***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

استاد مشاور محمد جعفری‌فشارکی


سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

شماره بازیابی : ۵۱-۲۸۵۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۸۶۳۱۳
‏پدیدآور : اسفنانی٬ محمدعلی
‏عنوان و نام پدیدآور : تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر محمدعلی اسفنانی ؛ استاد راهنما علی‌محمد مکرمی ؛ استاد مشاور محمد جعفری‌فشارکی
‏مشخصات نشر : ‏‫خوراسگان ( اصفهان )‬، ۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۴ ورق
‏یادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۲۲ - ۱۲۳
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : حقوق‬
‏شناسه افزوده : مکرمی٬ محمدعلی٬ استاد راهنما
‏شناسه افزوده : جعفری‌فشارکی٬ محمد٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : ت‍ع‍ه‍د 
ح‍ق‍وق‌ 
شخص ثالث 
ف‍ق‍ه‌ 
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ 
ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر 
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامی. واحد خوراسگان ( اصفهان )‬
‏چکیده : ‏‫در این پایان نامه به موضوع و نهاد تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران پرداخته شده است و با تحلیل حقوقی این نهاد از حیث ماهیت و آثار و احکام آن سعی شده است تا مشخص شود آیا به اصل به ظاهر خدشه ناپذیر حاکمیت اراده استثناء یا استثنائاتی وارد است یا خیر و این اصل ینز تابع » ما من عام الاوقدخص «> می باشد یا خیر وو در صورت امکان تا چه حدی این اصل استثناء پذیر است که در خصوص موضوع نظرات و عقاید علمای حقوق و فقها در حد توان بیان شده است که از مصادیق بارز آن می توان به بیمه های عمر و ایجاد و تشکیل شخصیت های حقوقی اشاره نمود. عمده مطالب در این مقال پرداختن به وجود یا عدم وجود چنین قاعده ای در حقوق ایران و بیان مطالبی پیرامون حدود و ثغور این قاعده و اختصاصا پیرامون ماده ۱۹۶ قانون مدنی و برخی مواد دیگر قانون مدنی و نیز بحثی پیرامون بیمه عمر می باشد که به آن پراخته خواهد شد و در شش فصل متشکل از کلیات٬ ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث آثار و احکام تعهد به نفع شخص ثالث انحلال و فسخ و اقامه و بیمه عمر و در پایان به نتیجه بحث پرداخته شده است. در بخش ماهیت حقوقی پس از بیان برخی تعاریف ضروری ماهیت این عمل حقوقی و پیشینه نظریه و تحول آن در حقوق موضوعه و فقه و نظریات پنج گانه ارائه شده در این خصوص بیان و تحلیل شده است و در بخش آثار و احکام تعهد به نفع شخص ثالث نیز در سه گفتار رابطه طرفین قرداد اصلی و رابطه متعهد و منتفع ثالث و رابطه مشروط له و منتفع به انضمام گفتاری درباره بیمه عمر و نتیجه گیری از موضوع تحلیل و بیان شده است. اهداف طرف عبارت است از تبیین اراده متعاقدین در روابط قراردادی و تعیین میزان و امکان دخالت در این اراده و بررسی استثنائات وارده بر این قاعده و بررسی جواز یا عدم جواز تعهد به نفع شخص ثالث و میزان حمایت قوانین موضوعه از این عمل حقوقی و نیز تبیین حدود و ثغور آن از حیث شرعی و قواعد فقهی و بیان موارد مصادیق آن و تعیین خلاء های احتمالی قانونی و ارائه پیشنهاد در خصوص نحوه ورود اشکال مختلف آن در سیستم حقوقی ایران که بنا به اقتضای مطلب به آن پرداخته شده است. در قسمت نتیجه بیان شده است که نهاد تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران در موارد متعدد قانونی پذیرفته شده است و از لحاظ فقهی و شرعی نیز ایرادی به این نهاد وارد نشده بلکه مواردی بیان شده که سابقه فقهی و شرعی آن را مشخص می نماید لیکن به لحاظ اینکه جامعه کنونی با توجه به پیشرفت جهانی در عرصه های مختلف و وجود خطرات ناشی از پیچیدگی روابط کنونی انسانها در جوامع بشری و تاثیرات فراوان آن در همه عرصه های زندگی ضرورت توجه قانونگذار ایرانی در بسط این نهاد به نحوی که پاسخگوی روابط بین افراد باشد را دو چندان می نماید.‬http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1086313&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۱۹