***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی

جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۱۷ ق.ظ


وزارت راه و شهرسازی

شرح وظایف
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناسب با نیاز و تنظیم بازار.
 • سیاستگذاری به منظور تأمین زمین و تجهیز منابع برای اجرای برنامه‌های مسکن
 • راهبری نهادهای مدیریتی بخش مسکن از قبیل شورای عالی مسکن و کارگروه مسکن
 • جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه‌گذاری بخش مسکن
 • انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون ملی اسکان بشر هماهنگ با سیاست‌های جهانی هبیتات (وابسته به سازمان ملل متحد)
 • سیاستگذاری تدوین، تصویب و ترویج مقررات ملی ساختمان
 • ظارت عالیه بر امور سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان
 • سیاستگذاری نظام صنفی و قوانین نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای
 • سیاستگذاری به منظور ارتقاء کیفی مهندسی ساختمان
 • سیاستگذاری آموزشی در سطوح مختلف نظام مهندسی ساختمان
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های قانون‌نظام‌مهندسی و کنترل‌ساختمان
 • نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در آنها الزامی است
 • انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقام محترم وزارت

https://www.mrud.ir/معاونت-مسکن-و-ساختمان


دفتر اقتصاد مسکن

شرح وظایف 
- راهبری تدوین سیاستها و راهبردهای مربوط به زمین شهری مرتبط با تامین مسکن در چارچوب برنامه‌های مصوب و نظارت عالیه بر تحقق آنها 
- راهبری تدوین الگوی مسکن در چارچوب اصول شهرسازی، معماری و طراحی شهری و ترویج آن در بین سازندگان ساختمان و مسکن 
- راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بر تامین و توسعه مسکن 
- راهبری تدوین مصوبات، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تولید انبوه مسکن در راستای تشویق ساخت و ساز انبوه واحدهای مسکونی 
- برنامه‌ریزی و تجهیز منابع به منظور تامین مسکن برای گروههای نیازمند حمایت و فاقد مسکن 
- ارائه راه‌حلهای مناسب و تهیه دستورالعمل برای تولید واحدهای مسکونی اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی 
- سیاستگذاری و نظارت عالیه بر فعالیت شرکتهای پس‌انداز و تامین مسکن 
- بررسی و راهبری طرحهای مورد نیاز برای انطباق بین عرضه و تقاضا و تنظیم بازار مسکن 
- تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت (طرح جامع مسکن) در بخش زمین و مسکن شهری و روستایی در سطح کل کشور 
- نظارت عالیه بر تهیه و تحقق برنامه‌ها و طرحهای تولید مسکن 
- راهبری مطالعات راهبردی، برنامه‌ای و موردی در زمینه تعیین شاخص‌های اصلی در ارتباط با زمین و مسکن شهری و روستایی در سطح کشور 
- تهیه و انتشار فصلنامه اقتصادمسکن به منظور نشر و انعکاس اطلاعات و تحولات روز مسکن و تحلیل بازار 
- مطالعه و بررسی مستمر نیازمندیهای مسکن شهری و تهیه برنامه‌های مورد لزوم 
- برنامه‌ریزی به منظور سازماندهی و نظارت بر نحوه مدیریت تولید مسکن 
- بررسی و راهبری تدوین الگوی مصرف مسکن به تفکیک مناطق و اقیلم‌های مختلف و تدوین دستورالعملهای مربوطه با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا 
- بررسی و راهبری تنظیم بازار مصالح و اجزای ساختمانی در بخش ساختمان و مسکن با توجه به امکانات و موقعیت‌های مختلف کشور و تهیه طرحهای لازم برای استفاده از مصالح ساختمانی محلی با همکاری دستگاههای ذیربط 
- مطالعه و بررسی در راستای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در امر مسکن تدوین و پیگیری آنها برای تصویب و نظارت عالیه بر اجرای صحیح آن 
- مطالعه و بررسی وضعیت مسکن در جوامع بشری و ارائه طرحهای بهبود اسکان به مراجع ذیربط 
- بررسی امکانات بالقوه و بالفعل به منظور زمینه‌سازی و ایجاد تسهیلات برای جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و موسسات مالی و اعتباری در امر تولید مسکن 
- بررسی و تحقیق پیرامون وضعیت اسکان به منظور ارائه برنامه‌های اصلاحی و نظام بخشی به بازار مسکن با دیدگاه اقتصادی 
- بررسی و مطالعه نقش طرحهای شهری در پیشبرد یا بازدارندگی برنامه‌های مسکن برای گروههای مختلف درآمدی 
- مطالعه و بررسی درخصوص نحوه افزایش شاخصهای بهره‌وری در بخش مسکن 
- بررسی اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد کلان کشور 
- تنظیم دستورالعمل برای مدیریت و نگهداری مجتمع‌های مسکونی اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متقاضی تولید و یا بهره‌برداری از واحدهای مسکونی احداثی بصورت اجاره‌ای 
- فراهم کردن زمینه لازم برای تشکیل بانک اطلاعاتی زمین و مسکن به منظور ارائه به شورای سیاستگذاری زمین و مسکن و سایر مراجع ذیربط 
- بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در بخش مسکن و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه به وزارت کار و اموراجتماعی 
- بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال، ویژگیها و نیازهای بازار کار در بخش مسکن و ارائه نتایج حاصل به وزارت کار و اموراجتماعی برای بهره‌برداری در تهیه برنامه‌های تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار کشور 
- بررسی و مطالعه و ارائه راهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی) و جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اشتغال‌زا در جهت ایجاد بنگاههای کسب و کار و ارائه نتایج حاصل به مقام عالی وزارت جهت اعلام به وزارت کار و اموراجتماعی به منظور استفاده در تدوین سیاستهای اشتغال کشور 
- نظارت عالیه بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرحهای اشتغال‌زا در حیطه فعالیت وزارتخانه و در چارچوب سیاستهای اشتغال و حصول اطمینان از ایجاد فرصتهای شغلی مورد انتظار و ارائه نتایج آن به مقام عالی وزارت جهت اعلام به وزارت کار و اموراجتماعی 
- ارائه اطلاعات لازم در مورد برنامه‌های اشتغال‌زا به دفتر سازمانها و تشکلهای حرفه‌ای 
- مطالعه و پیشنهاد ساز و کارهای لازم به منظور جلوگیری از کاهش فرصتهای شغلی ناشی از اجرای سیاستهای مربوطه 
- مطالعه و بررسی طرحها و ایده‌های کارآفرینی در حوزه وظائف محوله و ارائه پیشنهاد به وزارت کار و اموراجتماعی 
- مشارکت در فرایند سیاست‌گذاری وزارت متبوع به منظور تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال در بخش مسکن


