***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی


فریبرز حقیقت‏ دار فشارکی 

استادیار 
دانشکده برق 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 
پست الکترونیک :

ایران 
اصفهان، نجف آباد 
بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 
کد پستی: 

تلفن: 
دورنگار: 
http://research.iaun.ac.ir/pd/haghighatdar/indexfa.php

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۱۵