***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

تالیفات و آثار شیخ اعظم مرتضی انصاری

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۵۶ ق.ظ

حاشیه مرحوم ملا محمدحسین فشارکی بن محمدجعفر (م 1353ق )

36. حاج شیخ حسین کمپانی بن محمدحسن معین التجاراصفهانی ، (13611296ق ) صاحب[ نهایه الدرایه] واز شاگردان آخوند خراسانی و حاج آقارضا همدانی و فشارکی .

این حاشیه در 332 صفحه در سال 1363 ق . به چاپ رسیده است .


مجله  حوزه  مهر و آبان 1370، شماره 46 
تالیفات و آثار شیخ اعظم مرتضی انصاری
153

رسائل فقهی

1.الارث : محتوای این رساله ، مهمات مسائل ارث است .این رساله در 134 صحه در سال 1375 ق . در ملحقات کتاب مکاسب به چاپ رسیده است .

2.التسامح فی ادله السنن : نسخه خطی آن ، به شماره 8843، در کتابخانه آستان قدس رضوی ، موجوداست 1 .

3.التقیه : رساله ای است بیش از 200 سطر، که در ملحقات مکاسب ، .325321، به چاپ رسیده است .

براین رساله ، مرحوم میرزا فتاح شهیدی تبریزی (1296،1372ق ) و مرحوم حاج شیخ عبدالله مامقانی (م 1315ق ) تعلیه نگاشته اند.

4.التیمم الاستدلالی : رساله ای است مبسوط، که نسخه خطی آن را علامه تهرانی در کتابخانه میرزای شیرازی اول ، دیده است 2 .

5. خلل الصلوه : نسخه خطی آن ، به خط مولف ، به شماره 11128، در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوداست 3 .

6.الرضاع : رساله ای است در 480 سطر که نسخه خطی آن ، به شماره 10232 (ظاهرا به خط مولف و نگاشته شده در سال 1281 ق .) موجود بوده و به عنوان ملحقات مکاسب ، 3893761، به چاپ رسیده است . براین رساله ، شیخ محمدباقر بهاری همدانی ، حاشیه نوشته است 4 .

شیخ آقا بزرگ تهرانی ، می نویسد:

[ الرضا عیات ، نوشته شیخ علی اکبر حکمی یزدی ، (1322 ق .) به منزله ترجمه این رساله می باشد] 5 .

7.الزکاه الاستدلالی :این رساله ، در محلقات مکاسب ، به چاپ رسیده است 6 .

8. صلوه الجماعه : شیخ ، رحمه الله علیه ،ابتدا شرحی بر فصل صلوه الجماعه کتاب[ ارشادالاذهان] ، علامه نگاشته است و سپس رساله مستقلی درباره نماز جماعت و با تلفیق آن دواثر و حذف مکررات ، رساله فوق ، در دسترس به اهل علم قرار گرفته است .این اثر، در 1570 سطر، به سال 1300 . در تهران به چاپ رسیده است 7 .

9. کتاب الصوم : رساله ای است مبسوط واستدلالی درباره روزه و مسائل مختلف آن که با کتاب[ طهارت] به چاپ رسیده است 8 .

10.العداله :این رساله در 515 سطر، در ملحقات مکاسب ، .337326، به چاپ رسیده است . براین رساله ، میرزا فتاح شهیدی تبریزی ، شرح و علامه مامقانی تعلیقه نگاشته است .

11. کتاب الغصب : نسخه خطی این رساله ، در کتابخانه حاج ملاعلی محمدنجف آبادی ، در نجف اشرف ، موجود بوده است 9 .

12. قاعده لاضرر:این رساله در توضیح قاعده[ لاضرر و لاضرار فی الاسلام] است . رساله مزبور، در 149 سطر، در ملحقات مکاسب ، .376372، به چاپ رسیده است . مرحوم شیخ ، در کتاب :[ فرائدالاصول] ، .318314، در 110 سطر، درباره قاعده فوق ، بحث کرده است .

