اسلامی، 1388
 شهرسازی و شهرداری تهران از دیدگاه کارشناسان دانشگاهی ، 1388
 سرچشمه ایده‌ها و ایده‌آل‌های هنرمندان(معماران) ، 1388 ( مشترک با دانشجویان)
 بررسی و نقد کتاب روش‌تحقیق در معماری،1386 ( مشترک با دانشجویان )
 تبلور معماری ایرانی- اسلامی در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجویان )
 مفهوم و جایگاه کارکرد در معماری سنتی ایران، 1388 ( مشترک با دانشجویان
 معماری «آموزش معماری» بر مبنای اندیشه اسلامی ، 1388 ( مشترک با دانشجویان )
 آرامش در دیدگاه اسلام و تجلی آن در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجویان )
 خلاقیت ، خیال ومثال»، 1388 ( مشترک با دانشجویان )
 مقاله با عنوان طرح ورودی به عنوان بخشی از معماری آستانگی ،1388 ( مشترک با دانشجویان)
 تحلیل نشانه شناختی ، سامانه مسکن ایرانی بر پایه قرائت لایه های متن (مسکن) سال ( مشترک با دانشجویان ) 1390
 بررسی تاثیر محیط طبیعی بررفتار و اخلاق از دید متفکران اسلامی و نتایج آن در طراحی محیط


 3-طراحی و نظارت بر طرح های معماری (مهندسی مشاور) : 
 طراحی و نظارت ساختمان مسجد قباء (خیابان شریعتی، مسجد قباء).
 طراحی منزل مسکونی شهید آیت ا... دکتر بهشتی (شریعتی، قلهک)
  طراحی مجتمع آموزشی هنرستان کارآموز (جاده قدیم کرج).
 طراحی و توسعه مسجد و مجموعه فرهنگی (خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا).
 سرپرستی در طراحی چندین سایت از عقبه های لشگرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق جنگی (به کمک دانشجویان) .
 طراحی و نظارت مسجد و مجتمع فرهنگی مسجدالرسول (ص) میدان رسالت (با کمک همکاران)
 طراحی 32 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران ( خیابان پاسداران).
 طراحی 45 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی (طرح یا مهدی(عج))،( فرمانیه)،(باکمک همکاران)
  سرپرستی و نظارت بر طراحی مجتمع های آموزشی و فرهنگی برای سازمان تبلیغات اسلامی ایران در شهرهای سردشت، پیرانشهر، بانه ( به وسیله دانشجویان و کمک اساتید)
 طراحی دفاتر خبر گذاری جمهوری اسلامی ایران در مراکز استان ها به صورت چهار تیپ قابل تکرار (با کمک همکاران)
 سرپرستی و نظارت طرح توسعه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهرستان ری شامل توسعه شبستانهای موجود، احداث مصلی شهر ری، احداث مجتمع دانشگاهی (آموزشی – پژوهشی) دارالحدیث، توسعه حوزه علمیه برهان، احداث دبیرستان معارف اسلامی، احداث مراکز فرهنگی، احداث مهمان سرای زیارتی و قسمت های اداری و خدماتی (با همکاری تعدادی از دانشجویان و آقای مهندس محمد علی خان محمدی) با حدود یکصد هزار متر مربع زیربنا .
 طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت ولیعصر(عج) واقع در جنوب پارک دانشجو ( تئاتر شهر) واقع در خیابان ولیعصر با حدود 14 هزار متر مربع زیربنا .
 طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت نرگس(س) واقع در شمال خیابان نیایش با حدود 7 هزار متر مربع زیربنا .
 طراحی مرحله اول مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت قائم(عج) واقع در جنوب پارک ملت و در شمال خیابان کریم خان زند با حدود 6 هزار متر مربع زیربنا .
 طراحی ساختمان مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی در تهران(برنده اول مسابقه) با همکاری آقای دکتر سلمان نقره کار .
 طراحی مساجد متعدد برای تهران و شهرستان ها .
 طراحی هفت تیپ ساختمانی اداری بنیاد شهید شروع 84 و خاتمه 88
 طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
 تالار بزرگ قرآن شهر همدان ( سالن اجتماعات و مجموعه فرهنگی بین المللی ) شهرداری همدان شروع 85.(حدود هفت هزار مترمربع با همکاری دکتر تاجر)
 تعدادی ویلا ، آپارتمان ، حسینیه و آستان امام زادگان در تهران و شهرستان ها .


