***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

 استاد مشاور دکتر محمد فشارکی.

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


http://dl.nlai.ir/UI/3833db2a-1cc0-4620-80df-8b8d628c8685/Catalogue.aspx

شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۷۵۴۴۷
‏عنوان و نام پدیدآور : بررسی میزان افسردگی و اضطراب و استرس پرسنل فوریتهای پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال ۹۳-۱۳۹۴ ‌[منابع الکترونیکی: پایان نامه]/ نگارش علی شاهسونی ؛ استاد راهنما زهرا مشتاق؛ استاد مشاور محمد فشارکی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): پرستاری، گرایش داخلی- جراحی.
‏محل و سال اخذ مدرک : تهران،۱۳۹۴.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی.


http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4475447&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۳