***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

۶۴۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

 از آیه الله العظمی فشارکی اجازهٔ اجتهاد گرفت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۲
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۲
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۲

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۲

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۲
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۲

وی علاوه بر شرکت در درس میرزا و بهره وری از محضرایشان از مباحث فقهی واصولی علامه فشارکی و میرزا محمدتقی شیرازی نیز بهره مند گردیده است .

17. آیه الله سید محمد فشارکی اصفهانی م 1316ق . فرزندامیر قاسم .

ناگفته نماند که علامه تهرانی معین ننموده که تقریرات از بحث میرزااستفاده شده و یااز مجلس درس علامه فشارکی .امت از آن جا که مرحوم فشارکی ازاعاظم شاگردان میرزا بوده و به احتمال نزدیک به یقین در زمان میرز همان گفتاراستادش را تقریر می نموده

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱

فشارکی (178) : الرسائل الفشارکیة، ص 199.

فشارکی (178) : الرسائل الفشارکیة، ص 216.

شارکی (178) : الرسائل الفشارکیة، ص 430

فشارکی (177) : رسالة فی قاعدة لا تعاد.

فشارکی (178) : الرسائل الفشارکیة، ص 368.

فشارکی (178) : الرسائل الفشارکیة، ص 425.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱

با حضور در درس خارج فقه و اصول اساتید برجسته ای چون: ملامحمد حسین فشارکی استفاده فراوان برد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱

مدرس رسمی مدرسه مروی مرحوم آیت الله آقاسیدعباس بود؛ پسر آقای فشارکی

ایشان شاگرد مرحوم آقا ضیاء عراقی بودند، از شاگردان خوب مرحوم آقاضیاء بودند.

 در اصول مسلط بودند که ما بخش وسیعی از رسائل را خدمت ایشان می خواندیم

. و مرحوم آقا سیدعباس فشارکی، داماد مرحوم آشتیانی بود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱


 

استاد راهنما : دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱

و در آن حوزه از محضر آیات  فشارکی، ....سود برد

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱

در نجف و سامراء به درس استادانی چون  سید محمد اصفهانی فشارکی،..... حاضر شد. 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱

ساتید: بزرگانی هم چون  سیدمحمد فشارکی و....

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱

دکترسید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۰۶:۱۱