***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی


اقای حاج عباس جعفری فشارکی و مهندس مجمدرضا ( حامد) جعفری فشارکی

موسسین شرکت تجهیزکاران ایرانیان طبغضنفر وثوقی

عضو هیات مدیریه

دندانپزشک - کارشناس بازار


عباس جعفری فشارکی

عضو هیات مدیریه

مدیریت مالی - کارشناس تولید


محمد کاظم ترابی

عضو هیات مدیریه

مدیریت مالی - کارشناس واردات


محمد رضا وثوقی

عضو هیات مدیریه

دندانپزشک - کارشناس تجهیزات


محمد رضا جعفری فشارکی

عضو هیات مدیریه

کارشناسی ارشد MIT - کارشناس مدیریت


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۱۲