***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

حکم قاضی مصطفی فشارکی

نویسنده : علی سعادتی (مدیر ) 
ارسال شده در: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور ، 

--

اگر وکیل دادگستری بعد از اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم عملا ‘ فعالیت وکالتیش درشهر دیگری متمرکز نموده باشد این عمل تخلف انتظامی محسوب است 

تاریخ : 
۱۲/۱۲/۱۳۷۶
شماره :

رای دادگاه
درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان درباره آقای 
۰۰۰۰۰ وکیل دادگستری تهران مقیم اصفهان ۰۰۰۰۰ که موضوع بکلاسه ۳/۷۶ در دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان به ثبت رسیده و با ابلاغ کیفرخواست بمشتکی عنه و وصول پاسخ ، دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ بتصدی آقایان مصطفی فشارکی رئیس دادگاه و بهاءالدین ربانی ومجید عقیلی دادرسان دادگاه و با حضور آقای احمد همایونفال دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان تشکیل است و دادگاه پس از جلب عقیده آقای دادستان مبنی بر صدور حکم به تعیین مجازات برای وکیل یاد شده و انجام مشاوره بشرح زیر مبادرت بصدوررای مینماید۰ نظر بمستندات مندرجه در کیفرخواست دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان و تحقیقاتی که در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۶۷ ازآقای ۰۰۰۰ وکیل دادگستری تهران در دادگاه بعمل آمده مویدا '' باین امر که وکیل مرقوم به آنچه وعده نموده اقدام نکرده و بگرفتن گواهی جهت اثبات جهات ادعائیه خود مبادرت نورزیده و با وجود یک هفته استمهال هم بشرح درخواست وی مورخه۹/۹/۱۳۷۶ بازقاعده المومنون عندشروطهم فراموش شده است و از آنجائیکه ادعای وکیل مرقوم در لایحه شماره۶۶مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۶ دائر بر این امر که درادامه پرونده های متشکله قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری اقدام به الصاق تمبر بهدف تادیه مالیات نموده است مدلل نبوده ومیتوانسته سوابق و مدارک امر را که در دفترش موجود است برای اثبات صحت ادعا ارائه نماید بدینجهت جای شک و شبهه و تردیدی نیست که مشتکی عنه بعد از اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم عملا '' فعالیت وکالتیش در اصفهان متمرکز بوده است بدین لحاظ چون تخلف انتظامی منتسب بوی بنظر دادگاه ثابت و مسلم است مستندا '' بماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین ماه ۱۳۷۶و بند ۳ ماده ۷۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بتوبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم میشود۰ این رای قطعی است و بایستی بریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان و ریاست دادسرای انتظامی کانون مزبورومشتکی عنه ابلاغ گردد۰
مصطفی فشارکی رئیس دادگاه انتظامی کانون وکلای اصفهان بهاءالدین ربائی و مجیدعقیلی دادرس

مرجع : نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکزسال هفتم شماره 
۲۴ نیمه اول تیرماه سال ۱۳۷۷

منبع :http://www.iranbar.org

http://vakilmodafe.mihanblog.com/post/47

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۲۲