***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

 پاییز 1397

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۵۰

چهارشنبه 14 شهریور 1397 ساعت 9 الی 14


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۰۵:۱۸
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۷ ، ۰۴:۳۲
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۳۲
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۳۲

نویسنده:دکتر سید رضا هاشمی فشارکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۳۲
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۳۲

نویسنده: دکتر سید رضا هاشمی فشارکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۳۲

نویسنده:دکتر سید رضا هاشمی فشارکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۲۴

 آیة‌ الله سید محمد طباطبایی فشارکی (1253 - 1316 ق.)
محقق غروی نتوانست بیش از دو سال از محضر پر فیض این استاد خلیق و بزرگوار بهره‎مند گردد. آیة الله فشارکی تا سال 1312 ق. در سامرا سکونت داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۲۲


از خرمن دانش فقهای بزرگی چون آیة الله سید محمد فشارکی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۱۹
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۱۲

او به سه تن از شاگردان بارزو برجستة خود: ‌سید اسماعیل صدر، میرزا محمد تقی شیرازی و محمد اصفهانی فشارکی، دستور داد تا به تدریس بپردازند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۰۹

 در سامرا نزد میرزای شیرازی و سید محمد فشارکی 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۰۷

 از بهترین شاگردان آخوند خراسانی، علامه یزدی، مرحوم همدانی، آقا شریعت اصفهانی و سید فشارکی به شمار می رفت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۰۴
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۵:۰۲

مشاور دکترمحمد فشارکی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۴:۵۹

استاد مشاور دکتر محمد فشارکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۴:۵۶
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۰۴:۵۳
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۰۲

سخنرانی کوبنده سردار سعید قاسمی برعلیه منافقین جدید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۰۲

استاد راهنما: دکترمحمد فشارکی 

استاد مشاور: دکتر محسن محمدی فشارکی 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۰۱
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۰۱