***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی


174ـ بررسى, تحلیل و مقایسه ى شیوه هاى تبلیغى حضرت نوح (ع) و حضرت رسول اکرم (ص) 
ثابتى, على اصغر. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: لسانى فشارکی, محمد على. 1374. در این پایان نامه وضعیت فرهنگى و اجتماعى عصر هر یک از دو پیامبر الهى, نوح (ع) و محمد (ص) بررسى و شیوه هاى تبلیغى و چگونگى دعوت آن بزرگواران مورد مطالعه قرار گرفته است. به موجب این پژوهش آن دو پیغمبر در برخى شیوه ها همسان, لکن در بسیارى شیوه ها ناهمسان اند و سبب عدم موفقیت حضرت نوح در استفاده از روشهاى غیر موثر و مضر و علت توفیق رسول اکرم (ص) در بهره گیرى از شیوه هاى موثر و مفید بوده است.

چکیده ى پایان نامه هاى قرآنى به ترتیب الفباء(ب)
یار احمدى, غلامرضا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: طاووسى, محمود. 1373. در این پایان نامه اعتقادات مسلمانان, یهودیان, مسیحیان و زرتشتیان درباره ى قیامت و بهشت و دوزخ براساس نصوص کتب آسمانى ایشان ـ قرآن, تورات, انجیل و اوستا ـ بررسى شده اند.
بازدید : 524

139ـ باورهاى راجع به رستاخیز در ادیان الهى
یار احمدى, غلامرضا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: طاووسى, محمود. 1373. در این پایان نامه اعتقادات مسلمانان, یهودیان, مسیحیان و زرتشتیان درباره ى قیامت و بهشت و دوزخ براساس نصوص کتب آسمانى ایشان ـ قرآن, تورات, انجیل و اوستا ـ بررسى شده اند.
140ـ بحثى درباره ى تصحیف و تحریف قرآن
مزارعى, على. کارشناسى ارشد فرهنگ عربى و علوم قرآنى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1353. مندرجات این پایان نامه عبارتنداز: معانى مختلف تحریف, نظر محققان اسلامى درباره ى تحریف و تصحیف قرآن, دلائل عدم تحریف, عقیده به تحریف بعد از حیات حضرت رسول (ص), کیفیت جمع آورى قرآن و بررسى قرآن منسوب به حضرت على (ع).
141ـ بدعت از دیدگاه قرآن و حدیث
عبداللهى عابد, صمد. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى و ارشاد. دانشگاه امام صادق (ع). استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1375. این پایان نامه در هضت فصل و این عناوین نوشته شده است: تعریف لغوى و اصطلاحى بدعت و سنت, ابعاد و ویژگیهاى سنت و لزوم متابعت از کتاب و سنت, اقسام بدعت و وجوه افتراق بدعت از سنت, عوامل و آثار و خصوصیات بدعت, بدعت پیشینیان و عصر حاضر و آخرالزمان از دیدگاه معصومین (ع), بدعتگذاران از دیدگاه قرآن و حدیث و دانشمندان, لزوم مقابله با بدعت و بدعتگاران و شیوه هاى آن, اجتهاد ممنوع یکى از مصادیق بدعت.
142ـ برخى از عوامل ملاحظه نشده توسط داود در ترجمه ى قرآنش (سوره بقره و سوره ى نساء)
راسترو, امیرعلى. کارشناسى ارشد آموزش زبان انگلیسى. دانشگاه تربیت معلم تهران. استاد راهنما: منافى انارى, سالار. 1372. در این پایان نامه که به زبان انگلیسى نوشته شده است یکى از ترجمه هاى قرآن به زبان انگلیسى که توسط شخصى به نام داود ترجمه شده است مورد بررسى قرار گرفته و نارسایى هاى این ترجمه در دو سوره ى بقره و نساء نشان داده شده است .
143ـ برداشتهاى محرف از قرآن کریم.
قربانى, فاطمه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, شمال. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1376. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: واژه ى تفسیر و تاءویل در لغت و اصطلاح و فرق آندو با یکدیگر, معانى تحریف و انگیزه هاى تحریف معنوى قرآن, سه دسته از آیاتى که مورد تفسیر به راى و تحریف معنوى واقع شده اند; یعنى آیات صفات مانند آیات رویت, استوار بر عرش و وجه الله, و آیات ظاهر در لغزش انبیاء مثل عصى آدم, و هم بها و عبس و تولى, و بالاخره آیات مربوط به اهل بیت (ع) نظیر آیه ى تطهیر, آیه ى مودت و آیه ى تبلیغ.
144ـ بررسى آثار صدق و صداقت در زندگى فردى و اجتماعى انسان با تکیه بر آیات قرآن و احادیث 
رحیمى, عبدالله. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: کریمى, حسین. 1375. مباحث اصلى این پایان نامه در پنج گفتار تدوین شده اند. در گفتار اول تعریف صدق و صادق و انواع صدق از دیدگاه قرآن و حدیث و مفسران و متکلمان بررسى شده است. در گفتار دوم صدق به عنوان یکى از اوصاف بارى تعالى مورد تحقیق قرار گرفته و نظر متکلمان امامیه, معتزله و اشاعره درباره ى آن بیان شده است. گفتار سوم به بررسى معجزه به عنوان شاهد صدق مدعاى پیامبران اختصاص دارد. گفتار پنجم درباره ى صداقت به عنوان یکى از فضأل اخلاقى است.
145ـ بررسى آراى تفسیرى محى الدین بن عربى در ((فصوص الحکم)) 
رهبرى منفرد, محمد مسعود. دکترى علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر.1377. در این پایان نامه براساس کتاب فصول الحکم و شرحهاى آن بویژه شرح خوارزمى, آراى تفسیرى و تاءویلى ابن عربى با مراجعه به آثار او و تفاسیر عرفانى دیگران و مقایسه ى با روایات تفسیرى عامه و خاصه استخراج و بررسى شده اند.
146ـ بررسى آراء اجتماعى علامه ى طباطبأى در ((المیزان))
برات نژاد, محمد رضا. کارشناسى ارشد علوم اجتماعى. دانشگاه فردوسى مشهد. استاد راهنما: مقدم, حامد. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: چگونگى تشکیل اجتماع, انسان و اجتماع, اسلام و اجتماع, کارکردهاى اجتماعى دین, نهاد خانواده و ازدواج, نهاد حکومت, نهاد اقتصاد, هنجارهاى اجتماعى, حقوق اجتماعى, مسأل اجتماعى.


147ـ بررسى آراء پیرامون آیه ى ((الست))
هاشمى, جمیله. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: گرجیان, محمد مهدى. 1376. در این پایان نامه, آیه 172 و 173 سوره ى اعراف بااستفاده از کتب تفسیرى و روأى فریقین بررسى شده است عناوین موضوعات آن به قرار ذیل است: تاریخچه بحث, مفاد. ظاهرى آیه الست, انگیزه اخذ میثاق, اقرار به ربوبیت خداوند و عبودیت خود, عمومیت اخذ میثاق, آراء پیرامون آیه ى الست, بررسى آیه ى الست در روایات فریقین.
148ـ بررسى آراء کلامى زمخشرى در تفسیر کشاف
کریمى, على. کارشناسى ارشد فلسه و کلام اسلامى. دانشگاه قم. استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1376. این پایان نامه در ده فصل و با این عناوین تدوین شده است: کلیاتى در مورد علم کلام, زندگى نامه ى زمخشرى, نگاهى به تفسیر کشاف, امور عامه, ذات و صفات بارى تعالى, افعال خدا, نبوت عامه خاصه ى نبوت خاصه, امامت و ولایت, مفاد وعده و عید, منزلت بین منزلتین و امر به معروف و نهى از منکر. روش بحث در آن چنین است که هر یک از موضوعات کلامى مذکور, نخست در کتب کلامى, سپس در تفسیر کشاف بررسى مى شود.
149ـ برررسى آراء و نظریات تفسیرى ابومسلم اصفهانى
غیاثى کرمانى, سید محمد رضا. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم. استاد راهنما: معرفت, هادى. 1373. در این پایان نامه کوشش شده است که تا حد امکان تفسیر از دست رفته ى محمد بن بحرابومسلم اصفهانى (254 ـ 322 ق) به نام جامع التاءویل لمحکم التنزیل از لابلاى تفاسیرى از قبیل تبیان شیخ طوسى, مجمع البیان طبرسى, حقأق التاءویل سید رضى, غررالفوأد سید مرتضى, روض الجنان ابوالفتوح رازى و تفسیر ملاصدرا احیا شود. بخشى از این پایان نامه به معرفى ابومسلم و عصر او و مکتب معتزله و دیدگاه ابومسلم درباره ى مجاز و نسخ در قرآن و احاطه او به شعر و لغت اختصاص داده شده است.
150ـ بررسى آیات بظاهر غیر متناسب با مورد بعضى از آنها ادعاى عدم تناسب شده است .
همامى, عباس. دکتر علوم قرآن و حدیث. دنشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1373. در این مساله تناسب و مناسبت و یا نظم آیات به شکل موضوعى مستقل مورد بررسى قرار گفته و از موضوعات زیر بحث شده است: توقیفى بودن ترتیب فعلى آیات, انواع ارتباط و نکات موئثر در شناخت آن, وجوده محتمل براى ارتباط آیات به ظاهر غیر متناسب و بررسى آیاتى که غیر متناسب به نظر مى رسند. در این تحقیق عدم تناسب آیات به طور مطلق رد شده است.
151ـ بررسى آیات علمى قرآن با تاکید بر علم نجوم
بابایى نیا, حسین. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: آشتیانى, محمد رضا. 1376. در این پایان نامه شمارى از نظریات نجومى بر آیاتى از قرآن تطبیق داده شده و ادعا شده که قرآن این نظریات را چهارده قرن پیش ارأه کرده است; عناوین مباحث عبارتنداز: جهان در آغاز توده اى گاز بوده است, آفرینش جهان در شش دوره شکل گرفته است, جهان در حال گسترش است, زمین حرکت مى کند, در کرات دیگر حیات وجود دارد, میان کرات قانون جاذبه ى عمومى حکمفرماست, منظومه ى شمسى در حال حرکت است و خورشید از خود نور دارد; لکن ماه از خود نورى ندارد.
152ـ بررسى آیات قرآنى در کتاب ((شواهد الربوبیة))
تورانى, اعلاء. کارشناسى ارشد فلسفه و حکمت اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: اعوانى, غلامرضا. 1368. این پایان نامه مقدمه و چهار بخش دارد. در مقدمه به موضوعاتى چون برهان در قرآن, ارتباط قرآن و برهان, قرآن و معانى آن, تفسیر واقعى به راءى پرداخته شده است. در بخش اول, تعیین و تشخیص وجود, اسماء حسناى الهى, عرش و کرسى در کلام الهى, تقسیمات وجود و علل چهارگانه بررسى شده است. در بخش دوم با عنوان اثبات وچود حق تعالى از وجود خداى تعالى و خلق دنیا و آخرت, اینکه صفات اشیاء از لوازم صفات حق تعالى است و عدد ملأکه عقلى بحث شده است. بخش سوم درباره ى معاد و نفس و حاوى مباحث تکون حیوان, ذو مراتب بودن افلاک, سعادت حقیقى انسان و اثبات معاد است. بخش چهارم در خصوص نبوت و شامل موضوعات اوصاف نبى و جایگاه آن در فلسفه ى الهى, تغییر شرایع, واجبات عام و جز آن است.
153ـ بررسى آیات مربوط به شفاعت از لحاظ صرفى, نحوى, بلاغى و لغوى
اکبر پور بهنمیرى, رجبعلى. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1376. مطالب این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است: در بخش اول تحت عنوان بررسى آیات مربوط به اثبات شفاعت درباره سه دسته از آیات بحث شده است: آیاتى که اذن خدا را در شفاعت شرط مى شمارد, آیات مربوط به شافعان قیامت و آیات مربوط به شرایط شفاعت. در بخش دوم با عنوان بررسى آیات مربوط به نفى شفاعت چهار دسته از آیات مورد بحث قرار گرفته اند: آیات مربوط به نفى مطلق شفاعت, آیاتى که شفاعت بتها را نفى مى کند, آیات مربوط به نفى شفاعت ظالمان و مجرمان و آیات متعلق به نفى شفاعت از کار بد. روش بحث در مورد هر دسته از آیات چنین است که نخست ترجمه ى آیات و سپس شرح لغات و موارد صرفى, نحوى و بلاغى آنها آمده است.
154ـ بررسى آیات مربوط به نامهاى قیامت 
محسنى مقدم, اسحاق. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1376. در این پایان نامه با بررسى آیات مربوط به قیامت, اسامى قیامت که حدود 75 اسم است, استخراج و سپس با استفاده از تفاسیر شعیى و سنى تبیین شده اند. آیات مرتبط با قیامت در قریب به تمام سوره ها به چشم مى خورد. 
155ـ بررسى آیات نازله در شاءن حضرت فاطمه (س)
مختارى, مرتضى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: کریمى, حسین. 1374. در این پایان نامه آیات نازل شده در شاءن حضرت زهراء (س) با استفاده از تفاسیر شیعه و اهل سنت بررسى شده است. حدود چهل آیه از آیات قرآن در این زمینه بر شمرده شده است. شاءن نزول برخى از آنها حضرت زهراء و برخى دیگر اهل بیت (ع) دانسته شده و گروه دیگرى از آیات به استناد روایاتى به آن بزرگوار یا اهل بیت (ع) تاءویل گردیده است.
156ـ بررسى آیات نکاح در قرآن کریم 
عظیم زاده اردبیلى, فأزه. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش فقه و مبانى حقوق اسلامى, دانشگاه تهران. استاد راهنما: گوگانى, حسین; شیخ الاسلامى, اسعد. 1370. مطالب مورد بحث در این پایان نامه مشتمل بر دو قسمت است: در قسمت اول, زن در جاهلیت و دخترکشى, مورد بررسى قرار گرفته و در قسمت دوم تحت عنواناقسام نکاح در جاهلیت مطالبى با این عناوین ارأه گردیده است: نکاح الرهط, نکاح الاستبضاع, نکاح اجبارى, نکاح المقت, نکاح الجمع, نکاح الشغار, نکاح الخدن, نکاح البدل, نکاح السفاح, معناى لغوى و اصطلاحى نکاح, و مشروعیت نکاح.
