این کاربریها عبارتند از مجموعه سالنهای ورزشی با زیربنای حدود ۸۲۵۰ مترمربع ، مجموعه اداری و آموزشی با زیربنای حدود ۳۵۰۰ مترمربع ، سالن آمفی¬تاتر با زیربنای حدود ۵۲۰۰ مترمربع ، مجموعه اقامتی یا مهمانسرا با زیربنای حدود ۱۱۰۰۰ مترمربع ، کتابخانه بزرگ با زیربنای حدود ۵۳۰۰ مترمربع ، موزه آثار فرهنگی و تاریخی 

 امیدواریم در آینده ای نزدیک ، این وعده چندین ساله به مردم خوب این شهر یعنی وعده احداث یکی از زیباترین مصلاهای کشور ، عملی گردد 
با زیربنای حدود ۷۸۰۰ مترمربع ، فروشگاه بزرگ زنجیره ای با زیربنای حدود ۱۴۸۲۰ مترمربع که در حال بهره برداری است ، شعبات بانک با زیربنای حدود ۶۶۰ مترمربع ، مجموعه سالنهای کنفرانس با ظرفیتهای محدود با زیربنای حدود ۵۵۲۵ مترمربع ، مسجد جدید با زیربنای حدود ۱۸۰۰ مترمربع ، مسجد تاریخی موجود با زیربنای حدود ۱۱۰۰ مترمربع ، تیمچه و گالری آثار هنری با زیربنای حدود ۷۲۰۰ مترمربع ، مجموعه ورزشی ضلع غربی با زیربنای حدود ۶۶۵۰ مترمربع ، فروشگاه تجاری کوچک با زیربنای حدود ۱۳۵ مترمربع و آسمان نما یا پلانتاریوم با زیربنای حدود ۲۱۰ مترمربع. 
این پروژه ها با توجه به تلاشهای انجام شده در طول ۱۷ سال ، در حال حاضر درصد پیشرفتهای مختلفی دارند که جهت انطباق آنها با نیازهای جدید مردم ، ۸ پروژه از این ۱۵ پروژه که هنوز احداث آنها شروع نشده و یا در حدی پیش رفته اند که امکان تغییر کاربری دارند، توسط مشاور معماری پروژه ، کاربری آنها در حال بازنگری است مثل سالن آمفی تاتر که احتمالاً به پارکینگ طبقاتی تغییر میکند و یا تیمچه آثار هنری که بدلیل احداث پروژه هائی با این نوع کاربری در شهر و کاهش ضرورت آن ، دو احتمال برای تغییر کاربری دارد. 
احتمال اول ، تبدیل آن به مجموعه سالنهای ویژه گالریها و نمایشگاههای هنری و فرهنگی است و احتمال دوم هم تلفیق آن با پلانتاریوم کنار آن جهت تبدیل به پارک فناوری نجوم برای کودکان ، نوجوانان و جوانان با مجموعه کلاسهای آموزشی و سالنهای ویژه آشنائی با تاریخ علم نجوم در جهان و ایران و مراکز تفریحی نجومی و مرکز آشنائی با آسمان زیبای شب است. 
درحال حاضر سه متقاضی ، یک مورد دولتی و دو مورد بخش خصوصی برای این کاربری درخواست مکتوب به مؤسسه مصلی داده اند که درخواستهای آنها توسط مؤسسه مصلی و ارکان 
 امیدواریم با افزایش مبلغ این کمکها و از طرفی دیگر تامین اعتبار لازم از سایر روشهای امکان پذیر مثل جذب مشارکت بخش خصوصی برای پروژه های جانبی بتوان پروژه را که به لحاظ فنی می تواند در ۳ سال تکمیل شود ، برای مردم شهر اصفهان قابل بهره برداری نمود. 
ذیربط درحال بررسی است. در حال حاضر، احتمال واگذاری آن به بخش خصوصی جهت احداث مجموعه فرهنگی ، تفریحی و آموزشی علم نجوم برای کودکان ، نوجوانان و جوانان بیشتر است که پس از مذاکرات و توافقات اولیه ، بایستی روال آن طبق ضوابط انجام شود. 

با توجه به گستردگی و اهمیت کل پروژه ، آیا برنامه ریزی فنی مشخصی جهت تکمیل پروژه مصلای بزرگ اصفهان تدوین شده است ؟ این پروژه که حدود ۱۷ سال از شروع ساخت آن میگذرد ، فراز و نشیبهای زیادی را تاکنون طی کرده است . شاید شاخص ترین علت طولانی شدن احداث کامل پروژه ، مشکلات مالی و کمبود اعتبارات پروژه بوده است . در سالهای ۸۹ و ۹۰ ، دولت بدلیل ارزشهای پروژه برای شهر بزرگ اصفهان ، اعتباراتی تحت عنوان کمک به تکمیل مصلی به پروژه کمک کرده است البته در سالهای قبل هم میزان کمی بوده ولی در این دو سال افزایش یافته است . در سال ۸۹ که من در پروژه فعالیتم را شروع کردم بعنوان یکی از اولین اقدامات ، از سوی هیئت مدیره مقرر شد که میزان کل اعتبار لازم برای تکمیل سالن اصلی و ورودیها و مناره ها که تاحدود خوبی در دوره های قبل پیشرفت فیزیکی داشتند ، تخمین زده شود و برنامه پیشرفت پروژه و اولویت بندی آن تدوین شود . این کار با تلاش و وقت گذاری بسیار زیاد از سوی هیئت مدیره انجام گرفت و طرح اجرائی با اولویت بندی براساس اعتبارات موجود به تصویب هیئت مدیره رسید. با توجه به اعتبار لازم و قابل توجهی که تخمین زده شده ، ضرورت دارد که راهکارهای عملی برای تامین بودجه لازم برای پروژه پیش بینی و عملی گردد چون میزان کمک دولت به هیچوجه برای تکمیل پروژه کفایت نمیکند و از نام آن هم مشخص است که صرفاً کمک به تکمیل پروژه است . 

