***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۱۶ ق.ظ

وظایف زیر را انجام دهد:


وزارت راه و شهرسازی

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

به استناد ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد:

1- بررسی و اظهار نظر در مورد طرح‌های جامع شهری از طریق کمیته‌های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای شورایعالی و مؤسسات ذیربط تعیین می‌شوند.

2- تهیه معیارها و ضوابط آئین نامه‌های شهرسازی

3- نظارت در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرح‌های تفصیلی

4- نظارت در اجرای مراحل مختلف طرح‌های تفصیلی شهری

5- ابلاغ مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول در ارشاد و راهنمایی دستگاه‌های مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرح‌هایجامع شهری

6- ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

7- جمع آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری

8- تشکیل نمایشگاه‌ها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمان‌های مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل کنفرانس‌های لازم به منظور نیل بههدف‌های مذکور در این قانون

دفتر طرح‌های کالبدی

 • تدوین سیاست‌ها و  راهبردهای  فضایی محلی، منطقه‌ای و ملی.
 • نظارت عالیه بر تهیه، به‌ روزآوری و بررسی طرح‌های توسعه و عمران ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای، مجموعه‌های شهری، جامع، تفصیلی، شهرها و شهرک‌ها و طرح‌های ویژه مرتبط با وظایف دفتر براساس مصوبات شورای‌عالی از طریق: انجام بازدیدهای محلی، شرکت در جلسات کارگروه شهرسازی و معماری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بازدید از دفاتر محلی و مرکزی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح‌ها به منظور بالا بردن کیفیت تهیه طرح‌ها و همکاری در ارزیابی مستمر مهندسین مشاور تهیه کننده طرح‌های توسعه شهری با واحدهای استانی و استمرار آن تا مرحله تصویب به مبادی ذیربط.
 •  تطبیق طرح‌های در دست تهیه توسعه و عمران ملی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای با سیاست‌ها و طرح‌های مصوب.
 • انجام هماهنگی‌های لازم  با سازمان‌های مسئول ذیربط در جهت تهیه  طرح‌های آمایش سرزمین و توسعه و عمران در راستای سیاست‌های مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.
 •  اعلام نظر نسبت به درخواست‌های کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت بخصوص در موارد اجرای طرح‌های توسعه و عمران و ارتقاء تقسیمات کشوری و تبدیل روستا به شهر و یا تغییر و اصلاح در مرز تقسیمات کشوری روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان.
 •  تهیه و تنظیم برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌های برنامه مذکور و سالانه برای تهیه طرح‌های توسعه و عمران (کالبدی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای، مجموعه شهری، جامع، هادی و تفصیلی) شهری و همکاری با واحدهای استانی در تهیه و تنظیم طرح‌های مذکور.
 • همکاری و هماهنگی با کارگروه‌های ذیربط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در بررسی طرح‌های توسعه و عمران به منظور تطابق با سیاست‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.
 • نظارت بر تهیه ضوابط، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرحهای توسعه و عمران و همکاری با سایر دفاتر حوزه برای پیشنهاد به مرجع تصویب.
 • آسیب شناسی و ارائه راهکارهای تحقق طرح‌های توسعه و عمران.
 • تعیین اساس طرح‌های توسعه شهری به منظور تشخیص مغایرت‌های اساسی تصمیمات کمیسیون‌های ماده 5 در زمان تهیه طرح‌ها.
 •  نظارت عالیه بر برنامه ریزی و نحوه استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده‌ها و حریم‌های شهری و روستایی حسب ضوابط و مقررات مربوط.
 •  اتخاذ راهبردها و سیاست‌های بخش زمین و نظارت عالیه بر نحوه اجرای آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور.
 • تهیه‌ و ‌تنظیم قراردادهای طرح‌های توسعه و عمران به منظور انتخاب مشاور.
 • تشکیل کمیته امور انتخاب مشاوران طرح‌های مرتبط، با عضویت دفاتر ذیربط معاونت شهرسازی و معماری.
 • مطالعه و بررسی به منظور تعیین و پیشنهاد زمینه‌ها و عناوین طرحهای مطالعاتی مرتبط با وظائف دفتر و شرکت در جلسات مربوطه.
 •  تهیه و تدوین شرح خدمات طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مربوطه با همکاری دفاتر ذیربط.
 • تدوین و انجام اصلاحات لازم در شرح خدمات طرحهای کالبدی ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای، مجموعه‌های شهری، جامع و تفصیلی و سایر طرحهای مرتبط با وظائف.
 • همکاری با واحدهای استانی و سایر دفاتر حوزه ستادی در تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به بکارگیری مشاورین ذیطلاح در تهیه طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی.
 • همکاری در امر انتشار کتب، مقالات و جزوات راهنما در ارتباط با طرحهای مرتبط با وظائف.
 • ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمی و پژوهشی.
 • هماهنگی با پایگاه اطلاعات جغرافیایی واحد شهرسازی و معماری مرتبط با وظائف دفتر.
 • همکاری در برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، و کارگاههای تخصصی.
 • تشکیل کمیته‌های تخصصی و مشورتی در زمینه‌های مرتبط با وظائف دفتر.
 • شرکت در جلسات کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر وظائف مرتبط.

دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران

 • اعمال سیاست‌های برنامه‌های پنج‌ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌های سالانه در نحوه اجرای طرح‌های توسعه و عمران.
 •  همکاری‌ در ‌تدوین ضوابط ‌و ‌دستورالعمل‌های نحوه نظارت ‌و ‌کنترل مصوبات مذکور.
 • نظارت عالیه برحسن اجرای طرح‌های توسعه و عمران ناحیه‌ای، مجموعه‌های شهری، جامع و تفصیلی شهرها و طرح‌های ویژه و هماهنگی با واحدهای استانی در امر نظارت بر طرح‌های مزبور.
 • نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و همچنین بررسی نظرات مدیریت شهری در جهت بهبود روند اجرای طرح‌های توسعه شهری.
 • همکاری و ارتباط با شهرداری‌ها، شورای اسلامی شهرها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری در صورت لزوم.
 • نظارت بر مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه و کارگروه‌های تخصصی مسکن و شهرسازی استان‌ها با توجه  به ضوابط و مقررات حسب مورد.
 • نظارت بر مصوبات کمیسیون‌های ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق بررسی موردی صورتجلسات، به منظور کنترل مغایرت‌های اساسی احتمالی بر اساس طرح‌های جامع ذیربط یا سایر قوانین و مقررات شهرسازی و معماری.
 • تدوین دستورالعمل‌های لازم در جهت ایجاد وحدت رویه به منظور اصلاح روند تشکیل کمیسیون‌های ماده 5 و کارگروه‌های تخصصی مسکن و شهرسازی.
 •   نظارت عالیه بر حسن اجرای طرح‌های مصوب شهرهای جدید، شهرک‌ها و بافت‌های فرسوده.
 •  بررسی شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد عدم اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و ارجاع آن به مراجع ذیربط.
 •  تشکیل کمیته‌های تخصصی و مشورتی در زمینه‌های مرتبط با وظایف دفتر.
 • شرکت در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیته فنی آن و سایر جلسات بنا بر وظایف مرتبط با دفتر.
 • همکاری در تدوین و ارائه پیش نویس لوایح، ضوابط شهرسازی و معماری به منظور اصلاح ضوابط مربوطه.
 •  انجام بازدیدهای محلی و شرکت در جلسات استانی مرتبط با وظایف دفتر به صورت موردی.
 •  همکاری در ارزیابی عملکرد واحدهای شهرسازی و معماری استانها در دوره‌های  زمانی مشخص.
 •  مطالعه و بررسی به منظور تعیین و ارائه زمینه‌ها و عناوین طرح‌های مطالعاتی مرتبط با وظایف دفتر و نظارت بر روند تهیه و تصویب آنها.
 •  ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمی و پژوهشی و همکاری در برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی.

دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

 • مشارکت در تهیه آئین نامه‌ها، مقررات و سیاستگذاری کلان درحوزه معماری و طراحی شهری و تدوین قوانین و ضوابط و مقررات معماری و طراحی شهری.
 •  تدوین سیاستها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها در جهت بازیابی هویت معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی.
 •  تهیه و تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات در جهت ارتقاء کیفی معماری و سیما و منظر شهری.
 • بررسی و تدوین سیاست‌های مرتبط با تهیه اسناد نقاط با ارزش شهری و اقدام در‌ جهت تهیه طرح ویژه متناسب با مختصات هویت فرهنگی، تاریخی و طبیعی برای شهرهای ارزشمند تاریخی و همچنین توانمندسازی بافت‌های حاشیه‌ای و بافت‌های فرسوده و نظارت عالیه بر اجرای آنها.
 • نظارت عالیه بر تهیه ‌و بررسی طرح‌های معماری و طراحی شهری از طریق: انجام بازدیدهای محلی، بازدید از دفاتر محلی و مرکزی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح به منظور بالا بردن کیفیت تهیه طرح‌ها و همکاری در ارزیابی مستمر مشاور تهیه کننده طرح‌ها.
 • نظارت عالیه بر تهیه و اجرای طرح‌های تخصصی معماری و طراحی شهری در بافت‌های قدیمی شهرها‌، شهرهای جدید، طرح‌های جزییات شهری، مجموعه‌های ساختمانی، پروژه‌های عمرانی اعم از ساختمان‌های دولتی و عمومی و پروژه‌های انبوه ‌سازی مسکن.
 • نظارت عالیه بر تهیه طرح‌های اجرایی موضوعی و موضعی در شهرها.
 • تهیه، تدوین واصلاحات شرح خدمات  قراردادهای معماری و طراحی شهری و مصوبات و آئین نامه‌های موثر بر امر معماری و طراحی شهری به‌ منظور ارتقا‌ء کیفی آنها و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب ونظارت عالیه بر آن.
 •  همکاری با دفاتر تخصصی در اصلاح شرح خدمات و قراردادهای تهیه طرح‌ها در راستای بازیابی هویت اسلامی – ایرانی شهرسازی و معماری.
 •  تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت ارزیابی و پایش عملکرد مشاورین معماری و طراحی شهری.
 • مطالعه و بررسی به منظور تعیین و  پیشنهاد  زمینه‌ها و عناوین  طرح‌های  مطالعاتی مرتبط با وظایف دفتر و شرکت در جلسات نظارتی مربوطه.
 • ارتباط ‌و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمی و  پژوهشی، تخصصی، صنفی به منظور هماهنگی و استفاده بهینه از دانش و تجربیات موجود در زمینه بازیابی هویت اسلامی - ایرانی.
 • نظارت بر امر مطالعه و تحقیق در زمینه سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و همچنین  فناوری‌های نوین در معماری و طراحی شهری و بررسی امکان استفاده از آنها در معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی (بومی).
 •  آسیب شناسی و ارائه راهکارها در تحقق معماری اسلامی‌ - ایرانی و طراحی شهری.
 • تشکیل و اداره کمیسیون‌های معماری و طراحی شهری در ستاد به منظور تعیین اصول و ارزش‌های معماری و شهرسازی ‌اسلامی‌ـ ایرانی و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی و مشورتی در زمینه‌های مرتبط با وظایف دفتر.
 • شرکت در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیته فنی آن و سایر جلسات بنا بر وظایف مرتبط با دفتر.
 • همکاری ‌با دفتر طرح‌های‌کالبدی و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای به روزآوری اطلاعات پایگاه اطلاعات جغرافیایی.
 • تهیه برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت دفتر و ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های مذکور.
 • همکاری در زمینه انتشار کتب، مقالات و جزوات راهنما در زمینه معماری و طراحی شهری.
 •  همکاری در برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی و مشارکت در برگزاری مسابقات معماری و طراحی شه
https://www.mrud.ir/شهرسازی-و-معماری/معاونت-شهرسازی-و-معماری/دفاتر-حوزه-معاونت-معماری-و-شهرسازیموافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۳