***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

51ـ استخراج, بررسى, تنظیم و زمان بندى آیات مربوط به دا ستان حضرت موسى (ع) در قرآن کریم
حق روستا, مصطفى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. 
استاد راهنما: لسانى فشارکى, محمد على. 1374.
این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول, اهمیت قصه در قرآن, غرض از قصه و شیوه هاى نقل آن قصه ى حضرت موسى (ع) در قرآن و روایات. بخش دوم, قصه ى حضرت موسى (ع) در تورات. بخش سوم, مقایسه ى داستان حضرت موسى (ع) در قرآن و تورات. در پایان این بخش آیات قرآن در خصوص داستان حضرت موسى (ع) تنظیم شده اند.


چکیده ى پایان نامه هاى قرآنى به ترتیب الفباء(همزه)
کاظمینان, زیبا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. استاد راهنما: در این پایان نامه در هفت بخش با مباحث ذیل تنظیم و تدوین شده است:
بازدید : 500

25ـ ابتلاء از دیدگاه قرآن و حدیث
کاظمینان, زیبا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: در این پایان نامه در هفت بخش با مباحث ذیل تنظیم و تدوین شده است: 
بلاء و فتنه از نظر لغوى و اصطلاحى, سنتهاى الهى, سنت ابتلاء از دیدگاه قرآن و حدیث و رابطه ى آن با سایر سنتها الهى, حکمت آزمایش انسانها, سنت ابتلاء در جوامع پیشین, انواع آزمایش هاى الهى و وسأل آن و جستجوى موفقیت و تعالى در سایه ى بلایا.
26ـ ابتلاء از دیدگاه قرآن و سنت
مجتبى. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. 
استاد راهنما: احمدى, احمد. 1373.
ابتلاء یکى از سنتهاى لایتغیر الهى است ; خداوند همه انسانها را در همه زمانها امتحان مى کند. ابتلاء از جانب پروردگار براى استعلام و یادگیرى و زدودن جهل و نادانى نیست; چون او به همه چیز حتى قبل از ایجاد و آفرینش علم دارد; بلکه خداوند انسانها را مىآزماید تا صفات درونى شان به منصه ظهور برسد و شوئون باطنى و لیاقت ذاتى شان از کمال یا نقص و سعادت یا شفاوت به مرحله فعلیت درآید. خداوند آنان را به واسطه آنچه انجام مى دهند پاداش مى دهد و یا مجازادت مى کند نه براساس علم خود شرط اصلى ابتلاء اختیار است; بنابراین امتحان تنها در مورد موجود مختار, یعنى انسان, متصور است ; زیرا اگر انسان را قدرت انتخاب و اختیار نبود که اطاعت کند یا عصیان ورزد, صابر باشد یا ناشکیایى کند, ایمان آورد یا کافر شود امتحان و ابتلاء او از حکمت بى انتهاى پروردگار به دور بود. ابتلاء انسان از سوى خداوند, آثار بسیار مفید و ارزشمندى را در تکامل او دارد, زیرا صفات و سجایاى اخلاقى آدمى تنها در معرکه امتحان با نعمتها و نقمتها, خوشیها و سختیها و به طور کلاى در فراز و نشیبهاى زندگى تکوین مى یابند و تکمیل مى شوند. از این رو خداوند هر کس را بیشتر دوست دارد بیشتر گرفتار و سخت تر امتحان مى کند.
27- ابتلاء از دیدگاه قرآن و سنت
 محمد رضا. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. مرکز تربیت مدرس حوزه ى علمیه قم. 
استاد راهنما: بهشتى, احمد. 1371.
در این پایان نامه ابتلاء در قرآن و احادیث مورد بحث قرار گرفته و موضوعات زیر بررسى است: ابتلاء به عنوان سنت جاوید الهى, انواع ابتلاء, آثار ابتلاء, ابتلاء عامل تکامل و پرورش استعداد و مظهر تلطف خداوند به موئمنان, آثار تربیتى بلاها و شدایا مانند تقویت اراده و تهذیب نفس, به یاد آوردن نعمتهاى گذشته, هشدار و توجه دادن, ارتباط حوادث عمومى یا حسنه, و سیئه بودن اعمال, رموز موفقیت در ابتلاء بررسى تاریخ گذشتگان, استمداد از نیروى ایمان, یادآورى نعمات و توجه به پاداش ابتلاء.
28ـ ابعاد اجتماعى حج در قرآن مستمرى
جواد. کارشناسى ارشد علوم اجتماعى, دانشگاه فردوسى مشهد.
استاد راهنما: حامد مقدم, 1375.
مباحث این پایان نامه عبارتنداز: حج و اهمیت آن از دیدگاه قرآن, مکه و کعبه, جنبه هاى اجتماعى حج, نظام حج در اسلام, آثار اجتماعى حج, نگرشى اجتماعى به اعمال حج.
29ـ ابلیس در قرآن و حدیث
عباسپور, محمد رضا. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1375.
این پایان نامه به بحث پیرامون ابلیس در قرآن و حدیث مى پردازد و شامل این مباحث است: نامها و عناوین ابلیس, بررسى شیطان از جهت لغت, در گروه از جنود ابلیس, جهالت و نادانى ابلیس در قیاس, چرا خداوند ابلیس را هلاک نساخت؟ فرزندان ابلیس و حرفه آنها, علت عداوت ابلیس با آدم و حوا, و ناله و شادى ابلیس.


30ـ ابلیس در قرآن و روایات رادمرد,
صفرى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامى کرج. 
استاد راهنما: امام, ابوالقاسم. 1376.
ابن پایان نامه حاوى هشت فصل با عناوین زیر است: بحث لغوى کلمه ى ابلیس, شیطان و جن, ابلیس در قرآن و روایات, ابلیس جن است یا ملک؟ عصیان ابلیس, رفتار ابلیس با آدم و حوا, ابلیس کافر بود یا موئمن؟ فلسفه ى مهلت به ابلیس و شیوه هاى ابلیس در گمراه کردن انسان.
31ـ اثبات صانع در پرتو قرآن روشنگر
علیرضا. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران,
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1372.
اگر چه عنوان این پایان نامه اثبات صانع است, لکن نظر به اینکه از جانبى مشرکان صانع را باور داشتند, منتها براى او شریکانى قایل بودند و از جانب دیگر بیشتر آیات قرآن در اثبات توحید است, در این پایان نامه آیات مذکور نیز مورد بررسى قرار گرفته اند. نخست براهین اثبات صانع, سپس گوناگونى موجودات جهان, زان پس نظم و هماهنگى حاکم بر جهان و سرانجام وجود حس مذهبى در اسنان بیان شده است و مناسب هر یک از این مضامین و موضوعات آیاتى از قرآن کریم شاهد گرفته شده است.
32ـ اثبات عدم وجود تناقض در قرآن کریم
ایمانى لنگرودى, طاهره. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه قم. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1373.
این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است. فصل اول درباره ى سیر تارخى ادعاى موهوم وجود تناقص در قرآن از عهد پیامبر اسلام (ص) تا عصر حاضر. فصل دوم در زمینه ى تناقض به عنوان عامل و انگیزه ى این ادعایب موهوم. در این فصل آیات متشابه و روش نادرست در فهم آنها از عوامل این ادعا معرفى شده اند .در فصل سوم ادله ى قرآنى و روأى عدم وجود تناقض در قرآن کریم و در فصل چهارم اسباب موهم تناقض و پاسخگویى به شبهات آمده است. در این فصل تعارضات ظاهرى میان آیات قرآن از علل موهم ادعاى وجود تناقض در قرآن دانسته شده است.
33ـ اثبات عصمت رسول اکرم (ص) در قرآن کریم
احتشامى نیا, محسن. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1376.
مباحث این پایان نامه عبارتنداز: معناى لغوى عصمت, واژه ى عصمت و مشتقات آن در قرآن, معناى اصطلاحى عصمت از دیدگاه فریقین, بررسى ده آیه از آیاتى که بر عصمت پیامبران از هر گناه و اشتباه دلالت دارد و پاسخ به اشکالاتى که برخى از مفسران عامه بر این معنا دارند, بررسى آیاتى که موهم عصیان و گناه پیامبران اسلام (ص) است.
34ـ اثرات قرأات قرآن در نحو زبان عربى
شمس اسفند آبادى, معصومه. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: آذر شب, محمد على 1370.
این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است. در فصل اول منشاء اختلافات در قرأات بررسى شده و از ابتدأى بودن خط, بى نقطه بودن کلمات, حدیث احراف سبعه و ارتباط آن با قرأات بحث شده است. در فصل دوم پیرامون قرأات سبع, موضوعاتى چون قرآن و جمعآورى قرأات و قرآن و قرأات سبع بررسى شده و در فصل سوم اثر قرآن در مکاتب نحوى بصره, کوفه, بغداد و اندلس بررسى شده است. فصل چهارم به ارأه ى نمونه هایى از اختلاف قرأات و اثر آن در نحو اختصاص دارد.
35ـ اجل در قرآن و حدیث
اسماعیل پور, على. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: لسانى فشارکى, محمد على. 1375.
اجل نام دیگر مرگ است و یکى از موضوعاتى است که در حوزه هاى مختلف کلام, فقه و ادبیات از آن سخن مى رود.
در این پایان نامه نصوص قرآنى و روأى اجل شرح داده شده و سپس مباحث کلامى, فقهى و ادبى مربوط به آن بررسى شده اند.
36ـ احباط، تکفیر و موازنه (از منظر قرآن و حدیث و کلام)
طیارى دهاقانى, مصطفى جعفر. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم.
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1374.
این پایان نامه داراى سه بخش دارد. در بخش اول با عنوان احباط, معناى لغوى و اصطلاحى احباط و نظرات دانشمندان اسلامى درباره ى آن و ادله ى مثبتان و منکران و احباط از دیدگاه آیات و روایات بررسى شده است. در بخش دوم تحت عنوان تکفیر, معناى لغوى و اصطلاحى تکفیر و آراى علماى اسلامى در خصوص آن و تکفیر از منظر آیات و روایات مورد بحث قرار گرفته است. بخش سوم درباره ى موازنه است و در آن از معناى لغوى و اصطلاحى موازنه و دیدگاههاى دانشمندان اسلامى در مورد آن بحث به میان آمده است. در خاتمه پایان نامه ى گناه کبیره بررسى شده است.


37ـ اخبار از مغیبات در قرآن کریم
حاجى خانى, رقیه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه قم.
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر .1376.
مباحث این پایان نامه که در چهار فصل تدوین شده است عبارتنداز: اعجاز و مفهوم غیب از دیدگاه لغویها, دانشمندان و کتب حدیث, اخبار از اوضاع و احوال گذشته و گذشتگان (نوح (ع), لوط (ع), یوسف (ع), مریم (ع) و ذوالقرنین), اخبار از حال و مسأل مربوط به زمان پیامبر اکرم (ص) و گزارش از آینده و بیان برخى از پیشگوئیهاى قرآن کریم .