مرحوم مامقانی ، براین رساله تعلیقاتی زده است .

13. قاعده من ملک : رساله ای است در توضیح قاعده: [ ان من ملک شیئا ملک الاقرار به] ، در محلقات مکاسب ، .317268، در 149 سطر، به چاپ رسیده است .

مرحوم شیخ محمدحسن آل کبه بغدادی (م 1336 ق .) براین رساله حاشیه نگاشته است .

14. رساله فی القرعه . 10

15. رساله فی القضاء عن المیت :این رساله در ملحقات مکاسب ، .346338، در 310 سطر، به چاپ رسیده است .

مرحوم میزا فتاح شهیدی تبریزی و مرحوم مامقانی ، بر آن تعلیقه نگاشته اند.

16.القضاء والشهادات : نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی ، به خط سیدحسین موسوی امامی ، نگاشته شده در سال 1281 ق ، به شماره 2526، موجوداست 11 .

17. رساله فی المتعه و جواب بعض العامه : نسخه خطی آن ، به خط علی بن صالح بن سمیع ، شاگرد شیخ ، نزد شیخ مهدی شرف الدین ، موجوداست 12 .

18. رساله فی المصاهره :این رساله ، شرح ارشاد علامه حلی است که در بخش ملحقات مکاسب ، .390 400، در 383 سطر، به چاپ رسیده است .

19. رساله فی منجزات المریض . 13

20. رساله فی المواسعه والمضایقه :این رساله در نهایت دقت در بخش ملحقات مکاسب ،.367347، در 721 سطر، به چاپ رسیده است .این رساله تعلیقه دارداز مرحوم مامقانی .

21. رساله فی النکاح : بحثی است مبسوط، که به عنوان شرح مزجی بر کتاب النکاح [ارشاد الاذهان] ، علامه ، درباره ازدواج ،اقسام و مسائل آن نگاشته شده و به ضمیمه مکاسب ، در تهران ، سال 1300 ق . در 1280 سطر به چاپ رسیده است .

22.الوصایا: این رساله در 726 سطر، همراه با مکاسب در سال 1300 ق . در تهران به چاپ رسیده است .

نسخه خطی این رساله ، به شماره 11127، در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوداست 14 .

کتابهای شیخ :

1.اصول فقه :این کتاب ، مشتمل است بر شصت و دو مبحث ،الفاظ و ادله عقلیه ، برخی از مباحث آن ، عبارت است از: واجب مشروط، مقدمه واجب ، مساله ضد،اجتماع امر و نهی ، بعضی مفاهیم ، مطلق و مقید، عمل به عموم ، حسن و قبح واجتهاد و تقلید. علامه تهرانی می نویسد: نسخه ای از آن ، که از روی خط مولف نوشته شده در کتابخانه مرحوم میرزای شیرازی موجوداست .

4 همچنین نسخه ای از آن ، تحت عنوان[ افادات] به شماره 1171 و زمان کتابت 1296، در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوداست 15 .

2. رجال :این کتاب نزدیک 6000 سطر و بیش از خلاصه علامه حلی است . دراین کتاب ، تمامی ثقات و ممدوحین که به روایات آنان عمل می شود، به ترتیب کتب رجال ذکر نموده و سپس باببی برای کنی والقاب اختصاص داده است و آن گاه مشیخه تهذیب و فقهی و فوائد دیگری بدان افزوده و از کتب خمسه رجالیه تجاوز نکرده است .

نسخه خطی آن ، به شماره 3617، به خطر شیخ محمدحسین قمشهی ، نگاشته شده به سال 1281 ق . در کتابخانه آستان قدس رضوی ، موجوداست 16 .

