***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 استاد مشاور دکتر محسن محمدی‌فشارکی.

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


http://dl.nlai.ir/UI/8bbd629a-23b7-4564-a4ed-fef686c71a11/Catalogue.aspxشماره کتابشناسی ملی : ۴۴۷۵۴۰۲
‏عنوان و نام پدیدآور : مقدمه، تصحیح و تحشیه سفینه مصور شعر‌[منابع الکترونیکی: پایان نامه]/ پژوهشگر مینا سلمانی‌تهرانی؛ استاد راهنما مرتضی رشیدی؛ استاد مشاور محسن محمدی‌فشارکی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): زبان و ادبیات فارسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ، ۱۳۹۱.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
‏مشخصات ظاهری : ۱ لوح فشرده: بی‌کلام.
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4475402&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۳