38ـ اخلاص در بینش قرآنى دانشى
مریم. کارشناسى ارشد علوم و قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما:
مباحث این پایان نامه عبارتنداز: اخلاص در لغت و اصطلاح قرآن, روایات, اخلاق و عرفان, اهمیت اخلاص, ابعاد اخلاص, آثار اخلاص, چهره ى مخلصان, موانع اخلاص, مراتب اخلاص, ارتباط میان نیت و اخلاص و بالاخره راههاى تحصیل اخلاص.
39ـ ادب الاختلاف فى القرآن الکریم مجاز
ختیار. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عربى. دانشگاه علامه طباطبایى. 
استاد راهنما: خضیر, جعفر, 1372.
این نوشتار تلاشى است براى بررسى ابعاد مختلف آداب قرآن در برخورد با مخالفان و بیان صور و اشکال آن, استفاده از آن آداب در دعوت به سوى خداوند و اجراى دستورات انسان ساز قرآن کریم و شریعت اسلام.
همچنین کوششى است در انعکاس سیره انبیاء در مبارزه با دشمنان و مخالفان و مقارنه اسلوب برخورد آنها با شیوه هاى مبتنى بر عناد و لجاجت و جهل دشمنان حق و حقیقت. اختلاف و آداب مربوط به آن از ابتداى حیات انسان و تحقیق زندگى اجتماعى او مطرح بوده است .
40ـ ادب در تعالیم قرآن و سنت
غفورى, محمد رضا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى کرمانى, على. 1372.
موضوع این پایان نامه گفتار و رفتار موئدبانه و محترمانه اى است که انبیاء با امت خود داشته اند. در این پژوهش نخست به معرفى اجمالى ادب عموم پیامبران پرداخته شده, سپس ادب بعضى از انبیاء مثل نوح (ع), ابراهیم و... به تفصیل توضیح داده شده است. منابع این پایان نامه آیات قرآن کریم و احادیث أمه اهل بین (ع) بویژه نهج البلاغه است.
41ـ ارتباط عقل و دین در قرآن و حدیث
اسماعیلى, ذبیح الله. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. مرکز تربیت مدرس حوزه ى علمیه قم.
استاد راهنما: ابراهیمى دینانى, غلامحسین. 1371.
در این پایان نامه ارتباط عقل و دین از دیدگاه قرآن و احادیث مورد بررسى قرار گرفته و شامل این موضوعات است: معنا و مفهوم عقل, دیدگاههاى مختلف درباره ى مفهوم عقل, معناى عقل در قرآن و حدیث, اهمیت عقل در قرآن کریم, دعوت به تفکر از راه شناخت توحید, خلقت و آثار آن, نعمات الهى, اهمیت و ارزش عقل در روایات, بررسى اوصاف عقل در روایت معروف ابن هشام, راه شناخت عقل, منابع تعقل و تفکر, خاصیت استقلال در شناخت عقل, عوامل شکوفایى عقل و موانع رشد عقل.
42ـ ارتباط متقابل خدا و مومنین در قرآن کریم
ناصح زاده, مراد. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. 
استاد راهنما: گرجیان, محمد مهدى. 1374.
این پایان نامه در سه بخش آمده است. در بخش اول, تعاریف ایمان و موئمن, درجات ایمان و مباحثى جز آن آمده و در بخش دوم از دعا به عنوان وسیله ى ارتباط موئمن با خدا بحث شده و برخى از ادعیه ذکر گردیده است.
بخش سوم به بررسى عنایات الهى به موئمنان و معراج به عنوان نوعى ارتباط میان موئمن و خدا اختصاص دارد.
43ـ ارتباط مسایل فقهى بااخلاق در قرآن کریم
اسدى, فاطمه. کارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه قم. استاد راهنما: مرعضى, محمد حسن. 1377.
در این پژوهش با این دیدگاه که احکام فقهى قرآن حاوى نکات اخلاقى و تربیتى است, این احکام بررسى شده اند: طهارت, صلاة, صوم, زکات, خمس, حج, جهاد, تجارت, ربا, اطعمه و اشربه, شرب خمر, نکاح, ستر (حجاب), طلاق, ایلاء, وصیت, شهادت, حدود, قصاص, دیه و امر به معروف و نهى از منکر.
44ـ ارزش تعقل و تفکر از دیدگاه کتاب و سنت
کرمانى, هاجر, کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث, دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1374.
این پایان نامه در چهار بخش با عناوین ذیل تدوین شده است; معناى لغوى و اصطلاحى تعقل و تفکر, لوازم تعقل و موانع آن, آثار تعقل و تفکر و عواقب سوء نپرداختن به آنها. در این پایان نامه 453 آیه حاوى کلمات عقل و فکر و مشتقات آنها و احادیث معصومین (ع) بررسى شده اند.
45ـ ارزش تفکر در قرآن و حدیث آل بویه
مهوش. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. 
استاد راهنما: آیة زاده ى شیرازى, سید مرتضى. 1375.
این پایان نامه در پنج فصل نوشته شده و مباحث آن عبارتنداز: معناى لغوى تفکر, مفهوم اصطلاح تفکر از دیدگاه قرآن, موضوعات درخور تفکر از منظر آیات, احادیثى از فریقین درباره ى تفکر, معناى تعقل و عقل از نظر دانشمندان و رابطه میان علم و عقل و جهل با تفکر.
46ـ ارزیابى و بررسى تفسیر عیاشى
رستیم زاده, رضا. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. دانشگاه تهران. 
استاد راهنما: آیت الله زاده شیرازى, سید مرتضى.
این پایان نامه, ابتدا به نکاتى درباره ى علم تفسیر و قواعد کلى آن و سپس به موضوعات زیر پرداخته است:
مدارک تفسیر, زندگى نامه عیاشى سمرقندى و تاءلیفات وى, روند تکاملى علم تفسیر, تفسیر در عهد صحابه, تفسیر در دوره ى تابعین و بعد از تابعین, تفسیر عیاشى و جایگاه آن در تاریخ تدوین علم تفسیر, نگرش و روش تفسیر عیاشى در التفسیر, بررسى ابواب هشتگاه مقدمه التفسیر, تفسیر قرآن به قرآن, موضوعات مختلف در تفسیر عیاشى, شاءن نزول آیات در تفسیر عیاشى, بازتاب اصول و فروع دین در تفسیر عیاشى, اخلاق و موارد آن و قصص انبیاء در تفسیر عیاشى.
47ـ ازدواج از دیدگاه قرآن اسلامى
پناه, هادى. کارشناسى ارشد تفسیر و علوم قرآنى. مرکز آموزشى و پژوهشى امام خمینى. 
استاد راهنما: اعرافى, علیرضا. 1375.
این پایان نامه در هفت فصل تنظیم شده است. فصل اول, تعریف نکاح و ذکر اهیمت آن. فصل دوم, نیازهاى متعدد آدمى به ازدواج مثل اشباع غریزه ى جنسى, تاءمین آرامش, نیاز به انس و مودت و بقاء نسل. فصل سوم, فوأد ازدواج مانند جلوگیرى از فساد و بهبودى اقتصادى. فصل چهارم, ملاکهاى ازدواج نظیر اسلام, ایمان و هم سنخ بودن در پاکدامنى. فصل پنجم, موضوعاتى چند در زمینه ى خواستگارى از آن جمله: خواستگاریهاى مجاز, قرارهاى ممنوع و نگاه به زن هنگام خواستگارى. فصل ششم, ولایت و اجازه ى ولى و ارتباط آن با استقلال زن. فصل ششم, ولایت و اجازه ى ولى و ارتباط آن با استقلال زن. فصل هفتم, دیدگاه اسلام درباره سنتها و نکاحهاى جاهلى چون نکاح موقت, نکاح استبضاح, نکاح بدل, نکاح جمع, نکاح رهط, نکاح شغار و نکاح خدن.
48ـ اسامى القاب پیامبر (ص) در قرآن مجید
مدنى, فروزنده, کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: دوانى, على. 1370.
در این پایان نامه پس از بررسى القاب و اسامى پیامبر اکرم (ص) در قرآن از این موضوعات بحث شده است:
اسامى پیامبر (ص) در قرآن, برکت و فضیلت نام پیامبر (ص) و نام مبارک پیامبر (ص) در چهار سوره ى قرآن, لفظ احمد, رسول و نبى و فرق بین رسول و نبى, لفظ خاتم النبیین, منادى, حق شاهد, مبشر, داعى الله, سراج منیر, بشیر, نذیر, منذر, مصدق, مذکر, صاحب, مدثر, ذکر, رحمت, نعمت الله, طه, نور, برهان, شهید, بینه, امى, و سایر القاب آن حضرت.
49ـ اسباب النزول
پنجه شاهى, زهرا. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1365.
این پایان نامه به بررسى اسباب نزول پرداخته و مشتمل بر این مباحث است: تحقیق در کلمه سبب, اسباب نزول, معنى نزول قرآن, راه شناخت اسباب نزول, فواید معرفت و اهمیت و ارزش آن مانند آگاهى به مدلول صحیح آیات, حکم و قاعده در صورت خاص بودن لفظ و اینکه سخن درباره ى اسباب النزول جز از طریق روایت و سماع امکان پذیر نیست.
50ـ استخراج آراء و نظریات تفسیرى
سید مرتضى (سوره ى آل عمران تا سوره ى اعراف) رحیمى, سیده ى وحیده. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. 
استاد راهنما: آیت الله زاده شیرازى, سید مرتضى. 1374.
نویسنده در این پایان نام آراى تفسیرى سید مرتضى در کتاب امالى را درباره ى سوره هاى آل عمران, نشاء, مأده, انعام و اعراف استخراج کرده است. افزون بر اینکه با مراجعه به دیوانهاى شاعران و کتابهاى تفسیر چون معانى القرآن فراء, حقایق التاءویل سید رضى, تبیان طوسى, کشاف زمخشرى, مجمع البیان طبرسى و المیزان طباطبایى, صاحبان اقوال و اشعار مندرج در امالى سید مرتضى را شناسایى و یاد کرده است. در آغاز این پایان نامه شرح حال مبسوطى از سید مرتضى بیان شده است .
51ـ استخراج, بررسى, تنظیم و زمان بندى آیات مربوط به دا ستان حضرت موسى (ع) در قرآن کریم
حق روستا, مصطفى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. 
استاد راهنما: لسانى فشارکى, محمد على. 1374.
این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول, اهمیت قصه در قرآن, غرض از قصه و شیوه هاى نقل آن قصه ى حضرت موسى (ع) در قرآن و روایات. بخش دوم, قصه ى حضرت موسى (ع) در تورات. بخش سوم, مقایسه ى داستان حضرت موسى (ع) در قرآن و تورات. در پایان این بخش آیات قرآن در خصوص داستان حضرت موسى (ع) تنظیم شده اند.
52ـ استخفاف و استهزاء از دیدگاه قرآن و سنت (نگرشى بر زمینه هاى تفسیرى, روایى, فقهى, تاریخى, فتواى امام خمینى درباره نویسنده مرتد کتاب آیه هاى شیطانى.)
جمال, عبدالکریم. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث, دانشگاه تربیت مدرس. 
استاد راهنما: عمتى خراسانى, حسن. 1372.
