***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

استاد آمار دکتر فشارکی.

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


http://dl.nlai.ir/UI/2e73635a-6694-4bbf-a094-b4ce6e6b47d6/Catalogue.aspx


شماره بازیابی : ۵۱-۹۹۳۲۳
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۲۳۷۱۴۱
‏عنوان و نام پدیدآور : بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر سلامت روان زنان مبتلا به سرطان پستان کاندیدشیمی درمانی مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران سال ۱۳۸۹ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش معصومه بختیاری ؛ استا راهنما اسلامی ؛ استاد مشاور کوشا ؛ استاد آمار فشارکی.
‏مشخصات نشر : ۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ط،۱۲۷ ورق: جدول، نمودار.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ( کارشناسی ارشد): پرستاری، گرایش بهداشت روان
‏محل و سال اخذ مدرک : تهران۱۳۹۰
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامائی.
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3237141&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_