157ـ بررسى آیات نیایش و فلسفه و آثار آن در قرآن 
رجبى, على. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: آشتیانى, محمد تقى. 1374. این پایان نامه در چهار بخش اصلى تدوین شده است در بخش اول, موضوعاتى چون دعا عامل تحرک و نشاط, معناى لغوى و اصطلاحى دعا, فضیلت و اهلبیت دعا و فوأد دعا آمده و در بخش دوم از دعا به عنوان یکى از معدات و وسیله ى نیل به مقصود و دعا موجب بداء بحث شده است. بخش سوم در خصوص منافات نداشتن دعا با تسلیم و توکل است و بخش چهارم درباره ى شرایط استجابت دعا و آداب آن است; نظیر شناخت خدا, توجه قلب, کسب حلال, توبه, گریه و... 
158ـ بررسى ابتلاء در آیات و روایات 
فیضى, مجتبى. کارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبلیغ. دانشگاه امام صادق (ع) استاد راهنما: مصطفوى, حسین. 1372. این پایان نامه در چهار بخش تنظیم شده است: در بخش اول, واژگان ابتلاء, فتنه و تمحیص بررسى شده است و از انتساب امتحان به خداوند, آزمایش بشرى و عناصر آن, تفاوت آزمایش الهى و آزمایش بشرى, خیر و شر از دیدگاه فلسفه اسلامى, ابتلاء از دیدگاه متکلمین اسلامى, ابتلاء از دیدگاه عرفان و ابتلاء به عنوان یک سنت الهى بحث شده است. بخش دوم, به بررسى ابتلاء در آیات قرآنى اختصاص دارد که طى آن از هدف افعال الهى, اقسام آزمایش در قرآن, اسباب و وسایل آزمایش الهى, آثار و فواید ابتلأات الهى, ارتباط مالکیت و علم الهى با ابتلاء, عکس العمل انسان در برابر بلایا, آیه ى ابتلاء, اتبلاء قوم طالوت در قرآن و ابتلاء انبیاء گذشته در قرآن بحث به میان آمده است. بخش سوم, به جایگاه ابتلاء در روایات و احادیث پرداخت است و در بخش چهارم, رمز موفقیت در ابتلأات مورد تدقیق قرار گرفته و طى آن از داشتن جهان بینى الهى, آگاهى از سنتهاى الهى, توجه به حضور خدا در جریان تمامى امور, توجه به اجر و پاداش, استمداد از نیروى ایمان و الطاف الهى, یادآورى نعمتها و صبر و استقامت در امور به عنوان رموز موفقیت در ابتلأات, یاد شده است .
159ـ بررسى احکام و تشابه در آیات قرآن کریم
ملکى, یدالله. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1372 این پایان نامه درباره ى محکم و متشابه در قرآن است و طى آن موضوعات ذیل مورد بحث قرار گرفته اند; معناى لغوى و اصطلاحى احکام و تشابه, نظرات علماى گذشته درباره ى محکم و متشابه, آیا در قرآن متشابه وجود دارد؟ حکمت وجود متشابهات در قرآن چیست؟ تفسیر آیه ى هفت سوره سوره ى آل عمران, معناى تاءویل و فرق آن با تفسیر چیست؟ راسخان در علم چه کسانى اند؟ آیا فواتح سوره جزو آیات متشابه است؟
160ـ بررسى ادوات شرط در قرآن فریدونى, نور محمد. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: رنجیر, احمد. 1374. در این تحقیق, ادوات شرط با تکیه بر پانصد آیه از آیات قرآنى بررسى شده اند. افزون بر این فعل و جواب شرط در آنها تعیین و بیان شده است. این پژوهش را باید نوعى تفسیر موضوعى خواند.
161ـ بررسى ارتباط آیات در دو سوره قرینتین (انفال و توبه)
باقرى خردمدشتى, ناهید. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1373. معجزه پیامبر اکرم (ص) کتاب آسمانى اوست. ارتباط و هماهنگى بین آیات قرآن یکى از جنبه هاى اعجاز قرآن به شمار مىآید که بعد از تفحص در نظریه هاى تناسب و تجزیه و تحلیل آیات دو سوره ى انفال و توبه, با حجتهاى ادبى, تاریخى, تفسیرى, عقلى و منطقى اثبات مى گردد. هر یک از دو سوره انفال و توبه داراى محور خاصى هستند که همه آیات حول آنها به نظام درآمده اند. على رغم بعد زمانى نزول این دو سوره, هماهنگى و تناسب بین مطالبشان آنها را قرین یکدیگر ساخته است. ضمن اینکه بعضى از احکام, با توجه به ارتباط آیات, استخراج و یا تکمیل مى گردند.
162ـ بررسى اسامى و عناوین قرآن, آیه و سوره 
منصورى لاریجانى, اسماعیل. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1369. این پایان نامه سه بخش دارد: بخش اول, نامهاى قرآن مانند قرآن, کتاب, ذکر, تنزیل, مبین, احسن الحدیث, ام الکتاب, ایمان, برهان, حبل, صراط مستقیم, عروةالوثقى, عظیم, حکیم, مجید, کوثر, وحى, تبیان, عربى, صحف مکرمه و صحف مطهره, بخش دوم, معانى گوناگون آیه: مانند معجزه, علامت, برهان, جماعت, عبرت, امر عجیب و رسالت. در این بخش عدد کل آیات طبق شمارش کوفى, مکى, شامى, مدنى و بصرى نیز ذکر شده است. بخش سوم, معانى متعدد سوره مانند مقام رفیع, بالا رفتن با سرعت, دیوار شهر, مهمانى, دستبند و نیم خورده ى غذا ذکر گردیده است.
163ـ بررسى اسلوب تفسیرى ملاصدرا در سوره ى واقعه 
منتظریان, مریم. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. شمال. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر .1376. موضوع این پایان نامه تفسیر سوره ى واقعه با تکیه به تفسیر ملاصدراست. مطالب آن در دو بخش آمده است. بخش اول به بیان سرگذشت صدرالمتاءلهین, شاگردان, مقام علمى و روش فلسفى و تفسیرى او اختصاص دارد و بخش دوم در تفسیر سوره ى واقعه است. در پایان این بخش تفسیر ملاصدرا آورده شده است .
164ـ بررسى اسماء غیر منصرف در قرآن 
حسین زاده, اسکندر. کارشناسى زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حریرچى, فیروز. 1374. اسماء غیر منصرف آنهایى هستند که تنوین و جرّ نمى گیرند و جرّ آنها به فتح است. در این پایان نامه اینگونه اسامى با ذکر ادله و ریشه آنها در قرآن بررسى شده و ترجمه ى آیات مربوط نیز آمده است.
165ـ بررسى اصطلاحات عرفانى جلد چهارم ((کشف الاسرار وعدة الابرار)) 
جعفرى نژاد علیجانى, ملیحه. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: سلماسى زاده, جواد. 1376. در این پایان نامه با هدف جستجو و شرح اصطلاحات عرفانى, نخست آیه یا آیات مربوط ذکر و براساس نوبت اول کتاب کشف الاسرار وعدةالابرار, ترجمه شده اند, سپس اصطلاحات عرفانى از نوبت سوم کتاب که حاوى تاءویلات عرفانى است, استخراج و بیان شده اند. در این زمینه به فرهنگهاى مختلف مراجعه شده است.
166ـ بررسى اصول, اهداف و روشهاى تربیت از دیدگاه قرآن
نیازى, فتاح. کارشناسى ارشد تعلیم و تربیت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: دیلمقانى موحد, صمد. 1375. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: تربیت و دیدگاهها, انسان در قرآن, مشخصات تربیت از دیدگاه قرآن, اصول تربیت از منظر قرآن, اهداف تربیت از نظر قرآن و روشهاى تربیت در قرآن.
167ـ بررسى اعجاز قرآن از نظر اخبار غیبى 
جوزى ده سفید, ابراهیم کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: آشتیانى, محمد تقى. 1374. موضوع پژوهش حاضر اعجاز قرآن از جنبه ى اخبار غیبى و پیشگویهاست و از چهار بخش با عناوین ذیل تشکیل شده است: تعریف لفظى و اصطلاحى اعجاز, آیاتى که بیانگر اخبار غیبى گذشته است, آیاتى که از اسرار طبیعت و جهان آفرینش پرده برداشته است, آیاتى که امور غیبى آینده را خبر داده است. نویسنده آیات مذکور را با استفاده از تفاسیر قرآن شرح و بسط داده است.
168ـ بررسى انطباق احادیث شیعه بر احادیث نبوى (ص) در آیات الاحکام 
دولت آبادى, معصومه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشکده ى اصول دین قم. استاد راهنما: معارف, مجید. 1377. این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول مبانى نظرى انطباق احادیث شیعه بر احادیث نبوى بررسى و از موضوعات عصمت اهل بیت (ع), کیفیت علم أمه (ع), کتاب على (ع), استناد به سنت نبوى در سیره ى اهل بیت و عدم نیاز امامان به ذکر سند بحث شده است. در بخش دوم با عنوان بررسى مصداقى انطباق احادیث شیعه بر احادیث نبوى, در موضوعات بسمله, مسح پا, متعه ى حج و متعه ى نساء احادیث فریقین مورد مقایسه قرار گرفته اند.
169ـ بررسى ایجاد انگیزه در قرآن و کلام و کلام معصومین (ع) 
صباغیان, على. کارشناسى ارشد معارف اسلامى و مدیریت. دانشگاه امام صادق (ع) استاد راهنما: رمزگویان, غلامعلى. 1375. این پایان نامه به بررسى ایجاد انگیزه ى کار از دیدگاه قرآن و روایات بویژه نهج البلاغه مى پردازد; و در آن راهها ایجاد انگیزه به تفصیل بیان شده اند. یافته هاى حاص از این پژوهش نشان مى دهد که از طریق شناخت ابعاد مختلف استعدادها و تواناییها و نیازهاى نیروى کار و تاءمین حاجات مادى و معنوى انسان مى توان انگیزه ى کار و تلاش را فعال ساخت.
170ـ بررسى ایرادات بنى اسرأیل با استناد به آیات قرآن 
مرادى, حمید. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: آشتیانى, محمد تقى. 1376. در بخش اصلى این پایان نامه مباحث ذیل مطرح شده اند: بررسى لغوى واژه ى بنى اسرأیل و وجه تسمیه ى این قوم به القاب گوناگون, بنى اسرأیل از نظرگاه قرآن, ایرادات آنان, پیامدهاى ناگوار طرح آن ایردات. منابع این پایان نامه قصص قرآن و کتاب هاى گوناگون تفسیرىاند.
171ـ بررسى بخشى از آثار تفسیرى جلال الدین دوانى 
عباسى, مهناز. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1370. در این پایان نامه در ابتدا زندگینامه جلال الدین دوانى و آثار او بیان شده است. سپس ((تفسیر سوره ى کافرون و آیه السرف)) که از آثار جلال الدین دوانى است با استفاده از نسخ خطى بجا مانده مورد بررسى قرار گرفته است.
172ـ بررسى برخى نکات ادبى معانى و بیان در سوره ى اسراء
بروجردیان, زرین دخت. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: شیخ, محمد على. 1370. در این پایان نامه سعى شده است نکات مهم و قابل توجه معانى و بیان در سوره ى اسراء ذکر شود. مباحثى که از علم معانى در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته عبارتنداز: خبر و انشاء و اغراض خبر, اطلاق و تقیید, وصل و فصل و انواع آنها, قصر و انواع آن, اطناب و ایجاز, مسند و مسندالیه, از علم بیان نیز مباحثى چون: تشبیه, استعاره, کنابه و مجاز مورد توجه قرار گرفته است.
173ـ بررسى تحلیل اختلافات کلامى مفسران در تفسیر قرآن. 
دهقان منگابادى, بمانعلى. دکترى الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس, استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1374. مفسران در تفسیر و شرح آیات با هم اختلاف دارند. این اختلافات گاه آنچنان شدید است که به تناقض و تقابل آراء و انجامد. علت اصلى اختلاف و تنوع آراء تفسیرى را مى توان معلول دیدگاههاى خاص مفسران دانست. در این بین دیدگاههاى کلامى در به ثمر رسیدن آراء مختلف تفسیرى نقش اساسى داشته است. گرایش بعضى از مفسران به تشبیه موجب شده است که در تفسیر بسیارى از آیات قرآن, آراء نادرستى اظهار شود و آیات موهم تشبیه را بر معناى ظاهرى آن حمل نمایند. مشبهه مطلق تحت تاءثیر عقاید خود ضمن حمل آیات موهم تشبیه بر مدلول ظاهرى آن,تصریح به تشبیه نموده اند و ظاهر گرایان نیز این گونه آیات را حمل بر معناى ظاهرى آن نموده و کیفیت آنها را مجهول خوانده اند. تنزیه گرایان در مقابل تشبیه گرایان, حمل آیات موهم تشبیه را به معناى ظاهرى آن نادرست خوانده اند و در این مورد به ادله عقلى احتجاج کرده اند. اهل تاءویل و تفویض معتقدند فرد در هنگام مواجهه با آیات موهم تشبیه چنانچه از عهد تاءویل آیات بر نیاید بر او واجب نیست در فهم و تاءویل آیات بر نیاید بر او واجب نیست در فهم و تاءویل آیات کوشش نماید. تاءویل گرایان مطلق نیز تاءویل آیات موهم تشبیه را لازم دانسته و با هر نوع تفسیر تشبیه گرایانه به مخالفت برخاسته اند و به همین جهت در بحث روئیت با نظریه اهل تاءویل و تفویض مخالفت کرده اند. گرایش برخى از مفسران به مساءله عدل و گرایش بعضى از آنان به مساءله جبر موجب شده که در تفسیر آیات آراء یکسانى را اظهار ننمایند بلکه در تفسیر آیات به مخالفت با یکدیگر برآمده اند. جبرگرایان آیات موهم جبر و عدل گرایان آیات نافى جبر را محکم مى دانند. 
174ـ بررسى, تحلیل و مقایسه ى شیوه هاى تبلیغى حضرت نوح (ع) و حضرت رسول اکرم (ص) 
ثابتى, على اصغر. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: لسانى, محمد على. 1374. در این پایان نامه وضعیت فرهنگى و اجتماعى عصر هر یک از دو پیامبر الهى, نوح (ع) و محمد (ص) بررسى و شیوه هاى تبلیغى و چگونگى دعوت آن بزرگواران مورد مطالعه قرار گرفته است. به موجب این پژوهش آن دو پیغمبر در برخى شیوه ها همسان, لکن در بسیارى شیوه ها ناهمسان اند و سبب عدم موفقیت حضرت نوح در استفاده از روشهاى غیر موثر و مضر و علت توفیق رسول اکرم (ص) در بهره گیرى از شیوه هاى موثر و مفید بوده است.
