***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

 دکتر سیدرضا هاشمی فشارکی


نظر به اینکه در تولید آزمایش واکسن کشته سالک جهت غیرفعال کردن فرم پروماستیگوت لیشمانیا ماژر عامل سالک روستایی تاکنون از مرتیولات استفاده شده و بررسیهای انجام شده نشان دادند که یون جیوه موجود در مرتیولات می‌تواند در تغییر ماهیت دادن پروتئینهای تک یاخته مزبور موثر باشد و حتی امکان دارد حرارت باعث کاهش عوارض جنبی واکسن سالک گردد. لذا طرح تولید واکسن اتوکلاو شده سالک تدوین و ارائه می‌شود. این طرح در کمیته تخصصی لیشمانیوز مرکز پژوهش بیماریهای گرمسیری سازمان جهانی بهداشت 
کد نوشتار : 22560https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/402649