***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

 مطالعه موردی : «شبکه خویشاوندی فشارکی ها»

درخصوص جامعه فشارکی 

عنوان نشریه:  رفاه اجتماعی :   تابستان 1390 , دوره  11 , شماره  41 ; از صفحه 39 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله:  مشارکت اجتماعی آنلاین و توسعه اجتماعات محلی در ایران
 
نویسندگان:  خانیکی هادی*, الوندی پدرام
 
 * دانشگاه علامه طباطبایی
 
چکیده: 

طرح مساله: این مقاله ضمن مروری بر رسانه های شهروندی به نسل چهارم از نظریه های ارتباطات توسعه می پردازد که تاکید آن ها بر «ارتباطات مشارکتی» است. در این دسته از نظریه ها به جای دسترسی شهروندان به رسانه ها، مشارکت و کنش گری آنان در ارتباطات محوریت دارد. به این ترتیب ایجاد فضاهای گفت وگویی از طریق رسانه ها و شکل گیری دموکراسی گفت وگویی در فرآیند ارتباطات اساس توسعه جوامع محلی به شمار می آیند. در این میان شبکه های مجازی از ظرفیت های مناسبی برای تحقق این وجه ارتباطات توسعه برخوردار هستند و می توانند مشارکت شهروندان محلی را در فضایی بی مکان شکل دهند. «شبکه خویشاوندی فشارکی ها» که موضوع مطالعه موردی در این مقاله است، نمونه موفقی از رسانه های مجازی است که با اندیشه محلی توانسته است، جهانی عمل کند و توانایی های این دسته از رسانه ها در توسعه را نشان دهد.
روش: برای انجام این پژوهش از موردپژوهی استفاده شده است اطلاعات از راه مصاحبه نیمه ساخت یافته با بنیان گزاران سایت و کاربران فعال آن و همچنین مشاهده مشارکتی از طریق شرکت در نشست های خانوادگی در سال های 1388 و 1389 به دست آمده است
.
یافته ها: شبکه خویشاوندی فشارکی ها باعث توجه دوباره به هویت «فشارکی» و روستای فشارک شده است و نه تنها افراد میان سال بلکه جوانان عضو خانواده را به خود جذب کرده است. کاربران فعال سایت، در گفت وگوهای فوروم سایت که درباره مسائل مختلف روز و همچنین زمینه ای برای فعالیت اجتماعی در فضای واقعی است، مشارکت می کنند و مسوولیت های مختلف را بر عهده می گیرند. فعالیت های مختلفی نیز حول محور این سایت برگزار می شود، از نشست سالانه خانواده فشارکی ها تا برگزاری تورهای مذهب و سیاحتی
.
نتایج: سایت اینترنتی شبکه خویشاوندی فشارکی ها نمونه ای از کاربرد اینترنت در توسعه جوامع محلی و تنظیم کارکردهای سنتی آنها در دنیای جدید است. شبکه ای که هم مبتنی بر مشارکت اعضاست، هم فرآیندهای دموکراتیک در آن برجسته است و با بهره گیری از مشارکت اعضای فامیل به توسعه ارتباطات اجتماعی و میان فردی، انسجام خانوادگی و توسعه فیزیکی روستا منجر شده است
.

 
کلید واژه: ارتباطات مشارکتی، جماعت های محلی، دموکراسی گفت وگویی، مشارکت اجتماعی برخط (آنلاین)
 
http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=153985


دریافت مقاله : 
http://www.sid.ir/FileServer/JF/62113904102
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۹