175ـ بررسى تحلیلى دو تفسیر ((الطیب البیان)) و ((الکاشف))
محمد زاده, راضیه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشکده اصول دین قم. استاد راهنما: غفارى, على اکبر. 1377. در این پایان نامه دو تفسیر شیعى به نامهاى اطیب البیان اثر سید عبدالحسین طیب و الکاشف تاءلیف محمد جواد مغنیه معرفى و مقایسه شده اند. نخست زندگى, انگیزه تاءلیف, آثار علمى, وجه تسمیه تفسیر آن دو, سپس ویژگیها, تشبابهات و موارد اختلاف این تفاسیر بررسى شده اند. در این پژوهش ویژگى تفسیر اطیب البیان تذکرات اخلاقى و استفاده ى اختصاصى از مآخذ شیعى و خصوصیت تفسیر الکاشف توجه به مسأل اجتماعى دانسته شده است.
176ـ بررسى تحلیلى روشهاى تربیتى از دیدگاه قرآن مجید
آریانا, محمد. کارشناسى ارشد تعلیم و تربیت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: هاشمى مقدم, سید شمس الدین. 1376. در این پایان نامه روشهاى تربیتى نظیر داستانسرایى, امر به معروف و نهى از منکر, تشویق و تنبیه ى, ارأه ى سرمشق و به کارگیرى تعقل به عنوان روشهاى تربیتى از دیدگاه قرآن بررسى شده و آثار تربیتى این روشها با توجه به آیات قرآن بیان شده است .
177ـ بررسى ترتیب نزول قرآن در روایات (یا پژوهشى در ترتیب روایى نزول قرآن) 
نکونام, جعفر. دکتر الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1372. این پایان نامه در چهار فصل و هشت پیوست به شرح زیر تنظیم و تحقیق شده است: فصل اول, مقدمات تحقیق, تعریف مصطلحات و روش تحقیق و میزان اعتبار نتایج آن; فصل دوم, توقیف و اجتهاد در تبتیب سور و آیات مصحف عثمانى; فصل سوم, دانش قرآنى حضرت على (ع) و سرگتذشت و ترتیب سور مصحف آن حضرت; و فصل چهارم, ترتیباى روایى ـ اجتهادى و اعتبار آنها. پیوست اول, دانش قرآنى و ترتیب سور مصحف ابن مسعود; پیوست دوم, دانش قرآنى و ترتیب سور مصحف ابى بن کعب; پیوست سوم, مراحل شکل گیرى و ترتیب سور و لحنهاى مصحف عثمانى و تاءیید آن مصحف از سوى حضرت على (ع) ; پیوست چهارم, شیوه هاى تقویم نزول قرآن; پیوست پنجم, انواع آن; و پیوست ششم, مشکلات آن; پیوست هفتم, اسانید روایات ترتیب نزول ; پیوست هشتم, شرح حال رجال معروف آن روایات.
178ـ بررسى ترجمه هاى قرآن کریم 
مروتى, سهراب. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث, دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1370. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: مشکلات ترجمه ى قرآن, دلأل ضرورت ترجمه ى قرآن, میزان ترجمه پذیرى قرآن, پاسخ به شبهات مخالفان ترجمه ى قرآن, معرفى نخستین ترجمه هاى قرآن. در پایان نیز ضمیمه اى درباره مستندات شرعى ترجمه ى قرآن وضمیمه اىدیگردرخصوص ترجمه ى قرآن به زبانهاىرایج معاصرافزوده شده است.
179ـ بررسى تسبیح موجودات با تکیه بر آیات و روایات معصومین (ع)
مصلح آبادى, رضى الله. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: آشتیانى, محمد تقى. 1375. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: تسبیح در لغت و اصطلاح, اهمیت تسبیح, آثار تسبیح, تسبیح تکوینى و تشریعى, نظرات دانشمندان در مورد منزلت موجودات و ارتباط آن با تسبیح, و دیدگاههاى علما پیرامون ارتباط نماز با تسبیح.
180ـ بررسى تطبیقى آیات حدود 
جمشیدى, على رضا. کارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: گوگانى. 1376. در این پایان نامه دسته اى از آیات قرآن که مربوط به حدود شرعى است, از دو دیدگاه تفسیرى و فقهى بررسى و تبیین شده اند. این آیات درباره ى حد جرمهاى ذیل است: زنا, و طى بهأم, لواط, سحق, قیادت, قذف, شرب خمر, سرقت, قطاع الطریق, ارتداد, زندیق, ساب النبى, مدعى نبوت و ساحر. 
181ـ بررسى تطبیقى آیات حدود 
حسینى اصل, سید جعفر. کارشناسى ارشد. فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه تهران. استاد راهنما: گوگانى, حسین 1374. در این پایان نامه آیات نازل شده در مورد حدود و مقررات جزایى استخراج شده و مورد بررسى مقایسه اى بین مذاهب اسلامى قرار گرفته است. این آیات در سوره هاى اسراء, نساء, نور, و مأده قرار دارند. محقق دیدگاه دانشمندان و فقهاى اهل سنت را در خصوص آن آیات آورده است.
182ـ بررسى تطبیقى آیات قضا و شهادت
قدرتى بوراچالو, حسین کارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: گوگانى, حسین. 1374. در پایان نامه حاضر, آیات مربوط به قضا و شهادت جمع آورى و مباحث مربوط به هر موضوع هر آیه مطرح شده است; این موضوعات عبارتنداز: قضا, مشروعیت و وجوب قضا, حکم بین اهل کتاب, کیفیت قضا و حکم, وجوب انقیاد و پیروى از حکام حاک, حرمت رشوه, تحریم رجوع مرافعه به حکام جور, قاضى و شرایط آن, کیفیت شهادت, صفات شهود, شهادت کفار و اله ذمه, وجوب تحمل و اقامه شهادت و حرکت کتمان و تبدیل آن, و شهادت قاذف بعد از توبه.
183ـ بررسى تطبیقى بین علم تجوید و آواشناسى 
ستوده نیا, محمد رضا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه قم. استاد راهنما: نکونام, جعفر. 1377. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: اندامهاى صوتى, تقسیم بندى اصوات عربى در میان زبان شناسان عرب و دانشمندان گذشته, توصیف اصوات عربى از دیدگاه متقدمات و علماى تجوید و آواشناسان و بررسى تطبیقى توصیف اصوات عربى از دیدگاه متقدمان و آواشناسان.
184ـ بررسى تطبیقى روشهاى تفسیرى مجمع البیان و تبیان 
بورغانى فراهانى, ابوالفضل. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1375. این پایان نامه در شش فصل تنظیم شده و حاوى مباحث ذیل است: تعریف لغوى و اصطلاحى تفسیر, موضوع و فأده علوم تفسیر, مراحل تفسیر, طبقه بندى مفسران, معرفى شیخ طوسى, موئلف تفسیر تبیان و شیخ طبرسى صاحب تفسیر مجمع البیان و تاءلیفات آن دو, منابع آن دو تفسیر و استادان و شاگردان آنان, زمان و شرایط حاکم در عصر هر یک از آن دو مفسر, روش تفسیرى دو مفسر, ترتیب مطالب هر یک از دو تفسیر, تفاوت این دو تفسیر با سایر تفاسیر .
185ـ بررسى تفسیر متداول ترین آیات قرآنى درامهات کتب عرفانى فارسى
سلطانى, منظر. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: انصارى, قاسم. 1370. از جمله ى مضامینى که در ادبیان فارسى, به چشم مى خورد و بدان عمق ببخشیده است, اندیشه هاى باریک و بلندى است که از قرآن سرچشمه گرفته است. بدین سبب لازم بود میزان و نوع تاءثیر قرآن در متون بررسى شود. براى این منظور, ابتدا کتب عرفانى فارسى مطالعه و جدولى تنظیم شد که نشان مى داد هر آیه ى در هر کتاب چند بار به کار رفته است. بدین ترتیب, آیاتى که بیشتر از همه در این کتابها به کار رفته بودند, مشخص شدند و تعداد 48 آیه به منزله ى متداول ترین آیه هاى قرآنى, از مهمترین متون عرفانى برگزیده شدند. در مرحله بعدى, نوع و برداشت عرفا از این آیه ها بررسى و در نهایت دسته بندى شد و به شرح زیر در متن پایان نامه قرار گرفت. ابتدا ترجمه و تفسیر هر یک از آیات, از متون تفسیرى مختلف عربى و فارسى نقل شده و در خاتمه نظر شیخ ابوالفتوح رازى به منزله یک تفسیر عرفانى شیعه آورده شده است تا خواننده بین تفسیرهاى عرفانى و عادى نیز بتواند مقایسه اى اجمالى انجام دهد. آنگاه, مطالب و شاهد مثالهاى مختلف از آثار عرفانى نقل شده و در نهایت, نظر عرفا درباره ى آن آیه ها, بررسى و دسته بندى شد.
186ـ بررسى تناسب سوره هاى مأده و انعام 
حمیدى مقدم, هاله. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران, شمال. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1373. در این پایان نامه وجه نظم و ارتباط میان آیات هر یک از دو سوره ى مأده و انعام و نیز تناسب آن دو سوره با یکدیگر بررسى شده است. قدما وجوه ربط میان آیات را در تنظیر, مضاده, استطراد, حسن تخلّص و حسن مطلع دانسته بودند; ولى متاءخرین اهداف سوره, مقدمات و لوازم مقدمات را نیز افزوده اند. 
187ـ بررسى جایگاه و منزلت انسان در قرآن و حدیث 
پاک سرشت, حسین. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1377. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: انسان در لغت و اصطلاح قرآن و فلاسفه و عرفا, چگونگى خلقت انسان از دیدگاه قرآن و روایات, قرآن و فرضیه ى تکامل, سجده ى فرشتگان بر آدم, فضأل و کرامات انسان در قرآن و حدیث, انسان و امانت الهى, قرآن و مساءله جبر و اختیار انسان, انسان و مقام خلیفة اللهى.
188ـ بررسى جایگاه هنر از دیدگاه قرآن و احادیث 
نصیرى, على. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوشت, آذرتاش. 1377. این پایان نامه در هشت فصل نوشته شده است و مباحث آن عبارتنداز: مفهوم هنر حاوى مباحث عناصر زیبایى, نقش هنر در حفظ آثار اسلامى, طبقه بندى هنرها, بررسى عوامل رویکرد آدمى به جلوه هاى هنرى, بررسى علل مخالفت با مقوله هاى هنرى, فلسفه هنر, جلوه هاى هنر در کتاب تکوین و تشریع ; قرآن شاهکار اثر منثور شامل موضوعات ویژگیهاى اثر منثور, خصوصیات هنر بیانى قرآن, و قرآن و رعایت سجع; هنر خطابه و جایگاه آن در کتاب و سنت, بررسى جایگاه شعر در قرآن و روایات, بررسى جایگاه هنر قصه پردازى در قرآن و روایت, هنر موسیقى و جایگاه آن در قرآن و روایات, هنرهاى تصویرى و تجسمى از نگاه کتاب و سنت و هنر نمایش رساترین ابزار انتقال پیام. 
189ـ بررسى جهاد در لسان قرآن و حدیث 
قصرى زاده, منصور. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: فأز, قاسم. 1376. این پایان نامه که به بررسى جهاد در قرآن و حدیث اختصاص دارد در یازده فصل تنظیم شده که عناوین آنها عبارتنداز: فلسفه ى جهاد, نیت در جهاد, اقسام جهاد, فضیلت جهاد, تشویق به جهاد, با چه کسانى باید جنگید, ویژگیهاى سپاه اسلام, ارزشهاى اخلاقى در جهاد, تاکتیکهاى جنگ, عوامل شکست و پیروزى در جهاد, مرگ و شهادت.
190ـ بررسى حروف مشبه به فعل در قرآن کریم
خاتمى مرند, پروین. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حریرچى, فیروز. 1375. این پایان نامه مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل است. در مقدمه موضوعاتى چون اقسام کلمه, تقسیمات حروف, حروف مخصوص اسماء و حروف مطرح شده است. در فصلهاى شش گانه ى پایان نامه مباحث مربوط به حروف مشبهه به فعل تحت عناوین ذیل بر آیاتى از قرآن منطبق شده و براى هر یک شاهدى از قرآن ذکر شده است: معانى حروف مشبهه به فعل, عمل این حروف, لام ابتداء حکم معطوف بعد از خبر یا مابین دو معمول ان و اخوات آن, حکم تخفیف حروف مشبهه به فعل مختوم به نون مشدد, فتح و کسر همزه ى انّ.
191ـ بررسى حقوق زن در اسلام (تفاسیر قرآن کریم) 
گایینى, شمس. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: گرجیان. 1375. نویسنده در این پایان نامه با تحقیق در تفاسیر شیعه به بررسى موضوعات ذیل در ارتباط با حقوق زن پرداخته است; زن در اجتماعات بدوى, ازدواج در جوامع بدوى, زن از دیدگاه اسلام و تفاوتهاى مرد و زن. 
192ـ بررسى حقیقت معراج پیامبر (ص) از دیدگاه مفسرین, محدثین, متکلمین, حکما و عرفاى اسلامى.
مباحث این پایان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى معراج, معراج از دیدگاه مفسرین و محدثین, معراج در سوره هاى اسراء و نجم, کیفیت معراج, بررسى معراج از دیدگاه عرفا.
193ـ بررسى خصوصیات آیات و سور مکى و مدنى 
جوان ملکوتى, عبدالله. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: مسیر محمدى, سیدابوالفضل. 1369. در این پایان نامه براى آیات و سور مکى خصوصیاتى چون کوتاهى آیات و سور, تندى خطابات آنها, غلبه مضامین مربوط به قیامت و بهشت و دوزخ و قصص انبیاء یادشده و براى آیات و سور مدنى ویژگیهایى مانند بلندى آیات و سور و نرمى لحن آنها و غلبه آیات مربوط به احکام ذکر گردیده است.
