***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

 

استاد راهنما : لسانی فشارکی، محمدعلی


تحلیل و بررسی تناسب و ارتباط آیات و سور در ربع اخیر جزء سی ام قرآن مجید
تاریخ انتشار : 1390/8/12
 
بازدید : 465
  
استاد راهنما : لسانی فشارکی، محمدعلی
 
مقطع : کارشناسی ارشد
 
رشته : علوم قرآن و حدیث
 
دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس
 
تاریخ دفاع : 1378
نویسنده در این تحقیق ابتدا تعریفی لغوی و اصطلاحی از واژه تناسب به دست داده و سپس جهت دستیابی به 
جلوه هایی از زیبایی های نظم و ارتباط بین آیات سوره های اعلی تا ناس، مباحث ذیل را آورده است: ارتباط 
سوگندهای سوره با یکدیگر، تناسب آغاز و انجام هر سوره، تناسب وجه تسمیه سوره، محتوا و اهداف آن، 
هماهنگی و ارتباط هر سوره با سوره مجاور.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

https://hawzah.net/fa/Seminar/View/90179/تحلیل-و-بررسی-تناسب-و-ارتباط-آیات-و-سور-در-ربع-اخیر-جزء-سی-ام-قرآن-مجید-/?SearchText=فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۲۰