***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

Mohammad Gholami Fesharaki 


The Seroprevalence of Entrically Transmitted Viral Hepatitis in HCV Infected Thalassemia and Hemophilia Patients in Iran

 Pegah Karimi Elizee 1 , 2 , 3 , Seyed Moayed Alavian 1 , 2 , 3 , * , Seyyed Mohammad Miri 1 , 2 , 3 , Bita Behnava 1 , 2 , 3 ,Seyedeh Hoda Alavian 4 , Maryam Keshvari 5 , Mohammad Gholami Fesharaki 6 , Shima Salimi 2 , 3 , Leila Mehrnoush 2 , 3 and Mostafa Shafiei 2 , 3
1 Baqiyatallah University of Medical Sciences, Baqiyatallah Research Center for Gastroenterology and Liver diseases, Tehran, IR Iran
2 Middle East Liver Disease Center, Tehran, IR Iran
3 Tehran Hepatitis Center, Tehran, IR Iran
4 Department of Internal Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran
5 Iranian Blood Transfusion Organization research Center, Tehran, IR Iran
6 Biostatistics Department, Tarbiat Modarres University, Tehran, IR IranAbstract


http://jjmicrobiol.com/en/articles/18659.html
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۵