***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

 استاد مشاور: محمدعلی لسانی فشارکی


تحقیق حاضر، مطالعات مربوط به حوزه علوم قرآنی و تاریخ قرآن یکی از خاورشناسان به نام رژی بلاشر فرانسوی را مورد مداقه و بررسی قرار داده و تلاش دارد تا با دقت نظر و بررسی های عمیق نظرات بلاشر را در مسائل قرآنی بیان کند. به این منظور در ابتدا به معرفی رژی بلاشر و آثار و افکار وی پرداخته شده و خواننده را با شخصیت وی و حوزه تحقیقاتی او آشنا کرده است. بلاشر خاورشناس مثبت اندیش و قرآن پژوه در حوزه تاریخ و علوم قرآنی بوده که مطالعات فراوانی در این زمینه داشته و نظراتی را پیرامون جمع قرآن در عصر حیات نبوی، عصر ابوبکر و عثمان طرح و نظراتی ارائه کرده است. وی در باب تاریخگذاری آیات، به تبیین دو مرحله مکی و مدنی پرداخته و مرحله مکی را شامل بر سه دوره شناسانده و ویژگیهایی را برای هر دوره معین کرده است. اما در حوزه علوم قرآنی وی به طرح مقولاتی مانند اختلاف مصاحف و ریشه یابی آن، تبیین حدیث سبعه احرف و موافقت آن با قرائتهای هفتگانه پرداخته، در باب تحریف، به تعریف افزایش و نقصان در قرآن پرداخته و نقصان در قرآن را پذیرفته است. در باب تفسیر قرآن نیز محققان و قرآن پژوهان غربی را در مواجهه با تنوع تفسیری مسلمانان با نوعی سردرگمی مواجه دیده و اعتقادات شیعیان در تفسیر قرآن را آمیخته با نقصان تعریف کرده است 
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/921384

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۳۰