3.الخمس الاستدلالی : کتابی است مبسوط، در شرح و تبیین کتاب الخمس [ ارشادالاذهان] علامه حلی . 17

4.الصلوه الاستدلالی : کتابی است برزگ و در نهایت دقت و مشحون از استدلال . نسخه خطی آن ، به خط مولف ، به شماره غ 11130، در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود و مستقلا نیز به چاپ رسیده است .

مرحوم آقا شیخ ابراهیم بن احمد محقق رودسری (ق 14) تعلیقه ای براین کتاب نگاشته است 18 .

الطهاره :این کتاب ، یکی از کتابهای مشهور و مشحون از تحقیقات و دقایق است ازاین روی ، مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است .

برخی از حواشی آن عبارت است از:

حاشیه مرحوم میرزاابوالحسن مشکینی بن عبدالحسین (13581305ق) .

حاشیه مرحوم سیداسماعیل مرندی بن سید نجف ) ح 13181228ق) .

حاشیه مرحوم شیخ محمدحسن آل کبه بن محمدصالح بغدادی (م 1336ق) .

حاشیه مرحوم شیخ محمدانصاری دزفولی بن شیخ منصور(13321354ق ) وی ، بر ملحقات طهارت نیز حاشیه نگاشته است .

حاشیه مرحوم سیدحسین بادکوبی لاهیجی بن سیدرضا (1293 1358ق) .

حاشیه مرحوم شیخ محمدحسین خیابانی تبریزی بن محمدجعفر (13911299ق) .

حاشیه مرحوم ملا محمدحسین فشارکی بن محمدجعفر (م 1353ق )

حاشیه مرحوم شیخ محمدحسین کمپانی بن حاج محمدحسن (13611296ق) .

حاشیه مرحوم شیخ عبدالحسین حائری رشتی بن شیخ عیسی (13731292ق) .

حاشیه مرحوم سید عبدالصمد جزایری بن سیداحمد (13381243ق) .

حاشیه مرحوم سیدعبدالله ثقه الاسلام بن سیدمحسن اصفهانی (1285).

حاشیه مرحوم علی مرندی بن ملا محمدجواد (13801287ق) .

حاشیه مرحوم غلامحسین مرندی ( از تلامذه آخوند و میرزاحسن خلیلی) .

حاشیه مرحوم مرحوم میرزا محمدعلی خوانساری بن حاج محمدحسن (1254 - 1332 ق) .

حاشیه مرحوم شیخ هادی کاشف الغطاء بن شیخ عباس (89یا13611290ق) .

کتاب فوق ، در 355 صفحه رحلی ، 13135 سطر، همراه با رساله های : تقیه ، عدالت ، قضاءاز میت ، مواسعه و مضایقه ، قاعده من ملک و قاعده لاضرر به چاپ رسیده است .

6.المتاجر یاالمکاسب :این کتاب از دقیق ترین آثار شیخ واز دیرباز تا کنون ، مدار تعلیم و تعلم در حوزه های علمیه شیعه بوده است .

عالمان ،از زمان مولف تاکنون ، بر آن شروح و تعلیقات و ترجمه های فراوانی نگاشته اند.این کتاب ، مشتمل بر سه بخش است :

المکاسب المحرمه ، در بیش از 2650 سطر، .782. دراین بخش ،از کسبهای حلال ،از حیث عین و منفعت ، بحث می شود.

کتاب البیع : در بیش 4680 سطر، .21479.

دراین بخش ،امهات و رئوس مسائل بیع ، به گونه ای مفصل ، خصوصا بیع قضولی ، مورد بحث قرار گرفته است .

کتاب الخیارات : در بیش از 3660 سطر، .214 319.

دراین بخش ، به تفصیل ،از 7 خیار: مجلس ، حیوان ، غبن ، تاخیر، شرط، رویه ، عیب و مسقطات آنها و شروط صحت عقد واحکام خیار و قبض بحث می شود.

مولف بزرگوار، دراین کتاب ، آراء و نظریات بسیاری از فقهای شیعه و مذاهب اربعه را به بوته نقد و بررسی گذارده و متبحرانه حقایق مطلب را برای طالبان ، تشریح کرده است .