دفتر توسعه مهندسی ساختمان

شرح وظایف :
- تنظیم روابط سازمانی نظام مهندسی ساختمان استانها با دستگاه‌های اجرایی و شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی.
- نظارت بر برگزاری انتخابات و معرفی رئیس شورای مرکزی و هیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین سازمان نظام کاردانی ساختمان استانها.
- بررسی و اعلام نظر نسبت به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی پیشنهادی و تشکیل شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و ابلاغ مصوبات و پیگیری‌های لازم.
- بررسی و نظارت بر عملکرد هیات عمومی و شورای مرکزی و ارائه‌راهکار‌ها و توصیه‌های لازم در خصوص چگونگی ادامه کار سازمان‌های مزبور و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد برای انحلال سازمان‌هایی که در راستای اهداف قانون قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عمل نمی‌نمایند و اصلاح خط‌مشی‌ها و ابلاغ دستور‌العمل‌های لازم برای بهبود عملکرد‌ها.
- انجام وظایف قانونی هیات مدیره سازمانهای مهندسی استانها در زمان تعطیل و یا انحلال به طور مستقیم و یا از طریق تفویض پاره‌ای اختیارات به واحد‌های استانی در ارتباط با این امور.
- نظارت عالیه بر اقدامات واحد‌های استانی در زمینه عملکرد سازمان‌های مهندسی ساختمان استان‌ها، در مورد صدور مجوز و نحوه ارجاع امور کارشناسی به مهندسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
- نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام کاردانی‌استان‌ها.
- بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادات شورای مرکزی مبنی بر ایجاد دفاتر نمایندگی در سایر شهر‌های استان و یا در مراکز استانهای مجاور که در آنها سازمان نظام مهندسی تاسیس نشده باشد و ارائه آن جهت تصویب وزیر راه و شهرسازی.
- تعیین حدود صلاحیت و نحوه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مربوط به پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی، دفاتر مهندسی، اشخاص حقوقی(طراح، ناظر،مجری و ...) اعم از مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان در هر رشته و هر صلاحیت.
- بررسی و صدور مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی.
- همکاری و هماهنگی در مورد شناسایی، آموزش و صدور کارت مهارت فنی کارگران با وزارت کار و امور اجتماعی.
- تدوین آیین نامه و دستور‌العمل‌های نظام صنفی کارهای‌ساختمانی به منظور سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در بخش مربوطه.
- تعیین ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و با تصویب وزیر.
- بازنگری در قانون نظام مهندسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن همچنین تهیه، تدوین و ابلاغ آیین نامه ها، دستوالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
- انجام خدمات کارشناسی مربوط به کمیسیون تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی و تطبیق عناوین مدرک تحصیلی دانشگاهی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها(کمیسیون هم‌ارزی رشته‌ها).
- همکاری با دفتر حقوقی در تهیه و تنظیم لایحه دفاعی برای دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و شرکت در جلسات اداری.
- تنظیم روابط تشکل‌های حرفه‌ای با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف مندرج در قانون و حمایت و همکاری در جهت تقویت و توسعه آنها.
- بسترسازی به منظور ایجاد توسعه و جلب مشارکت تشکل‌های فنی، حرفه‌ای، صنفی، مردمی، خیرین، موسسات خیریه، بنیاد‌ها و نهاد‌های غیر دولتی در بخش مسکن به ویژه انبوه سازان و نظارت بر تشکیل آنها.
- توسعه دامنه اجرای ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کل کشور باهمکاری شهرداریها و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی، مهندسان، سازمانها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.
- تهیه و ابلاغ آیین نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند با همکاری آن معاونت.
- تهیه و تصویب ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال به کار حقوقی در هر رشته و تخصص.
- پیشنهاد ابطال یا تعلیق اعتبار پروانه اشتغال به کار اشخاصی که به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه های قانونی وزارت راه و شهرسازی توجه نمی‌کنند، حسب مورد.
- فراهم نمودن زمینه مطالعه و تحقیق برای توسعه و اعتلای نظام مهندسی.
- نظارت، پیگیری وحصول اطمینان از اجرای سیاست‌های اشتغال متخذه در بخش ساختمان و مسکن در مورد " مجوز‌هایی که به منظور تاسیس بنگا‌ه‌های کسب و کار جدید صادر می‌شود" و همچنین " قراردادهای‌داخلی و خارجی" و ارائه نتایج مربوط به میزان اشتغال زایی طرح‌ها در این زمینه.
- مشارکت در فرآیند سیاستگذاری وزارت متبوع، به منظور تعیین سیاست‌ها و راهبرد‌های اشتغال در بخش ساختمان.
- پیگیری کلیه امور مربوط به انبوه‌سازی مسکن و ساختمان.
- تشکیل کارگروه نظام پیشنهادات.
- تهیه و گردآوری آمار و اطلاعات بهنگام از سازندگان و سرمایه‌گذاران پروژه‌های انبوه مسکن.
- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در پروژه‌های مسکن مهر و سازندگان‌انبوه مسکن و ساختمان.


دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

دفترمقررات ملی وکنترل ساختمان یکی از دفاتر وزارت راه و شهرسازی است که در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن دارای وظایف اصلی به شرح زیر می‌باشد:
1- ترویج مقررات ملّی ساختمان
2- نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان 
1- ترویج مقررات ملی ساختمان
ترویج مقررات ملی ساختمان از وظایف دیگر دفتر امور مقررات ملی ساختمان می‌باشد که قانونگذار همواره در مواد 2 ،4 ، 11 ، 15 و 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در مواد 5، 7، 11، 21 ،26، 27، 28 و . . . آئین‌نامه اجرایی بر اهمیت آن و راههای گوناگون ترویج آن از جمله ارتقاء دانش فنی و به روزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طریق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارهای تخصصی و تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین افزایش آگاهیهای دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از فیلم‌های آموزشی، برنامه‌های تلویزیونی و . . . تأکید می‌نماید. تاکنون صدها سمینار و دورة آموزشی مرتبط با مقررات ملی ساختمان توسط این دفتر راهبری و اجرا شده و فیلم‌ها و برنامه‌های متعدد تلویزیونی نیز تهیه و پخش شده است. یکی از وظایف و مسئولیتهای ترویجی این دفتر در اجرای مواد 11، 26 و 28 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی می‌باشد که این وظیفه با برگزاری آزمونهای حرفه‌ای مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه‌برداری و ترافیک و همچنین برگزاری آزمونهای تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی تحقق یافته است. 
همچنین کمک به گسترش و ترویج فن‌آوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن و ساختمان که از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقاء کیفیت و افزایش تولید مسکن در کشور می‌باشد از وظایف دیگر این بخش می‌باشد. 
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت ترویج و آموزش مقررات ملی ساختمان این دفتر انجام می‌پذیرد.


2- نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان
مقررات تدوین شده و به خودی خود متضمن ارتقاء کیفیت ساختمانها نیستند بلکه در کنار آن وضع و اجرای ضوابط کنترلی همچون نظارت عالیه بر روند اجرای ساخت و سازها و کنترل عوامل اجرایی و بررسی عملکرد دستگاههای مربوطه ضمانت‌های اجرای مقررات وضع شده را فراهم می‌آورند. به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات شهرسازی در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمران شهری برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و این دفتر مسئولیت پیگیری این بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال این نظارت، کلیه اشخاص و مراجع یادشده در ماده34 قانون مذکور(ضمن اینکه مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند) موظف به همکاری می‌باشند. 
علاوه بر کلیه افراد حقیقی و حقوقی شاغل در بخش ساخت و ساز، سایر حوزه‌هایی که در دامنه کنترل و نظارت عالیه قرار می‌گیرند شامل مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداریها، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و . . . می‌باشند. 
حمایت از استقرار بیمه کیفیت ساختمان در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از دیگر وظایف این بخش می‌باشد. 
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت نظارت عالیه و کنترل این دفتر انجام می‌پذیرد.

1- معاونت آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان: 
شرح وظایف:
نقش ترویج مقررات ملی ساختمان و دانش مرتبط با امر ساختمان در ارتقاء و بهبود ساخت و ساز بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
افزایش اطلاعات و دانش فنی و حرفه‌ای و به‌روزرسانی اطلاعات مهندسان، کاردانهای فنی، معماران تجربی و کارگران ماهر بطور مستقیم در مراحل طراحی، نظارت و اجرای ساختمان تأثیرگذار خواهد بود. زیرا این افراد با آموزشهای مداوم مسائل روز مهندسی از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی، آموزشهای عملی و کارگاهی، آموزش از طریق فیلمها و لوحهای فشرده آموزشی، شرکت در سمینارهای تخصصی و غیره بطور مناسب‌تر و مؤثرتری در زمینه فعالیت حرفه‌ای خود عمل خواهند نمود.
 از طرف دیگر افزایش آگاهی‌های دانش آموزان، دانشجویان و عموم مردم باعث می‌شود سطح نیاز و درخواست مصرف‌کننده مشخص شود و همین شناخت و آگاهی روند کار و عملکرد دست‌اندرکاران امر ساخت و ساز را نیز به نوعی هدایت خواهد نمود.
 با ترویج و آموزش همگانی سطح دانش عمومی مردم افزایش خواهد یافت و به حقوق قانونی خود به عنوان مصرف‌کننده اشراف پیدا خواهد نمود که این آگاهی می‌تواند از طریق برنامه‌های تولیدشده در صدا و سیما، مطبوعات، برگزاری جشنواره‌ها و غیر صورت پذیرد.
 ترویج‌ مقررات ملی ساختمان در ادامه تدوین مباحث مقررات ملی ساختمان از مواردی می‌باشد که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرائی از مأموریتهای وزارت مسکن و شهرسازی می باشد که  در مواد 2 ،4 ، 11 ، 15 و 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در مواد 5، 7، 11، 21 ،26، 27، 28 و ... آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور بر اهمیت آن و راههای گوناگون انجام آن از جمله تعیین صلاحیت حرفه‌ای، ارتقاء دانش فنی و به روزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طریق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارهای تخصصی و تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین افزایش آگاهیهای دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از فیلم‌های آموزشی، برنامه‌های تلویزیونی و . . . تأکید می‌نماید. با توجه به مفاهیم و تعاریف موجود درقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرائی آن تقسیم‌بندی مخاطبان ترویج مقررات ملی ساختمان به شرح زیر می باشد:
 
