***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

کتاب : آیین نامه ضوابط فنی دفاع غیر عامل در مکان یابی سد ها و خطوط انتقال آب

 سازمان پدافند غیر عامل

 :کمیته ندوین به ترتیب الفبا 

هادی بهادری

فتح الله شمسایی

مصطفی فرزام شاد

مهدی مدیری

شریف مطوف

سید جواد هاشمی فشارکی


 

آیین نامه ضوابط فنی پدافند غیر عامل در مکان یابی سد ها و خطوط انتقال آبآیین نامه ضوابط فنی دفاع غیر عامل در مکان یابی سد ها 

و دفاع غیر عامل در خطوط انتقال آب
Seyed Javad Hashemi Fesharaki