در این تحقیق ثابت شد است که اولاً, موضوع استخفاف و استهزاء مقدسات حربه اى در دست همه منکران و معاندان در برابر دعوت روشنگر و رهایى بخش پیامبران آسمانى بوده است. آنها هرگاه پوچى و بطلان باورهاى خود را در برابر انوار وحى ملاحظه کرده اند و به ناتوانى در مقابله منطقى با وحى واقف گردیده اند به خرده گیرى و سبک انگارى مقدسات دین روى آورده اند. ثانیاً, سیره عملى پیامبر گرامى اسلام (ص) و مسلمانان راستین صدر اسلام, دفاع از مبانى و مقدسات مذهبى بوده است و با غیرت و حمیت با اهانتها و هتک حرمتها برخورد کرده اند. ثانیاً, با بررسى دقیق منابع تفسیرى, روایى, فقهى, و تاریخى اسلام, نزدیکى دیدگاههاى فریقین ـ شیعه و سنى ـ و حمیت هاى دینى آنان جلوه گر مى شود و مى توان استنباط و استدلال نمود که کافه مسلمین یک آرمان و برنامه عملى مشترک در مقابله با این اهانتها دارند. فتواى مشهور امام خمینى درباره نویسنده کتاب آیه هاى شیطانى همسویى و هماهنگى کامل با سنت پیامبر (ص) و سیره همه مسلمانان راستین تاریخ اسلام دارد.
53ـ استعاره و شواهد آن در قرآن کریم
ایراندوست, حسین, کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى قم. 
استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1372.
در این پایان نامه نخست مختصرى درباره تشبیه آمده, سپس به تفصیل در مورد استعاره استخراج و نقل شده اند. منابع این پایان نامه عبارتنداز: اعراب القرآن و بیانه محیى الدین درویش, دلأل الاعجاز فى القرآن جرجانى, الایضاح فى علوم البلاغه خطیب قزوینى, مطول و مختصر المعانى تفتازانى, کشاف زمخشرى, اسرار البلاغه جرجانى و...
54ـ استکبار از دیدگاه قرآن و سنت
ایمانى, احمد رضا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1377.
استکبار در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) رذیلتى اخلاقى بر شمرده شده است. شیطان که نخست مقرب درگاه الهى بود, به سبب همین رذیلت مطرود و ملعون گردید. در این پایان نامه سعى شده با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین (ع) ابعاد و مصادیق استکبار تبیین گردد.
55ـ استکبار و استضعاف از دیدگاه کتاب و سنت
شایسته, مریم. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر.
میاحث این پایان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى استکبار و استضعاف, انگیزه هاى استکبار, ویژگیهاى مستکبران, استضعاف در پرتو بیان قرآن و حدیث, پیامدهاى استکبار و استضعاف, راههاى مقابله با استکبار و استضعاف.
56ـ استهزاء و کیفر مستهزئین از منظر قرآن و حدیث
حسین زاده, قربانعلى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1377.
این پایان نامه در خصوص استهزاء و کسانى است که پیامبر و پیروان آنان را به تمسخر مى گرفتند مباحث آن بدین قرار است: استهزاء در لغت, تکذیب و استهزاء پیامبران الهى, تکذیب و استهزاء آیات الهى, انکار معاد و استهزاء زده شدن دوباره ى آدمى, مرتکبین به انواع استهزاء و کیفر اعمالشان.
57ـ اسراییلیات در تفسیر
پیروزفر, سهیلا. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: مهدوى راد, محمدى على. 1373.
در این پایان نامه به نفوذ فرهنگ یهود, نصارى و زرتشت در تفاسیر توجه شده و قصص و روایاتى که در تفسیر برخى از آیات قرآنى از طرف یهود, نصارى و زرتشت وارد تفاسیر شده مشخص و افرادى که در این گسترش نقش داشته اند معرفى گردیده است. آراء و نظرهاى محققان رجالى و همچنین کتابهاى تفسیرى مشهور مورد بررسى قرار گرفته و نمونه هایى از رد پاى اسرأیلیان در این تفاسیر ارأه شده است.
58ـ اسراییلیات و تاثیر آن در تفاسیر قرآن
میر صادقى, سید محمد حسین. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1364.
مقصود از اسرأیلیات, اخبار یهودیان است, لکن آن را به اخبار مسیحیان نیز تعمیم مى دهند. در این مى شوند: تاریخچه ى تفسیر, تفسیر در دوران نبوى, تفسیر در دوره ى صحابه, معناى اسرأیلیات, تلاشهاى نافرجام در کاهش ارزش قرآن, عوامل ورود اسرأیلیات به تفاسیر, شخصیتهایى که موجب ورود اسرأیلیات به فرهنگ اسلامى شدند, آیا نقد اسرأیلیات جایز است؟ نمونه هایى از تفاسیر قرآن و موضع نویسندگان آنها در قبال اسرأیلیات.
59ـ اسرار احکام زکات در قرآن کریم با استفاده از روایات معصومین (ع)
صادقى, جواد. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. 
استاد راهنما: گرجیان, محمد مهدى. 1376.
مباحث این پایان نامه عبارتنداز: معنا و اهمیت زکات, اسرار زکات با توجه به متون فقهى و تفسیرى, چگونگى تشریع زکات, آثار و فوأد مادى و معنوى زکات, همراهى زکات با نماز در قرآن, مصارف هشتگانه ى زکات, پیامدهاى منفى ترک زکات, نقش فردى و اجتماعى زکات از دیدگاه معصومین (ع).
60ـ اسراف از دیدگاه کتاب و سنت
اکبرى راد, طیبه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه اسلامى تهران, شمال. استاد راهنما: حجتى کرمانى, على. 1374.
این پایان نامه در پنج فصل نوشته شده است. بخش اول, معانى لغوى و اصطلاحى اسراف و واژه هاى مترادف آن. بخش دوم, انواع اسراف از دیدگاه آیات و روایات. بخش سوم, بررسى مصادیق مسرفین و مترفین و انگیزه هاى اسراف و اتراف. بخش چهارم, بیان قرآن و حدیث. بخش پنجم, دستورالعملها و شیوه هاى علاج اسراف از بزان آیات و احادیث.
61ـ اسراف در قرآن و روایات
خسروى رشخوارى, احمد. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث.
دانشگاه تهران. استاد راهنما: آیت الله زاده شیرازى, سید مرتضى. 1373.
در این پایان نامه به بررسى اسراف در قرآن و روایات پرداخته شده است. موضوعات مهم آن عبارتنداز:
انگیزه ها, راههاى هدایت و کنترل مصرف, در خوردن و آشامیدن, مسکن, لباس, مرکب, نکاح; آثار نتایج اسراف, راههاى جلوگیرى از اسراف, اسراف در نهج البلاغه و غرر و درر, صحیفه سجادیه, اصول کافى و سایر منابع; افراط و تفریط, اقتصاد, قناعت, کفاف, تقدیر و معیشت در نهج البلاغه, صحیفه و سایر منابع; ترجمه مبحث اسراف مولى احمد نراقى; اسراف در تفسیر المیزان, نمونه, تبیان, و سایر تفاسیر .
62ـ اسراف و تبذیر
رفیعى محمدى, ناصر. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. مرکز تربیت مدرس دانشگاه تهران. 
استاد راهنما: محقق داماد, مصطفى. 1373.
مباحث این پایان نامه که در هشت فصل تدوین شده است, عبارتنداز: کلیاتى درباره ى اسراف و تبذیر در لغت و تفسیر, ادله ى تحریر اسراف در کتاب و سنت و اجماع و عقل, فلسفه ى ممنوعیت اسراف و تبذیر نظیر فقر و کفران نعمت و فساد و سقوط اخلاقى و وابستگى اقتصادى, تحلیلى در مورد مصرف و سرمشق و انگیزه و حد آن, اقسام و مصادیق اسراف در اموال عمومى و امور شخصى, عوامل و ریشه هاى اسراف چون جهل و ثروت اضافى و احساس حقارت و وسواس و تقلید و تربیت خانوادگى و سقوط اخلاقى, اسراف در امور خیر مانند انفاق و ایثار, مبارزه با اسراف و تبذیر و ابزار بازدارنده و شیوه هاى درمان آن.
63ـ اسراف و تبذیر از دیدگاه قرآن
پیشگر, زرى, کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. 
استاد راهنما: غروى نأینى, نهله. 1375.
تجاوز از حد را در رفتار اعمال انسان ((اسراف)) گویند. در آموزه هاى زندگى ساز اسلام, اسراف یکسره ممنوع است, و این ممنوعیت همه ابعاد زندگى انسان را فرا مى گیرد; یعنى همه مردم در تمام شوئون و در هر زمان و مکان موظفند اصل عدم اسراف را رعایت کنند. نعمتهاى الهى امانتهایى هستند که خداوند براى رشد و تعالى انسانها در اختیار آنها نهاده است ; پس بهره بردارى از نعمتها باید همسو با اوامر الهى و در جهت سعادت جاودانى انسان باشد. اسراف برهم زننده ى اعتدال و به وجود آورنده فساد در عالم است. البته, این فساد در امور فردى زودتر از جنبه اجتماعى اصلاح خواهد شد. تعالیم حیات بخش اسلام راه نجات انسانها را از چنین معضلى در اعتدال و میانه روى مى داند. اسلام در همه امور دینى و دنیوى اعتدال و دورى از افراز و تفریط را توصیه مى کند. اگر اسراف را نمى پسندد نقطه مقابل آن یعنى تفریط را همر روا نمى دارد و تنها امتیاز و برترى را در رعایت اعتدال یا حد میانه مى داند. در این پایان نامه بیشترین سعى نویسنده تبیین و توضیح این مدعا براساس معارف قرآن و حدیث است .
64ـ اسراف و تبذیر از دیدگاه قرآن و حدیث
وریدى, حسین. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش فقه و مبانى حقوق اسلامى. دانشگاه فرودسى مشهد. استاد راهنما: صانعى, سید مهدى. 1369.
نویسنده با توجه به آثار سوء فرهنگ مصرفى حاکم بر جامعه اسلامى از جانب استعمار موضوع اسراف و تبذیر را بر گزیده و آن را از دیدگاه قرآن و حدیث مورد بررسى قرار داده است. محتویات این پایان نامه عبارت است از: ارأه نمونه هایى از اسراف در دوران طاغوت و حاکمیت فرهنگ مبتذل غرب قبل از انقلاب اسلامى; معرفى اسراف با استناد به دلایل مختلف به عنوان ریشه ى مفاسد در جهان کنونى; ارأه آمارهایى از اسراف در سطح شهر تهران ; بیان الگوهاى مصرف در اسلام.
65ـ اسلوب استفهام در قرآن 
غزنوى, منصوره. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: لسانى, محمد على. 1377.
در این پایان نامه ابتدا کلیاتى درباره ى استفهام در ادبیات عرب و علم بلاغت مطرح شده است و سپس کمیت و کیفیت آیات استفهامى مورد بررسى قرار گرفته و آیات استفهامى سوره هاى بقره, آل عمران, نساء, کهف, مریم و سوره هاى جزء سى ام بررسى شده اند آیات مورد تحقیق بر حسب انواع استفهام دسته بندى و تحلیل شده اند.