 متخصصان:
 ·  مهندسان 
 ·  کاردانهای فنی ساختمان
 ·  معماران تجربی 
 ·  کارگران ماهر ساختمانی
 ·  دانشجویان رشته‌های مرتبط
 عموم مردم:
 ·  دانش آموزان در سه مقطع تحصیلی 
 ·  سایر اقشار جامعه 
  در همین راستا اهم فعالیتهای بخش دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در بخش ترویج با توجه به شرح وظایف تعیین شده براساس محورهای زیر می‌باشد: 
 1-  برگزاری سمینارها , کنفرانس ها و گردهمایی های لازم به منظور تبیین اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان و کوشش به منظور توسعه و ترویج مقررات مذکور در سطح کشور
 2-  برنامه‌ریزی و راهبری آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای مهندسان و سایر رده‌های شاغل در بخشهای مختلف ساختمان 
 3-    برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای برای مهندسان, کاردانها و معماران تجربی به منظور تعیین صلاحیت حرفه‌ای
 4-    برنامه‌ریزی امر برگزاری مسابقات حرفه‌ای و آموزشهای تکمیلی و برگزاری جشنواره ها و سمینارها 
 5-    تهیه راهنماهای مقررات ملی ساختمان برای تبیین و روشن سازی مباحث مقررات ملی ساختمان برای استفاده کنندگان و عامه مردم
 6-  برنامه ریزی به منظور تهیه فیلم های آموزشی برای مهندسان , کاردانها و معماران تجربی در جهت ارتقاء دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش. 
 7-    برنامه‌ریزی به منظور تهیه فیلم های آموزشی برای استفاده عموم مردم و پیگیری بخش آن از رسانه‌های گروهی 
 8-  برنامه ریزی به منظور تهیه کتاب ها, بروشورها و نوشته های فنی که به زبان ساده تهیه شده که مورد استفاده عامه مردم در جهت شناختن مسائل فنی می باشد. 
 9-    آموزش راهکارهای بهسازی لرزه ای ساختمان ها به طراحان و مجریان ساختمانی
 10- مشارکت در برگزاری گردهمایی ها , نمایشگاه ها و سمینارهای تخصصی به منظور بررسی مشکلات و راهکارهای ارزیابی گزارش های استانی در جهت بهبود و تجدید نظر در ضوابط و روش های مورد عمل
 