* شما چه زمانی را برای بهره برداری از کل پروژه برآورد می کنید؟امیدواریم با افزایش مبلغ این کمکها و از طرفی دیگر تامین اعتبار لازم از سایر روشهای امکان پذیر مثل جذب مشارکت بخش خصوصی برای پروژه های جانبی بتوان پروژه را که به لحاظ فنی می تواند در ۳ سال تکمیل شود ، برای مردم شهر اصفهان قابل بهره برداری نمود. 

* و اولین بخشی که به بهره برداری خواهد رسید؟خوشبختانه اولین بخشی که بطور جدی و در میان کمبود شدید اعتبارات ، با جدیت در حال پیشرفت است ، بخش اصلی مصلی و گنبد مقصوره است که امیدواریم در آینده ای نزدیک ، این وعده چندین ساله به مردم خوب این شهر یعنی وعده احداث یکی از زیباترین مصلاهای کشور ، عملی گرد

پروژه مصلای بزرگ اصفهان ، یکی از عظیم ترین پروژه های ساختمانی کشور است که طراحی اولیه آن بر اساس اصول و مبانی معماری و با هدف تامین چندین کاربری مهم و ضروری برای مردم اصفهان ، انجام شده و احداث آن هم از حدود سال ۱۳۷۴ آغاز شده است. 
این پروژه بزرگ ، پس از تکمیل ، ترکیبی خواهد شد از یک سالن عظیم و بدون ستون (به عنوان مصلای بزرگ) ، ۳ ورودی اصلی ، ۴ ورودی فرعی ، ۲ مناره اصلی با ۳ طبقه در راس آن (که یکی از این طبقه ها ، گردان است) ، ۶ مناره فرعی و ۱۵ کاربری ورزشی ، فرهنگی ، آموزشی ، تجاری و خدماتی . 
طرح کلی که دارای ویژگیهای شاخص معماری است ، بصورت یک مستطیل بزرگ است که سالن اصلی مصلی و گنبد معروف آن که تاکنون یک جایزه بین المللی و یک جایزه ملی به آنها اعطا شده ، بصورت یک مستطیل مرکزی با مساحت زمین حدود ۲۰۴۰۰ مترمربع در وسط آن قرار گرفته و ۷ ورودی 

 چون میزان کمک دولت به هیچوجه برای تکمیل پروژه کفایت نمیکند و از نام آن هم مشخص است که صرفاً کمک به تکمیل پروژه است 
اصلی و فرعی و ۱۵ ساختمان با کاربریهای مختلف نیز در اطراف مستطیل مرکزی واقع شده و در نهایت 
، طرح کلی نیز بصورت یک مستطیل بزرگ ، احداث خواهد شد. 

*ویژگی های مهم سالن اصلی و کاربریهای جانبی مصلی چه مواردی است؟سالن اصلی در سه قسمت در حال تکمیل است . قسمت اول بصورت سالنی است بزرگ و بدون ستون با مساحت ۹۶۰۰ مترمربع و ارتفاع نهایی ۳۵ متر که با سقفی عظیم و فلزی الهام گرفته از گره های اصیل معماری ایرانی ، پوشیده می-شود. طرح و اجرای این سقف بزرگ و زیبا ، موفق به دریافت یک جایزه ملی شده است. 
قسمت دوم ، اطراف سالن مرکزی است که با ۲۱ گنبد پوسته‌ای بتنی به ابعاد ۲۰ ۲۰ متر در سه سقف با زیربنای حدود ۳۵۰۰۰ متر‌مربع احداث شده است . طرح و اجرای این پوسته های بتنی نیز بدلیل ویژگیهای منحصر بفرد فنی در سالهای گذشته ، موفق به دریافت یک جایزه بین المللی شده است. 
قسمت سوم سالن اصلی هم گنبد زیبای فلزی با نام گنبد مقصوره است که گنبدی است با دهانه ۴۰ متر و ارتفاع ۶۰ متر و با وزن تقریبی ۱۲۰۰ تن که در حال تکمیل است . 
در اطراف سالن اصلی ، علاوه بر ۷ ورودی اصلی و فرعی و ۸ مناره ۱۱۰ متری و ۶۰ متری ، ۱۵ پروژه با کاربریهای مختلف قرار گرفته اند که طرح کلی مصلی را پس از تکمیل ، بعنوان یکی از مهمترین و پرجاذبه ترین مکانهای شهر تاریخی اصفهان تبدیل خواهند کرد


