***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی


راهنمای تصویب طرح تحقیق (پروپوزال) ، پایان نامه و دفاع

                                                  در دوره کارشناسی ارشد و دکتری

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 


الف) تصویب طرح تحقیق :

1-     انتخاب استاد راهنما

                           I.          دانشجو می تواند با تایید مدیر گروه ، استاد راهنمای پایان نامه خود را از ترم دوم تحصیلی انتخاب نماید .

 

2-     انتخاب موضوع پایان نامه

                           I.          موضوع پایان نامه با مشورت و تایید استاد راهنما انتخاب شده و سپس موضوع پیشنهادی خود را حداکثر تا سه موضوع در فرم پیشنهاد موضوع درج و پس از امضاء استاد راهنما جهت تصویب تحویل گروه آموزشی گردد .

(فرم پیشنهاد موضوع و سایر فرمهای مورد نیاز در سایت دانشکده حقوق قابل دریافت است) .

 

3-     تصویب در شورای تخصصی گروه

                           I.          موضوع پایان نامه در شورای تخصصی گروه مطرح و در صورت تصویب به اطلاع دانشجو رسانده می شود . و در صورت عدم تصویب با نظر استاد راهنما نسبت به انتخاب موضوع جدید اقدام شود .

                         II.          دانشجو می بایست فرم طرح تحقیق از سایت دانشکده اخذ و کلیه صفحات این فرم را با دقت مطالعه و با مشورت استاد راهنما آن را بطور کامل تکمیل کند و جهت تصویب شورای تخصصی گروه به مدیر گروه تحویل نماید .

                        III.          در صورتی که شورای تخصصی گروه نظر به انجام اصلاحات داشته باشد دانشجو باید اصلاحات مورد نظر را تحت نظارت استاد راهنما انجام داده و طرح تحقیق را مجددا برای مطرح شدن در شورای گروه به مدیر گروه تحویل دهد .

                       IV.          اساتید مشاور پایان نامه در صورت نیاز ، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تخصصی گروه انتخاب می گردند .

4-     تصویب در شورای پژوهشی واحد دانشگاهی

                           I.          پس از تصویب در شورای تخصصی گروه ، طرح تحقیق پایان نامه توسط مدیر گروه به شورای پژوهشی واحد ارجاع می گردد .

                         II.          در صورتی که شورای پژوهشی واحد نظر به انجام اصلاحاتی داشته باشد ، اصلاحات انجام و طرح تحقیق را مجددا برای مطرح شدن در شورای گروه به مدیر گروه تحویل گردد .

                        III.          در صورت تایید شورای پژوهشی واحد طرح تحقیق در نهایت به امضای معاون پژوهشی خواهد رسید .

 توجه 1 : پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشجو از این تاریخ تا 6 ماه بعد اجازه دفاع ندارد .

                       IV.          پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد ، دانشجو باید جهت اخذ کد اساتید راهنما و مشاور به کارشناس پژوهشی دانشکده مراجعه نماید .

- توجه 2 : با توجه به محدود بودن ظرفیت اساتید برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه ، در صورتیکه سقف مجاز راهنمایی و مشاوره برای اساتید کامل شده باشد ، دانشجو باید تا زمان خالی شدن ظرفیت منتظر بماند یا اقدام به انتخاب اساتیدی که دارای ظرفیت خالی هستند نماید .

ب) مراحل قبل از دفاع :

                           I.          دانشجو می بایست یک ماه قبل از تاریخ دفاع فرمهای (آمادگی دفاع ، مجوز دفاع ، فرم ب ، فرم تعیین ارزش مقاله {در صورت ارائه مقاله} ، اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع) را از سایت دانشکده تهیه و تکمیل نماید و شخصا تمام امضاءهای آن را اخذ نماید و سپس به دفتر پژوهش دانشکده تحویل نماید.

                         II.          دانشجو می بایست فرمهای الف و ب را در قالب یک حلقه CD با فرمت Word و PDF تهیه و به کارشناس پژوهش تحویل نماید .

                        III.          دانشجو باید اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع را تهیه و اطلاع رسانی مناسب نماید .

                       IV.          دانشجو می بایست حداقل سه هفته قبل از جلسه دفاع نسخه های کامل شده از پایان نامه خود را بطور جداگانه به اساتید راهنما و مشاور تحویل دهد .

                         V.          نسخه مربوط به اساتید داور باید تحویل مدیر گروه شود یا با هماهنگی مدیر گروه حداقل یک هفته قبل از دفاع تحویل اساتید داور گردد .

                       VI.          دانشجو لازم است شخصا هماهنگی های مربوط به تاریخ ، ساعت و مکان دفاع را با اساتید راهنما ، مشاور ، داور و مدیر گروه انجام دهد .

                      VII.          از آوردن هر گونه هدیه در جلسات دفاع مطلقا خودداری شود .

ج) مقالات مستخرج از پایان نامه

                           I.          مقاله چاپ شده مستخرج از پایان نامه یا پذیرش معتبر آن (Accept) باید همراه با امضای استاد راهنما باشد و تحویل آن حداکثر تا روز دفاع میسر است .

                         II.          مطابق بخشنامه سازمان مرکزی نمره اختصاص داده شده به مقاله به شرح ذیل می باشد.

a.     پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI یا مجلات علمی پژوهشی                 2 نمره

b.     پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی                                         5/1 نمره

c.      پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی تخصصی یا عمومی                        1 نمره

d.     ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی                                                          1 نمره

e.     ارائه مقاله در کنفرانس های ملی                                                                    5/0 نمره

                        III.          در صورتی که پذیرش مقاله در روز دفاع در دست نباشد دانشجو حداکثر تا شش ماه بعد از دفاع فرصت دارد تا پذیرش مقاله و کپی مقاله که به تایید استاد راهنما رسیده باشد را جهت محاسبه نمره ارائه نماید .

د) مراحل بعد از دفاع

                           I.          انجام کلیه اصلاحات و رفع اشکالات مطرح شده در جلسه دفاع توسط اساتید راهنما ، مشاور و داوران . دانشجو بعد از جلسه دفاع حداکثر تا یک ماه برای انجام اصلاحات فرصت دارد .

                         II.          پس از انجام کلیه اصلاحات و تایید اساتید باید پایان نامه به تعداد 3 نسخه تکثیر و صحافی شود . لازم به توضیح است که جلد پایان نامه به رنگ قهوه ای باشد .

                        III.          تکمیل فرم تحویل نسخه های پایان نامه و تحویل نسخه های صحافی شده به اساتید (راهنما ، مشاور) و 2 نسخه به کتابخانه دانشکده توسط دانشجو .

                       IV.          تحویل سه حلقه CD که هر حلقه حاوی فایل PDF و فایل Word از پایان نامه، به اداره پژوهش دانشکده که مشخصات دانشجویی با خط خوانا روی CD نوشته شده باشد .

                         V.          در صورتیکه دانشجو مقاله به چاپ نرسانده باشد فرم انصراف از مقاله را تکمیل و به کارشناس پژوهش تحویل نماید .

                       VI.          دانشجو می بایست پرینت کد رهگیری پایان نامه در پایگاه اینترنتی ایران داک را به کارشناس پژوهش تحویل نماید .

                      VII.          مراجعه دانشجو به اداره آموزش جهت انجام امور آموزشی و اطمینان از ثبت نمره پایان نامه .

                    VIII.          انجام مراحل فارغ التحصیلی از طریق مراجعه به امور فارغ التحصیلان .

 


 

 

 

 

 

 


                                               

 


Rounded Rectangle: در صورت نیاز تعیین اساتید مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه                                                                                                                

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                               

 موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۱۲