***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

دکتر سیدرضا هاشمی فشارکیبررسیهایی که تاکنون با واکسن کشته سالک در روی حیوانات آزمایشگاهی و افراد داوطلب انجام شده نشان دادند که عوارض جنبی این واکسن قابل اغماض بوده و می‌توان آن را بدون هیچگونه خطری به انسان تزریق نمود ولی با توجه به اینکه در بررسیهای قبلی پروماستیگوتهای لیشمانیاماژر قبل از انجام سانتریفوژ با حرارت یا مرتیولات غیرفعال می‌شوند و این خود در کاستن میزان توتاک نیتروژن موجود در پیکره تک یاخته نقش موثری دارد لذا تصمیم گرفته شد پروماستیگوتهای لیشمانیاماژر به صورت زنده و فعال با شستشو و انجام عمل سانتریفوژ از مواد متشکله محیط کشت جدا و سپس دو واکسن نمونه انوکلاو شده و ذوب ، منجمد شده ، تهیه و با یکدیگر مقایسه گردد در نهایت با استفاده از روش مطلوب‌تر واکسن غیرفعال سالک به صورت انبوه تولید گردد. این طرح در کمیته تخصصی لیشمانیوز در مرکز پژوهشی روی بیماریهای گرمسیری سازمان جهانی بهداشت Who,TPR مورد بررسی قرار گرفته و به شماره Id: 940157 در دفتر کمیته مزبور به ثبت رسیده است . 
کد نوشتار : 20614
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/401446