194ـ بررسى خصوصیات فطرى انسان در قرآن و امکان مشاهده ى کاربردى آنها 
صفى خانى, آرزو. کارشناسى ارشد روانشناسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: افروز, غلامعلى. 1374. در این پایان نامه این سوئال مورد پژوهش قرار گرفته که آیا مى توان بعضى از خصوصیات فطرى انسان در قرآن را در کودکان پیش دبستانى به صورت کاربردى مشاهد کرد. پژوهشگر از میان خصوصیات فطرى انسان, شتابگیرى, طغیانگرى, جزع و بى قرارى و منع احسان را مورد بررسى قرار داده است. روش تحقیق وى مشاهده ى طبیعى و فیلمبردارى از رفتار طبیعى کودکان بوده است. او این خصوصیات را در قرآن نیز بررسى کرده و روشهاى رویکرد انسان موجود به انسان مطلوب قرآن را بیان نموده است. 
195ـ بررسى خوف و رجاء از دیدگاه قرآن و سنت 
بهرامى, عبدالرضا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد رهنما: آشتیانى, محمد تقى. 1374. در این پایان نامه که به بررسى خوف و رجاء از دیدگاه قرآن و سنت اختصاص دارد با استفاده از کتب تفسیر مثل تفسیر المیزان و تفسیر نمونه و کتب اخلاقى مانند معراج السعاده, خوف و رجاء بررسى شده است. نویسنده آیات و روایات حاوى واژگان خوف و رجاء را گردآورى و تحلیل کرده است.
196ـ بررسى دستیابى به آرامش و طماءنینه در پرتو آیات قرآن و احادیث 
حق پرست, ولى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1375. مباحث اصلى این پایان نامه عبارتنداز: تعریف لغوى سکینه, اطمینان, طماءنینه, عوامل اضطراب و سکینه در روایات و آیات, درجات نفس شامل نفس اماره, لوامه و مطمئنه. در این پژوهش عوامل ایجاد آرامش ایمان, عمل صالح, توکل, عبادت, توبه, اخلاص, یاد مرگ, صبر, رضا به قضاى الهى, حسن ظن, تدبر در آیات و... دانسته شده است.
197ـ بررسى دنیا و آخرت در قرآن کریم 
فرخزاد, احمد. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: انوار, سید امیر محمود. 1377. مباحث این پایان نامه که درباره ى دنیا و آخرت در قرآن کریم است عبارتنداز: بررسى آیات مربوط به دنیا در قرآن کریم, مشخصات دنیا, دنیاى مذموم و ممدوح, بررسى آیات مربوط به آخرت, مشخصات عالم آخرت, برترى آخرت بر دنیا, آثار ایمان به آخرت, تقابل میان دنیا و آخرت, مقایسه بین دنیا و آخرت, رابطه ى دنیا و آخرت.
198ـ بررسى دیدگاه مستشرقین و علماى فریقین در زمینه ى جمع و تدوین قرآن 
موسوى, سید مسعود. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: گرجیان, محمد مهدى. 1375. این پایان نامه در شش بخش اصلى نوشته شده و عناوین آن عبارتنداز: معرفى قرآن از زبان قرآن, پیامبر (ص) و أمه ى معصومین (ع) و برخى از خاورشناسان جمع از دیدگاه علماى شیعه, جمع قرآن از نظر علماى اهل سنت, مصاحف معروف پس از پیامبر (ص) و نقش زید بن ثابت در جمع قرآن, جمع قرآن از دید مستشرقین و مقایسه سه دیدگاه شیعه, اهل سنت و خاورشناسان در خصوص تدوین قرآن.
199ـ بررسى دیدگاههاى مفسران معروف شیعه در زمینه ى علوم قرآن 
اخوان صراف, زهرا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشکده ى اصول دین قم. استاد راهنما: محمدى اصفهانى, عبدالله. 1377. این پایان نامه در پنج بخش تنظیم شده است. در بخش اول تفسیر و تاءویل از دیدگاه لغت, اصطلاح, قرآن و روایات آمده است. در بخش دوم کلیات تفسیر قرآن از نظر شیعه مثل حجیت ظواهر قرآن, مدارک تفسیر وظاهر و باطن مطرح شده, در بخش سوم روشهاى تفسیرى چون تفسیر به ماءثور, به راءى, اجتهادى, رمزى, عرفانى, و فرآن به قرآن بررسى شده اند. بخش چهارم به معرفى تفاسیر شیخ طوسى, ابوالفتوح, ملاصدرا و علامه ى طباطبایى اختصاص دارد. در بخش پنجم دیدگاههاى اختصاصى مفسران معروف شیعه در خصوص صفات باریتعالى, جبر و اختیار و تنزیه الانبیاء بیان شده است.
200ـ بررسى رابطه ى یقین و عمل از دیدگاه قرآن و عترت (ع) 
محمدى, مهین. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: راغبى, محمد على. 1376. این پایان نامه در سه بخش نوشته شده است: بخش اول, مفهوم و اهمیت یقین, مراحل یقین, انواع یقین, رابطه ى یقین با علم, ایمان, جهل و حقیقت, یقین در اعتقادات, ضرورت کسب یقین در شهادت و... آثار یقین. بخش دوم, مفهوم و ارزش عمل, اقسام عمل, رابطه ى عمل یا علم و ایمان و احباط و تکفیر در اعمال. بخش سوم, رابطه ى یقین و عمل; نقش یقین در عمل, معرفت و تجربه ى دینى در کسب یقین, شرایط و راههاى وصول به یقین و موانع وصول به یقین.
201ـ بررسى راههاى دستیابى به بهداشت روانى از دیدگاه قرآن و حدیث 
رحیمى, عبدالرضا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: بهشتى. احمد. 1375. مباحث این پاپان نامه عبارتند ازتعریف بهداشت روانى و بیان هدف آن, معانى واژه قلب در قرآن, مراتب نفس, تاءمین نیازهاى جسمى و نقش آن در تاءمین بهداشت روانى, تاءثیر ازدواج, ورزش و تفریح در بهداشت روانى, تاءمین نیازهاى روانى چون محبت, امنیت, برترى جویى, پیشرفت, احترام و شناخت محدودیتها و تواناییها در بهداشت روانى, شمارى از بیماریهاى قلب و روان از نظر قرآن, برخى از راههاى رسیده به سلامت روان مثل اعتدال, توبه و احساس حضور در پیشگاه خداوند, نقش کار و عمل صالح در بهداشت روانى. 
202ـ بررسى روش تفسیر قرآن به قرآن 
نکونام, جعفر. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1368. در این پایان نامه روش تفسیرى قرآن به قرآن بررسى شده است. در ابتدا مفهوم روش و تفسیر و معانى تاءویل و تنزیل بیان شده و سپس روش تفسیر قرآن و تاریخچه روشهاى تفسیرى و انواع آنها مورد بررسى قرار گرفته است. پس از آن نظریه هاى مختلف در زمینه روش تفسیر قرآن به قرآن و مبانى و دلایل تفسیر قرآن به قرآن ذکر شده است. در پایان, کیفیت تفسیر قرآن به قرآن و اشکالات وارد بر این روش بررسى شده است.
203ـ بررسى روشهاى تربیتى در قرآن و سنت
ناروئى, عبدالرحمن. کارشناسى ارشد تعلیم و تربیت اسلامى, دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: دیلمقانى موحد, صمد. 1374. در این پایان نامه نخست کلیاتى چون اهمیت موضوع, مفهوم تربیت, اخلاق و رابطه ى روش و موارد تعلیم و تربیت مورد بحث قرار گرفته, سپس طى هفت فصل روشهاى مختلف تربیتى از دیدگاه آیات و روایات بررسى شده اند. عناوین این فصل ها عبارتنداز: روشهاى دعوتى, روشهاى آگاهى بخش, روشهاى عادت آفرین, روشهاى سهل گیرانه, روشهاى درسآموز, روشهاى جهت دهنده و روشهاى بازدارنده. 
204ـ بررسى سرنوشت و اختیار انسان در قرآن
میر باقرى, سید محسن. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1373. در این تحقیق به بررسى سرنوشت و اختیار انسان در قرآن کریم پرداخته شده و موضوعاتى چون قضا و قدر الهى, جبر و اختیار, سیماى انسان مختار در قرآن کریم, تدارک دنیا فقط به خاطر آزمایش انسان, توجه به آیاتى که دلالت کامل بر اختیار انسان دارند, و آیات مربوط به سرنوشت انسان و رابطه آنها با اختیار مورد بحث قرار گرفته است . 
205ـ بررسى سوره هاى جمعه, منافقون, نباء و نازعات از لحاظ صرفى, نحوى و بلاغى 
سلیمى خوشبخت, عباس. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حریرچى, فیروز. 1376. در این پایان نامه چهار سوره از سوره هاى قرآن از نظر ادبى شرح شده اند روش شرح در هر سوره چنین است که نخست مشخصات سوره, سپس یک یا چند آیه ى از آن, و بعد مطالب صرفى, نحوى و بلاغى آن آمده است .
206ـ بررسى سیر تدوین و تطور تفاسیر فقهى و رجال شناسى موئلفین آنها 
سلیمانى, نعمت الله. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: شکورى, ابوالفضل. 1372. مباحث این پایان نامه به این قرار است: سیر تطور تفسیر به طور کلى, و مسألى همچون معنى تفسیر و تاءویل و فرق بین آن دو, تفسیر در عهد پیامبر (ص) و صحابه و تفاوت صحابه در فهم و درک قرآن, و آثارى که این اختلاف فهم در تفاسیر بعدى گذاشته است, مصادر تفسیر در عصر پیامبر (ص) شامل قرآن کریم, وجود مبارک پیامبر اکرم (ص), قوه استنباط و اجتهاد شخصى, و اهل کتاب از یهود و نصارى; مفسرین معروف صحابه مانند عبدالله بن عباس, عبدالله بن مسعود, على بن ابى طالب (ع), و ابى بن کعب و ارزش تفسیر آنان, تفسیر در عصر تابعین و منابع و مصادر آنان, مدارس تفسیر در عصر تابعین شامل مدرسه تفسیرى مکه, مدینه و عراف و ارزش روایات تفسیرى منقول از آنان, علل پیدایش اختلاف در تفسیر که مهمترین آن دور شدن از عترت طاهره (ع) بوده است, تفسیر فقهى از زمان پیامبر (ص) تا پیدایش روح تقلید و تعصب مذهبى در آن, و بحثى پیرامون نخستین مفسران آیات الاحکام و نگاهى به نحوه ى رجوع صحابه به پیامبر (ص) در مسأل احکام و نحوه ى برداشت صحابه و تابعین در استنباط احکام قرآنى, ادوار فقه و تشریع اسلامى و مقتضیات سیاسى ـ اجتماعى هر دوره فقهى و اثر آن در تطور تفسیر بخصوص تفسیر فقهى, نحوه ى ظهور أمه فقهى مذاهب بزرگ و پیدایش تعصب مذهبى در تفسیر فقهى در بین شاگردان آنان و ادوار فقه شیعه و ظهور أمه فقهى شیعه و آثار روایات آنان بر تفاسیر فقهى, طبقات مفسرین فقهى در طى چهارده قرن به همراه نام کتاب و دیدگاههاى مذهبى و فرقه اى آنان, شامل 48 مورد, دو نمودار که نشانگر توزیع فراوانى تفاسیر فقهى است, نمونه هایى از تفاسیر فقهى به همراه شرح حال موئلف, معرفى کتاب و روش تفسیرى موئلف و ذکر نمونه ها شامل دو تفسیر از هر یک از مذاهب شیعه و شافعیه و مالکیه و حنفیه و نیز یک تفسیر معروف از زیدیه.
207ـ بررسى سیماى قرآن در اندیشه حضرت امام خمینى (ره) 
ریعان, معصومه. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1372. پژوهشى حاضر سیماى قرآن را در اندیشه امام خمینى بررسى کرده و به این نتایج رسیده است. قرآن کریم در تمامى جنبه هاى زندگى پر برکت حضرت امام از ابعاد فقهى, فلسفى, عرفانى و اخلاقى گرفته تا عرصه هاى سیاسى اجتماعى و مبارزاتى ایشان نقش تعیین کننده داشته است. آن رهبر فقید عمیق تر از اغلب مفسران آیات قرآن را تفسیر کرده است. حضرت امام در تفسیر, اتکاء بر سنت معصومین و نگرش محققانه به ادعیه; تعقل و اجتهاد و عرفان را با هم درآمیخته است و اسلام ناب محمدى را بعد از چهارده قرن با طراوتى نو, به صحنه ى اجتماعى کشانده است. ایشان طرح بازگشت به قرآن و درک عمیق آیات الهى و ظهور و بروز آن در صحنه ى ذهن و عمل را که از جمله نظریه هاى نهضت هاى معاصر است در جریان مبارزات خود به اثبات رساند.
208ـ بررسى سوئالات قیامت از دیدگاه قرآن و روایات معصومین (ع)
سمیعى, رضوان. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: گرجیان. 1375. در این پایان نامه پرسشهایى که از انسانها در روز بازیسین مى شود, در تفاسیر المیزان, مجمع البیان و نمونه مورد بررسى قرار گرفته اند. نخست مفهوم سوئال از دیدگاه قرآن و روایات بررسى شده, سپس مواردى که مورد سوئال قرار مى گیرد, تحقیق گردیده است.
209ـ بررسى شبهات شفاعت در آیات قرآن و تفاسیر شیعه و اهل سنت 
باربرى محمد, صادق. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: آشتیانى, محمد رضا. 1373. در این پایان نامه نخست درباره ى اقسام شفاعت از شفاعتهاى واقعى و باطل, تکوینى و هدایتى, مغفرتى و حسنه, دنیوى و اخروى سخن به میان آمده و آیات نافى و مثبت شفاعت بررسى شده, سپس شبهات و ادله ى منکران شفاعت پاسخ گفته شده است.
210ـ بررسى شخصیت امیرالموئمنین (ع) در آیینه ى وحى 
سلیمان فام, رسول. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: دهقانى, على محمد. 1374. در این پایان نامه آیاتى که در شاءن على (ع) نازل شده است, معرفى و بررسى شده اند; نظیر آیه ى انذار, آیه ى شرح صدر, آیه خیر البریه, آیه ى مباهله, آیه ى تطهیر و آیه ى مودت.
