***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

۳۲ مطلب با موضوع «شهدای ............فشارکی ها» ثبت شده است

گنجینه  فشارکی ها


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۷ ، ۱۵:۴۵
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۰۶:۱۹
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۰۶:۱۶

شهید رسول محمدی فشارکی فرزند حسین از شهر اصفهان که در منطقه فکه تفحص شده است.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۰۴:۵۷
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۷ ، ۰۵:۵۱

منبع : کتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ، ستاد یادواره شهدا ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ، انتشارات وانیا ، 1397، ص 27 الی 31 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۴:۴۱

منبع : کتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ، ستاد یادواره شهدا ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ، انتشارات وانیا ، 1397، ص32 الی 34

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۴:۴۱

منبع : کتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ، ستاد یادواره شهدا ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ، انتشارات وانیا ، 1397، ص34  الی 36

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۴:۴۱

منبع : کتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ، ستاد یادواره شهدا ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ، انتشارات وانیا ، 1397، ص 37

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۴:۴۰

منبع : کتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ، ستاد یادواره شهدا ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ، انتشارات وانیا ، 1397، ص 38 الی 41

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۴:۴۰

منبع : کتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ، ستاد یادواره شهدا ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ، انتشارات وانیا ، 1397، ص 43 الی 46


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۴:۴۰

منبع : کتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ، ستاد یادواره شهدا ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ، انتشارات وانیا ، 1397، ص 46  الی 48

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۴:۴۰

منبع : کتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ، ستاد یادواره شهدا ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ، انتشارات وانیا ، 1397، ص 49 الی 60

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۴:۴۰
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۴:۴۰

منبع : کتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ، ستاد یادواره شهدا ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ، انتشارات وانیا ، 1397، ص 65  الی  68

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۰۴:۳۱

منبع : کتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ، ستاد یادواره شهدا ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی ، انتشارات وانیا ، 1397، ص 67  الی 73

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۰۴:۳۱

شهید رسول محمدی فشارکی فرزند حسین از شهر اصفهان که در منطقه فکه تفحص شده است.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۰۴:۳۱

پدرشهید سید حسین حسینی فشارکی 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۲:۲۸
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۷ ، ۰۵:۰۵

۲۶۵. محمدعلی مطلبی فشارکی فرزند محمدرضا
۲۶۶. مهدی مطلبی فشارکی فرزند علی اصغر
۲۶۷. نجفعلی مطلبی فشارکی فرزند عبدالله
۲۶۸. محمد مطلبی فشارکی فرزند رمضان
۲۶۹. علی محمد مطلبی فشارکی فرزند عبدالله

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۷ ، ۰۵:۰۰