به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ «کتاب محرمان خلوت انس»؛ (مشاهیر مدفون در تکیه ریزی تخت) فولاد به قلم دکتر پژمان دادخواه و مقدمه دکتر حسن بلخاری قهی درگروه مطالعاتی فرهنگ و هنر انتشارات تمدن علمی منتشر شد.

این کتاب شرح حال رجال و مشاهیر مدفون در تکیه ریزی تخت فولاد است که در چهارفصل به رشته تحریر در‌آمده است.

فصل اول به معرفی تکیه ریزی پرداخته و فصل دوم مشاهیر در مذهب، فصل سوم مشاهیر در هنر و ادبیات و فصل چهارم مشاهیر در فرهنگ و سیاست را معرفی می کند.

در مجموع زندگانی، احوال،آثار و اقدامات 28 تن از مفاخر فرهنگی این سرزمین در این کتاب روایت شده‌است؛شرح زندگانی اشخاص برجسته‌‌ای چون شیخ مرتضی ریزی، ملا محمدحسین فشارکی، ملا محمدجواد آدینه‌ای، استاد عبدالحسین برازنده، محمدحسین میرزا فصیح خاقانی، احمدخان فاتح الملک، مصطفی فاتح، محمدعلی دانش، محمدعلی مهرداد و ... در این اثر پژوهشی مورد تامل قرار گرفته است.