211ـ بررسى شخصیت اهل بیت (ع) در قرآن 
نقى پور فر, ولى الله. دکترى علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1376. در این پایان نامه, آیات نازل شده و شاءن اهل بیت در دو تفسیر نورالثقلین و الدرالمنثور بررسى شده اند. مباحث این پژوهش عبارتنداز: شاءن قرآن و اهل بیت (ع), راههاى شناخت اهل بیت (ع) چون مطالعه ى قرآن, روایات و سیره, توسل به اهل بیت (ع) و تدبر در احوال دست پروردگار آن ها; بررسى شخصیت اهل بیت (ع) در سوره هاى حمد, بقر, آل عمران, نساء, مأده, انعام, اعراف و توبه. 
212ـ بررسى شواهد تشبیه در قرآن . 
اسماعیل زاده, ابراهیم. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکز. استاد راهنما: رنجبر, احمد. 1374. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: تعریف بلاغت, علم بیان و موقعیت تشبیه در آن, تعریف تشبیه و ارکان آن, تقسیم تشبیه به اعتبار طرفین, به اعتبار وجه شبه و به اعتبار ادات تشبیه, شرح تشبیه مقلوب, تشبیه ضمنى, اغراض تشبیه, و بررسى شواهد تشبیه در قرآن از سوره ى بقره تا پایان قرآن.
213ـ بررسى شواهد شعرى تبیان شیخ طوسى 
جلالى, عبدالزهراء. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: سامى الدبونى, سید جعفر. در این پایان نامه حدود صد بیت از اشعارى که شیخ طوسى در تفسیر سوره هاى انفال و توبه به آنها استشهاد جسته, مورد تحقیق قرار گرفته و با استفاده از شروح دیوانهاى شاعران و تفاسیر قرآن و کتب طبقات الشعراء همراه با معرفى شاعران, ترجمه ى اشعار و اعراب گذارى آنها, مفردات ابیات شرح داده شده است.
214ـ بررسى شواهد شعرى, دو سوره ى انعام و اعراف از تفسیر شیخ طوسى
نریمى سا, احمد. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1370. در این پایان نامه شواهد شعرى دو سوره ى انعام و اعراف در تفسیر شیخ طوسى مورد بررسى قرار گرفته است. او اولین مفسر در میان شعیه است که آیات را با تمام علوم قرآن تفسیر نموده و براى واضح ساختن مفاهیم آیات از شعر استفاده کرده است. در تحقیق حاضر اشعارى که شاعر آنها مشخص نبود مشخص شده و اشعارى که اشتباه بود یا اشکال چاپى داشت با مراجعه به منابع اصلى اصلاح گردیده است.
215ـ بررسى صرفى, نحوى, بلاغى آیات توبه در قرآن مجید 
مرداین, رمضانعلى. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حریرچى, فیروز. 1376. در این پایان نامه پس از بیان مباحثى مقدماتى مثل تعریف توبه, حقیقت توبه, فضیلت توبه, توبه نصوح, شرایط قبول توبه, شرایط کمال توبه, مراتب توبه و توبه در قرآن به اصل موضوع پرداخته شده است, روش بحث بدین ترتیب است که طى فصولى متعدد هر چند آیه اى از قرآن که درباره ى توبه است, ترجمه شده, سپس مباحث صرفى و نحوى آیات آمده و در پایان نکات بلاغى آنها بیان شده است .
216ـ بررسى صرفى, نحوى, بلاغى و کلامى تفسیر ابوالفتوح رازى و مقایسه ى آن با تفسیر میبدى (6 جزء دوم) 
بصیر, حیدر. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تبریز. استاد راهنما: سلیم, عبدالامیر. 1377. در این تحقیق نخست متن و ترجمه ى آیات سوره هاى مأده, انعام, اعراف, انفال, توبه, یونس, هود و یوسف آمده, سپس نکات صرفى, نحوى و بلاغى این سوره هاى و بعد نکات کلامى آنها و بالاخره موارد نسخ در این بخش از قرآن آمده است. در بررسى کلامى به موضوعات تعریف کلام و معرفى فرق کلامى مثل اشعریه و معتزله و شرح مقوله هایى مانند توحید, ایمان, روئیت, نبوت, معاد, امامت, عدل, قرآن, تکلیف و احباط پرداخته شده است.
217ـ بررسى صرفى, نحوى و بلاغى آیات مربوط به علم 
میرزاجانى, سید امرالله. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حریرچى. 1376. در این پایان نامه صرف, نحو و بلاغت 97 آیه از آیات قرآن ـ درباره ى علم ـ بررسى شده اند. روش کار بدین قرار است که نخست آیات مربوط استخراج, سپس هر یک یا چند آیه مورد بحث واقع شده اند. نخست تجزیه و ترکیب آنها, سپس مباحث نحوى و اعراب آیات و در پایان نکات بلاغى آنها آمده است .
218ـ بررسى صرفى, نحوى و بلاغى و لغوى سوره ى اعراف (آیات 1ـ130)
رضأى راد, مهران. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1376. در این پایان نامه به ترتیب موارد ذیل در خصوص حدود یکصد آیه از آیات سوره ى اعراف بررسى شده اند; ذکر و ترجمه هر ده آیات معانى مفردات آیات از کتب لغت و تفاسیر, نکات نحوى و اعراب کلمات و جملات, نکات صرفى کلمات دشوار, نکات بلاغى آیات. در این پژوهش اقوال مفسران, لغویون, صرفیون و نحویون در زمینه ى موارد مذکور, مقایسه شده اند.
219ـ بررسى صفات و ویژگیهاى انسان در قرآن کریم 
حدادیان, عباسعلى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه قم. استاد راهنما: شاکر, محمد کاظم. 1377. این پایان نامه در سه فصل ارأه شده است. در فصل اول با عنوان معناشناسى و مصداق یابى انسان در قرآن کریم مفهوم انس, انسان, بشر, اُناس, انسى, اناسى و بنى آدم در آیات قرآن بررسى شده است. فصل دوم تحت عنوان صفات منفى انسان در قرآن کریم به بررسى صفاتى چون کفور, منوع, هلوع, ظلوم, حریص, جهول, قتور, بخیل, عجول, یوئوس و قنوط, طاغى, مغرور, ضعیف و خاسر اختصاص دارد. در فصل سوم با نام امتیازات انسان از موضوعات خلافت, خداگرایى, امانت دارى, کرامت, اعتدال و ملاقات پروردگار بحث شده است. 
220ـ بررسى طلاق و ازدواج در قرآن
جمشیدیان, فرزانه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: عیدى, حمید. 1374. این پایان نامه داراى شش بخش اصلى با عناوین ذیل است: تاریخچه اى درباره ى نسل انسانها و اولین ازدواج در قرآن, اهداف ازدواج از دیدگاه قرآن و سایر منابع, معریه از منظر قرآن و مفسران و سایر دانشمندان, تعدد زوجات در آیات قرآن, طلاق از نظر قرآن و منابع دیگر و ازدواج موقت در آیات قرآن و تفاسیر. 
221ـ بررسى عصمت پیامبران در آیینه ى وحى
امیرى, مجتبى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: شاکر, محمد کاظم. 1376. این پایان نامه در چهار بخش نوشته شده و عناوین بخش هاى آن عبارتنداز: بررسى فلسفه و ضرورت عصمت پیامبران, بررسى مطرح پیرامون عصمت پیامبران و تاءویل ظاهر آیاتى که منافى عصمت انبیاء الهى است.
222ـ بررسى علل رشد و انحطاط جامعه حضرت موسى (ع) و حضرت عیسى (ع) و پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه قرآن 
صاحب الزمانى, فاطمه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: امامى, محمد جعفر. 1375. مباحث اصلى این عبارتنداز: رشد و جامعه در لغت و قرآن, وضعیت یهود قبل از بعثت حضرت موسى (ع) وضعیت مسیحیت قبل از ظهور اسلام, وضعیت اعراب جاهلى قبل از اسلام, جامعه رشد یافته از دیدگاه شهید مطهرى, عوامل رشد از دیدگاه قرآن نظیر ایمان به معاد, عمل صالح, وحدت, تبعیت از پیامبران (ع), توکل, صبر و... .
223ـ بررسى قرآنهاى خط کوفى ایران 
افروند, فرید. کارشناسى ارشد با ستان شناسى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: سمسار, محمد حسن. 1373. پایان نامه ى حاضر به بررسى قرآنهاى خط کوفى ایران از آغاز تا نیمه ى قرن ششم هجرى اختصاص دارد و در دو فصل ارأه شده است. در فصل اول پیشینه ى خط عربى, آغاز کتابت قرآن, پیدایش خط کوفى و روند تحول آن در جزیژةالعرب بررسى شده و فصل دوم درباره ى نفوذ خط کوفى در ایران و تحولات آن است. در این فصل قرآنهاى خط کوفى اولیه, قرآنهاى خط کوفى با شیوه ى ایرانى, خط کوفى ایرانى تزئین بخش سایر آثار هنرى و گزیده اى از قرآنهاى خط کوفى ایرانى در مجموعه هاى نسخ خطى ایران و جهان, عناوین مورد بحث را تشکیل مى دهد.
224ـ بررسى قرأات سبع 
محرم زاده, بهمن. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1377. در این پایان نامه با بررسى قرأات سبعه سعى شده به سوئالات ذیل پاسخ داده شود: قرأات قرآنى چیست؟ قراء سبعه چه کسانى اند؟ چرا کلمات قرآن را مختلف خوانده اند؟ منشاء و موارد اختلاف قرأات چیست؟ اختلاف قرأات چه فایده اى؟ چرا قرأات را أمه (ع) و علماى شیعه تأید کرده اند؟ کدام قرأت رجحان دارد؟
225ـ بررسى کلیات قواعد حقوق بین الملل اسلام از دیدگاه قرآن 
کرمانى نژاد, عبدالله. کارشناسى ارشد فقه و حقوق اسلامى. مدرسه ى عالى شهید مطهرى. استاد راهنما: موسى بجنوردى, محمد. 1369. در این تحقیق سعى شده کلیات قواعد حقوق بین الملل در آیات قرآن طى پنج فصل بررسى شود. در فصل اول نقد و بررسى سیستم هاى مختلف حقوق بین الملل و در فصل دوم حقوق بین الملل اسلام بررسى شده است; فصل سوم و چهارم به موضوع یعنى قواعد حقوق بین الملل اسلام اختصاص دارد و در آن از اصول تفاهم, مشارکت, همزیستى, امنیت, نفى زور و تجاوز, حمایت از مبارزات حق طلبانه, عدم مداخله و جز آنها بحث شده است. در فصل پنجم بعضى از قواعد حقوق بین الملل از دیدگاه منشور ملل متحد بررسى شده است.
226ـ بررسى کیفیت زبان قرآن 
مشایخى, مصطفى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: گرجیان, محمد مهدى. 1375. این تحقیق با هدف تبیین وجه نزول قرآن به زبان عربى و حل تعارض عربى بودن قرآن با وجود واژگان غیر عربى در آن و نیز اثبات عدم منافات میان عربى بودن قرآن و جهانى بودن آن تدوین شده است, اهم مباحث آن عبارتنداز: اختلاف زبانها, تاریخچه ى عرب و زبان عربى, لهجه ى قریش فصیحترین لهجات عرب, عدم امتیاز زبان عربى بر سایر زبانها از حیث وسیله ى تکلم و ارتباط کلامى, تطور واژگان در طول قرون, نزول قرآن به زبان عربى عصر رسول خدا (ص), سبک ویژه ى قرآن و نه شعر و نه نثر بودن آن, دلأل نزول قرآن به زبان عربى, تاریخچه ى تعریب و نظرات مختلف درباره ى وجود یا عدم وجود الفاظ غیر عربى در قرآن و دلایل جهانى بودن قرآن. 
227ـ بررسى گروههاى انسانى در قرآن و حدیث 
خدرى, قباد. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: لسانى, محمد على. 1376. در این پایان نامه واژه هایى از قرآن که مرادف جامعه یا گروههاى اجتماعى به کار رفته, بررسى شده اند; واژگان مرادف جامعه نظیر دیار, جماعت, ملت, عشیره, طایفه, حزب و امت و واژه هاى مرادف گروههاى اجتماعى مثل الوالالباب, سابقون, ابرار, عبادرحمان, عالمان خدا ترس, اشرار, منبع اصلى این پژوهش تفسیر المیزان است. افزون بر این برخى از منابع علوم اجتماعى و جامعه شناسى نیز بررسى شده اند.
228ـ بررسى لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى انعام (آیات 81 تا آخر)
محب خواه, سکینه. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حریرچى, فیروز. 1376. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: کیفیت نزول سوره ى انعام, تاریخ نزول و مکى یا مدنى بودن آن, هدفهاى اساسى این سوره, ذکر آیات و ترجمه ى آن ها با استفاده از تفسیر کشف الاسرار, شرح لغات دشوار به کمک کتب لغت, بیان نکات صرفى و نحوى و پرداختن به نکات بلاغى با بهره گیرى از کتب علم بلاغت.
229ـ بررسى مبانى روانشناختى و تربیتى قصه ى یوسف (ع) 
جلیلى, اکبر. کارشناسى ارشد روانشناسى تربیتى, دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: افروز, غلامعلى. 1377. در این پایان نامه مبانى روانشناختى و تربیتى قصه ى حضرت یوسف (ع) بررسى شده است. نویسنده در این پژوهش حضرت یوسف (ع) را به عنوان چهره اى که در عین پرداختن به زندگى اجتماعى, پاکى خود را حفظ کرده, معرفى نموده است.
230ـ بررسى مسأل کلامى کشاف و مقایسه ى آن با کلام شیعه
آقاجانیان ملاطى, هادى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آیت الله زاده شیرازى, مرتضى. 1370. این پایان نامه مشتمل بر چهار فصل و یک خاتمه است; فصل اول, شرح حال زمخشرى. فصل دوم, مسأل مورد اتفاق معتزله, فصل سوم, مسأل کلامى مورد وفاق کشاف. فصل چهارم, جهات افتراق کلام معتزله و کشاف با کلام شیعه و خاتمه, دیدگاه صاحب کشاف نسبت به اهل بیت (ع).
231- بررسى مساءله ابتلاء و امتحان پیامبران اولوالعزم در قرآن کریم
مزکى زاده, محمد. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: گرجیان, محمد مهدى. 1374. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: بررسى مساءله ابتلاء و امتحان در قرآن کریم, اهداف امتحانات الهى, گستردگى آزمونهاى الهى, آزمایش پیامبران اولوالعزم, آزمایش موئمنان, رمز موفقیت در امتحان, صور گوناگون آزمایش و جهان میدان آزمایشهاى گوناگون الهى.