4-  برخی از افتخارات:
  برگزیده به عنوان نظریه پرداز برجسته در ششمین جشنواره بین المللی فارابی در سال1 139بنام  ( تعامل انسان با ایده‌های فضایی – هندسی مناسب برای هر یک از ابزار و شیوه‌های ادراک انسان در معماری)
  که در اجلاسیه مورخ 3/3/90 به عنوان نظریه پردازی با امتیاز 85، مورد تأئید داوران قرار گرفته بود، در جلسه شورای علمی رؤسای کرسی‌های نظریه پردازی شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورخ 14/8/90 به تأئید نهایی رسید و مقرر شد، از این رساله حمایت‌های مصوب به عمل آید.
  پژوهشگر برگزیده از طرف استانداری تهران در سال 1389.
  استاد بسیجی نمونه _ مناطق استانی اول و دوم _ بسیج اساتید کشور در سال 1390.
  استاد بسیجی نمونه سال 1391 در استان تهران، از طرف بسیج اساتید مرکز.
  استاد نمونه دانشگاه در توسعه همکاری های علمی و بین المللی سال2 139


  5-برخی از مسئولیتهای گذشته و حال :
 مدیر قطب علمی ( معماری اسلامی ) – از سال 1391
 . معاونت عمران و طرح و برنامه دانشگاه
 معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه
 مدیر گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی
 ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران حدود 14 سال  (سه دوره)
 ریاست مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران حدود 18 سال. 
 مسئول کمیته جنگ دانشگاه
 سرپرست دفتر فنی مشترک دانشکده معماری و نیروی زمینی سپاه پاسداران
 عضو دفتر گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 عضو کمیته علمی – آموزشی هیأت نظارت و ارزشیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 عضو هیأت پژوهشی گروه هنر و معماری در سازمان سمت ( به مدت یک سال)
 عضو کمیته گزینش اساتید دانشگاه علم و صنعت
 عضو کمیته انضباتی اساتید  دانشگاه. (از طرف نماینده مقام معظم رهبری دانشگاه)
   عضو هیأت امنای فرهنگستان هنر و عضو گروه معماری آن
 عضویت کمسیون تخصصی معماری و شهرسازی و علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران از تاریخ 27/1/91
 عضو کار گروه تخصصی راه و عمران مربوط به طرح های کلان ملی
 مدیر گروه هنر و معماری و شهرسازی در شورای تدوین نقشه راه تمدن نوین اسلامی.
 برگزاری کارگاه های دانش افزایی برای همکاران دانشگاهی.
 ریاست کرسی نظریه پردازی گروه هنر معماری و شهرسازی شورایعالی انقلاب فرهنگی حدود 14 سال.
 رئیس کارگروه معماری و شهرسازی ، شورای عالی تحول و ارتقاء علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی  از سال 1391.
 مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران حدود 15 سال در سه دوره.
 عضو شواریعالی برنامه ریزی مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1391و کمیته تخصصی آن
 سر دبیر نشریه پژوهش های معماری اسلامی متعلق به قطب علمی معماری اسلامی از سال 1392


 6-سوابق مبارزاتی و انقلابی :
 عضو مؤسس انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی.(49-42) 
  سابقه جلب به سازمان امنیت شاه در دوره دانشجویی
  سابقه زندان در کمیته مشترک شهربانی شاه بعد از فارغ التحصیلی.
 مجروح در حادثه انفجار ساختمان ریاست جمهوری در سال . . .
 مجروح در حادثه تصادف هنگام عزیمت به منطقه جنگی در جهت تشکیل دفتر فنی مشترک دانشکده معماری با سپاه پاسداران.
 شرکت داوطلبانه و بسیجی در دفاع مقدس. ( عملیات مرصاد)
 عضو مؤسس بسیج اساتید، که از دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز شد

7-حوزه تحقیقاتی در ارتباط با رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی:
 تحقق پذیری معماری و شهرسازی از بعد فرهنگ ایرانی - اسلامی.
 بررسی تطبیقی معماری و شهرسازی از بعد حکمت و روشها.
 . معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای فرهنگی ،آموزشی و مذهبی.
 . معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای مسکونی و محله محوری.
 نظریه پردازی در حوزه هویت ایرانی - اسلامی در معماری و شهرسازی.
 ایده های فضایی - هندسی ، آرایه ها و نمادها در معماری و شهرسازی.
 مجموعه مباحث در حوزه نسبت اسلام با فلسفه هنر ، زیبایی شناسی و معماری و شهرسازی.http://www.iust.ac.ir/content/29075/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1