وی ، دراین اثر، نه تنهااز کتب فقهی ، بلکه از کتب حدیث ، تفسیر، لغت ،اخلاق و حتی از کتاب کلامی همچون: [ نهج الحق و کشف الصدق] بهره برده است .

این کتاب ، چندین بار،از جمله به سال 1300 ق ، در تهران ، به گونه رحلی و چاپ سنگی ، به تصحیح مرحوم حاج سیدمحمدحسینی لواسانی و به سال 1374 ق . در تبریز، به گونه وزیری بزرگ و چاپ سنگی ، به تصحیح حاج میرزا آقااحمد تبریزی چاپ و منتشر گردیده است .

مصادر مهم مکاسب

1.ارشادالاذهان الی احکام الایمان ، آیه الله علامه حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی (726648ق) .

2.الاستبصار فی مااختلف من الاخبار، شیخ الطائفه محمدبن حسن بن علی طوسی (460385ق) .

3.الانتصار فی انفرادات الامامیه ، علم الهدی السیدالمرتضی علی بن حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن بن ابراهیم بن الامام ( الکاظم ، علیه السلام ، (436355ق) .

4.ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، فخرالمحققین ابوطالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی (771682ق) .

6. تحریرالاحکام الشرعیه علی مذاهب الامامیه ، علامه جمال الدین ابومنصور حسن بن سدیدالدین یوسف حلی .

7. تذکره الفقهاء، علامه حلی .

8. تهذیب الاحکام ، شیخ الطائفه طوسی .

9. جامع المقاصد فی شرح القواعد، زین الدین علی بن حسین به علی بن عبدالعالی کرکی (؟ 40 ق) .

10. جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام (به گونه ضمنی نه بن تصریح )، شیخ محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم اصفهانی نجفی (؟1266 ق)

11.الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ، شیخ یوسف بن احمد بن ابراهیم و رازی بحرانی (1107 - 1186 ق) .

12.الخلاف فی الاحکام ، شیخ طوسی .

13.الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه ،ابوعبدالله محمد بن مکی بن جزینی عاملی (786734ق) .

14. ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، مولی محمدباقر بن مولی محمد مومن خراسانی (10901017ق) .

15. ذکری الشیعه فی احکام الشریعه ، شهیداول .

16. روض الحنان فی شرح ارشادالاذهان ، شیخ شیخ زین الدین بن علی بن احمد بن محمد جبعی عاملی و965911 ق) .

17.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، شیخ زین الدین بن علی بن احمد بن محمد جبعی عاملی .

18. ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل ، سیدعلی بن محمد بن ابی المعالی صغیر طباطبایی حائری (12311161ق) .

19.السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی ، محمدبن احمدبن ادریس مجملی حلی (598543ق) .

20. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی (676602ق) .

21. غنیه النزوع الی علمی الاصول والفروع ، سیدابوالمکارم حمزه بن علی بن زهر حسینی حلبی (585511).

22. قواعدالاحکام فی مسائل الحلال والحرام ، علامه حلی .

23.الکافی فی الحدیث ،ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحق کلینی رازی (؟329ق) .

24. کشف الغطاء من خفیات مبهمات الشریعه الغراء، شیخ جعفر بن خضر جناحی نجفی (؟1228ق) .

25.اللمعه الدمشقیه ، شهیداول .

26.المبسوط فی الفقه ، شیخ طوسی .

27. مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشادالاذهان ، شیخ احمد بن محمداردبیلی نجفی (؟993ق) .

28. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، علامه حلی .

29. مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام سیدمحمدبن علی بن حسین موسوی عاملی (؟1009 ق) .

30. مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، شهید ثانی .

31. من لایحضرالفقیه ،ابوجعفر محمد بن علی بن حسن بن موسی بن بابویه قمی (ج 381306 ق) .

