***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

استاد راهنما محمدعلی لسانی‌فشارکی 

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

شماره بازیابی : ۵۱-۲۹۶۱۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۹۲۵۴۳
‏پدیدآور : تحریرچی٬ محمد
‏عنوان و نام پدیدآور : بررسی تفاسیر معتبر درباره دو آیه ” شکل ” و ” شاکله ” و مطابقت آن با نظریه مثل افلاطون[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/محمد تحریرچی ؛ استاد راهنما محمدعلی لسانی‌فشارکی ؛ استاد مشاور حسن افتخارزاده
‏مشخصات نشر : کرج، ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[ ح ]٬ [ ۲۶۸ ] ورق‬:مصور٬ جدول
‏یادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۲۶۰ - ۲۶۷
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : الهیات‬
‏شناسه افزوده : لسانی‌فشارکی٬ محمدعلی٬ استاد راهنما
‏شناسه افزوده : افتخارزاده٬ حسن٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : افلاطون٬ ۴۲۷؟ - ۳۴۷؟ ق.م 
Plato
‏توصیفگر : قرآن
‏توصیفگر : ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌ 
م‍ث‍ل‌ اف‍لاطون‍ی‌ 
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ 
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
‏شناسه افزوده : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامی. ( کرج )‬
‏چکیده : ‏‫بررسی تفاسیر معتبر در باره آیتین ” شکل ” و ” شاکله ” و مطابقت آن با نظریه مثل افلاطون به ما این امکان را می دهد تا بدانیم این که رفتار موجودات به طور کلی حتی در یک نوع و یک جنس و یک شخص با هم متفاوت و متنوع است چیست. این گزارش و بررسی و تطابق یا عدم تطابق٬ می تواند نوعی کیهان شناخت قرآنی٬ و بررسی نظریات و دستاوردهای مدعیان قرآن شناسی نیز باشد٬ که با نظریه ماقبل تاریخی مثل افلاطونی در چالش قرار می گیرد. در این تحقیق نخست هفده تفسیر معتبر قدیم و جدید بررسی می شود٬ سپس موضوعات دو آیه مذکور در آثار فلاسفه٬ حکما٬ عرفا٬ دانشمندان پی گیری می گردد. آن گاه پس از پرداختن به مسائل شاکله٬ یعنی عامل اجرایی در موجودات تحت عناوین نفس٬ ضمیر٬ قلب٬ ذهن٬ مغز٬ نهاد٬ قالب مثالی دیده می شود که به رغم اجبار آدمی از جهات متفاوت٬ ساختار وی به صورتی طراحی شده است و هدایت می گردد که فرد فرد انسان ها می توانند با درک مفاهیم و توجه به رموز آیات الهی تسلط و تسخیری هر چند نسبی به دست آورند.‬

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1092543&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۱۹