***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

نویسنده(گان):
، رسول فشارکی فرد *مجله مکانیک سازه ها و شاره ها ، سال هفتم، شماره 1عنوان:
بررسی المان محدودی توزیع حرارت در قطعات جوشکاری با استفاده از روش مش تطبیقی


نویسنده(گان):
علی اکبر هادی نژاد رودی، سید مهدی رضاعی، رسول فشارکی فرد *، علی نحوی،


چکیده:
در این مقاله با استفاده از روش المان محدود تطبیقی به تحلیل حرارتی المان های ورق در حال جوشکاری به منظور دستیابی به یک شبیه ساز فرآیند جوشکاری پرداخته می شود. هدف از این شبیه ساز، کاهش هزینه های آموزش جوشکاری می باشد. با افزایش سرعت محاسبات انتقال حرارت در مقایسه با روش های رایج المان محدود، این روش زمان محاسبات کمتری دارد و توسعه شبیه ساز را امکان پذیر می کند. لذا از آن به عنوان موتور فیزیکی شبیه ساز جوشکاری استفاده خواهد شد. مهم ترین پارامتر در تحلیل بلادرنگ سرعت محاسبات، دقت می باشد. لذا روش مش تطبیقی در حالت پالایش-اچ استفاده و تحلیل حرارتی فرآیند به روش مش ثابت و مش تطبیقی انجام می شود. در ابتدا به حل معادله حرارتی پرداخته شده سپس ماتریس سختی، ماتریس ظرفیت و سایر پارامترها به-دست آورده می شود. همچنین المان ها به صورت تتراهدال 3 بعدی به کمک 3 مختصه ی خود درنظر گرفته می شوند. برای اعمال شار حرارتی ناشی از قوس جوشکاری از مدل قوسی پائولیک استفاده می گردد. پارامترهای موردمطالعه در معادلات، ولتاژ، جریان، سرعت جوشکاری و خصوصیات ورق جوشکاری هستند که بصورت متغییر با دما در نظر گرفته شد. مقایسه زمان و دقت نتایج به دست آمده سیکل حرارتی حاصل از جوشکاری الکترود دستی به روش مش تطبیقی نشان می دهد که کاهش مطلوب زمان محاسبات، تاثیر نامناسبی بر دقت نتایج حاصل نمی گذارد. 

کلیدواژگان:
تحلیل عددی، انتقال حرارت، المان محدود، مش تطبیقی، شبیه ساز جوشکاری
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1718206

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۱۹