232ـ بررسى مساءله قضا و قدر در فلسفه و آیات و روایات 
میرغیاثى, سید عبدالله. کارشناسى ارشد فلسفه و حکمت اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: افتخار زاده, سید حسن. 1374. مباحث این پایان نامه در سه بخش تنظیم و تدوین شده است: بخش اول, نظرات فلاسفه ى اسلامى درباره ى قضا و قدر. بخش دوم, آیات و روایات مربوط به قضا و قدر. بخش سوم, مقایسه ى نظرات فلاسفه ى اسلامى و بیانات أمه معصومین (ص).
233ـ بررسى مساءله شکر و مصادیق آن در قرآن و حدیث 
آفتابى خطبه سرا, مصلحت. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: پهلوان, منصور. 1377. مباحث این پایان نامه در هفت فصل با عناوین ذیل تدوین شده است: تعریف لغوى و اصطلاحى شکر و بررسى تفاوت شکر و حمد و مدح, حقیقت شکر, فضیلت شکر, آثار شکر, شکر در دعاهاى وارده از أمه اطهار (ع), حمد.
234ـ بررسى مساءله طاعت در قرآن کریم 
میر شمس, صدیقه. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, دانشگاه آزاد اسلامى تهران. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1373. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى طاعت, واژه ى طاعت و مشتقات آن در قرآن, فرق طاعت و انقیاد, فرق طاعت و تبعیت, تبعیت و تقلید, واجب الاطاعه, طاعت تکوینى و تشریحى, لوازم و موانع طاعت, رابطه ى شنیدن و طاعت, آیاتى که تقوا را مقدمه ى طاعت قرار مى دهد, فوأد طاعت, خداوند از طاعت بندگان بى نیاز است, موازنه ى میان طاعت و سیئه, اطاعت از رسول, حجیت سنت پیامبر (ص) و أمه (ع). در این پژوهش بیش از صد آیه با استفاده از منابع تفسیرى بررسى شده اند.
235ـ بررسى مساءله محکم و متشابه در قرآن
نقیئى, عباسى. دکترى الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: میر محمدى, ابوالفضل. 1374. این پایان نامه در یک مقدمه و پنج فصل تنظیم یافته است: در مقدمه ضرورت و اهمیت تفسیر قرآن کریم بویژه تفسیر آیات متشابه بیان شده است. فصل اول, تاریخچه اى است مختصر پیرامون زمینه هاى تدوین کتب تفسیرى مربوط به آیات متشابه و مساعى مفسران اسلامى در ادوار مختلف. در فصل دوم, نقد و بررسى آراء گوناگون در مورد اصطلاح محکم و متشابه آمده است, فصل سوم, به بحث از حکمت ورود متشابهات و روشهاى تفسیر آن پرداخته است. در فصل چهارم, دیدگاه قرآن در باب محکم و متشابه بررسى شده است و فصل پنجم در تبیین ریشه هاى توجه و روى آورى به آیات متشابه و ارأه نمونه هایى از این قبیل آیات است.
236ـ بررسى مضامین قرآنى در دیوان صأب تبریزى 
شهباز نژاد, نجف. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: حسن زاده, محمد حسن.1375. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: ویژگیهاى کلى مضامین شعرى دیوان صأب, شیوه ى بهره جوئى صأب از قرآن در اشعار خود, ابیات سروده ى صأب ویژه ى قرآن, تلمیحات صأب به داستانهاى قرآن نظیرداستان یوسف (ع), موسى (ع), عیسى (ع), ابراهیم (ع), سلیمان (ع), داود (ع), ایوب(ع) و آدم (ع).
237ـ بررسى معجزات انبیاء در قرآن
مردانى, طاهره. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1377. در این پایان نامه نخست مباحثى مقدماتى مانند علل نیاز به پیامبران و دلأل عقلى و نقلى ضرورت ارسال رُسل آمده است, سپس اهداف انبیاء مانند مبارزه با طغیانگران, نجات مستضعفان, مبارزه با بت پرستى, امر به معروف و نهى از منکر و برقرارى عدالت در جامعه مورد بحث قرار گرفته است ; و سرانجام معجزات این پیامبران در قرآن بررسى شده اند: نوح (ع), صالح (ع), لوط (ع), یوسف(ع), ایوب (ع), موسى (ع), شعیب (ع), حزقیل (ع), داود (ع), سلیمان(ع), یونس (ع), عزیز(ع), عیسى (ع), و محمد (ص).
238ـ بررسى مفاعیل و شواهد آن از قرآن کریم
عارفى, فرزانه. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود. 1373. این پایان نامه در حوزه ى صرف و نحو و درباره ى مفاعیل است و مباحث ذیل را در بر دارد: بررسى افعال لازم و متعدى, روش تعدیه ى فعل لازم, افعال چند مفعولى و... در این پژوهش با نقل اشعارى از الفیه ى ابن مالک, شواهد مناسبى از آیات قرآن آمده است.
239ـ بررسى مفهوم تقوا و جایگاه متقین در قرآن و حدیث 
موسى اوندین, سید محمد. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1376. در این پایان نامه صفات متقین و پرهیزگاران از دیدگاه اسلام و قرآن کریم مورد بررسى قرار گرفته و نتیجه گیرى شده است که: با توجه به اینکه در دنیاى معاصر اکثر انسانها از معنویات دورى گزیده و بیشتر جلب مادیات و فناورى و صنعت و تمدن فریبنده شده اند. توجه به معنویات از ضرورتهاى زندگى است. آشنایى با تقواییشگان و صفات و خصوصیات آنها و تلاش براى تخلّق بشر معاصر به آن صفات و خصوصیات تنها راه نجات و آرامش است. 
240ـ بررسى مفهوم ذکر از دیدگاه وحى
تربتى مقدم محمد آبادى, منصوره. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: لسانى فشارکى, محمد على. 1373. ((ذکر)) در اصطلاح معارف اسلامى به معناى یادآورى خداوند به قلب و زبان است. ((یاد خدا)) سرچشمه قدرت روحى و معنوى انسان است و قرآن کریم, در مواضع متعدد, مسلمانان را به این امر مهم فراخوانده است تا از آثار و برکات آن برخوردار گردند; همچینن از آفات فراموشى خدا و نسیان و غفلت از ذکر الهى, آنان را سخت پرهیز داده است, تا از زیانها و دشواریهاى گوناگون ناشى از آن در امور دنیوى و اخروى به دور مانند. هدف ازاین تحقیق, بازشناسى دقیق ذکر, ابعاد, آثار و مراتب آن است تا بتوان ذاکران حقیقى را چنانکه باید و شاید, شناخت, و بویژه طرز تلقى مسلمانان را از ذکر و ذاکران در عصر حاضر تصحیح و اصلاح نمود. براى این منظور, 500 پرسشنامه در میان فرهنگیان شیعى و سنى شهرستان تربت جام توزیع شده که پاسخهاى گویا و نمودارهاى روشنى از آنها در فصل ششم تجزیه و تحلیل گردیده است .
241ـ بررسى مفهوم شکر از دیدگاه قرآن و حدیث 
دارایى, مرتضى. کارشناسى ارشد الهیات معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1376. در این پایان نامه شکر از دیدگاه قرآن و حدیث مورد بررسى قرار گرفته است. در ابتدا مفهوم شکر و حقیقت آن آورده شده است. سپس, تفاوت شکر, حمد, ثنا و مدح و آیات مربوط به شکر و فضیلت شکر بیان شده است. دیدگاههاى مختلف درباره ى شکر, انواع شکر, مراتب شکر, آثار شکر, سجده از جنبه هاى مختلف و در پایان نمونه هایى از شاکرین برجسته و شکر در دعاهاى مختلف مطرح شده است.
242ـ بررسى موارد صرفى, نحوى و بلاغى سوره هاى حجرات و لقمان 
طلأى, حسنعلى. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1375. در پایان نامه نخست پیشگفتارى درباره ى اسامى قرآن و اختلاف نظر علما در خصوص آن و شیوه ى اعراب گذارى قرآن از آغاز نگارش آمده, سپس نکات صرفى, نحوى و بلاغى دو سوره ى حجرات و لقمان در دو بخش بررسى و ذکر شده اند.
243ـ بررسى موارد صرفى, نحوى و بلاغى یکصد آیه از سوره ى آل عمران (آیات 100ـ200) 
رضأى, جلال. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود. 1376. در این پایان نامه ویژگیهاى صرفى, نحوى, بلاغى و تفسیرى آیات 100 الى 200 سوره ى آل عمران همراه با ترجمه ى آیات و تجزیه و ترکیب آنها ذکر شده و سپس نکات بیانى آنها بررسى شده است.
244ـ بررسى موارد صرفى, نحوى و بلاغى یکصد آیه از سوره ى آل عمران (آیات 1 ـ 100) 
عسکرى واحد سورکى. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: انوار, امیر محمود. 1376. در این پایان نامه آیات 1 الى 100 از سوره ى آل عمران از لحاظ صرفى, نحوى و بلاغى بررسى شده است. روش تدوین مباحث آن چنین است که نخست ترجمه ى یک یا چند آیه آورده شده, سپس به نکات ادبى آن پرداخته شده است.
245ـ بررسى موارد لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى مریم
مطلوبى, اسماعیل. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب, دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود. 1374. در این پایان نامه براساس تفاسیرى چون کشاف زمخشرى و جامع البیان طبرى و المیزان طباطبایى ویژگیهاى لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى مریم بررسى و گزارش شده است. ترتیب مباحث آن بدینگونه است که نخست ترجمه ى یک یا چند آیه, سپس نکات ادبى آن آورده شده است.
246ـ بررسى موارد لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى یس
ابراهیمى, اسماعیل. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود. 1376. در این پایان نامه ده آیه با استفاده تفاسیر کشف الاسرار و نمونه و ترجمه ى قرآن الهى قمشه اى به فارسى روان برگدان شده, سپس به ترتیب مباحث لغوى, نحوى و بلاغى آن آیات آمده است. در این مباحث از کتب مهم لغوى چون المعجم الوسیط, المنجد, قاموس قرآن و کتب نحوى مانند شرح ابن عقیل, مبادى العربیه, البهجة المرضیة و آثار بلاغى مثل تفسیر کشاف, جواهر البلاغة و مختصر المعانى بهره گرفته شده است.
247ـ بررسى موارد لغوى,صرفى نحوى و بلاغى سوره ى یس 
قرداشى, معصومه, کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود. 1374. در این تحقیق براساس تفاسیر کشاف, منهج الصادقین, و کتاب هاى اعراب القرآن و الجدول فى اعراب القرآن و صرفه ویژگیهاى لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى یس بررسى شده اند.
248ـ بررسى موارد لغوى, صرفى نحوى و بلاغى سوره ى یوسف (ع)
ابوالحسن, محمد على. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود. 1374. در این پایان نامه غرایب لغوى و مشکلات صرفى و نحوى و ظرافتهاى بلاغى سوره ى یوسف براساس تفاسیر و کتب لغت بررسى شده است. این اثر تفسیر ادبى سوره ى یوسف به شمار مى رود.
249ـ بررسى موارد لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى منافقین در قرآن و حدیث 
اخلاصى نیا, حسین. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حریرچى, فیروز. در این پایان نامه آیات مربوط به منافقین جمع آورى و تجزیه و ترکیب شده, سپس لغات دشوار شرح گردیده و شاءن نزول آیات و نکات بلاغى آنها بیان شده اند.
250ـ بررسى موانع هدایت در قرآن (خطوط شیطان) 
جعفرى, نعمت الله. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1373. این پایان نامه موانع هدایت را در قرآن مورد بررسى قرار داده و مباحثى از این قبیل را در بر دارد: هدایت از نظر لغت و اصطلاح, مراتب مختلف هدایت, اولین وسوسه ى شیطان, شیطان عنصر مخالف با صلح, بى ادبان شیطانند, اولیاء طاغوت اعوان شیطانند, و آخرین سخن ابلیس.
251ـ بررسى موضوع احباط و تکفیر از دیدگاه قرآن 
بنى جمالى, صدیقه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: آشتیانى, محمد رضا. 1375. در این پایان نامه استفاده از منابعى چون المیزان و نمونه و احیاء علوم الدین موضوعات ذیل بررسى شده اند; مفهوم احباط, نظرات مفسران شیعه و اهل سنت درباره ى احباط, دلأل عقلى و نقلى مثبتان و منکران احباط, عوامل احباط در قرآن و حدیث.
252ـ بررسى موضوع عصمت از دیدگاه قرآن. 
شریفى, امیرحسین. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک استاد راهنما: آشتیانى, محمد رضا. 1376. مباحث اصلى این پایان نامه عبارتنداز; لزوم عصمت از دیدگاه تفاسیر شیعه و اهل سنت, آراى فریقین درباره ى عصمت, عصمت انبیاء, أمه, ملأکه, حضرت زهرا (ع), حضرت مریم و سایر انسانها, تنزیه انبیاء و رد شبهات مربوط. این مباحث براساس آیات قرآن, تفاسیر شیعه و اهل سنت و همچنین احادیث معصومین (ع) بررسى شده اند.
253ـ بررسى مهمترین مشکلات ازدواج جوانان از دیدگاه قرآن و روایات 
شوشى دزفولى, علیرضا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: آشتیانى, محمد رضا. 1376. مباحث اصل این پایان نامه عبارتنداز: اهداف ازدواج, مهمترین مشکلات ازدواج جوانان قبل از ازدواج و راه حلهاى آن, مشکلات ازدواج جوانان بعد از ازدواج و راههاى پیشگیرى از آنها. در این پایان نامه فقر و عدم کفو مهمترین مشکلات ازدواج جوانان دانسته شده و براى حل آنها عفت پیشگى و متعه پیشنهاد شده است. همچنین فقدان یا سستى ایمان به عنوان مهمترین عامل مشکلات پس از ازدواج معرفى شده است.
