***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۱۶ ق.ظ

وظایف زیر را انجام دهد:


وزارت راه و شهرسازی

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

به استناد ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد:

1- بررسی و اظهار نظر در مورد طرح‌های جامع شهری از طریق کمیته‌های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای شورایعالی و مؤسسات ذیربط تعیین می‌شوند.

2- تهیه معیارها و ضوابط آئین نامه‌های شهرسازی

3- نظارت در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرح‌های تفصیلی

4- نظارت در اجرای مراحل مختلف طرح‌های تفصیلی شهری

5- ابلاغ مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول در ارشاد و راهنمایی دستگاه‌های مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرح‌هایجامع شهری

6- ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

7- جمع آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری

8- تشکیل نمایشگاه‌ها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمان‌های مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل کنفرانس‌های لازم به منظور نیل بههدف‌های مذکور در این قانون

دفتر طرح‌های کالبدی

 • تدوین سیاست‌ها و  راهبردهای  فضایی محلی، منطقه‌ای و ملی.
 • نظارت عالیه بر تهیه، به‌ روزآوری و بررسی طرح‌های توسعه و عمران ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای، مجموعه‌های شهری، جامع، تفصیلی، شهرها و شهرک‌ها و طرح‌های ویژه مرتبط با وظایف دفتر براساس مصوبات شورای‌عالی از طریق: انجام بازدیدهای محلی، شرکت در جلسات کارگروه شهرسازی و معماری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بازدید از دفاتر محلی و مرکزی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح‌ها به منظور بالا بردن کیفیت تهیه طرح‌ها و همکاری در ارزیابی مستمر مهندسین مشاور تهیه کننده طرح‌های توسعه شهری با واحدهای استانی و استمرار آن تا مرحله تصویب به مبادی ذیربط.
 •  تطبیق طرح‌های در دست تهیه توسعه و عمران ملی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای با سیاست‌ها و طرح‌های مصوب.
 • انجام هماهنگی‌های لازم  با سازمان‌های مسئول ذیربط در جهت تهیه  طرح‌های آمایش سرزمین و توسعه و عمران در راستای سیاست‌های مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.
 •  اعلام نظر نسبت به درخواست‌های کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت بخصوص در موارد اجرای طرح‌های توسعه و عمران و ارتقاء تقسیمات کشوری و تبدیل روستا به شهر و یا تغییر و اصلاح در مرز تقسیمات کشوری روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان.
 •  تهیه و تنظیم برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌های برنامه مذکور و سالانه برای تهیه طرح‌های توسعه و عمران (کالبدی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای، مجموعه شهری، جامع، هادی و تفصیلی) شهری و همکاری با واحدهای استانی در تهیه و تنظیم طرح‌های مذکور.
 • همکاری و هماهنگی با کارگروه‌های ذیربط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در بررسی طرح‌های توسعه و عمران به منظور تطابق با سیاست‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.
 • نظارت بر تهیه ضوابط، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرحهای توسعه و عمران و همکاری با سایر دفاتر حوزه برای پیشنهاد به مرجع تصویب.
 • آسیب شناسی و ارائه راهکارهای تحقق طرح‌های توسعه و عمران.
 • تعیین اساس طرح‌های توسعه شهری به منظور تشخیص مغایرت‌های اساسی تصمیمات کمیسیون‌های ماده 5 در زمان تهیه طرح‌ها.
 •  نظارت عالیه بر برنامه ریزی و نحوه استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده‌ها و حریم‌های شهری و روستایی حسب ضوابط و مقررات مربوط.
 •  اتخاذ راهبردها و سیاست‌های بخش زمین و نظارت عالیه بر نحوه اجرای آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور.
 • تهیه‌ و ‌تنظیم قراردادهای طرح‌های توسعه و عمران به منظور انتخاب مشاور.
 • تشکیل کمیته امور انتخاب مشاوران طرح‌های مرتبط، با عضویت دفاتر ذیربط معاونت شهرسازی و معماری.
 • مطالعه و بررسی به منظور تعیین و پیشنهاد زمینه‌ها و عناوین طرحهای مطالعاتی مرتبط با وظائف دفتر و شرکت در جلسات مربوطه.
 •  تهیه و تدوین شرح خدمات طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مربوطه با همکاری دفاتر ذیربط.
 • تدوین و انجام اصلاحات لازم در شرح خدمات طرحهای کالبدی ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای، مجموعه‌های شهری، جامع و تفصیلی و سایر طرحهای مرتبط با وظائف.
 • همکاری با واحدهای استانی و سایر دفاتر حوزه ستادی در تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به بکارگیری مشاورین ذیطلاح در تهیه طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی.
 • همکاری در امر انتشار کتب، مقالات و جزوات راهنما در ارتباط با طرحهای مرتبط با وظائف.
 • ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمی و پژوهشی.
 • هماهنگی با پایگاه اطلاعات جغرافیایی واحد شهرسازی و معماری مرتبط با وظائف دفتر.
 • همکاری در برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، و کارگاههای تخصصی.
 • تشکیل کمیته‌های تخصصی و مشورتی در زمینه‌های مرتبط با وظائف دفتر.
 • شرکت در جلسات کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر وظائف مرتبط.

دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران

 • اعمال سیاست‌های برنامه‌های پنج‌ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌های سالانه در نحوه اجرای طرح‌های توسعه و عمران.
 •  همکاری‌ در ‌تدوین ضوابط ‌و ‌دستورالعمل‌های نحوه نظارت ‌و ‌کنترل مصوبات مذکور.
 • نظارت عالیه برحسن اجرای طرح‌های توسعه و عمران ناحیه‌ای، مجموعه‌های شهری، جامع و تفصیلی شهرها و طرح‌های ویژه و هماهنگی با واحدهای استانی در امر نظارت بر طرح‌های مزبور.
 • نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و همچنین بررسی نظرات مدیریت شهری در جهت بهبود روند اجرای طرح‌های توسعه شهری.
 • همکاری و ارتباط با شهرداری‌ها، شورای اسلامی شهرها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری در صورت لزوم.
 • نظارت بر مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه و کارگروه‌های تخصصی مسکن و شهرسازی استان‌ها با توجه  به ضوابط و مقررات حسب مورد.
 • نظارت بر مصوبات کمیسیون‌های ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق بررسی موردی صورتجلسات، به منظور کنترل مغایرت‌های اساسی احتمالی بر اساس طرح‌های جامع ذیربط یا سایر قوانین و مقررات شهرسازی و معماری.
 • تدوین دستورالعمل‌های لازم در جهت ایجاد وحدت رویه به منظور اصلاح روند تشکیل کمیسیون‌های ماده 5 و کارگروه‌های تخصصی مسکن و شهرسازی.
 •   نظارت عالیه بر حسن اجرای طرح‌های مصوب شهرهای جدید، شهرک‌ها و بافت‌های فرسوده.
 •  بررسی شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد عدم اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و ارجاع آن به مراجع ذیربط.
 •  تشکیل کمیته‌های تخصصی و مشورتی در زمینه‌های مرتبط با وظایف دفتر.
 • شرکت در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیته فنی آن و سایر جلسات بنا بر وظایف مرتبط با دفتر.
 • همکاری در تدوین و ارائه پیش نویس لوایح، ضوابط شهرسازی و معماری به منظور اصلاح ضوابط مربوطه.
 •  انجام بازدیدهای محلی و شرکت در جلسات استانی مرتبط با وظایف دفتر به صورت موردی.
 •  همکاری در ارزیابی عملکرد واحدهای شهرسازی و معماری استانها در دوره‌های  زمانی مشخص.
 •  مطالعه و بررسی به منظور تعیین و ارائه زمینه‌ها و عناوین طرح‌های مطالعاتی مرتبط با وظایف دفتر و نظارت بر روند تهیه و تصویب آنها.
 •  ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمی و پژوهشی و همکاری در برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی.

دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

 • مشارکت در تهیه آئین نامه‌ها، مقررات و سیاستگذاری کلان درحوزه معماری و طراحی شهری و تدوین قوانین و ضوابط و مقررات معماری و طراحی شهری.
 •  تدوین سیاستها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها در جهت بازیابی هویت معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی.
 •  تهیه و تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات در جهت ارتقاء کیفی معماری و سیما و منظر شهری.
 • بررسی و تدوین سیاست‌های مرتبط با تهیه اسناد نقاط با ارزش شهری و اقدام در‌ جهت تهیه طرح ویژه متناسب با مختصات هویت فرهنگی، تاریخی و طبیعی برای شهرهای ارزشمند تاریخی و همچنین توانمندسازی بافت‌های حاشیه‌ای و بافت‌های فرسوده و نظارت عالیه بر اجرای آنها.
 • نظارت عالیه بر تهیه ‌و بررسی طرح‌های معماری و طراحی شهری از طریق: انجام بازدیدهای محلی، بازدید از دفاتر محلی و مرکزی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح به منظور بالا بردن کیفیت تهیه طرح‌ها و همکاری در ارزیابی مستمر مشاور تهیه کننده طرح‌ها.
 • نظارت عالیه بر تهیه و اجرای طرح‌های تخصصی معماری و طراحی شهری در بافت‌های قدیمی شهرها‌، شهرهای جدید، طرح‌های جزییات شهری، مجموعه‌های ساختمانی، پروژه‌های عمرانی اعم از ساختمان‌های دولتی و عمومی و پروژه‌های انبوه ‌سازی مسکن.
 • نظارت عالیه بر تهیه طرح‌های اجرایی موضوعی و موضعی در شهرها.
 • تهیه، تدوین واصلاحات شرح خدمات  قراردادهای معماری و طراحی شهری و مصوبات و آئین نامه‌های موثر بر امر معماری و طراحی شهری به‌ منظور ارتقا‌ء کیفی آنها و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب ونظارت عالیه بر آن.
 •  همکاری با دفاتر تخصصی در اصلاح شرح خدمات و قراردادهای تهیه طرح‌ها در راستای بازیابی هویت اسلامی – ایرانی شهرسازی و معماری.
 •  تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت ارزیابی و پایش عملکرد مشاورین معماری و طراحی شهری.
 • مطالعه و بررسی به منظور تعیین و  پیشنهاد  زمینه‌ها و عناوین  طرح‌های  مطالعاتی مرتبط با وظایف دفتر و شرکت در جلسات نظارتی مربوطه.
 • ارتباط ‌و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمی و  پژوهشی، تخصصی، صنفی به منظور هماهنگی و استفاده بهینه از دانش و تجربیات موجود در زمینه بازیابی هویت اسلامی - ایرانی.
 • نظارت بر امر مطالعه و تحقیق در زمینه سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و همچنین  فناوری‌های نوین در معماری و طراحی شهری و بررسی امکان استفاده از آنها در معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی (بومی).
 •  آسیب شناسی و ارائه راهکارها در تحقق معماری اسلامی‌ - ایرانی و طراحی شهری.
 • تشکیل و اداره کمیسیون‌های معماری و طراحی شهری در ستاد به منظور تعیین اصول و ارزش‌های معماری و شهرسازی ‌اسلامی‌ـ ایرانی و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی و مشورتی در زمینه‌های مرتبط با وظایف دفتر.
 • شرکت در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیته فنی آن و سایر جلسات بنا بر وظایف مرتبط با دفتر.
 • همکاری ‌با دفتر طرح‌های‌کالبدی و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای به روزآوری اطلاعات پایگاه اطلاعات جغرافیایی.
 • تهیه برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت دفتر و ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های مذکور.
 • همکاری در زمینه انتشار کتب، مقالات و جزوات راهنما در زمینه معماری و طراحی شهری.
 •  همکاری در برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی و مشارکت در برگزاری مسابقات معماری و طراحی شه
https://www.mrud.ir/شهرسازی-و-معماری/معاونت-شهرسازی-و-معماری/دفاتر-حوزه-معاونت-معماری-و-شهرسازیموافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی