***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

مقاله زمین شناسی منطقه فشارک ژﺋﻮشیمی و  ﭘﺘﺮوژﻧﺰﺗﻮده ﻧﻔﻮذی ﻓﺸﺎرک ( اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﺎور ﺷﻤﺎل )

 

متن کامل :

http://oaji.net/articles/2017/2127-1529394238.pdf


فشارکی


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=61&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk882Jtb7dAhXupYsKHYVaAbY4PBAWMAB6BAgAEAI&url=http%3A%2F%2Foaji.net%2Fpdf.html%3Fn%3D2017%2F2127-1529394238.pdf&usg=AOvVaw3QcYG97fQlEWu9HqZAS5TK