***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

مدیر گروه : جناب آقای دکتر محمد فشارکیدانشکده بهداشت- تاریخچه 
تاریخچه 


حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

تاریخچه گروه آمار :

گروه آمار و ریاضی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1367 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بامدیر گروهی جناب آقای دکتر محمد فشارکی تشکیل شد. در آن مقطع تنها دو نفر استادثابت در گروه به شرح زیرحضور داشتند:

الف- دکتر فشارکی و ب- جناب آقای هاشم پروانه مسیحا که هر دو نفر  درر شته ریاضی تحصیل کرده بودند. دکتر فشارکی دکتری ریاضی محض از آمریکا بود و آقای مسیحا فوق لیسانس ریاضی از دانشگاه شیراز را داشت و طرح سربازی خود را در دانشگاه ایران می گذراند.

 از مهر ماه سال 1369 خانم فاطمه حسینی وآقای حمید حقانی به گروه ملحق شدندکه هردو نفر فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته آمار حیاتی بودند.

در تیرماه 1370 خانم دکتر جمشیدی که البته در آن زمان فوق لیسانس خود را گرفته بودند به گروه ملحق شدند و بعدا در سال 1378 در مقطع دکتری قبول شدند و ادامه تحصیل دادند. خانم معصومه خوشگام نیز از اوایل سال 1372 به گروه پیوستند به طوری که تا پایان سال 1372 اعضای گروه عبارت بودند از:

دکتر فشارکی، آقای مسیحا ، آقای حقانی، فاطمه حسینی، خانم دکتر جمشیدی و خانم خوشگام.

آقای مسیحا پس از پایان طرح سربازی خود برای ادامه تحصیل به دانشگاه خواجه نصیر رفتند و از گروه جدا شدند و  به جای ایشان از یک نفرحق التدریس به اسم خانم ضرغامی که فوق لیسانس آمار از دانشگاه شهید بهشتی داشتند به گروه آمدند. آقای دکتر فشارکی نیز بعد از بازنشستگی گروه را ترک نمودند. دکتر گوهری از زمانی که دانشجوی دوره دکتری بودند به عنوان حق التدریس با گروه همکاری می کردند و حوالی سال 1386 رسما عضو هیئت علمی گروه شدند.پس ازآنهم که آقای دکتر رودباری در سال 1387 و دکتر صالحی در سال 1388 به گروه پیوستند. همچنین سرکار خانم دکتر ابوالقاسمی که کارشناس آمار دانشگاه بودند از سال 1388 به گروه پیوسته و بعد از دریافت مدرک دکترای خود در سال 1391رسما با عنوان استادیاری به همکاری خود با گروه ادامه دادند.

گروه در سال 1390 از محل سابق خود در خیابان ولی عصر به محل فعلی دانشگاه پرستاری انتقال یافت و از بهمن 1392 به دانشکده بهداشت دانشگاه پیوسته و با تصویب دانشکده با نام گروه آمار زیستی کار خود را در این دانشکده آغاز نمود.

در پایان سال 1392 گروه با اعضای دکتر رودباری، صالحی، حقانی، جمشیدی، ابوالقاسمی، گوهری و خانمها حسینی و خوشگام به سرویس دهی به گروه های مختلف دانشگاه به خدمت اشتغال داشته است.


http://iums.ac.ir/printme.php?item=32.13000.42438.fa

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۲۲