هشتم ذی القعده هفتاد و هفتمین سالگرد رحلت آیت الله محمدحسین فشارکی عالم بزرگ نیمه اول قرن چهاردهم هجری است.


آیت الله محمدحسین فشارکی سال 1266 هجری قمری دراصفهان متولد شد وعلوم مقدماتی رادر زادگاهش زیرنظر برادرش ملا محمد باقرفشارکی و محمد باقرمسجد شاهی فراگرفت. 
این فقیه بزرگوار سپس راهی نجف اشرف شد و ازمحضر درس حضرات آیات حبیب الله رشتی و زین العابدین مازندرانی بهره برد.


شاگردان بسیاری نیز همچون آیات عظام مرعشی نجفی ، آقارحیم ارباب ، محمدحسین مقدس احمدآبادی وشیخ محمد مفید ازمحضردرس آیت الله محمدحسین فشارکی بهره بردند. 
همچنین کتابهای حاشیه رسایل وحاشیه طهارت شیخ مرتضی انصاری از آثار به یادگار مانده ازاین فقیه اصولی است.


آیت الله محمدحسین فشارکی سال 1353 هجری قمری در87 سالگی دراصفهان درگذشت و درآرامستان تخت فولاد این شهر به خاک سپرده شد.