66ـ اسلوب النداء فى القرآن الکریم
خزاعى, طیبه. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه علامه ى طباطبأى. استاد راهنما: نجفى اسدالهى, سعید. 1374.
این پایان نامه که به زبان عربى نوشته شده است و درباره ى سبک نداء در قرآن کریم و در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول با عنوان معناى ندا و الفاظ آن در قرآن شامل موضوعات نداء در لغت و قرآن و اصطلاح نحویهاست. بخش دوم تحت نام اسلوب نداء در قرآن متضمن مباحث ادوات نداء و موارد کابرد آنها, انواع منادى و اعراب آنها, توابع منادى و اسلوب نداء در قرآن است. بخش سوم تحت عنوان بلاغت نداء در قرآن حاوى موضوعات اغراض بلاغى در نداءهاى قرآن و نکات تربیتى مستفاد از نداءهاى قرآنى است .
67ـ اسلوب تشبیه و ظرایف و لطایف آن در قرآن
وزیرى فرد, سید محمد تقى. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه فردوسى مشهد. 
استاد راهنما: فاضلى. 1374.
این پایان نامه حاوى مقدمه اى در تعریف تشبیه و دو فصل با مباحث ذیل است: تشبیهات غیر تمثیلى اعم از تشبیه محسوس به محسوس, معقول به محسوس به معقول. تشبیهات تمثیلى شامل تشبیهاتى که ادات آنها کاف است و تشبیهاتى از ادات آنها کان است. در خصوص هر یک از انواع تشبیهات مذکور شواهدى از آیات قرآن آورده شده است.
68ـ اسماء حسنى از دیدگاه قرآن و عرفان
رمضانى, رضا. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم. 
استاد راهنما: انصارى شیرازى. 1373.
در این پایان نامه اسماء حسناى الهى بررسى شده و دیدگاه قرآن و عرفان در این باره بیان شده است. در ابتداء مفهوم اسماء حسنى و تشبیه و تنزیه در اسماء و صفات الهى مطرح شده است ; سپس, آیات در زمینه اسماء حسنى ذکر شده و مورد بررسى قرار گرفته است و دیدگاه متکلمین و فلاسفه در ارتباط با عالم و مراتب موجودات بیان و تقسیمات اسماء حسنى آورده شده است. در پایان, اسماء حسنى از قرآن کریم احصاء و در یکصد و هیجده مورد ذکر شده است .
69ـ اسماء و صفات حسناى الهى در قرآن
اسماعیلى, مهناز. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشکده ى اصول دین قم. 
استاد راهنما: محمدى اصفهانى, عبدالله. 1377.
این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است: بخش اول با عنوان اسم و صفت شامل این مباحث است:
حقیقت اسم و صفت, توقیفى یا قیاسى بودن اسماء و صفات, اسماء حسنى. اسم اعظم, تقسیمات صفات و اسما’ حق نظیر صفات ثبوتیه و سلبیه, عینیت یا زاید بودن اسماء و صفات بر ذات مقدس و اسم مستاءثر. در بخش دوم تحت عنوان نظر تفاسیر مختلف پیرامون اسماء الله, آیات 22ـ24 سوره ى حشر و چند اسم از اسماء الله مانند وکیل و صمد بررسى شده اند.
70ـ اسماء و صفات قرآن از نگاه قرآن و سنت
عینى پور, ابوالقاسم. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. 
استاد راهنما: شکورى, ابوالفضل, تهران. 1372.
این پایان نامه اسامى و صفات قرآن کریم را در سه فصل بررسى کرده است: دو فصل اول در واقع مقدماتى براى ورود به بحث اصلى ((اسما’و صفات)) هستند. فصل اول, شناخت اجمالى و در حد لازم از قرآن کریم به دست مى دهد. فصل دوم, در پى آن است که فهم قرآن را ممکن جلوه داده و در قبال اخباریون که این امر را منحصر به معصومین مى دانند با ارأه دلایل, فهم آن از سوى عمومى مردمى که به زبان قرآن آشنا باشند, اثبات کند. در فصل سوم که متن اصلى این مجموعه را تشکیل مى دهد با مطالعه دقیق قرآن, واژگانى که مى توان به عنوان اسم یا صفت این کتاب مقدس بر شمرد, مورد شناسایى قرار گرفته و یک یک آنها از لحاظ کاربرد معنا شناختى در عرف مردم عرب زبان و جنبه ى استعاره اى آنها از دیدگاه معتبرترین و کهن ترین کتب لغت, مورد تحقیق واقع شده و وجه تسمیه یا توصیف قرآن به آنها با استشهاد به سخن مفسران گرانمایه بیان شده است.
71ـ اسوه هاى قرآنى و شیوه هاى تبلیغى آن و مقایسه آنها با شیوه هاى شناخته شده تبلیغ در جهان امروز
عباسى مقدم, مصطفى. دکترى الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1376.
در این پایان نامه پس از بحثهاى مقدماتى, روش تبلیغ اسوه نمایى و ارأه نمونه ها به ویژه در عرصه ى قرآن مورد بررسى قرار گرفته, سپس پیامبران اسوه و شیوه تبلیغى هر یک معرفى شده اند; آنگاه به بررسى شیوه هاى تبلیغى دیگر شخصیتهاى برتر قرآن پرداخته شده است. در پایان طى پژوهشى تطبیقى شیوه هاى تبلیغى اسوه هاى قرآنى با شیوه هاى شناخته شده تبلیغ در جهان امروز مقایسه شده و مزایاى تبلیغ اسوه هاى قرآنى نظیر تاءثیر تعمیق و پایدارى و پایبندى به حقیقت از این رهگذر آشکار گردیده است.
72ـ اشارات زبان شناختى در قرآن کریم
منصورى, مهرزاد. کارشناسى ارشد زبان شناسى همگانى. دانشگاه شیراز. 
استاد راهنما: یار محمدى, لطف الله. 1375.
در این پایان نامه کوشش شده است تا پاره اى از دستاوردهاى زبانشناسى جدید از دیدگاه قرآن کریم بررسى شوند. بدین منظور برخى از موضوعات مهم زبانشناسى جدید چون فطرى بودن زبان در انسان, وجود همگانى هاى زبان, چند لایگى زبان, ارتباط زبانى در حیوانات, ویژگیگى زبان انسان مورد بحث قرار گرفته و در هر مورد اشارات قرآنى استخراج و با استفاده از تفاسیر تبیین و بررسى شده اند.
73ـ اشتغال زن از منظر قرآن و حدیث
روزبهأى, مهین. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه اسلامى اراک. 
استاد راهنما: نکونام, جعفر. 1378.
مباحث اصلى پایان نامه ى حاضر در شش بخش تدوین شده اند: بخش اول (جواز اشتغال زنان): تساوى زنان و مردان در گوهر انسانى, حق مالکیت زنان و اطلاق سفارش به کار براى مردان و زنان; بخش دوم (ضرورت اشتغال زنان): نیازمندیهاى خاص زنان, تناسب برخى از کارها با روحیات زنان و امرار معاش خانواده هاى بى سرپرست; بخش سوم (اشتغال زنان و وظایف خانوادگى): استغال زنان و وظایف شوهردارى و اشتغال زنان و وظایف تربیت فرزند; بخش چهارم (اشتغال زنان و محیط کار): آداب حضور زنان در محل کار, مشاغل مناسب با تواناییها و روحیات زنان, مشاغل نامناسب با تواناییها و روحیات زنان; بخش پنجم (فواید اشتغال زنان):
تهذیب اخلاق زنان و بکارگیرى نیمى از ینروى کار جامعه; بخش ششم (آفات اشتغال زنان و راههاى رفع آنها):
فساد اخلاقى و پرده درى, و خستگى و کاهش قدرت انجام وظایف خانه.
74ـ اشکالات مربوط به عصمت ا نبیاء و پاسخ آن
کامفر, علیرضا. کارشناسى ارشد کلام و حکمت اسلامى. دانشگاه قم. 
استاد راهنما: حشمت پور, محمد حسین. 1377.
این پایان نامه سه فصل دارد: فصل اول, کلیاتى درباره عصمت معناى لغوى و اصطلاحى و دلایل عصمت.
فصل دوم, درباره ى شبهات مربوط عصمت به نحو عام است و در آن دو دسته شبهات عقلى و نقلى و پاسخهاى آن آمده است. فصل سوم به بررسى شبهات مرتبط با عصمت یکایک پیامبران و پاسخهاى آنها اختصاص دارد و در آن شبهات مربوط به عصمت محمد (ص), نوح (ع), موسى (ع), ابراهیم (ع), یوستف(ع), ایوب (ع), یونس (ع), داود(ع), سلیمان (ع), شعیب و عیسى (ع) پاسخ داده شده است.
75ـ اصول و مبانى ترجمه قرآن
نجار پوریان, على. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه قم. 
استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1377.
مباحث این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده اند. در فصل اول تعریف لغوى و اصطلاحى ترجمه, ادله ى موافقان و مخالفان ترجمه ى قرآن و پیشینه ى آن و در فصل دوم شیوه هاى ترجمه قرآن, شرایط مترجم و ترجمه ى قرآن و پیش نیازهاى ترجمه ى قرآن آمده است. فصل سوم به بررسى اصول و مبانى ترجمه ى قرآن, مانند رعایت نکات کلامى, فقهى, بلاغى, لغوى و سیاق در ترجمه ى آیات اختصاص دارد. در فصل چهارم ترجمه ى دو حزب اول قرآن کریم در ترجمه هاى ابوالفتوح رازى, میبدى, الهى قمشه اى, مکارم شیرازى و پورجوادى بررسى و نقد شده اند.
76ـ اصول و مبانى تفسیر علمى قرآن کریم و نقد و ارزیابى تفاسیر منتخب علمى عصر حاضر
مطورى, على. دکترى علوم و قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. 
استاد راهنما: عمید زنجانى, عباسعلى. 1374.
شناخت شیوه تفسیر و سابقه تاریخى و ارزیابى موضوع این رساله است. ابوحامد غزالى نخستین کسى است که نظریه ى اشتمال قرآن بر علوم اولین و آخرین را مطرح کرد. پس از وى, فخر رازى, زرکشى و دیگران این نظریه را ترویج کردند. در دوره ى معاصر بر اثر پیشرفت سریع علوم, پیدایش مکاتب جدید اجتماعى ـ اقتصادى ـ و فلسفى, و مبازرات ضد استعمارى و احیاگرانه دینى, نگرش علمى به قرآن کریم دستخوش تحولات چشمگیرى شده است. بسیارى از اندیشمندان اسلامى به انگیزه پاسدارى از حریم قرآن کریم, رفع شبه ((نزاع علم و دین)) و نمایاندن اعجاز علمى قرآن کریم, به این شیوه تفسیرى علاقه مند شده و آن را توسعه بخشیده اند.
مخالفان تفسیر علمى نیز با تاءکید بر نقش انسان سازى قرآن کریم, توقع بیان مسأل علمى از قرآن را از شاءن این کتاب عزیز, به دور مى دانند. لذا از داخل نمودن علوم طبیعى در تفسیر, نهى نموده اند. به نظر مى رسد چنانچه مفسر رعایت حدود و ضوابط یک تفسیر مقبول را بنماید و با محور قرار دادن قرآن کریم, بخواهد در پرتو علوم بشرى, وسعت میدان نگرش خود را در تفسیر بیفزاید و از تحمیل یافته هاى علمى بر قرآن بپرهیزدذ, تفسیر علمى او از مصادیق ((تفسیر به راءى)) نخواهد بود.