طرح احداث مصلای اصفهان از یک ایده در ذهن استاندار و امام جمعه وقت اصفهان و یک مکان ساده شروع شد . اما کم کم به یک مجموعه بزرگ چند منظوره با 17 طرح و کاربری جانبی در فضایی به مساحت 200 هزار متر مربع ارتقا یافت . طرح سازه مصلّی اصفهان جزو 408 طرح شرکت کننده در کنفرانس 1999 در شهر ریو برزیل بود که در نهایت به عنوان یکی از هشت طرح برتر در زمینه فرم فلزی و پوسته های بتنی قرار گرفت و به عنوان اثر ماندگار از جمهوری اسلامی ایران مطرح شد .

طرح مصلی اصفهان بر گرفته از معماری سنتی اصفهان و گره های سقف که در واقع چشم گیر ترین و اصلی ترین بخش سازه ای آن است الهام گرفته از درهای مقبره مرحوم سید در مسجد سید اصفهان اما با تلفیقی از مواد و مصالح روز است . 

شاخص ترین قسمت مصلی که آن را به لحاظ سازه ای متفاوت می کند سالن اصلی 100 در 180 متری است . داخل سالن اصلی در سه قسمت ، رواقی سه طبقه با عرض 20 متر اجرا شده که سقف نهایی این رواق با 21 پوسته بیضوی بتنی 20 در 20 متر پوشیده شده . 

در وسط این رواق ها و بخش مرکزی سالنی به ابعاد 160 در 60 متر بدون ستون قرار دارد . این سالن با پوسته های فلزی تک لایه کروی به وزن دو هزار تن با شیشه دو جداره هفت لایه ضد UV پوشیده خواهد شد . اما در حال حاضر تنها گره های سقف به چشم می خورد و خبری از 12 هزار متر مربع شیشه نیست . 

قراردادی با یکی از واحد های تولیدی کشور برای تهیه شیشه مورد نیاز منعقد شده که باعث شده فناوری ما در این زمینه تا 50 سال پیشرفت کند . آن هم در شرایطی که توانسته ایم شیشه ای با یک سوم قیمت نوع خارجی اما با همان کیفیت تولید کنیم . 
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این مصلی گنبد مقصوره ( محل محراب و حضور امام جمعه ) است . وزن این گنبد با شیشه هایی که قرار است نصب شود به دو هزار تن می رسد . در این محل مرکز کنترل صوت و تصویر پیش بینی شده است .

گنبد با دو مناره 110 متری کناری آن از سمت شمال همانند انسانی به نظر می رسد که سر و دو دستانش را برای عبادت به سمت آسمان بلند کرده است . 
مناره های جنوبی 110 متری مصلی ، شامل 11 طبقه موزه و سه سالن اجتماعات است . در هر مناره دو آسانسور 15 نفره و یک دستگاه پله تعبیه شده است . مجموعه مصلای اصفهان در کل دارای هشت مناره است .

طراحی مصلای اصفهان به گونه ایست که نیاز به نازک کاری خاص مرسوم ندارد . در واقع با اتمام مرحله سفت کاری 90 درصد کار تمام شده است . 
از جمله طرح های جانبی مجموعه مصلای اصفهان می توان به دو مجموعه کامل ورزشی غربی و شرقی هر یک به مساحت 7 و 9 هزار متر مربع اشاره کرد . همچنین پلانتاریوم یا آسمان نمای بزرگ شهر که با تغییر کاربری آب انبار قدیمی موجود در محل امکان آموزش نجوم در حد آشنا سازی و بازدید روزانه دانش آموزان قرار است آماده سازی شود . 


تیمچه هنر با 7 هزار متر مربع زیربنا برای تجمع و حمایت از هنرمندان و صنایع دستی استان _ مسجد محل _ سالنهای چند منظوره و بانک ها ( با ظرفیت 500 نفر در هر سالن ) _ فروشگاه با زیر بنای 1400 متر مربع _ موزه با زیر بنای 700 متر مربع _ کتابخانه و خانه علوم با زیر بنای 700 متر مربع _ مهمانسرا با زیر بنای 1100 متر مربع _ سالن اجتماعات با گنجایش دو هزار نفر و مجموعه آموزشی تحقیقاتی ( دانشگاه علوم قرآنی ) با زیر بنای 4500 متر مربع از جمله مهمترین طرح های جانبی این مجموعه است . 
بر گرفته از روزنامه همشهری اصفهان 9 آبان 86 
---------------
مجموعه مصلی در محدوده تخت فولاد ( قبرستان قدیمی و تاریخی اصفهان با داشتن آرامگاه های بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین ) که از جمله مهمترین مراکز فرهنگی و توریستی اصفهان است ، قرار دارد و برای سرویس دهی به صنعت توریست و نیز امور فرهنگی مکان مناسبی است . 
البته این طرح هنوز ناتمام است .

http://newarchitect.blogfa.com/post-983.aspx