254ـ بررسى میزان تاءثیر آواى قرآن کریم بر کاهش درد بیماران بعد از اعمال جراحى شکم 
نیکبخت نصرآبادى, علیرضا. کارشناسى ارشد آموزش پرستارى. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: عشایرى, حسن. 1373. این پایان نامه, پژوهشى است نیمه تجربى که هدف آن تعیین میزان تاءثیر آواى قرآن کریم بر کاهش درد بعد از اعمال جراحى شکم است. در این پژوهش 39 بیمار که در بخشهاى جراحى 1,2,3,4 و 5 بیمارستان سینا تحت عمل جراحى شکم قرار گرفته بودند برگزیده شدند و به طور تصادفى در دو گروه قرار گفتند. در یک گروه 6 ساعت اول بعد از عمل و در دو گروه دیگرى در 6 ساعت دوم بعد از عمل هر دو ساعت یکبار دردشان با مقیاس خطى درد به همراه بررسى علایم فیزیولوژیک و علایم رفتارى آن اندازه گیرى و براى هر کدام 20 دقیقه آواى قرآن کریم (سوره یوسف آیات 7 تا 23) با صداى استاد شحات محمد انور پخش شد و بعد از انجام مداخله مجدداً درد بیمار اندازه گیرى و ثبت شد. از طرف دیگر, گروه شاهد هم در 6 ساعت اول و و یا دوم بعد از عمل هر 2 ساعت یک بار و به فاصله 30 دقیقه دردشان اندازه گیرى و ثبت شد. هر دو گروه مجاز بودند که از خدمات تسکینى معمول بخش و یا داروهاى مسکن تجویز شده استفاده نمایند, ولى تمام این موارد جهت مقایسه دقیقااش ثبت شد گروهى که به آواى قرآن کریم گوش فرا داده بودن از نظر کاهش شدت درد در مقایسه با رگوه شاهد اختلاف معنى دارى داشتند. (P < 0/05). بعلاوه در گروههاى آزمون شدت علایم حرکتى و صوتى (رفتارى) ناشى از درد به طور قابل ملاحظه اى خود را کمتر نشان داده بود(P < 0/05). علایم فیزیولوژیک در گروه آزمون تعدیل یافته و میزان کاهش شدت درد در 6 ساعت اول و دوم گروه آزمون تفاوت معنى دارى نداشتند. به عبارت دیگر, میزان تاءثیر قرآن ارتباطى با زمان اجراى مداخله نداشته است (P < 0/05). کلیه متغیرهاى تاءثیرگذار شامل سن, جنس, سابقه بسترى, سابقه جراحى, سابقه مصرف مسکن, سابقه گوش دادن به آیات قرآنى, نوع عمل, طول برش جراحى و جز اینها بررسى گردید که هیچکدام ارتباط معنى دارى با میزان کاهش شدت درد در دو گروه نداشتند. اطلاعات به دست آمده نشان مى دهد که آواى قرآن کریم باعث کاهش شدت درد در بیماران بعد از اعمال جراحى شکم مى شود.
255ـ بررسى نشانه ها و روشهاى تربیتى در زندگى حضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسى (ع) 
پور معراج, پروین. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه قم. استاد راهنما: وافى, ابوالقاسم. 1377. این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است. فصل اول با عنوان تربیت و قصص قرآن, شامل مباحثى است در تعریف تربیت, الگوگیرى از زندگى انبیاء و کمالات نفسانى و فضأل اخلاقى و صفات مشترک حضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسى (ع). فصل دوم حاوى نشانه ها و روشهاى تربیتى در زندگى حضرت ابراهیم (ع)است و سرانجام در فصل سوم, نشانه ها و روشهاى تربیتى در زندگى حضرت موسى (ع) بررسى شده اند.
256ـ بررسى نظریات تفسیرى امام فخر رازى پیرامون آیات نازله در شاءن اهل بیت (ع) 
کبیریان, مجید. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى و ارشاد. دانشگاه امام صادق(ع). در این پایان نامه با استفاده از منابع مهم تفسیر و حدیث اهل سنت و شیعه به بررسى نظریات امام فخر پیرامون آیات نازله در شاءن اهل بیت پرداخته و به تشکیلات و اشکالات وى در این زمینه پاسخ داده شده است. به دور از هرگونه تعصب و با اتکا به مدارک و ادله مورد قبول طرفین قدمى در راه روشن نمودن مسأل مربوط برداشته شده است. مجموع مواردى که فخر رازى در ذیل آنها بحثهایى داشته و در این پایان نامه آمده سى و پنج مورد است. وى در قسمتهاى مختلف تفسیرش در حدود دویست و پنجاه مورد به اقوال و تقاریر اهل بیت (ع) بخصوص امام على (ع) تمسک جسته است; ولى در اینجاه آنچه با موضوع این پایان نامه ارتباط دارد مورد بررسى قرار گرفته است. این پایان نامه در قالب یک مقدمه, هفت فصل و یک خاتمه نگاشته شده است.
257ـ بررسى نظریات مفسرین و متکلمین در اعجاز قرآن 
جعفر آباد, مجید. کارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبلیغ. دانشگاه امام صادق (ع). استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1373. این پایان نامه در سه بخش تدوین شده است: بخش اول به مباحث کلى مثل تعریف اعجاز, ویژگیهاى قرآن و تحدى اختصاص دارد. بخش دوم در خصوص نظریه صرفه و بستر تاریخى و همچنین قألان به بطلان و رد این نظریه است. بخش سوم درباره ى وجوه اعجاز قرآن است و در آن, فصاحت و بلاغت, مهمترین وجه اعجاز قرآن معرفى شده است .
258ـ بررسى نقش تکاملى صبر از دیدگاه قرآن
مینأى, محمد. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: کریمى, حسین. 1374. در این پایان نامه نقش تکاملى صبر با نگاهى به جایگاه صابران از دیدگاه قرآن بررسى شده است. ترتیب مباحث اصلى آن چنین است که نخست اهمیت و فضیلت صبر و جایگاه صابران بیان شده, سپس آثار صبر در پیروزى بر دشواریها و کسب آرامش و تحصیل موفقیتهاى فردى و اجتماعى و توفیقات دنیوى و اخروى تبیین شده است .
259ـ بررسى نکات صرفى, نحوى, بلاغى و ادبى سوره ى اسراء 
مهدى زاده, مهدى. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود. 1375. در این پایان نامه پس از بیان برخى مطالب مقدماتى مانند ویژگیهاى سوره ى اسراء و مضامین آن به موضوع اصلى پرداخته شده است. نخست آیات سوره ى اسرا ترجمه شده, سپس اعراب کلمات بررسى و نکات مهم صرفى و بلاغى و ادبى بیان شده اند.
260ـ بررسى نکات صرفى, نحوى, بلاغى و لغوى سوره ى طه 
على نیا مطلق, کاظم. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1376. هدف این پایان نامه, شرح مسأل مبهم یا پیچیده در خصوص لغات دشوار و جهات صرفى, نحوى و بلاغى آیات سوره ى مبارکه ى طه و همچنین ذکر اختلاف آراء و نظریات علماى صرف و نحو و بلاغت و بیان قرأات واژگان مورد اختلاف قاریان درباره ى آنها است. در این پایان نامه به مآخذ معتبر تفسیر و قوامیس زبان عربى مراجعه شده و به آیات و روایات و اشعار و ضرب المثلها و کلمات قصار علماء استشهاد گردیده است.
261ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى آیات مربوط به ((صدق)) در قرآن
میر على زاده, میر حسین. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود. 1376. ترتیب مباحث این پایان نامه که در شش فصل نوشته شده, چنین است که نخست تعدادى از آیات مربوط به صدق به ترتیب قرآن آورده شده و پس از ترجمه ى روان آنها به فارسى, نکات نحوى و صرفى و بلاغى آنها ذکر گردیده است .
262ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى 118 آیه از سوره ى موئمنون 
افتخارى نسب, حسین. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: انوار, سید امیر محمود. 1376. این پایان نامه از نوع تفسیر ادبى به شمار مى رود. روش بحث در آن چنین است که پس از ترجمه ى آیات به فارسى, ابتدا تجزیه ى کلمات مشکل سپس ترکیب و پس از آن نکات بلاغى آیات ذکر شده است .
263ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى تفسیر میبدى (جلدهاى 4ـ6) 
دادگر بوالحسنى, شهین السادات .کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تبریز. استاد راهنما: سلیم, عبدالامیر. 1375. در این پژوهش نکات صرفى, نحوى و بلاغى تفسیر کشف الاسرا و عدةالابرار میبدى در خصوص این سوره ها بررسى شده است: انفال, توبه, یونس, هود, یوسف, رعد, ابراهیم, حجر, نحل, بنى اسرأیل, کهف, مریم, طه, انبیاء, حج, موئمنون و نور. در خاتمه فهرستى درباره ى معانى حروف و مفردات و فهرستى دیگر در مورد نکات بلاغى ترتیب داده شده است. 
264ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى سوره هاى شورى و محمد (ص) 
واعظى, محمد. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1375. در این پایان نامه با استفاده از منابع تفسیرى, لغوى و نحوى مشکلات صرفى, نحوى و بلاغى دو سوره ى شورى و محمد (ص) بررسى شده و ضمن نقل اختلاف قرأات, بر حسب ضرورت برخى موارد به تفصیل بیان شده اند.
265ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى توبه
مرأى, مراد.کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1376. این پایان نامه در دو فصل تدوین شده است: در فصل اول, آیات سوره ى توبه اعراب گذارى و ترجمه شده, سپس شاءن نزول و تفسیر بعضى از آیات آن آمده است. در فصل دوم آیات سوره ى توبه تجزیه و ترکیب شده و نکات بلاغى آنها بیان شده است .
266ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى صافات 
محمودى, محمد.کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود . 1375. در این پایان نامه سوره ى صافات به شیوه ى ادبى تفسیر شده است; بدین ترتیب که هر چند آیه, نخست به فارسى ترجمه شده, سپس مباحث صرفى و تجزیه ى کلمات, سپس نکات نحوى و اعرابى و در پایان نکات بلاغى آیات آمده است.
267ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى کهف 
خوشگفتار, زهرا.کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: انوار, امیر محمود. 1376. این پایان نامه سه بخش دارد: بخش اول, مباحث صرفى, نحوى, بلاغى و لغوى سوره ى کهف. بخش دوم, ویژگیها, شاءن نزول, فضیلت قرأت, خلاصه ى محتوا و فهرست موضوعى مطالب سوره ى کهف. بخش سوم, اصحاب کهف از نظر علم و غیر مسلمانان, ذوالقرنین, یاءجوج و ماءجوج, و داستان موسى (ع) و خضر (ع).
268ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى واقعه
حسینى, یوسف.کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: حریرچى, فیروز. 1376. در این پایان نامه براساس تفاسیر مجمع البیان و المیزان, پس از ذکر ترجمه آیات سوره ى واقعه, نکات نحوى, صرفى و بلاغى آیات آن بررسى شده اند. 
269ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى هود
جعفرى, رحمت الله .کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1375. در این پایان نامه پس از ترجمه ى آیات سوره ى هود به فارسى, نکات لغوى, نحوى و بلاغى آن بررسى شده اند. این پژوهش تفسیر قرآن به روش ادبى محسوب مى شود.
270ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى یونس 
رمضاانى, مسعود.کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: حریرچى, فیروز. 1376. در این پایان نامه پس از نقل ترجمه ى آیات با استفاده از کتب لغوى, نحوى و بلاغى و تفاسیرى چون مجمع البیان, جوامع الجامع و المیزان نکات صرفى, نحوى و بلاغى سوره ى یونس بررسى شده اند.
271ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى قرآن در تفسیر میبدى (جلدهاى 1ـ3) 
دهقان, غلامعلى .کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تبریز. استاد راهنما: سلیم, عبدالامیر. 1374. در این پایان نامه ى نکته هاى صرفى, نحوى, و بلاغى سوره هاى فاتحه, بقره, آل عمران, نساء, مأده, انعام و اعراف از جمله هاى اول و دوم و سوم تفسیر کشف الاسرار وعدة الابرا میبدى گردآورى و ارأه شده و در پایان فهرستى در خصوص معانى حروف و مفردات و فهرستى دیگر درباره ى نکات بلاغى فراهم گردیده است.
272ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى بیست سوره ى آخر قرآن
حیدرى, خداداد.کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود. 1376. این پایان نامه هر فصل به یکى از سوره هاى پایانى قرآن اختصاص یافته است. روش بحث چنین است که نخست مشخصات سوره از جمله تعداد آیات, ترتیب نزول و احیاناً شاءن نزول آن بررسى شده, سپس ترجمه سوره به فارسى آمده و بعد تجزیه و ترکیب کلمات و نکات بلاغى آیات مورد بررسى قرار گرفته است.
273ـ بررسى نکات صرفى, نحوى و بلاغى آیات صلاة 
کاهه, محمود.کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: تبرأیات, محمد حسن . 1376. در این پایان نامه آیات مربوط به واژه ى صلاة گردآورى و به لحاظ ادبى مورد شرح و تفسیر قرار گرفته اند. روش شرح بحث آیات به این ترتیب است که یک یا چند آیه از آیات مربوط ذکر شده, و به ترتیب مباحث لغوى, صرفى, نحوى و بلاغى آنها آمده است.
274ـ بررسى واژه حمد در قرآن 
رحمانى, پرویز.کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى . دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1374. پایان نامه حاضر به بررسى واژه حمد در قرآن اختصاص دارد و موضوعاتى از این قبیل را بررسى کرده است. فضیلت سوره ى حمد, معناى حمد در فرهنگ لغات, تفسیر حمد در المیزان, انواع معانى حمد در قرآن, بررسى معانى حمد در سوره ى حمد, معناى حمد در خصوص انسان, و معناى حمد در سوره هاى انعام, اعراف, یونس و حجر
275ـ بررسى واژه حق در قرآن کریم
عقیقى, محمود. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: نکونام, جعفر. 1375 متن اصلى این پایان نامه که بررسى واژه ى حق در قرآن است مشتمل بر چهار بخش تحت عناوین ذیل است. بررسى معناى حق در لغت و قرآن, بررسى اوصاف مصادیق حق در قرآن, بررسى مصادیق حق در قرآن و سرانجام بررسى رفتارهاى آدمیان با حق از نظر قرآن. 
276ـ بررسى واژه ولایت در قرآن 
موحدى, محمد على. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران.استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1375. واژه ى ولایت و مشتقات آن 231 بار در قرآن آمده است. در این پایان نامه وجوه معانى این لفظ در استعمالات قرآنى بررسى شده است. ذکر تفاوت معناى ولایت و ولایت, بررسى مواردى که در آنها ولى یا تولى بکار رفته و نظایر آن از جمله ى مباحث این پژوهش است. 
