گنجینه فشارکی ها

بنام خدا - این پایگاه اطلاع رسانی، در موضوعات معماری ، شهرسازی ، مدیریتی ، سیاسی ومسایل روز می باشد

نشریه گنجینه فشارکی ها

بنام خدا - این پایگاه اطلاع رسانی، در موضوعات معماری ، شهرسازی ، مدیریتی ، سیاسی ومسایل روز می باشد

گنجینه فشارکی ها

نویسنده: دکتر محمدعلی لسانی فشارکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۷ ، ۰۴:۵۸

اقای شهریار فشارکی 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۷ ، ۰۴:۵۸

 اثر دکترنفیسه سادات هاشمی فشارکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۷ ، ۰۴:۵۸

دکتر لسانی فشارکی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۷ ، ۰۴:۵۸

 اثر دکتر محمد فشارکی 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۷ ، ۰۴:۵۸

دکتر افشین هاشمی فشارکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۷ ، ۰۴:۵۸