   همانگونه که عنوان گردید یکی از وظایف و مسئولیتهای مهم این دفتر در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان در اجرای مواد 11، 26 و 28 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی می‌باشد که در اینجا لازم می‌داند توضیحات مختصری در خصوص روند برگزاری این آزمونها ارائه گردد:
 تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان برای اولین بار، با برگزاری آزمونهای حرفه‌ای مهندسان در سال 1371 برای 800 نفر در رشته‌های عمران و معماری آغاز و با برگزاری آزمونهای حرفه‌ای مهندسان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه‌برداری و ترافیک، آزمون حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق و نقشه‌برداری و آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی، در سال 1387 و با تعداد حدود 100000 شرکت‌کننده ادامه یافته است. تعداد شرکت‌کنندگان این آزمونها از سال 1371 تا پایان سال 1387 بالغ بر 400000 نفر می‌باشد.
 نحوه برگزاری آزمونها از سال 72 تا سال 81 بطور کلی بر این منوال بود که داوطلبان جهت اطلاع از تاریخ و جزئیات آزمون می‌بایست با برقراری ارتباط تلفنی یا مراجعات حضوری اقدام نموده و جهت ثبت‌نام در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها مراجعه می‌نمودند و فرمهای ثبت‌نام در آزمون را دریافت و پس از مطالعه و تکمیل مدارک و تکمیل فرم ثبت‌نام مجدداً به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان مراجعه و فرم و مدارک را تحویل می‌نمودند.
 مدارک تحویل‌شده از لحاظ احراز شرایط ثبت‌نام مورد بررسی قرار گرفته و در پی آن ورود اطلاعات توسط اپراتور انجام شده در ادامه چند روز قبل از برگزاری آزمون داوطلب مجدداً از طریق روزنامه یا مراجعات حضوری و تماسهای تلفنی از محل و زمان توزیع کارت مطلع شده و به محل توزیع کارت مراجعه می‌نمود که در اکثر مواقع در محل توزیع کارت نیز با اجتماع و ازدحام طولانی مواجه می‌گردید. اعلام نتایج در آزمون نیز از طریق ارائه لیست اعلام نتایج و مراجعه حضوری به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و صورت می‌پذیرفت. بدیهی است در این روش متقاضی ناچار بود حداقل 5 بار مراجعه حضوری داشته باشند.
 در سال 1382 با توجه به رویکرد دفتر در استفاده از فناورری اطلاعات در جهت انجام سهل‌تر و سریع‌تر وظایف محوله، این دفتر اقدام به الکترونیکی نمودن مراحل اجرایی آزمون نمود. با این رویکرد در آزمونهای سال 82 و بعد از آن، کلیه اطلاع‌رسانی‌های مربوط به ثبت نام و همچنین ثبت‌نام آزمون از طریق وب‌سایت حوزه معاونت امور مسکن و ساختمان انجام می‌پذیرد. ثبت‌نام آزمون بر اساس شماره عضویت نظام مهندسی ساختمان متقاضی طراحی گردیده است. در خصوص کارت ورود به جلسه آزمون نیز با توجه به اینکه تمام اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای کارت و شماره عضویت هستند مرحله گرفتن کارت ورود به جلسه آزمون مطابق روش گذشته حذف گردید و داوطلب آزمون می‌توانند در بازه زمانی تعیین شده که در زمان ثبت‌نام در آزمون از طریق وب‌سایت اطلاع رسانی می‌گردد، از طریق وب‌سایت با وارد کردن شماره عضویت، شماره شناسنامه و رشته آزمونی خود کارت شناسایی آزمون خود را مشاهده و از آن پرینت تهیه نماید. 
 اعلام نتیجه آزمون نیز از طریق سایت صورت می‌گیرد و هر داوطلب می‌تواند با وارد شدن به سایت و درج شماره عضویت از نتیجه آزمون خود مطلع شود.
 همزمان با شروع ثبت نام به منظور مشارکت جامعه مهندسی در سراسر کشور جهت تهیه بانک سئوالات آزمون از استانهای تهران، خراسان، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی و سایر استانها از اساتید بنام و برجسته درخواست طرح سئوال می‌گردد. سپس سئوالات جمع آوری شده( بانک سئوال) در اختیار کمیته‌های تخصصی انتخاب سئوالات نهایی آزمون قرار می‌گیرد.
