***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

 ایت الله فشارکی 


مجموعه ویژه : اهدائی
‏شناسه سند : ۹۹۸/۶۶۳۲
‏عنوان : تایید شیخ محمدحسین نجفی‌اصفهانی نظام‌الدوله‌زاده به عنوان تولیت موقوفات[سند]
‏منشا : ‏‫المدرسی(خاندان)‬
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۴۰ق.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱ برگ.‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫تایید شیخ محمدحسین نجفی‌اصفهانی نظام‌الدوله‌زاده به عنوان تولیت موقوفات امین‌الدوله اصفهانی از سوی سیدمحمدکاظم طباطبایی، آیت‌اله اصفهانی ، آخوند (خراسانی) ، فشارکی به جای نجم‌الدین متولی موقوفات مذکور در سابق.‬
‏توصیفگر : نظام‌الدوله‌زاده، نجم‌الدین 
آخ‍ون‍د‌خ‍راس‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ب‍ن‌ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۵۵ -‏ ۱۳۲۹ق. 
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍دک‍اظم‌، ‏‫۱۳۴۴ - ‏ 
‏‫امین‌الدوله اصفهانی‬
‏توصیفگر : روستا‌‌ها 
مصالحه‌ نامه 
ملک 
روح‍ان‍ی‍ان‌ 
ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ا 
Prices 
اج‍اره‌ 
Lease 
ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ 
Businessmen 
اجاره‌بها 
Rent charges 
تولیت 
م‍وق‍وف‍ات‌ 
Endowed Properties 
Clergies 
Landed Property 
Villages 
م‍ه‍ره‍ا 
Seals
‏توصیفگر : رامشه 
مالواجرد 
Malvajerd (Iran) 
اصفهان 
‏‫درب‌باغ (روستا)‬ 
‏‫‭Esfahan (Iran)‬‬ 
Ramsheh(Iran)
‏مرکز نگهداری سند : آرشیو ملی ایران
‏شناسه سند : ‏‫۹۹۸/۶۶۳۲


http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4994764&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_


سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۱۷