***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

علوم قرآنی از دیدگاه قرآن کریم

جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۳۵ ق.ظ

 

استاد راهنما : لسانی فشارکی، محمدعلی


علوم قرآنی از دیدگاه قرآن کریم
تاریخ انتشار : 1386/2/9
 
بازدید : 1138
 
عنوان انگلیسی : Quranic Sciences from the Quran's View
 
عنوان عربی : علوم القرآن من منظار القرآن الکریم
  
استاد راهنما : لسانی فشارکی، محمدعلی
مقطع : کارشناسی ارشد
 
استاد مشاور :
 
رشته :
 
استاد ناظر :
 
دانشگاه : تربیت مدرس
 
تاریخ دفاع : 1381
 
واحد :
 
کلمات کلیدی :
این پایان نامه با این پیش فرض که علوم قرآن در آیات قرآن به تصریح یا تلویج بیان شده اند، به انجام رسیده و شامل 
هشت فصل با این عناوین است: فصل اول، چگونگی اسماء و اوصاف قرآن؛ فصل دوم، چگونگی اعجاز قرآن؛ فصل 
سوم، نزول قرآن؛ فصل چهارم، چگونگی تحریف ناپذیری قرآن، فصل پنجم، چگونگی تفسیر قرآن؛ فصل ششم، چگونگی
 تأویل قرآن؛ فصل هفتم، چگونگی نسخ در قرآن؛ فصل هشتم، هماهنگی و تناسب آیات و سور قرآن.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

علوم قرآنی از دیدگاه قرآن کریم


از آنجا که قرآن بیان هر چیز می باشد باید گفت که نسبت به تمام انواع مطرح در علوم قرآنی می توان به تصریح یا به تلویح در قرآن پاسخی یافت چیزی که به طور پراکنده در برخی از آثار علوم قرآنی و تفسیر وجود دارد .هر چند که به طور مستقل دراین زمینه تلاش چندانی صورت نگرفته است. بر همین اساس و با توجه به عنوان پایان نامه در این تحقیق ابتدا موضوعات علوم قرآنی را از دیدگاه قرآن به دو دسته نگاه کلی و بیرونی به قرآن از دیدگاه قرآن و نگاه جزئی و درونی به قرآن از دیدگاه قرآن و پس از آن هر یک از دو دسته مذکور را به دوبخش تصریحی و تلویحی تقسیم کرده و در ادامه به بررسی مباحثی که به تصریح می توان در قرآن پاسخ آنها را یافت پرداخته شده است. از بخش نگاه کلی به قرآن مباحث : اسماو اوصاف ، اعجاز، تفسیر ، تاویل، تحریف ناپذیری و نزول قرآن که نزول نیز خود دارای فروعاتی چند می باشد: تعابیر نزول، مبدا و متنهای نزول، تجافی و تجلی بودن، بی واسطه و یا واسطه بودن، زمان نزول و سر عربی بودن زبان قرآن . و از بخش نگاه جزئی به قرآن مباحث: ناسخ و منسوخ و هماهنگی و تناسب آیات و سور قرآن . البته بحث محکم و متشابه را با توجه به اینکه در بیشتر کتابهای تفسیر و علوم قرآن براساس دیدگاه قرآن تبیین شده است دراینجا نیامده است. 
نمایه ها: 
قرآن | 
کد نوشتار : 44904


https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/31762


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۲۰