77ـ اعتبار عقل از نظر قرآن
حسین الموسیو, مریم. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش فلسفه و حکمت اسلامى.
دانشگاه آزاد اسلامى, واحد تهران مرکزى, استاد راهنما: ابراهیمى دینانى, غلامحسین. 1375.
در این پایان نامه اعتبار عقل از نظر قرآن کریم مورد بررسى قرار گرفته و از این موضوعات بحث شده است:
اعتبار عقل و تفکر, حقیقت و معانى عقل در دیدگاههاى گوناگون, اولوالالباب از دیدگاه قرآن, ارزش تفکر در قرآن, معرفت حقیقى در دیدگاه قرآن معرفت عقلى است, و جایگاه بى عقلان در دیدگاه قرآن.
78ـ اعتدال در قرآن
مهدیزاده, مرجانه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. شمال. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1374.
این پایان نامه در چهار فصل نوشته شده است. در بخش اول بحث لغوى عدل و اعتدال و کلمات مترادف با آن و رابطه ى میان عدل و اعتدال آمده, در بخش دوم پیرامون عدل و اعتدال در قرآن بحث شده و از اوصاف سه گروه ظالم و مقتصد و سابق, اسوه هاى عدالت و اعتدال و نیز نمونه هاى ظلم و بى عدالتى سخن رفته است.
بخش سوم با نام تعادل از دیدگاه نهج البلاغه به بررسى ابعاد تعادل, زمینه هاى تعادل و ارزش تعالى اختصاص دارد. بخش چهارم درباره ى مفهوم اعتدال و عدل از نظر علماى اخلاق است و در آن, فضیلت عدالت و رابطه ى آن با محبت, حلم و عفو بررسى شده است.
79ـ اعجاز تاریخى قرآن کریم
موسوى, سید محسن. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. 
استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1373.
موضوعات مورد بررسى در این پایان نامه عبارتنداز: سابقه ى کتابشناختى معجزات تاریخى, فوأد و مضامین قصص قرآن, روش تاریخ نگارى قرآن, تعریف واژهاى نباء, قصه, غیب, تاریخ,اعجاز, رابطه ى غیبیات و معجزات تاریخى, باز گویى حقایق توسط پیامرامى, توافق اخبار تاریخى قرآن با بخش غیر محرّف عهد جدید و عهد قدیم, عدم وجود تخالف و تضاد و خرافه در قصص قرآن, حضرت لوط و یعقوب در تورات, پیوند اعجاز تاریخى و اعجاز بیانى قرآن کریم, اعجاز در تکرار قصص قرآن.
80ـ اعجاز قرآن
رمضانى, احمد. کارشناسى ارشد تربیت مربى عقیدتى سیاسى. مرکز آموزش عالى تربیت مربى عقیدتى سیاسى. 
استاد راهنما: نجفى, زین العابدین. 1374.
در این پایان نامه موضوعات زیر بررسى شده اند: تعریف لغوى و اصطلاحى اعجاز, شرایط اعجاز, قرآن معجزه ى ابدى, ضرورت شناخت اعجاز قرآن, اعجاز لفظى قرآن, در حوزه ى فصاحت و بلاغت, عدم اختلاف در اسلوب, جاذبه قرآن, و اعجاز علمى آن مشتمل بر کرویت زمین, جاذبه ى زمین, حرکت زمین, حیات در سایر کرات, اخبار غیبى قرآن همچون ورود پیامبر (ص) و مسلمانان به مکه و فتح آن, کثرت نسل پیامبر (ص), شکست و پیروزى روم, نابودى ابولهب ـ اعجاز تشریع قرآن ـ در داشتن ضمانت اجرایى احکام و سازگارى آنها با تمدنها و فطرت آدمى. پاسخ به شبهاتى پیرامون اعجاز قرآن مانند تناقض در آیات, تحریف قرآن, ناهماهنگى با قواعد نحوى, نظریه صرفه و...
81ـ اعجاز و ایجاز قرآن
داغ, برهان الدین. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: یادگارى, عبدالمهدى. 1372.
این پایان نامه در ترجمه و تحقیق کتاب ((اشارات الاعجاز)) نوشته ى بدیع الزمان سعید نورى است. در آن اعجاز و ایجاز لفظ و تعبیر قرآن در موضوعات گوناگون تبیین شده است. این موضوعات عبارتنداز: تفسیر سوره ى حمد, ایمان به غیب, ایمان به آخرت, ماهیت کفر, منافقین, حقیقت عبادت, دلایل توحید, نبوت, قیامت و آخرت, آسمانهاى هفتگانه و سرّ خلافت بشر.
82ـ اعجاز قرآن
قزاقى, امیر. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. 
استاد راهنما: انوار, امیر محمود. 1376.
با توجه به این نکته که بسیارى از اشیاء و امور و معانى با عدد خاصى همراهند, در این پایان نامه سعى شده اند در چهار حوزه ى آیات قرآن, ادبیات, عرفان و جهان مادى به معرفى معدودات و راز و رمز اعدادشان پرداخته شود.
83ـ اعراب ثلاثین سورة مع صرفها و بیانها
آقا دادش نژاد, على. کارشناسى ارشدزبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. 
استاد راهنما: شکیب, محمود. 1376.
در این پایان نامه سى سوره از سوره هاى قرآن کریم از لحاظ صرفى و نحوى و بلاغى بررسى شده ; و در صورت لزوم برخى سوره ها به تفصیل شرح داده شده اند.
84ـ اعراب سورتى الروم و لقمان و صرفهما و بلاغتهما
این پایان نامه به زبان عربى نوشته شده و در آن دو سوره ى روم و لقمان به شیوه ى ادبى تفسیر شده اند. تربیت بحث در آن چنین است که نخست یک یا چند آیه ذکر شده, سپس به ترتیب نکات صرفى, نحوى و بلاغى آنها بیان گردیده است .

85ـ افسانه غرانیق
 تمامى, فاطمه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: دوانى, على. 1369.
در این پایان نامه یکى از احادیث مجعول, معروف به افسانه ى غرانیق مورد نقد قرار گرفته است. مضمون این حدیث چنین است که ـ پناه بر خدا ـ شیطان آیاتى را در سوره ى نجم به پیامبر اسلام (ص) القا و آن حضرت از روى غفلت بر مردم قرأت کرده است. موضوعات مورد بحث در این پژوهش عبارتنداز: خلاصه ى افسانه ى غرانیق, بحث لغوى درباره ى غرانیق, نصوص مرتبط با افسانه ى غرانیق و موضع مفسران و مورخان در مساءله ى غرانیق.
86ـ افسردگى و حزن در آیات, روایات و روان شناسى
تقدیر, محمد. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. مرکز تربیت مدرس حوزه ى علمیه قم. 
استاد راهنما: هشتى, احمد. 1374.
در این پایان نامه افسردگى و حزن با توجه به آیات و روایات و علم روان شناسى مورد بررسى قرار گرفته است. در ابتدا, مفهوم افسردگى و نظریات مختلف درباره ى افسردگى, جایگاه افسردگى در روان شناسى غرب و بحرانهاى زندگى و پیدایش افسردگى, سپس حزن و مفهوم آن, ارتباط حزن با افسردگى, علل و زمینه هاى پیدایش حزن و افسردگى, و آثار افسردگى بیان شده است و در پایان روشهاى مختلف درمان افسردگى و حزن معرفى شده است.
87ـ الاعراب و البیان فى سورة النمل
رجبى, توفیق. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. 
استاد راهنما: نوار, امیر محمود. 1374.
در این پایان نامه نکات صرفى, نحوى, بیانى و بلاغى سوره ى نمل اعم از تشبیه, استعاره, مجاز و کنایه مورد بررسى قرار گرفته اند. در ضمن اختلاف قرأات آیات نیز بیان شده است .
88ـ الاعلال و الابدال فى القرآن کریم
برزگر, مرتضى. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. 
استاد راهنما: نوار, امیر محمود. 1375.
در این پایان نامه کلمات قلب یا ابدال بررسى و به ترتیب حروف الفبا آورده شده اند. هر کلمه نخست به فارسى ترجمه شده, سپس نکات صرفى آن مانند فعل, اسم, مجرد, مزید, نوع حرف عله و نوع ابدال یا قلب بیان شده است .
89ـ البلاغى مفسر
الاوسى, على. دکترى علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سید محمدباقر. 1374.
در این پایان نامه که به زبان عربى نوشته شده است و به معرفى محمد جواد بلاغى و روش تفسیر او در آلاءالرحمن اختصاص دارد, مطالب آن در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول عصر و زندگى بلاغى و در بخش دوم روش او در تفسیر قرآن بررسى شده اند. در این بخش قواعدى که بلاغى تفسیر خود را بر آن بنیان نهاده و نیز علوم قرآن از دیدگاه او مورد بررسى قرار گرفته اند. بخش سوم به معرفى ویژگیهاى تفسیر بلاغى اختصاص دارد. در این بخش گرایش هاى اجتماعى و اعتقادى بلاغى تبیین شده است .
90ـ التشبیه فى القرآن الکریم
قربانى, روح الله. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى قم. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1372.
این پایان نامه به زبان عربى نوشته شده و مباحث آن عبارتنداز: تعریف و ارکان و ادات و اقسام و اغراض تشبیه, تشبیه تمثیل در قرآن, تشبیه مرسل و مفصل و مجمل در قرآن, تشبیه بلیغ در قرآن, تشبیه مقلوب در قرآن.
در این پایان نامه پس از معرفى هر یک از اقسام تشبیه, شواهدى از آیات قرآن آورده و بررسى شده است.
منابع این پژوهش عبارتنداز: قرآن کریم, تفاسیر ادبى مانند تفسیر کشاف و کتب بلاغت و دیوانهاى شاعران و شروح آنها.
91ـ الخطاب فى الکتاب (خطاب در قرآن)
قاسمى نیک آبادى, محمد جواد. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: آذرنوش, آذرتاش. 1370.
در این پایان نامه ابتدا زندگینامه بدرالدین زرکشى و تاءلیفات او شرح داده شده است. سپس, ((خطاب)) در سه بخش مورد بررسى قرار گرفته است: در بخش نخست, به معناى لغوى خطاب, واژه خطاب در قرآن کریم, خطاب در اصطلاح علم اصول, خطاب در عرفان, خطاب در علم اخلاق و... پرداخته شده است. در بخش دوم, از وجوه مخاطبان و خطاب در قرآن سخن به میان آمده است و در بخش سوم خطاب خداوند به انبیاء اعظم بررسى شده است .
92ـ الشواهد النحویة فى القرآن الکریم
یحیى زاده, نیم چاهى, اسحاق. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه تهران. استاد راهنما: انوار, امیر محمود. 1376.