277ـ بررسى و تحقیق پیرامون علل و چگونگى تنوع خطابهاى خداوند در خصوص پیامبر اکرم (ص) 
آشورى, حجت الله. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. این پایان نامه انواع خطابهاى خداوند به پیامبر اکرم (ص) را بررسى کرده و داراى موضوعات زیر است: اسامى پیامبر اسلام در قرآن و احادیث, مشهورترین اسامى و القاب پیامبر, مشهورترین نام و لقب پیامبر, مفهوم خطاب انواع خطابهاى قرآن به پیامبر, اسلوبهاى خطاب, خطابهاى عقابآمیز در قرآن و بررسى مراحل سه گانه خطاب در طول نزول وحى. در پایان, فهرست اسامى و القاب پیامبر اسلامى (ص) در قرآن کریم آورده شده است .
278ـ بررسى و تحقیق نفاق در قرآن 
پور کلهر, احمد. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: 1376. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: بررسى لغوى نفاق, تحقیق در نفاق و منافقون, علأم منافقان از دیدگاه قرآن و احادیث, نفاق از دیدگاه علما و روان شناسان, شخصیت منافقان از دیدگاه قرآن, منافقان صدر اسلام, منافقان و حوادث مهم صدر اسلام از نگاه قرآن, آیات نازل شده درباره ى منافقان. در پایان سوره ى منافقون و تفسیر آن آمده است.
279ـ بررسى و تحلیل عقلى رجعت اولیاء بعد از ظهور امام زمان (عج) و تطبیق آن با آیات و روایات 
سلمانى ایزدى, صادق. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: راغبى, محمد على. 1377. اهم مباحث این پایان نامه عبارت است از : تاریخچه ى بحث رجعت, مساءله ایمان به رجعت, جایگاه رجعت در اعتقاد شیعه, بررسى عقلى رجعت, رجهت در امتهاى پیشین, رجعت از دیدگاه قرآن, رجعت در احادیث و دفع شبهات پیرامون رجعت. نویسنده رجعت را از مسلّمات شیعه دانسته, لکن نظر به اینکه عدم اعتقاد به آن را موجب کفر و خروج از دین نشمرده است .
280ـ بررسى و تفسیر کلمات متضاد در قرآن کریم
جانثار حسینى, رحیم طالب.کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج . استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1375. موضوع این پایان نامه بررسى کلمات متضاد و بویژه اسامى متضادى است که در قرآن به کار رفته اند. بر مبناى ((تعرف الاشیاء باضدادها)) (چیزها با متضادشان شناخته مى شوند), تبیین و تفسیر آیات و کلمات قرآن با عنایت به متضادهاى آنها دستاوردهاى بدیعى را فراهم مى سازد. در این پایان نامه با توجه به این نکته فهرستى از آیات حاوى کلمات متضاد ـ بخصوص اسامى متضاد ـ ارأه و به بررسى لغوى و تفسیرى پاره اى از آنها پرداخته شده است .
281ـ بررسى وجوه صرفى و نحوى و لغوى سوره ى انفال
حماحى, محمد على.کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: حریرچى, فیروزد. 1375. در این پایان نامه پس از ارأه ترجمه آیات سوره ى انفال, ویژگیهاى صرفى و نحوى, سپس نکات لغوى آیات بیان شده اند. این پژوهش و نظایر آن را مى توان تفسیر ادبى نامید.
282ـ بررسى وجوه لغوى, صرفى, و نحوى و بلاغى سوره ى یس
برادرى, احمد. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: حریرچى, فیروزد. 1375. در این پایان نامه آیات سوره ى مبارکه یس از نظر ادبى شرح و تفسیر شده اند. روش شرح و بحث چنین است که پس از ذکر آیاتى از سوره ى, نخست شرح لغات و سپس نکات مهم صرفى, نحوى و بلاغى آیات آمده است. 
283ـ بررسى و نقد آراء مفسران پیرامون آیات مربوط به زنان
صفر بالى, فرشته. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: خاتمى, على محمد. 1374. در این پایان نامه آیات مربوط به زنان گردآورى و دیدگاه مفسران درباره ى آنها ارأه شده است. مباحث آن در دو فصل تنظیم شده است: در فصل اول با استفاده از فهرستهاى موضوعى قرآن کریم آیات مربوط به زنان شناسایى و فهرست شده اند و در فصل دوم آیات فصل قبل ترجمه و تفسیر گردیده و اقوال مفسران با یکدیگر مقایسه شده است .
284ـ بررسى و نقد ترجمه و تفسیر انگلیسى قرآن به قلم عبدالله یوسف على
نوروزى, مهدى. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. 1369. این پژوهش به بررسى ترجمه و تفسیر انگلیسى قرآن به قلم عبدالله یوسف على اختصاص دارد و مباحثى را پیرامون تاریخ ترجمه و تفسیر قرآن به زبانهاى لاتین منابع و مآخذ مورد استفاده ى تفسیر مورد بحث, ترجمه تفسیر سوره هاى فاتحه, کهف و ناس دربر دارد.
285ـ بررسى و نقد روایات تحریف در کتاب فصل الخطاب
بیات, محسن. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم و قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: شکورى, ابوالفضل. 1373. محدث نورى روایات تحریف منسوب به شیعه را در بخشى از کتاب فصل الخطاب جمعآورى کرده است. تحقیق حاضر جعلى بودن این روایات را ثابت مى کند. آنها را گروهى به نام ((غلات)) جعل کرده اند. در بررسى جعلى بودن اکثر روایات تحریف و بى سوادى و جهل جاعلان فهمیده مى شود. اکثر این روایات در مورد ولایت على (ع), ظلم به حق آل محمد (ص), و تنفر نسبت به دشمنان ال محمد (ص) است. جاعلان این روایات معتقدات خود را بر آیات قرآن تحمیل کرده اند. فصل الخطاب و افراد مغرض, نظریه تحریف قرآن را به بزرگان شیعه نسبت مى دهند; اما تصریح صاحب نظران مکتب اهل بیت (ع) در عدم تحریف قرآن این نسبت را رد مى کند. علاوه بر آن, گروهى از احادیث معتبر در مقابل روایات تحریف قرار دارند و استدلال به آنها در کنار تواتر قرآن تردیدى باقى نمى گذارد که قرآن کنونى همان کتابى است که بر پیامبر نازل شده و مسلمانان در طى چند قرن آن را دست به دست به ما رسانده اند.
286ـ برزخ از دیدگاه قرآن و روایات
احمد زاده, رضوان. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1375. این پایان نامه در پنج فصل تدوین شده است: فصل اول, معناى لغوى و اصطلاحى برزخ و اقوال متکلمین و فلاسفه در مورد آن. فصل دوم, معاد و اثرات تربیتى اعتقاد بدان و مرگ. فصل سوم, محل برزخ, ویژگیهاى آن, فشار قبر, رفاه در قبر, ارواح مومنان و کافران و وضع متوسطین در برزخ, و بهشت و جهنم برزخ. فصل چهارم, آیات و روایات مربوط به برزخ. فصل پنجم, قیامت و اسامى و حوادث آن, نفخ صور و شاهدان روز قیامت.
287ـ برزخ در قرآن و حدیث
چمانحى, محمد تقى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: جعفرى, سید محمد مهدى.1375. برزخ, جهان حایل میان دنیا و آخرت است و از هنگام مرگ آدمى تا برپایى رستاخیر ادامه دارد. در این پایان نامه آیات و روایات مربوط به برزخ با استفاده از نظرات فلاسفه بررسى شده اند.
288ـ برگزیده اى از نکات صرفى, نحوى, بلاغى, لغوى ((اخلاق پسندیده)) در سه جزء اول قرآن
صادقى محصلى, مرتضى. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: شکیب, محمود. 1376. در این پایان نامه آیات مربوط به اخلاق پسندیده در سه جزء نخست قرآن کریم به فارسى ترجمه شده و نکات صرفى, نحوى و بلاغى آنها بیان شده اند.
289ـ بسمله در قرآن و حدیث
مروتى شریف آبادى, محسن. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1377. مباحث این پایان نامه درباره ى آیه ى شریفه ى ((بسم الله الرحمن الرحیم)) و مشتمل بر سه فصل است: فصل اول, آیا بسمله جزو قرآن است؟ فصل دوم, مفردات آیه ى شریفه. فصل سوم, فضیلت بسمله و جایگاه آن, احکام فقهى مرتبط با آن, علت توصیه به اینکه شروع کارها با بسمله باشد, قواعد تجویدى و شیوه ى رسم الخط آن.
290ـ بشارت به ظهور مهدى (عج) در قرآن
بهرامى, حسن. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: گرجیان, محمد مهدى . 1375. مباحث اصلى این پایان نامه در سه بخش آمده است. در بخش اول با عنوان تاریخچه ى امام عصر (عج) از اوضاع سیاسى زمان تولد امام مهدى (عج), شهادت امام هادى (ع) و امام عسکرى (ع) و جز آن سخن رفته است. در بخش دوم تحت عنوان غیبت صغرا و کبرا, علت غیبت, نمونه هایى از غیبت پیامبران (ع) و اولیاء گذشته مورد بحث قرار گرفته است و بخش سوم با نام مهدى از نظر ادیان و مذاهب مختلف به بررسى آن امام در منابع زرتشتى, یهودى, مسیحى, هندو و نیز قرآن و روایات معصومین (ع) اختصاص دارد.
291ـ بلاغت قرآن با توجه به نظرات ابن ابى الاصبع و سیوطى
مقدسى, یوسف. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1374. موضوع این پایان نامه بلاغت تطبیقى است, و در آن فنون مختلف بلاغى در سه علم معانى و بیان و بدیع بر آیات قرآن تطبیق داده شده اند. مباحث این پژوهش عبارتنداز: معرفى ابن ابى الاصبح و کتاب بدیع القرآن و همچنین معرفى سیوطى و کتاب الاتقان, گفتارى در علم. بلاغت و ادوار تاریخى آن و علوم سه گانه ى بلاغى و فنون مندرج در آن. در این پایان نامه شواهدى از قرآن براى هر یک از مباحث ذکر شده است .
292ـ بلاء و ابتلاء در قرآن و حدیث
جعفرى, مصطفى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم. 1374. موضوع این پایان نامه بررسى کلمات ((بلاء و ابتلاء)) و مشتقات آن در آیات و روایات است و مباحث آن عبارتنداز: موجبات بلاء و ابتلاء عوامل دافع بلاء, وظایف موئمنین در قبال مبتلایان, ابتلأات پیامبران و اولیاء الهى . منبع روأى نویسنده, کتاب بحارالانوار است و کلمات مورد تحقیق را از طریق معجم الفاظ بحارالانوار یافته است.
293ـ بهداشت در قرآن
پارسایى, تهمینه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما:گرجیان. 1374. موضوع این پایان نامه بهداشت و پاکیزگى از منظر تفاسیر است. عناوین مورد بحث در آن عبارتنداز: بهداشت بدن, اهمیت مسواک زدن در روایات, طهارت در قرآن, بهداشت مسکن, طهارت خانه ى کعبه, بهداشت تغذیه و مفهوم حلال و طیب.
294ـ بهشت و دوزخ در قرآن و حدیث
پیرانى, میر یوسف. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1376. در این پایان نامه ى نخست, شرحى مختصر درباره ى عقیده به معاد و حیات بازپسین در میان ملل و ادیان گذشته آمده, سپس شبهات منکران معاد پاسخ گفته شده و چگونگى بهشت و جهنم براساس آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) تبیین گردیده است .
295ـ بهشتیان و دوزخیان در قرآن
عارف دارابى, محمد باقر. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا.استاد راهنما: محمد بیگى, شاهرخ. در این پایان نامه آیات مربوط به بهشت و دوزخ گردآورى شده و شرح و تفسیر آنها با استفاده از منابع تفسیرى آمده است. مباحث این پایان نامه عبارتنداز: اسامى مختلف بهشت, طبقات گوناگون بهشت, اوصاف بهشت, اصحاب و اوصاف و اسامى دوزخ, درکات دوزخ و صفات دوزخیان.
296ـ بیان وجوه اعجاز و دفاع از اعجاز ادبى قرآن
سید حسن آدرونى, سید على. کارشناسى ارشد فرهنگ عربى و علوم قرآنى. دانشگاه آزاد تهران . استاد راهنما: نورى, یحیى . در این پایان نامه پس از طرح مباحثى مقدماتى نظیر ضرورت بعثت انبیاء, تمییز نبى از متنبى, معجزه بزرگترین شاهد صدق نبوت, مطابقت معجزات انبیاء با برترین علوم زمان, به موضوعاتى پراکنده درباره ى قرآن پرداخته شده است; مثل نخستین وحى در غار حراء, کتاب وحى, جمعآورى قرآن, اعجاز و نقطه گذارى, ترجمه هاى قرآن. سپس موضوعات مربوط به اعجاز قرآن بررسى شده است; از آن جمله: تحدى به قرآن, فصاحت و بلاغت, ایمان عمر, داستان ولید بن مغیره, تصاویر هنرى در قرآن, اعجاز قرآن از جهت آورنده ى آن, اعجاز قرآن از جهات تشریع و اخبار از آینده و نوامیس طبیعى. نویسنده بخش اخیر پایان نامه را به معرفى و بررسى برخى از موارد اعجاز ادبى قرآن اختصاص داده است.
297ـ بین الامرین (راه میانه) از دیدگاه عقل و نقل
حیدرى, حسین. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث . دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: جعفرى, سید محمد مهدى. 1376. عنوان این پایان نامه مقتبس از این حدیث امام صادق (ع) است که فرمود: ((لاجبرو لا تفویض بل امر بین الامرین)); به این شرح که عقیده ى شیعه درباره ى اختیار و آزادى انسان حد وسطى میان جبر مورد اعتقاد اشاعره و تفویض معتقد معتزله است, یعنى انسان نه کاملاً مختار, طورى که مشیت الهى هیچ تاءثیرى در او نداشته باشد. نویسنده این عقیده را با استفاده از مبانى فلسفى و کلامى و عرفانى و نیز آیات و روایت تبیین کرده است .
http://andisheqom.com/fa/Article/View/11601/چکیده-ى-پایان-نامه-هاى-قرآنى-به-ترتیب-الفباء(ب)/?SearchText=فشارکی&LPhrase=

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۰۳