32.المهذب البارع فی شرح المختصرالنافع ،ابوعباس جمال الدین احمد بن شمس الدین محمد بن فهداسدی حلی (841757ق) .

33.النهایه فی مجردالفقه والفتاوی ، شیخ طوسی .

برخی از محشین مکاسب

1. سیدابوتراب بن سیدابوالقاسم موسوی خوانساری ، (13461271ق .)از شاگردان ملا حبیب الله رشتی و شیخ محمدحسین کاظمی .

2. میرزاابوالحسن مشکینی اردبیلی ، (1305یا13586.ق )از شاگردان آخوند خراسانی و میرزا محمدتقی شیرازی .

3. سیدابوطالب بن ابوتراب خراسانی قاینی ، (م 1293ق .)از شاگردان شیخ محمدحسین کلباسی و شیخ محسن ختفر.

4. حاج میرزاابوالفضل تهرانی بن میرزاابوالقاسم کلانتری ، صاحب مطارح الانظار و شفاءالصدور فی شرح زیاره العاشور، (13161273 ق )از شاگردان پدرش ملاحبیب الله رشتی و میرزای شیرازی .

5. سیدابوالقاسم بن سیدمعصوم حسینی گیلانی اشکوری نجفی ، (م 24 یا 1325ق .)از شاگردان میرزا حبیب الله رشتی . وی ، شرحی بر مکاسب به نام [بعیه الطالب فی شرح المکاسب] ،ازاول بیع تا مساله تعارض مقومین ، نگاشته است .

6. شیخ احمد بن علی کاشف الغطاء نجفی ، (م 1344 ق )از شاگردان آخوند خرسانی و سیدمحمد کاظم یزدی ، حاشیه وی را، شیخ شمس الدین زنجانی [نیل المطالب لتحصیل المکاسب] نام نهاده است .

7. میرزااحمد بن نجفعلی امینی تبریزی ، (13701287ق .)از شاگردان میرزااسدالله بن محسن تبریزی .

8. شیخ احمدبن حسین تفرشی نجفی ، (م ح 1309ق )از شاگردان شیخ و فاضل ایروانی محمدبن محمدباقر.

9. سیداحمد سبطالشیخ دزفولی ، (13551280ق )از شاگردان میرزای شیرازی و آخوند خراسانی .

100. آقا شیخ احمد سلطان آبادی (م ح 1315ق) .

11.احمد علومی یزدی بن ملاحسین اردکانی ، (13931319ق .)از شاگردان میرزای نائینی و سیدابوالحسن اصفهانی .

12. حاج ملااحمد شبستری ، (م 1306ق )از شاگردان شیخ و فاضل ایروانی و سیدحسین کوه کمری .

13. میرزا احمد بن میرزا محمد حسن آشتیانی . (13951300ق .) از شاگردان میرزا محمد هاشم رشتی و میرزای نائینی .

14. سیداسماعیل بن سیدنجف مرندی (ح 13181229ق )از شاگردان شیخ .

15. سیدمحمدباقربن مرتضی درچه ای اصفهانی ، (م 1342ق )از شاگردان میرزا حبیب الله رشتی .

16. شیخ محمد باقر بهاری همدانی بن محمدجعفر، (م 1333 ق )از شاگردان آخوند خراسانی و میرزای رشتی و میرزا حسین خلیلی و...

17. شیخ محمدباقر بن مهدی نجم آبادی ، (13471264ق .)از شاگردان ملا حسینقلی همدانی .

18. میرزا محمدباقر زنجانی (13941312ق )،از شاگردان میرزای نائینی .

19. میرزامحمدتقی حائری شیرازی ، پیشوای انقلاب 1920 عراق ، (م 1338 ق .)از شاگردان میرزای شیرازی اول و فاضل اردکانی شیخ محمد حسین .