در این پایان نامه که به زبان عربى نوشته شده است, سعى شده که پس از طرح هر یک از مباحث نحوى شاهدى از آیات قرآن آورده شود و در صورت نیافتن شاهد قرآنى, شاهدى از حدیث نبوى ذکر گردد. ترتیب مباحث آن چنین است که پس از ذکر انواع بناء و اعراب, نخست مبنى ها و سپس معربها اعم از مرفوعات و منصوبات و مجرورات و توابع مورد بحث قرار گرفته و براى هر یک شاهدى یاد شده است.
93ـ الصیغ المشکلة فى القرآن
فرهنگى, هادى. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى قم. استاد راهنما: آذر شب, محمد على. 1376.
این پایان نامه که به زبان عربى نوشته شده است, شامل کلماتى است که از نظر صرف و اشتقاق و اعلال و ابدال و مانند آنها صعوبتى دارند و درخور توضیح مى باشند. نویسنده نخواسته که کلمات مشکل قرآن را از نظر معناى لغوى شرح دهد ; بلکه در صدد آن بوده است که وجه صرف و اشتقاق آنها را روشن سازد. منابع اصلى وى دو کتاب الجدول فى اعراب القرآن محمود صافى و مشکل اعراب القرآن مکى بن ابن طالب بوده است .
94ـ القسم فى القرآن
صدرالدینى, اردشیر, کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه علامه طباطبأى. استاد راهنما: نظام تهرانى, نادر. 1373.
این پایان نامه به زبان عربى نوشته شده و موضوع آن سوگند در قرآن است. مباحث آن عبارتنداز: حقیقت سوگند, مقایسه میان سوگند خدا و سوگند انسان, حروف و کلمات سوگند, جواب و حروف قسم, حکمت سوگند در قرآن, تبیین آیات قسم و جوابهاى آن, احصاى همه ى اشیاء و مکانها و زمانهایى که خداوند بدان سوگند یاد کرده است.
95ـ الکلمات التی جاءت مرة واحدة فى القرآن الکریم
مرة واحدة شیرانى, رضا. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه آزاد اسلامى قم. استاد راهنما: نظام تهرانى, نادر. 1376.
در این پایان نامه که به زبان عربى نوشته شده, معناى لغوى, اصطلاحى و وجوه بلاغى کلماتى که تنها یکبار در قرآن آمده از میان مطالب کتاب هاى لغت قرآن کریم نظیر المعجم المفهرس, قاموس قرآن, معجم مفردات الفاظ القرآن استخراج شده و همراه با اعراب گذارى کلمات دشوار, به ترتیب الفبایى ذکر شده اند.
96ـ الگوهاى تربیتى قرآن کریم
فخارى, سید مهدى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى اراک. استاد راهنما: رجیان, محمد مهدى. 1375.
این پایان نامه در چهار بخش نوشته شده است و مباحث آن عبارتنداز: نگاهى اجمالى به تعلیم و تربیت اسلامى و جایگاه روش ارأه الگو در آن, روش قصه پردازى قرآن کریم با بررسى سیماى یوسف(ع), موسى (ع) و پیامبر اسلام (ع) و نیز سیماى دشمنان آنان, روش الگو نمایى قرآن از طریق تمثیل و تشبیه, و بالاخره معرفى چند نمونه از الگوهاى قرآن.
97ـ المعجم النحوى لالفاظ القرآن الکریم
مطالبى ابرقویى, محمد على. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حریرچى, فیروز. 1374.
در این پایان نامه اسماء مذکور در آیات قرآن از حرف ضاد تا پایان حرف یاء از نظر اعراب و نحو بررسى شده است. مبناى این پژوهش قرأت عاصم به روایت از حفص بوده است. در این پایان نامه اغلب در بیان نحو اسماء, قول مشهور مورد توجه قرار گرفته, لکن دیگر اقوال نیز ذکر شده اند.
98ـ المعجم النحوى لالفاظ القرآن الکریم
عباس زاده کاظم آبادى, حمید. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات عرب. دانشگاه تهران. استاد راهنما: انوار, سید امیر محمود. 1374.
در این پایان نامه واژگان اسمى که حرف اول از حروف اصلى آنها همزه است, به لحاظ نحوى در آیات قرآن کریم مورد بررسى قرار گرفته اند و نقش نحوى هر یک از آنها در مواضع مختلف قرآن شناسایى و بیان گردیده است.
99ـ النور المبین فى تفسیر امیرالمومنین (ع)
فضلى, نادر. دکترى علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1374.
این رساله به زبان عربى نوشته شده, و در آن به تقریب تمام روایات تفسیرى امام على (ع) از کتاب هاى حدیث و تفسیر عامه و خاصه, از ابتداى قرآن تا پایان سوره ى نسا همراه با معناى کلمات دشوار ذکر شده اند.
مآخذ شیعى آن البرهان فى تفسیر القرآن و تفسیر نورالثقلین و منابع اهل سنت آن جلد دوم کنزل العمال و الدرالمنثور است.
100ـ الهام گیرى قیام و مبارزات امام خمینى از قرآن و حدیث
باقر نیا, محمد رضا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر .1376.
در این پایان نامه با استشهاد به آیات و روایت سعى شده, ثابت شود که کلام حضرت امام خمینى از آنها الهام گرفته است. این پژوهش در سه بخش تنظیم شده و ترتیب مباحث در هر یک از آنها بدین قرار است که نخست بیاناتى از آن بزرگوار آمد, سپس شواهد قرآنى و روأى آنها ذکر گردیده است. عنوان بخشهاى این پایان نامهعبارتنداز: عصر خاموشى (سالهاى 1321 ـ 1341 ش) عصر مقاومت و پایدارى (سالهاى 1341 ـ 1357ش) و عصر پیروزى (سالهاى 1357 ـ 1368 ش).
101ـ امامت از دیدگاه قرآن و حدیث
دولتى, سیمین. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. استاد راهنما: فارى, على اکبر. 1375.
مباحث این پایان نامه عبارتنداز: ضرورت شناخت امام, دلایل نیاز به امام, واژه ى امامت در لغت و روایات و آیات, امامت خاصه در قرآن (آیه 124 سوره ى بقره), خصوصیات امام از نظر شیعه, روایاتى درباره ى امامت از جمله, حدیث غدیر خم و یوم الانذار, تفسیر آیات اولوالامر و ولایت.
102ـ امامت از دیدگاه قرآن و متکلمین
شمس, حسین. کارشناسى ارشد فلسفه و کلام اسلامى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حبیبى, نجف قلى. 375.
مباحث پایان نامه در سه بخش تدوین شده است, بخش اول به بررسى امامت عامه اختصاص دارد و شامل موضوعات ذیل است: مقایسه ى نبوت و امامت, امامت از اصول دین است, ضرورت امامت, وجوب تعیین امام به حکم شرع است, شرایط امامت, طریقه ى تعیین امام, آیا تعدد امامت در یک زمان جایز است؟ ارزش و مقام امامت. بخش دوم درباره ى امامت خاصه است و مطالب ذیل را در بردارد: دلایل عقلى و قرآنى در اثبات امامت, احادیث نبوى و اجماع درباره ى امامت على (ع), دلایل امامت سایر أمه (ع) در بخش سوم به بررسى ولایت امامت سایر أمه (ع) در بخش سوم به بررسى ولایت فقیه پرداخته شده و از تاریخچه ى ولایت فقیه, ضرورت ولایت فقیه, ادله ى اثبات ولایت فقیه, صفات و شرایط ولى فقیه و نقش مردم در تعیین ولى فقیه بحث به میان آمده است.
103ـ امامت و حکومت در تفسیر المیزان
خداوردى, محمد. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: صیریان, یدالله. 1373.
این پایان نامه سه بخش دارد: بخش اول با عنوان امامت در بیان قرآن کریم به بررسى دیدگاههاى قرآنى مربوط به امامت بطور کلى و آیات مربوط به امامت بعد از پیامبر اسلام (ص) اختصاص دارد. بخش دوم درباره ى امامت در بیان احادیث است; نظیر احادیث منزلت, ثقلین, یوم الانذار و سفینه. بخش سوم در زمینه ى حکومت اسلامى است و مباحث اسلام و جامعه, حاکم اسلامى و جایگاه ولى فقیه در حکومت اسلامى را در بر دارد.
104ـ امتحان، ابتلاء و افتنان در قرآن
حسینى خصال, فریده. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1377.
امتحان, ابتلاء و افتنان در آیات قرآن به مفهوم ناملایمات زندگانى دنیاست که خداوند آنها را براى تهذیب نفس آدمى و تصفیه ى اخلاق و تهییج استعدادهاى نهفته ى او بوجود مىآورد. در این پایان نامه آیاتى که حاوى این مفاهیم اند بررسى و تحلیل شده اند.
105ـ امثال در قرآن
رئوفى, الهه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: جتى, سید محمد باقر. 1373.
در این پایان نامه پس از بیان مقدماتى درباره ى ریشه ى لغوى و مفهوم اصطلاحى مثل و ذکر معانى مختلف تمثیل یا تشبیه, به بررسى و تفسیر آیاتى پرداخته شده که در آنها مثلى به کار رفته است. تبیین قرابت امثال آیات قرآن با برخى از ضرب المثلهاى عربى و فارسى و بررسى بلاغت و فصاحت آیات قرآن و بیان نظرات دانشمندان اسلامى در این زمینه از دیگر مباحث این پایان نامه است.
106ـ امثال قرآن شمنس
ورزقان, کریم. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر.
این پایان نامه با هدف بررسى معانى مختلف مثل و کاربردهاى اصطلاحى آن و انواع مثلها در فصولى با عناوین ذیل تدونى شده است ; معناى لغوى مثل و مثل, تعاریف گوناگون مثل, نظر بعضى از علما درباره ى مثل, کلمات مثل و مثل در قرآن, امثال نبوى, امثال حضرت على (ع), دسته بندى امثال قرآن, امثال سأره قرآن, مثلهاى فارسى که ریشه ى قرآنى دارد, امثال واضحه ى قرآن حاوى 72 مثل و امثال کامنه ى قرآن شامل 27 مثل.
107ـ امثال قرآن
حیدرى, محمد على. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1371.
مندرجات این پایان نامه عبارتنداز: معناى لغوى مثل و تفاوت میان مِثل, مَثَل, مُثُل و مُثُله, معناى اصطلاحى مثل از دیدگاه ادبا, نظریه ى بعضى از حکماى متاله در معناى مثل, اقسام مثل شامل قول, تشبیه, استعاره, تمثیل, مجاز, کنایه و ضرب المثل, اقسام مثلهاى قرآن از دیدگاه سیوطى در الاتقان. در این پایان نامه موارد متعددى از امثال قرآن معرفى و بررسى شده است.
108ـ مثال قرآن رضا زاده
مسگر, زهرا. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1372.
در این پایان نامه ابتدا از مفهوم لغوى و اصطلاحى مثل, اقسام مثل, در قرآن, و هدف از آوردن مثل در قرآن, معانى و موارد استعمال مثل در آن مورد بررسى قرار گرفته است. سپس اقسام امثال که عبارتنداز: امثال ظاهر و صریح, امثال کامن سأره قرآنى مورد بررسى قرار گرفته و به ریشه هاى قرآنى برخى امثال عربى و فارسى پرداخته شده است. در قسمت پایانى, تفسیر برخى از آیات که جنبه تمثیل دارد آمده است. نیز آیاتى که مثل در آنها معانى دیگر از قبیل داستان, صفت و جز اینها دارد, بررسى شده است.