 لذا با توجه به ثبت نام حدود 306000 داوطلب درطول 5 سال و حذف مراجعه حضوری حداقل 5 نوبت موارد زیر شایان ذکر است:
 1-  با حذف مواردی که قبلاً نیاز به مراجعه حضوری داشته است از تعداد حدود 1528000 سفر درون شهری جلوگیری بعمل آمده که از این طریق کمک قابل توجهی به امر صرفه‌جوئی در وقت، هزینه‌های پستی و ایاب و ذهاب  و..... و بهبود وضعیت ترافیک شهری گردیده است.
 2-    امکان ثبت نام برای داوطلبان از هر نقطه و برای هر استان که تمایل شرکت در آزمون را داشته باشند، وجود داشته است.
 3-  امکان ثبت نام و دریافت پرینت کارت شناسائی آزمون در هر ساعت شبانه روز که متقاضی تمایل داشته باشد وجود دارد و نیاز به مراجعه در ساعات اداری به مکان ثابتی نمی‌باشد.
 4-    صرفه جوئی در هزینه‌های برگزاری آزمون نسبت به سالهای قبل از اجرای الکترونیکی کردن مراحل اجرایی برگزاری آزمون، برای ثبت نام و تولید و توزیع کارت ورود به جلسه در تهران و استانها، حذف نماینده اعزامی جهت توزیع کارت در سراسر کشور و سایر هزینه‌های اجرائی( به حدود کمتر از نصف) 
 5-  ورود اطلاعات مستقیماً توسط داوطلبان به سیستم انجام می‌پذیرد و به لحاظ هوشمند بودن برنامه امکان ثبت نام یا عدم ثبت نام به داوطلب داده می‌شود. به این طریق در هزینه‌های برگزاری آزمون صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای به عمل خواهد آمد.
 6-  مبنای عمل سیستم ثبت نام آزمون شماره عضویت نظام مهندسی استان می‌باشد که از طریق عضویت نظام مهندسان در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها اجباری شده و مشارکت جامعه مهندسی کشور از طریق افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
 شایان ذکر است که در ادامه اقدامات فوق، تمهیدات برگزاری آزمونها به صورت online جهت آزمون ورود به حرفه مهندسان(پایه سه) نیز در دست انجام می‌باشد.
 در راستای تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، شیوه‌نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسان در جهت افزایش و ارتقاء سطح دانش فنی و حرفه‌ای مهندسان در سال 1385 تهیه و ابلاغ گردید. براساس این شیوه‌نامه مهندسان جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی لازم است پس از گذراندن دوره‌های آموزشی مصوب شیوه‌نامه در آزمونهای پایان دوره شرکت نموده و حدنصاب قبولی را کسب نمایند.
  با عنایت به حساسیت تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، ساماندهی و یکنواختی شرایط برگزاری آزمون‌های پایان دوره آموزشی در دستور کار این دفتر به عنوان مرجع سیاستگذاری و راهبری تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان قرار گرفته است که در همین راستا و به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت کاهش زمان فرآیند برگزاری این آزمون‌ها، برگزاری این آزمونها نیز به صورت online از تاریخ چهارم خرداد ماه سال جاری با راهبری این دفتر توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی در حال برگزاری می‌باشد. در حال حاضر کلیه آزمونهای پایان دوره آموزشی رشته‌های عمران(نظارت و محاسبات) و معماری در استان تهران با این روش در حال برگزاری است و انشاء‌ا... به تدریج کلیه آزمون‌های پایان دوره، ابتدا در استان تهران و سپس در سراسر کشور با راهبری دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، نظارت سازمان مسکن و شهرسازی استانها و با مشارکت و هماهنگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی به صورت online‌ برگزار خواهد گردید.
 
