***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعیآداب الشریعه یا آداب زندگی


آداب الشریعه یا آداب زندگی


آداب الشریعه یا آداب زندگی
مشخصات کتاب:
سرشناسه : فشارکی، محمدباقربن محمدجعفر، ۱۲۵۱ - ۱۳۱۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : آداب الشریعه، یا، آداب زندگی: با تصحیح کامل و مطابقت با صحیح ترین نسخه ها/ مولف فشارکی؛ تحقیق مجید نبوی.
مشخصات نشر : [اصفهان]: سید مجید نبوی، ۱۳۷۷.
مشخصات ظاهری : [۱۹۸] ص.
شابک : ۵۵۰۰ریال.
یادداشت : این کتاب در سال ۱۳۷۳ تحت عنوان "آداب الشریعه، یا، دستورات زندگی" توسط ارم منتشر شده است.
یادداشت : کتاب حاضر بر اساس کتاب حلیه المتقین نوشته ی علامه مجلسی می باشد.
یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۹۸ - ۱۹۷].
عنوان دیگر : آداب زندگی
عنوان دیگر : آداب الشریعه، یا، دستورات زندگی
موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم و زندگی اجتماعی
شناسه افزوده : نبوی، مجید ، محقق
شناسه افزوده : مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق. حلیه المتقین
رده بندی کنگره : BP۲۵۸/ف ۵آ۴ ۱۳۷۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۲
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۷-۱۴۶۲۷


‏سرشناسه : ف‍ش‍ارک‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر‏‫، ۱۲۵۱ - ۱۳۱۴ق.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : آداب‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌، ی‍ا، دس‍ت‍ورات‌ زن‍دگ‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ش‍ارک‍ی‌.
‏وضعیت ویراست : [وی‍راست ۲؟].
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ارم‌‏‫، ۱۳۷۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۴، ۶ ص.‬‏‫؛ ۵/۱۱ × ۵/۱۶ س‌م.‬
‏شابک : ۵۰۰ ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۳۰۰ ری‍ال‌ (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫ ۸۰۰ ری‍ال‌ (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰ ریال‬‏‫: چاپ پنجم‬‏‫ ‏‫‭‬‭‭‌‎ 964-5578-26-4 :‏‬
‏یادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۱.
‏یادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۵.
‏یادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۸.
‏عنوان دیگر : دس‍ت‍ورات‌ زن‍دگ‍ی‌.
‏موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم و زندگی اجتماعی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۵۸‏‫‬‭‭/ف‌۵آ۴ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۸۴۴

سرشناسه : ف‍ش‍ارک‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر‏‫، ۱۲۵۱ - ۱۳۱۴ق.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : آداب‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌، ی‍ا، دس‍ت‍ورات‌ زن‍دگ‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍ش‍ارک‍ی‌.
‏وضعیت ویراست : [ویراست؟].
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ارم‌‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۰ص.‏‫؛ ۵/۱۱ × ۱۶ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰ ری‍ال‌‮‬
‏یادداشت : چاپ قبلی: ارم، ۱۳۷۳ (۶، ۱۵۴ ص).
‏یادداشت : چاپ ششم.
‏عنوان دیگر : دس‍ت‍ورات‌ زن‍دگ‍ی‌.
‏موضوع : مسلمانان -- آداب و رسوم و زندگی اجتماعی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۵۸‏‫‬‭‭/ف‌۵آ۴ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۳‎۲‎۶‎۰‎۸‎۴

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2326084&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_

شماره کتابشناسی ملی : ۵۰۰۵۲۲۷
‏سرشناسه : ف‍ش‍ارک‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر‏‫، ۱۲۵۱ - ۱۳۱۴ق.‬
‏عنوان و نام پدیدآور : آداب الشریعة المطهرة[چاپ سنگی]/محمد باقر بن محمد جعفر فشارکی اصفهانی؛ محمدکاظم آشتیانی
‏وضعیت نشر : بی جا: بی نا، ۱۳۰۲ق (تاریخ کتابت)
‏مشخصات ظاهری : (بدون شماره گذاری)؛ قطع: ۱۰۰× ۱۶۵
‏یادداشت : زبان: فارسی
‏آغاز، انجام، انجامه : آغاز: بسمله، الحمدلله الذی ... بعد بنده فقیر ضعیف خاکسار و حقیر نحیف شرمسار تراب اقدام مومنین ابن محمد جعفر محمد باقر الاصفهانی العاصی الراجی بعرض اخوان ایمانی و اخلاء... 
انجام: ...بی تعلیم از خارج که انعلوم بیمعلم محالست در خارج چهارم آنکه از پیغمبر (ص) متواتر شده که خلیفه بعد از او دوازده‌اند و در غیر ایشان اینعدد معهود نیست .
‏یادداشت استنساخ : ذیحجه ۱۳۰۲ق.
‏مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نستعلیق 
نوع کاغذ:فرنگی 
نوع و تز ئینات جلد:تیماج یک لای سبز، مجدول ضربی
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.فرسودگی و آسیب دیدگی جلد، جداشدگی شیرازه از عطف
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : مشار فارسی ۱: ۵۰
‏معرفی چاپ سنگی : در آخر کتاب طریقه ختم سوره واقعه آورده شده است نیز بنگرید به شماره بازیابی ۳۱۳۵۷ در فهرست همین کتابخانه
‏صحافی شده با : اصول دین/4015022
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ 
Islamic Ethics 
مسلمانان -- آداب و رسوم و زندگی اجتماعی 
Muslims -- Social life and customs 
اسلام -- مطالب گونه‌گون 
Islam -- Miscellanea
‏شماره دستیابی : ۶-۳۴۳۴۳

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=5005227&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۲۲