***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

دکتر سیدرضا هاشمی فشارکی


با توجه به اینکه بررسیهای انجام شده نشان داده‌اند که ایمنی سلولی در تیلریوزگاوی نقش فعالتری دارد بنابراین بررسی تست حساسیت تاخیری با استفاده از تیلرین استاندارد شده می‌تواند در صورت امکان در تشخیص موارد مشکوک به بیماری و همچنین میزان درصد ارتباط این تست با ایمنی ایجاد شده در حیوانات واکسینه بر ضد تیلریوز گاوی ما را یاری نماید. 
نمایه ها: 
دارو | 
کد نوشتار : 22551https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/402640