***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی


  

   مدیرعامل محترم شرکت سازندگی انصار

     جناب اقای مهندس محمدی

موضوع: ارزیابی ملک کیان پارس

با سلام و احترام؛

عطف به ابلاغیه شماره 26767/1/116/ش مورخ 5/12/94 آن شرکت مبنی بر ارزیابی عرصه و اعیان ملک کیان پارس اهواز هیئت کارشناسی در تاریخ 14/4/95 ، به محل ملک مراجعه و پس از بازدید از ملک و بررسی اسناد و مدارک ابرازی، نظریه کارشناسی بشرح زیر تقدیم می­گردد.


الف) موقعیت ملک

نشانی ملک : اهواز کیان پارس نبش خیابان مطهریموقعیت ملک

 

 

ب) مشخصات ثبتی

1-    طبق تصویرسند مالکیت با شماره چاپی 077428، ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 50/521 مترمربع پلاک ثبتی 512 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش هشت اهواز کیان آباد که با شماره ثبت 4851 در صفحه 334 دفتر 27 در تاریخ 17/03/72 بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) ثبت و صادر گردیده و مع الواسطه برابرسند شماره 66445 به تاریخ  21/02/87 دفترخانه 370 تهران بنام شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان انتقال قطعی یافته است.

2-    طبق تصویر سند مالکیت با شماره چاپی 077424، ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 30/591 مترمربع پلاک ثبتی 513 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش هشت اهواز کیان آباد که با شماره ثبت 4852 در صفحه 337 دفتر 27 در تاریخ 18/03/72 بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) ثبت و صادر گردیده و مع الواسطه برابرسند شماره 66448 به تاریخ  21/02/87 دفترخانه 370 تهران بنام شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان انتقال قطعی یافته است.

3-    طبق تصویر سند مالکیت با شماره چاپی 077422، ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 600 مترمربع پلاک ثبتی 514 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش هشت اهواز کیان آباد که با شماره ثبت 4853 در صفحه 340 دفتر 27 در تاریخ 18/03/72 بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) ثبت و صادر گردیده و مع الواسطه برابرسند شماره 66443 به تاریخ  21/02/87 دفترخانه 370 تهران بنام شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان انتقال قطعی یافته است.

4-    طبق تصویر سند مالکیت با شماره چاپی 854511/2، ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 300 مترمربع پلاک ثبتی 515 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش هشت اهواز کیان آباد که با شماره ثبت 5982 در صفحه 374 دفتر 37 در تاریخ 01/04/54 بنام آقای محمدعلی موبد ثبت و صادر گردیده و مع الواسطه برابرسند شماره 143717 به تاریخ  13/09/90 دفترخانه 47 اهواز بنام شرکت سازندگی انصار(سهامی خاص) انتقال قطعی یافته است.

5-    طبق تصویر اسناد مالکیت با شماره چاپی 323883/3 و 323884/3، ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 300 مترمربع پلاک ثبتی 5230  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش هشت اهواز کیان آباد که با شماره ثبت 4854 و 5267 در صفحات 343 و 386 دفاتر 27 و 43 در تاریخ 13/03/58 بنام خانمها پریوش و فخری موبد به نسبت هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و صادر گردیده و برابرسند شماره 143730 به تاریخ  13/09/90 دفترخانه 47 اهواز بنام شرکت سازندگی انصار(سهامی خاص) انتقال قطعی یافته است.

ج) مشخصات پروانه ساختمانی

طبق تصویر پروانه ساختمان بشماره 21787/21/2 مورخ 08/09/88 صادره توسط شهرداری منطقه 2 اهواز، مساحت زمین طبق اسناد مالکیت پلاکهای 512 و 513 و 514 فرعی از 5 اصلی 50/1720 مترمربع و پس از رعایت بر اصلاحی 63/1413 مترمربع و کاربری زمین مجتمع اداری، تجاری، تفریحی، جهت یک بلوک 31 طبقه با مساحت کل 08/31219 مترمربع با تعداد 37 واحد اداری به مساحت 78/16997 مترمربع و 23 واحد تجاری به مساحت 91/2466 مترمربع و تاسیسات به مساحت 56/1523 منرمربع و شهربازی به مساحت 65/1633 مترمربع و 102 واحد پارکینگ به مساحت 80/2542 مترمربع می­باشد.

د) وضعیت موجود عملیات ساختمانی

برابر مشاهدات میدانی در ملک مذکور عملیات اجرایی بشرح زیر انجام شده است :

-        عملیات خاکبرداری به متراژ تقریبی 17000 مترمکعب صورت پذیرفته است.

-        اجرای دیوار حایل بتنی

-        اجرای شمع­های بتونی درجا با حجم تقریبی 3750 متر

-        اجرای فندانسیون به مساحت  2070  مترمکعب

-        اجرای نیلینگ

-       
وجود برق 50 آمپر سه فاز و تک فاز 25 آمپر وآب وگاز و تلفن

-       

 

 

 

 

 

 

-       

 


 

 


 

 

ه) مصالح درحال انتقال به پروژه

ساخت 16 ستون فلزی و 15 تیر فلزی تیرورق  به وزن 700 تن که تولید شده ومقرر است بزودی به پروژه منتقل گردد.

و) درضمن موارد زیر نیز موجود می باشد ، که در ارزیابی منظور نشده است :

·       تجهیز کارگاه شامل کانکس­های نگهبانی و کارگری و دفتر فنی و ...

·        نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور

 

 

*) نظریه کارشناسی

     با توجه به مراتب فوق­الذکر و موقعیت محلی و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در ارزیابی، ارزش 6 دانگ ملک با مساحت عرصه طبق اسناد مالکیت80/2311 مترمربع و برابر پروانه ساختمان بشماره 21787/21/2 مورخ 08/09/88 به مساحت 63/ 1413مترمربع ،  با زیربنای ناخالص به مساحت 08/31219 مترمربع و با تعداد 37 واحد اداری به مساحت 78/16997 مترمربع و23 واحد تجاری به مساحت 91/2466 مترمربع و تاسیسات به مساحت 56/1523 مترمربع و شهربازی به مساحت 65/1633 مترمربع و 102 واحد پارکینگ به مساحت 80/2542 مترمربع و انشعابات برق و تلفن و هزینه­های خاکبرداری و اجرای شمع­های درجا اجرا شده است. به ارزش کل   1.050.000.000.000  ریال ، معادل  105.000.000.000تومان تعیین واعلام میگردد . 

 

  

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی          


      مهندس صفرعلی حیدرنژاد    

        

      مهندس محسن محمدی

 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۰۸

نظرات  (۱)

گزارش کارشناس رسمی قوه قضاییه (دادگشتری )