***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

نویسنده(گان):
 محمد غلامی فشارکی،مجله تحقیقات نظام سلامت ، سال سیزدهم، شماره 1عنوان:
بررسی رابطه بین نوبت کاری با خطر ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی بر اساس نمره Framingham با استفاده از مدل آمیخته تصادفی چند سطحی


نویسنده(گان):
فاطمه بازیار، محمد غلامی فشارکی، محسن روضاتی،


چکیده:
مقدمه: تشخیص مدل مناسب برای توزیع صفت جامعه مورد بررسی در بسیاری از مسایل کاربردی اهمیت ویژه ای دارد. در مطالعه حاضر سعی گردید تا با ترکیب توزیع های آمیخته به عنوان یکی از روش های داده کاوی و تحلیل چند سطحی به عنوان روشی کارا در تحلیل داده های آشیانه ای، با رویکرد Bayesian به بررسی رابطه نوبت کاری و نمره خطر Framingham پرداخته شود.
روش ها: مدل ساخته شده با هدف بررسی رابطه نوبت کاری و نمره Framingham، بر روی داده های یک مطالعه واقعی که به صورت مقطعی در شش ماهه اول سال 1394 بر روی 3243 نفر از کارکنان کارخانه فولاد مبارکه اصفهان انجام شده بود، مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: مشارکت کنندگان مطالعه شامل 1690 نفر کارگر روزکار با میانگین سنی 13/6 ± 13/42 سال، 1356 نفر نوبت کار گردش معمولی با میانگین سنی 09/6 ± 75/40 سال و 197 نفر نوبت کار هفتگی با میانگین سنی 10/6 ± 60/41 سال بود. در مطالعه حاضر با کنترل عوامل مخدوشگر، نوبت کاری با نمره Framingham رابطه معنی داری را نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از مدل سازی حاضر، حاکی از بیشتر بودن نمره Framingham در میان نوبت کاران نسبت به روزکاران می باشد که این نتیجه با مطالعات گذشته همخوانی دارد.

کلیدواژگان:
مدل آمیخته، تحلیل چند سطحی، نوبت کاری، Framingham
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1720050

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۱۹