***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

مهندس محمد فشارکی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 

بررسی تأثیر مشخصات خاکریز راه آهن سریع السیر بر ارتعاشات در محیط اطرافمشخصات نویسندگان مقاله بررسی تأثیر مشخصات خاکریز راه آهن سریع السیر بر ارتعاشات در محیط اطراف

  مرتضی اسماعیلی - استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
  محمد فشارکی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده مقاله:

برآورد دقیق میزان ارتعاشات محیطی ایجاد شده ناشی از حرکت قطارهای سریعالسیر بر خطوط بالاستی، از دو دیدگاه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری دارای اهمیتی کلیدی است. بررسی صورت گرفته در خصوص تحقیقات انجام شده درزمینه ارزیابی ارتعاشات محیطی ناشی از بهرهبرداری از خطوط ریلی نشاندهنده آن است که در این رو شها نقش اجزای روسازی خط مشتمل بر ریل، ادوات اتصال، تراورس و بالاست بهخوبی مورد مطالعه قرار گرفته ولی در شرایطی که خط بر خاکریز واقع شده مطالعات جامعی در این مورد صورت نگرفته است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیتاست که وجود اینرسی قابل ملاحظه ناشی از جرم خاکریز و همچنین مشخصات سختی و میرایی آن میتواند نقش قابل ملاحظهای در تغییر مشخصات ارتعاشی خط ریلی داشته و به عنوان یک عامل بالقوه امواج انتشار یافته به محیط اطراف راکاهش دهد. بنابراین، در تحقیق حاضر با استفاده از روش عددی اجزای محدود بهکار رفته در نرمافزار محیط پیوستهABAQUS تأثیر پارامترهای خاکریز بر انتشار امواج در محیط اطراف مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا بارناشی از عبور محورهای قطار بهصورت تاریخچه زمانی بار پلهای به برنامه معرفی شده و از طرف دیگر از الما نهای نامحدود برای منظور کردن شرایط مرزی محیط نامحدود اطراف استفاده شده است. در یک مطالعه پارامتریک، اثر بار محوری و سرعت عبور لکوموتیو از یکسو و از سوی دیگر اثر پارامترهای خاکریز شامل ضخامت (عرض شانه، شیب ،ارتفاع) ، مدول الاستیسیته (سختی) و میرایی بر میزان ارتعاشات خط و محدوده اطراف آن بررسی ش ده اس ت. نتایج حساسیتسنجی در مورد پارامترهای خاکریز، نشاندهنده تأثیر قابل ملاحظه سرعت و بار محوری قطار و همچنین ارتفاع خاکریز بر سطح ارتعاشات در محیط اطراف میباشد.

کلیدواژه‌ها:

راه آهن سریع السیر ، انتشارامواج درمحیط اطراف ، سختی مصالح خاکریز ، میرایی مصالح خاکریز ، ضخامت خاکریز

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_TRJ-JR_TRJ-9-1_002.html 
کد COI مقاله: JR_TRJ-9-1_002بررسی تأثیر مشخصات خاکریز راه آهن سریع السیر بر ارتعاشات در محیط اطراف
https://www.civilica.com/Paper-JR_TRJ-JR_TRJ-9-1_002=بررسی-تأثیر-مشخصات-خاکریز-راه-آهن-سریع-السیر-بر-ارتعاشات-در-محیط-اطراف.html