109ـ امثال قرآن و بررسى مضامین آن در دوران جاهلیت و زبان فارسى
پیام, رحیمه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. استاد راهنما: جتى, سید محمد باقر. 1374.
این پژوهش در پنج فصل با مباحث ذیل تدوین شده است: فصل اول, پیرامون مثل شامل مثل در لغت, معناى ضرب المثل یا مثل سأر, فوأد مثل, انواع مثل و مثل نزد عرب زبانان و فارسى زبانان. فصل دوم, مثل در قرآن حاوى هدف قرآن حاوى هدف قرآن از بیان مثل, نحوه ى ذکر مثل در قرآن, معناى مثل در قرآن, ارزش علم امثال و اقسام امثال قرآنى. فصل سوم, امثال سأره و امثال کامنه ى قرآن با ذکر موارد. فصل چهارم, بررسى مضامین امثال قرآن در ادب فارسى و سرانجام فصل پنجم, امثال واضحه ى قرآن.
110ـ امدادهاى غیبى در قرآن
عزیزى, ناصر. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى کرج. استاد راهنما: نصیریان, یدالله. 1375.
این پایان نامه شامل پنج بخش است: بخش اول, معناى لغوى امداد و غیب. بخش دوم, امدادهاى غیبى, از مهمترین مباحث این بخش, هدایت عامه, سنتهاى الهى در زندگى انسان, و صور امدادهاى غیبى است; نظیر فراهم شدن اسباب موفقیت, الهام و روئیاى صادقه, تصرف در چشم و ایجاد آرامش. بخش سوم, شرایط امدادهاى غیبى; مثل ایمان و تقوا, اخلاص و مجاهدت, توکل, دعا و استغفار, بخش چهارم در مورد حکومت صالحان است و مباحثى چون انعکاس پیروزى حق بر باطل در قرآن و اشاره ى على (ع) به ظهور مهدى (عج) را در بر دارد.
111ـ امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه قرآن و سنت
خندان سیما, الهه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
این پژوهش در هشت بخش با عناوین ذیل تدویل شده است; تعریف امر به معروف و نهى از منکر, اهمیت آن, پیشینه ى آن در ادیان و جوامع گذشته, زیان ترک آن, دامنه ى آن, آثار آن, موانع آن و بالاخره امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه روان شناسى.
112ـ امر به معروف و نهى از منکر در قرآن
منصورى, بهمن. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآنى و حدیث. دانشگاه تهران, استاد راهنما: حجتى کرمانى, على. 1372.
این پایان نامه در یک مقدمه و سه فصل تنظیم شده است: در مقدمه با ارشاره به مساءله تهاجم فرهنگى و لزوم مقابله با آن, نظارت همگانى و امر به معروف و نهى از منکر به عنوان راه حل اصلى مطرح گردیده است. آنگاه, 25 اثر از آثار موجود در این زمیمه به اجمال مورد بررسى قرار گرفته است. همچنین واژه هاى امر, معروف, نهى و منکر به لحاظ لغوى و کاربرد آنها در قرآن مورد بررسى قرار گرفته اند. سپس, 28 آیه مربوط به امر به معروف و نهى از منکر احصاء و استخراج شده و مورد بررسى قرار گرفته است. آنگاه, ترتیب کنونى و ترتیب نزولى آیات مورد بحث واقع شده است. مهمترین بخش پایان نامه به تعیین مصادیق ((معروف)) و ((منکر)) اختصاص دارد. به همین منظور تعداد 366 ((معروف)) و 478((منکر)) در قرآن شناسایى و به صورت الفبایى مرتب و مدون گردیده اند.
113ـ امم و فرق در قرآن و نهج البلاغه
عشقى, على. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: بهشتى, احمد. 376.
در این پایان نامه نخست معناى لغوى و اصطلاحى امم و فرق بیان شده, سپس با توجه به نصوص قرآن و نهج البلاغه, این موضوعات بررسى شده اند: علل پیدایش فرقه ها از قبیل حسادت و خود خواهى, اصطکاک منافع, آراء و عقاید فرقه هاى باطل دوره ى جاهلیت.
114ـ انبیاء و روشهاى رسالتى آنان در قرآن
گنجى آزار. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: محمد بیگى, شاهرخ. 1374.
در این پایان نامه ویژگیهاى پیامبران و خطوط کلى و روش دعوت آنان از دیدگاه قرآن بررسى شده است.
مباحث آن بدین قرار است ; کلیاتى درباره ى پیامبران, ویژگیهاى مشترک انبیاء, اصول کلى در رسالت و دعوت انبیاء و روشهاى دعوت انبیاء.
115ـ اندیشه هاى کلامى طبرسى در مجمع البیان
فاضل, احمد. کارشناسى ارشد کلام و حکمت اسلامى. دانشگاه قم. استاد راهنما: محامد, على. 1377.
این پایان نامه در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول, تعریف علم کلام و شرح حال طبرسى و معرفى مجمع البیان و در فصل دوم, توحید و صفات الهى و در فصل سوم, مباحثى درباره ى عدل مثل جبر و اختیار, عقاب اطفال کفار, تکلیف و لطف آمده است. فصل چهارم به نبوت اختصاص دارد و در آن مباحثى چون معجزه, عصمت, وحى اعجاز قرآن, احکام و تشابه قرآن و معراج پیامبر اسلام (ص) آمده است. فصل پنجم در خصوص امامت است و مباحثى مانند عصمت و علم امام و امامت على (ع) را در بر دارد و در فصل ششم با عنوان معاد حاوى این مباحث است: ماهیت روح, اثبات معاد, حشر و نشر حیوآنها ثواب و عقاب, توبه, شفاعت, گناهان کبیره و صغیره, احباط, رجعت, عذاب و نعمت در قبر, بهشت و جهنم.
116ـ انسان در برزخ
علوى, حمراء. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: غفارى, على اکبر. 1371.
در این پایان نامه موضوع برزخ در آیات و روایات و تفاسیر بررسى شده و در آن به نظرات رهبران مذهبى مسیحیان و زرتشتیان ایران نیز توجه شده است. موضوعات این پژوهش عبارتنداز: امکان و راههاى شناخت عالم برزخ, ادله ى عقلى و نقلى اثبات برزخ, مشخصات موجودات برزخى, شفاعت در برزخ, مرگ و خصوصیات آن, قبض روح موئمنان و کافران و متوسطان, تلقین, بدن مثالى, قبر و فشار قبر, رفاه در قبر, سئوال و جواب, نکیر و منکر, تکامل انسان در برزخ, دیدگاه مسیحیان و زرتشتیان درباره ى عالم پس از مرگ.
117ـ انسان و رهبرى در قرآن
نوبخت, بیژن. کارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبلیغ. دانشگاه امام صادق (ع) استاد راهنما: گرامى, محمد على. 1371.
قرآن, رهبرى را لازمه ى جامعه و کمال طلبى انسان مى بیند. آنچه در علوم انسانى در مورد رهبرى و مدیریت مطرح مى شود حول دو محور است: 1ـ خصوصیات روحى و روانى 2ـ وظایف و ویژگیهاى هدایت و رهبرى.
محور اول در روان شناسى و روان شناسى اجتماعى و محور دوم در علم مدیریت و سازمان مطرح است. قرآن رهبرى و مدیریت را در همان چهار چوب نبوت و امامت مطرح مى کند; اما در سطح پایین تر, آنچه اساس و هدف نهایى رهبرى مدیریت اسلامى را تشکیل مى دهد تکامل و رسیدن به رساندن انسانها به اهداف خلقت است و این منافاتى با اهداف ثانوى از جمله بهره بردارى بیشتر و بهتر از نیروى کار ندارد. آنچه در علم مدیریت به عنوان هدف نهایى مطرح است در مدیریت اسلامى جزء اهداف ثانوى و متوسط است.
118ـ انسجام وا ژگانى در قرآن مجید
کریمى فیروزجانى, على. کارشناسى ارشد زبان شناسى. دانشگاه تهران. استاد راهنما: افخمى, على. 1377.
این پایان نامه با هدف بررسى و تجزیه و تحلیل نقش انسجام واژگانى در فهم و درک معانى قرآن مجید نوشته شده و مشتمل بر مباحث ذیل است: سیر مطالعه ى زبان, چگونگى پیدایش مکتب سخن کاوى, بررسى بافت موقعیت و بافتار متن, تبیین عناصر و عوامل انسجام واژگان و جنبه هاى مختلف آن به همراه شواهدى از قرآن کریم, ادله ى ضرورت مطالعه ى متن بنیاد قرآن, بررسى یکى از سوره هاى قرآن از نظر روابط و گره هاى انسجامى و نقش این روابط و گره ها در ارایه دور نمایه ى متونى قرآن.
119ـ انعکاس ترجمه, تفسیر و تا ویل آیات قرآنى در ابیاتى از دفتر اول مثنوى مولوى
رادفر, سید محمد رضا. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مرکزى. استاد راهنما: سلماسى زاده, جواد. 1374.
در این پایان نامه بازتاب آیات قرآن در 650 بیت از دفتر اول مثنوى مولوى بررسى و آیات مربوط, ترجمه و تفسیر شده اند. منابع اصلى براى تفسیر آیات, کشف الاسرار و عدةالابرار میبدى و المیزان علامه طباطبایى اند.
120ـ انعکاس دیدگاه قرآن و عرفان از حجاب در مثنوى مولوى و دیوان حافظ
قاسمى خلج نژاد, محمد على. کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى.
استاد راهنما: سلماسى زاده, جواد. 1374.
این پایان نامه مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول تحت عنوان حجاب مباحثى چون تعریف حجاب, سخن برخى از مشایخ صوفیه در خصوص حجاب و انواع حجاب آمده است. در بخش دوم با عنوان کشف, موضوعاتى مثل تعریف کشف و عوامل خرق و کشف حجابها بحث شده است.
121ـ انعکاس عمل انسان در دنیا  از نظر قرآن و روایات
سبحانى فخر, قاسم. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى. مرکز تربیت مدرس حوزه ى علمیه قم. استاد راهنما: معرفت, محمد هادى. 1372.
در این پایان نامه انعکاس اعمال انسان در دنیا از دیدگاه قرآن و روایات مورد بررسى قرار گرفته و از موضوعات زیر بحث شده است: پاداشهاى مادى, پاداشهاى معنوى, اهمیت پاداشها و کیفرهاى معنوى, کیفر دنیوى اعمال, پاداشها و کیفرهاى اجتماعى, اقوامى که گرفتار عذاب شدند, بلاهاى جوامع متمدن, تزلزل خانواده, فقدان امنیت و عدالت اجتماعى و عدم انس و الفت.
122ـ انفاق در قرآن
کشاورز, محمد زمان. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا, استاد راهنما: عفرى, سید محمد مهدى. 1374.