20. شیخ محمدتقی بن محمدآملی تهرانی ، (13911304ق ) صاحب[ مصباح الهدی] ،از شاگردان آقا ضیاء عراقی و نائینی .

21. سیدتقی بن یوسف رودباری رشتی ، (؟1359ق )از شاگردان شیخ عبدالله مازندرانی و سیداسدالله اشکوری .

22. شیخ جواد بن فاضل ایروانی ، (1287؟)،از شاگردان آخوند خراسانی ، شریعت اصفهانی و سیدمحمدکاظم یزدی .

23. شیخ محمدجواد بلاغی نجفی (13521282ق .)از شاگردان آقا رضا همدانی ، میرزا محمدتقی شیرازی و آخوند خراسانی .

24. ملامحمدجواد بن عباس صافی گلپایگانی (13781288ق .)از شاگردان آقانجفی اصفهانی و سیدمحمدباقر درچه ای .

25. شیخ جعفر بن باقر آل محبوبه نجفی ، (م 1377ق .) صاحب[ ماضی النجف و حاضرها واز شاگردان میرزا نائینی و آقا ضیاء عراقی .

26. شیخ جمال الدین بن محمدحسن نائینی نجفی (؟)از شاگردان شیخ موسی خوانساری و میرزای نائینی .

27. میرزا حبیب الله رشتی بن محمدعلی ، (13121234ق ) صاحب بدایع الافکار،ازاکابر شاگردان شیخ .

28. میرزا محمدحسن بن حاج ملاعلی علیاری تبریزی (13581266ق )از شاگردان پدرش و آخوند خراسانی و سیدکاظم یزدی .

29. حاج شیخ محمدحسن مامقانی ، (13281238) صاحب ذاریع الاحکام فی شرح شرایع الاسلام ،از شاگردان شیخ و سیدحسین کوه کمری .

30. سیدحسین بن عباس حسینی اشکوری ، (م 1349ق .)از شاگردان میرزای رشتی و آخوند خراسانی .

31. سیدحسین بن سیدرضا حسینی لاهیجی ، (13581293ق )از شاگردان آخوند خراسانی و میرزا محمدتقی شیرازی .

32.شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، (13731294ق ) صاحب[ اصل الشیعه و اصولها] واز شاگردان شیخ عباس کاشف الغطاء و میرزا حسین خلیلی و سیدیزدی .

33.. میرزا محمدحسین بن محمدجعفر تبریزی (1304؟) .

34. سیدحسین بن سیدعلی بختیاری اصفهانی ، (م 1368ق )از شاگردان آخوند خراسانی و میرزا محمدتقی شیرازی .

35. سیدحسین بن سیدعلی موسوی حمامی ، (13791298ق .)از شاگردان آخوند خراسانی و سیدکاظم یزدی و شریعت اصفهانی .

36. حاج شیخ حسین کمپانی بن محمدحسن معین التجاراصفهانی ، (13611296ق ) صاحب[ نهایه الدرایه] واز شاگردان آخوند خراسانی و حاج آقارضا همدانی و فشارکی .این حاشیه در 332 صفحه در سال 1363 ق . به چاپ رسیده است .

37. شیخ حسین بن عبد علی تبریزی تقتچی ، (13601314ق )از شاگردان شریعت اصفهانی و شیخ حسن مامقانی .

38. شیخ دخیل بن محمد حچامی نجفی ، (م 1305ق )از شاگردان سیدمهدی قزوینی و شیخ محمدحسین کاظمی .

39. حاج آقارضا همدانی بن شیخ محمدهادی ، (م 1322ق )از شاگردان میرزای شیرازی اول . نسخه خطی این حاشیه ، به شماره 8855، در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوداست .

40. سیدمحمدرضا مازندرانی اصفهانی بن سیدعلی حسینی ، (م 1292ق )از شاگردان شیخ و سیدحسن مدرس .

