***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی


Image result for ‫شورای عالی انقلاب اسلامی‬‎

درخبرها امده که :  

"سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی" تصویب شد. 

 


https://www.isna.ir/news/95110503757/سند-ملی-معماری-و-شهرسازی-ایرانی-اسلامی-تصویب-شد

http://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/06/سند-ملی-معماری-وشهرسازی-ایرانی-–-اسلامی-،-

ولی از متن ومحتوای آن خبری بصورت رسمی منتشر نشده است . لکن براساس پیگیریهای انجام شده

"سند ملی معماری وشهرسازی ایرانی – اسلامی " که در جلسه 791 مورخ 5/11/1395 شورای عالی انقلاب فرهنگی با یک مقدمه ودو فصل ( سیاستها – سیاست گذاری، نظارت واجرا )  به تصویب رسیده و به دستگاههای مختلف ابلاغ شده است ، به شرح زیر می باشد :


 "سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی" که در جلسه 791 مورخ 05/11/1395 شورای عالی انقلاب فرهنگی با یک مقدمه و دو فصل (سیاستها – سیاست گذاری، نظارت و اجرا) به تصویب رسیده و به دستگاههای مختلف ابلاغ شده است، به شرح زیر می­ باشد.

 

مقدمه

در راستای بازیابی، احیاء و تقویت هویت ایرانی – اسلامی در شهر و معماری معاصر، متناسب با شأن و جایگاه آن در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و با هدف ایجاد زمینه تحقق شهر و معماری متعادل در وجوه و مراتب مختلف، ارتقاء کیفیت فضایی شهر و معماری به مثابه عامل زمینه ساز ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، تحقق شهر و معماری هویتمند، قانونمند نمودن به کارگیری مبانی اندیشه ایرانی – اسلامی و توجه به کیفیت در شهر و معماری و حفاظت از بناها و بافتهای تاریخی – فرهنگی، به مثابه نشانه های اصیل معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی "سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی" به شرح زیر به تصویب می رسد. تحقق اهداف این سند با عنایت به ماهیت فرهنگی شهر و معماری، مستلزم برنامه ریزی بلند مدت به منظور حذف عوامل مخل و ایجاد زمینه های مساعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عزمی فراگیر در تمام ارکان مؤثر بر شهر و معماری معاصر است.

 

فصل اول – سیاستها

1-تدوین و تصویب و رعایت سبک معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی بر مبنای میراث معنوی مشترک ایران اسلامی و با استفاده از فنون و مهارتها و شیوه های پدید آمده در ادوار تاریخ ایران و پاسخگوی نیازها و مقتضیات عصر حاضر در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تبصره: شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است پیشنهاد مربوط به این بند را ظرف مدت 6 ماه برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

2-نهادینه سازی و توسعه روابط و تعاملات خانه، مسجد، مدرسه، محله و مراکز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با مرکزیت مسجد

3-ایجاد کرسی های نظریه پردازی و قطب ها و مراکز علمی، عملی و پژوهشی جامع، ارتقای سطح دانش و توانمندی های فنی، اصلاح و بازنگری در محتوا، رشته ها، گرایش ها و شیوه های آموزشی در حوزه معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی

4-توجه و اهمیت به پدافند غیرعامل و آمادگی در حوادث غیر مترقبه و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح فضاهای نا امن شهری در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی  

5-حفاظت و احیای بناها و بافتهای تاریخی شهری و روستایی به عنوان مهمترین مصادیق و الگوهای هویت بخش معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی

6-ارتقاء کیفیت شاخص های عدالت در مسکن و شهرسازی و تأمین آن برای اقشار گوناگون اجتماع و رصد دائمی آن در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی

7-مدیریت فضای زیست شهری و روستایی در جهت زیباسازی و تأمین نشاط در زندگی شهری و روستایی ضمن پرهیز از تجمل گرایی و اشرافی گری و سبک زندگی غیر اسلامی در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی

8-ارتقاء بینش و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص ویژگی ها، اصول و ارزش های شهر و روستا و معماری ایرانی – اسلامی و اهمیت آن در ارتقاء کیفیت زندگی معاصر

9-بازنگری سیاستها، قوانین، برنامه ها، آیین نامه ها، ضوابط و الگوهای معماری و شهرسازی و متناسب سازی آنها مبتنی بر (مبانی اندیشه ایرانی – اسلامی در معماری و شهرسازی معاصر) هویت تاریخی، فرهنگی و طبیعی

10-ایجاد زمینه های قانونی و اجتماعی بر اساس تقدم مصالح اجتماعی بر منافع فردی و جلوگیری از سوداگری های غیرقانونی در عرصه معماری و شهرسازی

11-ترغیب، گسترش و حمایت از نهادها و تشکلهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و مردمی و فراهم کردن زمینه های نظارت همگانی و مطالبات مردمی در ارتقاء شهرسازی و کیفیت محیط شهری و روستایی

12-تدوین و تصویب پیوست فرهنگی طرح جامع شهرها

 

 

فصل دوم – سیاستگذاری، نظارت و اجرا

1-سیاستگذاری و نظارت کلان در حوزه معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

2-سیاستگذاری اجرایی و ایجاد نظام مدیریت اجرایی و عملیاتی کردن سیاست های این سند در راستای ایجاد سبک و الگوی معماری و شهرسازی جمهوری اسلامی با همکاری و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است.

تبصره: شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است هر 6 ماه یکبار گزارش اجرای این سند را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.

3-تعیین وظایف هر یک از دستگاه ها و نهادها به منظور تحقق راهبردها و انجام اقدامات و همچنین اولویت بندی اقدامات و تعیین ساز و کار هماهنگی میان دستگاه ها با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری انجام خواهد شد.

4-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف اند با تدوین و اجرای سیاست های رسانه ای نسبت به ارتقاء بینش و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص ویژگی ها، اصول و ارزش های معماری ایرانی – اسلامی و اهمیت آن در ارتقاء کیفیت زندگی، از طریق رسانه های جمعی به ویژه رسانه های تصویری اقدام و همچنین جشنواره معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی و اعطاء جایزه جهانی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی را با همکاری شورای عالی شهرسازی و معماری برگزار نمایند.

 
http://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/06/سند-ملی-معماری-وشهرسازی-ایرانی-–-اسلامی-،-