در این پایان نامه وجوه مختلف انفاق اعم از واجب و مستحب, مصادیق, اثرات, و کیفیت انفاق و همچنین نقش نیت در انفاق از آیات قرآن استخراج و بررسى شده اند.
123ـ انگیزه و انگیزش از دیدگاه آیات و روایت
احمدى افرمجانى, محمود. کارشناسى ارشد مدیریت آموزشى. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: قأمى امیرى, على. 1375.
در این پایان نامه عوامل محرک آدمى براى فعالیت از طریق آیات قرآن و روایات معصومین (ع) بررسى شده اند. این عوامل بدین قرارند: تاءمین نیازهاى اولیه و ثانویه ى افراد سازمان, برآورده ساختن نیازهاى معنوى به نحو مطلوب, تمسک مدیران به سیره ى عملى پیامبر اسلام (ص) و أمه معصومین (ع) و اولیاء دین و برخوردارى آنان از صفات اخلاقى پسندیده, توجه ى مدیران به نوع استعدادهاى و مهارتهاى کارکنان و سپردن مشاغل براساس آنها.
124ـ انوار وحى و سنت در آیینه ى عمل محمد –ص-
علیزاده, على اکبر. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1377.
موضوع این پایان نامه اعمال صالح از دیدگاه آیات قرآن و روایات معصومین(ع) است. این پژوهش درصدد معرفى دستورات عملى اسلام در ابعاد فردى و اجتماعى و اعمال صالح به عنوان ثمره ى ایمان راستین است.
125ـ انواع سوگند در قرآن و فلسفه آنها
یاوریان, یحیى. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: جتى, سید محمد باقر. 1374.
در قرآن کریم به رسم عرب جاهلى که به منظور تاءکید سخن خود سوگند یاد مى کردند, برخى از سوره ها با سوگند آغاز شده است. منتها آنان به امورى چون شراب, آلات موسیقى, چشم و ابروى معشوقه ى خود سوگند مى خوردند, لکن در قرآن به امور ارجمندى چون خورشید, ماه, آسمان, زمین, قلم, انجیر و زیتون سوگند یاد شده است. در این پایان نامه مواردى که در قرآن بدآنها سوگند یادشده بررسى و پیرامون فلسفه ى آنها تحقیق شده است .
126ـ اوصاف بهشت و جهنم در قرآن و عرفان
ادیب نیا, محمد. دکترى دانشگاه آزاد اسلامى. استاد راهنما: حاکمى, اسماعیل. 1374.
در این پایان نامه بهشت و جهنم از دیدگاه قرآن و عرفان بررسى و توصیف شده و به طور مستقل اوصاف بهشت و احوال بهشتیان و نیز اوصاف جهنم و احوال جهنیمان و جهان آخرت مورد تحقیق قرار گرفته است. در تحقیق و تدوین مطالب از قرآن و سنت و روایات و احوال اولیاء خدا استفاده شده است.
127ـ اوصاف قرآن درآیات قرآن
فعالى, خلیل. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: جتى, سید محمد باقر. 1377.
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل با عناوین ذیل است: سوابق بحث و بیان اوصاف قرآن, اهمیت شناخت قرآن از طریق اوصاف, بررسى تفصیلى اوصاف قرآن در آیات قرآن.
128ـ اوصاف قرآن در قرآن
نیک اندیش, یونس. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. استاد راهنما: عفرى, سید محمد مهدى. 1374.
در مواضع متعددى از قرآن اوصاف قرآن نظیر هدایت, تصدیق کتب آسمانى پیشین, جدا کردن حق از باطل, و ویژگیهاى دیگر ذکر شده است. در این پایان نامه این اوصاف و شرح آنها به کمک کتب تفسیر گردآورى شده اند.
129ـ اوصاف مختص و مشترک انبیاء مذکور در قرآن
بادامى, مریم. کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش قرآن و حدیث. دانشگاه تهران. استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1371.
در این پایان نامه اوصاف اختصاصى و مشترک انبیاء که در قرآن آمده بررسى شده است. در ابتداد لزوم بعثت انبیاء و تعداد آنها و سپس اوصاف مختص آنها بیان شده است. ابتدا نام هر پیامبر و القاب وى آمده سپس به ویژگیها و فعالیتهاى عمده او اشاره شده و در پایان صفات مشترک انبیاء آمده است .
130ـ اهل بیت احسان در سوره ى انسان
نجفى, محسن. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. استاد راهنما: جتى, سید محمد باقر. 1374.
این پایان نامه در شرح و تفسیر سوره ى انسان است و در یک مقدمه و پنج فصل تدوین شده است. در مقدمه مباحثى چون نامهاى این سوره, فضیلت قرأت آن, مکى و مدنى بودن آیات. در دو فصل اول تفسیر آیات 1 تا 22 سوره و در فصل سوم روایا مختلف پیرامون شاءن نزول سوره آمده است. فصل چهارم به تفسیر آیات 23 تا پایان سوره و فصل پنجم به بحث درباره ى میزان تاءثیر سوره ى انسان بر شعر فارسى اختصاص دارد.
131ـ اهل بیت به روایت سوره ى انسان
این پایان نامه در تفسیر سوره ى انسان است که برابر روایات فراوان در شاءن اهل بیت (ع) نازل شده است.
مباحث آن بدین قرار است: شاءن نزول سوره ى انسان, آفرینش انسان, عوالمى که آدمى طى مى کند, هدایت و انواع آن, ابرار و صفات آنان, منزلت ابرار, اختیار و آزادى انسان, اهل بیت در قرآن و سنت, عوامل موفقیت در رهبرى, ذکر, صبر.
132ـ اهل بیت در قرآن به روایت اهل سنت
جلیلى, مژگان. کارشناسى ارشد قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال. 1373.
در این پایان نامه شمارى از آیات نازله در شاءن اهل بیت (ع) در روایات اهل سنت بررسى شده اند. آیات مورد بررسى عبارتنداز: آیه ى مباهله, آیه ى اولوالامر, آیه ولایت, آیه ى اکمال دین, آیه ى تبلیغ, آیه ولایت, آیه ى تطهیر, آیه ى نجوى, در خاتمه آیاتى از سوره ى مبارکه درهر که در شاءن اهل بیت (ع) نازل شده بررسى شده اند.
133ـ اهل بیت رسالت در تفسیر طبرى
جهان بخش, على. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى فسا. 
استاد راهنما: محمد بیگى, شاهرخ. 1373.
طى این تحقیق که در یکى از تفاسیر روایى کهن اهل سنت صورت پذیرفته, آشکار شده است که از میان 293 آیه اى که طبق بررسى قاضى نورالله شوشترى در تفاسیر معتبر اهل سنت در خصوص اهل بیت (ع) نازل شده, طبرى تنها ذیل 19 آیه به نقل روایت در این زمینه مبادرت ورزیده است.
134ـ اهم اندیشه هاى کلامى ابوالفتوح رازى در تفسیر ((روش الجنان و روح الجنان فى تفسیر القرآن))
عنایتى, عبدالعلى. کارشناسى ارشد کلام و حکمت اسلامى. دانشگاه قم. 
استاد راهنما: محامد, على. 1377.
این پایان نامه از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده است. در مقدمه, تعریف علم کلام و فرق آن با فلسفه و زندگى نامه ى ابوالفتوح رازى آمده است, فصل اول درباره ى اثبات وجود خدا و یگانگى و صفات ثبوتى و سلبى اوست. فصل دوم در زمینه ى افعال خداست و در آن از حسن و قبح و جبر یا اختیار فعل آدمى بحث شده است.
فصل سوم در خصوص نبوت و عصمت انبیاء و معجزه ى قرآن است. فصل چهارم به بررسى امامت و اهمیت آن, عصمت امام, مناقب امام على (ع) و فاطمه (ع) و مهدى (ع) اختصاص دارد. در فصل پنجم مباحثى درباره ى معاد آمده است: نظیر ایمان, فرق ایمان و اسلام و عمل صالح, زیارت و نقصان ایمان, ایمان و اختیار, گناهان صغیره و کبیره, وعده و وعید, احباط و تکفیر, توبه, شفاعت و امر به معروف و نهى از منکر.
135ـ اهمیت قرأت عاصم در روایت حفص
خادیى اصفهانى, اکرم. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, شمال.
استاد راهنما: پهلوان, منصور. 1376.
عاصم یکى از قراء سبعه و قرأت او یکى از دو قرأت رایج در این عصر است. از دیرباز قرأت او در شرق ممالک اسلامى و قرأت نافع در غرب ممالک اسلامى رواج داشته است. نویسنده یکى از دلایل اهمیت و مقبولیت قرأت عاصم را اتصال سند آن به امیر موئمنان على (ع) دانسته است.
136ـ اهمیت نیت از دیدگاه قرآن و حدیث در بعد اخلاقى
کاشى طرقى, محمد. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مرکزى. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1371.
برابر آیات کریمه ى قرآن و روایات گرانقدر معصومین (ع) اعمال آدمى به سبب خلوص نیت اهمیت پیدا مى کند و استحقاق پاداش مى یابد. در این پایان نامه با عنایت به این اصل مهم, نیت مورد بررسى قرار گرفته است. مباحث این رساله عبارتنداز: ارتباط اندیشه و عمل, نظریات اخلاقى اندیشمندان مغرب زمین و طرفداران آنها در این زمینه و اهمیت نیت در شریعت مبین اسلام.
137ـ ایتام در قرآن و حدیث علم چى میبدى
ملیحه. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران.
استاد راهنما: مهدوى راد, محمد على. 1375.
در این پایان نامه مباحثى درباره ى افراد یتیم طى هفت فصل در آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) بررسى شده اند. عناوین فصول عبارتنداز: معانى واژه ى یتیم, تاریخچه ى حمایت از ایتام, جایگاه ایتام در گذرگاه تاریخ, مباحث مختلف اجتماعى ایتام, نگهدارى و تربیت ایتام, مسألى عاطفى ایتام, و مباحثى پیرامون اموال ایتام.
138ـ ایمان و مومنین در قرآن و حدیث
کاشانیها, زهرا. کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث. دانشگاه آزاد اسلامى تهران. شمال. 
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر. 1373.
مباحث این پایان نامه عبارتنداز: مفهوم لغوى و اصطلاحى ایمان و موئمن, رابطه ى ایمان با علم, عمل صالح, عشق الهى و اسلام; متعلقات ایمان مثل غیب, خدا, آخرت, رسولان و ملأکه; صفات موئمنان چون خشوع در نماز, پرهیز از لغو, پرداخت زکات, توکل بر خدا و دعوت به خیر; مراتب ایمان, وظأف اعضاى انسان در قبال ایمان, اثار ایمان مانند دورى از گناه, هدایت, آرامش, پایدارى و عزت; خطابهاى قرآن به موئمنان, دعاهاى موئمنان, اهمیت موئمن, ایذاء موئمن, مصادیق موئمنان در قرآن و عاقبت موئمنان.
http://andisheqom.com/fa/Article/View/11597/چکیده-ى-پایان-نامه-هاى-قرآنى-به-ترتیب-الفباء(همزه)/?SearchText=چکیده%20ی%20پایان%20نامه%20های%20قرآنی&LPhrase=موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۰۳