2- معاونت نظارت وکنترل مقررات ملی ساختمان:
شرح وظایف:
.1 کنترل اجرای ساختمان در موارد زیر :
• مقررات ملّی ساختمان، آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها.
• سازماندهی و انتظام امور حرفه‌ای در قالب سازمان‌های مهندسی، کانون‌ها و سایر تشکل‌های حرفه‌ای مرتبط با بخش ساختمان.
• کنترل خدمات مهندسی توسط مهندسین، سازمان‌ها و ارگانهای ذی ربط.
• نظارت عالیه بر عملکرد سیستم های عهده‌دار کنترل و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری به منظور بهبود روش‌ها، ارتقاء کیفیت ساختمان و خدمات مهندسی.      
2. عقد قرارداد کنترل و بازرسی ساختمان و بررسی عملکرد سازمانهای عهده‌دار کنترل با شرکتهای کنترل و بازرسی ساختمان  در سطح کشور و بررسی صورتوضعیت شرکتهای طرف قرارداد.
3. پیگیری تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و جلب همکاری ایشان در جهت ترویج و توسعه استفاده از روش های مناسب کنترل ساختمان (در 31 استان).
4. دریافت و بررسی گزارش‌های دوره‌ای از مراجع صدور پروانه ساختمان، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در رابطه با کمیت و کیفیت ساخت و سازهای هر محل(در 31 استان).
5. رسیدگی به شکایات اشخاص و مؤسسات در مورد عدم اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان و گردآوری مدارک لازم به منظور اقدام مقتضی برحسب مورد.
6. انجام بازدید‌های محلی، بررسی و کنترل موردی پروانه‌ها، اسناد و مدارک و نقشه‌های ضمیمه آنها و اقدام لازم بر اساس قانون(در 31 استان).
7. پیگیری و برنامه‌ریزی به منظور توسعه بیمه کیفیت ساخت و مسئولیت سازندگان در امر ساخت و ساز مسکن و ساختمان. 
8. توسعه زمینه‌های کنترل کیفی ساختمان از طریق سنجش کیفی( جوش ، بتن )، ارائه ضمانتنامه کیفیت اجرا، ورود صنعت بیمه در بخش ساختمان و موارد دیگر از طریق ارزیابی امکانات، الزام، توانمند سازی و فراهم کردن شرایط محلی(در 31 استان).
9. پیگیری ایجاد پایگاه علمی و فنی از مجموعه فعالیت‌های ساختمانی اعم از فناوری متداول، مشخصات فنی ساختمان، نیروی انسانی، مواد و مصالح مصرفی در ساخت و سازها توسط سازمان‌های ذی‌ربط. 
10. نظارت بر تهیه طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در رابطه با کنترل اجرای ساختمان(در 31 استان).
11. همکاری با سازمان‌های عهده‌دار کنترل و تقویت آنها جهت انجام بهتر وظیفه نظارت مضاعف      (در 31 استان).
12. تطبیق صلاحیت مهندسین و عوامل فنی شاغل در اجرای ساختمان بصورت موردی (در 31 استان).
13. بررسی موردی احکام قطعی صادره توسط کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها و نحوه معرفی مهندسان متخلف و رسیدگی به تخلفات مذکور توسط شورای انتظامی (در 31 استان).
14. جمع بندی و ارزیابی عملکرد شورای انتظامی استان‌ها و تاکید بر برخورد قانونی با متخلفین.
15. بررسی گزارش کنترل ساختمان استانها و گزارشات شرکتهای کنترل و بازرسی طرف قرارداد.
16. تهیه گزارش سه ماهه، ششماهه و سالانه کنترل اجرای ساختمان و تحلیل آن جهت اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب در هر استان. گزارش های دوره‌ای بازدید کارشناسان و آمار فعالیت سازمان‌های استانی در پایان هر سال جمع بندی شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
17. گردآوری نظرات و پیشنهادات اصلاحی سازمان‌های استانی، جهت ارائه پیشنهاد اصلاح سامانه کنترل در مهندسی ساختمان وگسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی.
18. تدوین و ابلاغ و پیگیری اجرای شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های مورد نیاز به استانها در اجرای امور محوله.
19. در راستای تشویق و در صورت نیاز انجام تذکر و یا تنبیهات لازم برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ساخت و ساز در زمینه رعایت مقررات ملّی ساختمان لازمست ضمن بررسیهای دقیق در همه جوانب، موارد زیر مشخص و اعلام گردد:
• برترین طرحهای تهیه شده، ساختمانهای اجرا شده و بهترین عوامل اجرائی مربوط به هر یک اعم از طراح، ناظر، مجریان و سازندگان، شرکت کنترل و بازرسی ساختمان، تولید کننده مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و...
• برترین ادارات کل مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان، کانون کاردانهای فنی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برترین شهرداریها و بهترین شهرداران و... 
20. انجام برخوردهای قانونی با موارد تخلف و صدور دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار در قالب بازدیدهای موردی و پیگیری موضوع تا رفع تخلف طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن . 

3- اداره صنعتی سازی و فن آوری های نوین ساختمان
شرح وظایف:
- سازماندهی و هدایت پروژه های صنعتی سازی و نظارت بر روند اجرای آنها در پروژه های ساخت و ساز کشور 
- سازماندهی برگزاری همایش های دوره ای صنعتی سازی و فناوری های نوین
- نظارت عالیه بر پروژه های صنعتی سازی تحت پوشش دستگاههای اجرایی
- بستر سازی جهت فعالیت شرکت های فعال و توانمند در زمینه اجرای سیستم های صنعتی در پروژه های ساخت و ساز
- بستر سازی جهت فعالیت شرکت های خارجی آماده سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و ساز کشور بخصوص پروژه های طرح مسکن مهر - نظارت بر عملکرد دبیرخانه فناوری های نوین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
- جمع آوری اطلاعات و گزارشات آماری از سازمان های تابعه در خصوص میزان استفاده از فناوری های نوین در ساخت و سازها بخصوص ساخت و سازهای طرح مسکن مهر
- نظارت بر تهیه ضوابط، چک لیست ها و دستورالعمل های سیستم های فناوری های نوین
- ارتباط با نمایندگان معرفی شده از سوی سازمانهای تابعه در خصوص وضعیت صنعتی سازی
- تعامل با سازمان های مسکن استان ها و شرکت های خصوصی در جهت رفع ابهامات سیستم های صنعتی
- ارتباط با انجمن صنفی صنعتی سازان در خصوص مشکلات شرکت های صنعتی ساز
- معرفی شرکت های صنعتی ساز دارای گواهی تأییدیه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به نهادها و سازمان های ذکر شده در دستورالعمل حمایتی
 -گزارشات مربوط به روند پیشرفت همایش صنعتی سازی و فناوری نوین
https://www.mrud.ir/معاونت-مسکن-و-ساختمان#76948------


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۳