***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

مشاور دکترمحمد فشارکی.

فرهنگ موضوعی شاهنامه(دفتر اول بر اساس چاپ مسکو)


فرهنگ موضوعی شاهنامه (دفتر دوم بر اساس چاپ مسکو) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

http://dl.nlai.ir/UI/02468c93-8cf8-448f-ad66-9e47ff33c0c6/Catalogue.aspx


‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۲۷۰۷۲
‏عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ موضوعی شاهنامه(دفتر اول بر اساس چاپ مسکو) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش مریم عبدی‌نیان؛ استاد راهنما مهدی تدین؛ استاد مشاور محمد فشارکی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد):
‏محل و سال اخذ مدرک : نجف‌آباد،۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحدنجف‌آباد،دانشکده علوم انسانی،گروه زبان وادبیات فارسی.فرهنگ موضوعی شاهنامه(دفتر اول بر اساس چاپ مسکو)


http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4527072&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_


شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۲۷۳۰۶
‏عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ موضوعی شاهنامه (دفتر دوم بر اساس چاپ مسکو) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش زهرا رحیمی؛ استاد راهنما مهدی تدین؛ استاد مشاور محمد فشارکی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد):
‏محل و سال اخذ مدرک : نجف‌آباد،۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحدنجف‌آباد،دانشکده علوم انسانی،گروه زبان وادبیات فارسی.


http://dl.nlai.ir/UI/35c794e5-fae4-4be6-92da-8ee9d372a499/Catalogue.aspxhttp://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4527306&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۴