41. سیدمحمدرضا بن محمدباقر تبریزی نجفی ، (13311265ق )از شاگردان سیدحسین کوه کمری و ملا حسینقلی همدانی .

42. سیدرضا محمدموسوی لنکرانی (13221250ق) .

43. حاج آقارضا مدنی کاشانی ، (م 1320)از شاگردان حاج شیخ عبدالکریم حائری .

44. شیخ محمدرضا بن محمدمظفر نجفی ، (13831323ق ) صاحب[ اصول الفقه] واز شاگردان میرزای نائینی ، شیخ محمدحسین کمپانی و آقاضیاء عراقی .

45. شیخ زلفعلی زنجانی (م ح 1340ق) .

46. شیخ محمدرضا معزی دزفولی ، (م 1352ق )از شاگردان آخوند خراسانی .

47. سیدرضی بن سیداحمد موسوی مستنبط، (13471270ق )از شاگردان میرزای رشتی و سید کوه کمری و فاضل ایروانی .

48. شیخ شعبان بن مهدی گیلانی (م 1348 ق) .

49. سیدشهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی ، (14111315ق )از مراجع معاصر و شاگرد مرحوم حائری یزدی .

50. شیخ شهاب الدین بن محمدتقی اشراقی بن آیه الله میرزا محمدارباب قمی (م 1402ق) .

51. سیدمحمدصادق بحرالعلوم بن سیدحسن ، (13901315ق )از شاگردان نائینی ، سیدابوالحسن اصفهانی و سیدمحسن حکیم .

52. آقاضیاء عراقی ، (13611278ق )ازاجله تلامیذ آخوند خراسانی .

53. شیخ عبدالحسین بن عیسی حائری ، (13731292ق )از شاگردان آخوند خراسانی ، سیدیزدی و شریعت اصفهانی .

54. سیدعبدالرزاق بن محمدبن عباس موسوی مقدم ، (13911316)از شاگردان آقا ضیاء عراقی و میرزای نائینی و سیدابوالحسن اصفهانی .

55. شهید سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی ، (14021332ق )از شاگردان سیداصفهانی ، شیخ کاظم شیرازی و میرزاآقااصطهباناتی .

56. شیخ عبدالحسین مجتهد لاری بن عبدالله ، (13421264ق )از شاگردان میرزای شیرازی اول .

57.شیخ عبدالله مازندرانی بن محمدنصیر، (13301256ق )ازاکابر شاگردان محقق رشتی و سیدمهدی جعفری .

58. شیخ عبدالله بن محمدعلی راینی کرمانی نجفی ، (13271254ق )از شاگردان شیخ و میرزای مجدد شیرازی .

59. شیخ عبدالکریم بن علی جزایری ، (13821289ق )از شاگردان آخوند خراسانی و شیخ محمدطه نجف و سیدیزدی .

60. حاج شیخ عبدالله بن شیخ محمدحسن مامقانی (13511290ق )، صاح [تنقیح المقال] توضیح : غایه الامال در شرح مکاسب شیخ ،ازاول تا خیار رویت از تالیفات پدرش بوده وایشان آن را تا آخر خیارات تکمیل کرده و علاوه حوای بر رساله های[ تقیه] ،[ مواسعه و مضایقه] ،[ عدالت] ، [قضااز میت] ،[ قاعده لاضرر] و[ قاعده ملک] نگاشته که در سال 1345 ق در سه جلد، در نجف اشراف به چاپ رسیده است . جلد سومش حواشی ملحقات ششگانه مکاسب است به نام: [ قائد ثمینه] .

61. سیدعلی بن سیدمحمد حسینی مرعشی ، سیدالحکما تبریزی ، (م 1316ق ) جد مرحوم نجفی مرعشی ، واز شاگردان شیخ انصاری و صاحب جواهر.

62. شیخ علی زاهد مهاجرانی همدانی (13291274ق )از شاگردان میرزای شیرازی و آخوند خراسانی و سید یزدی .

63. شیخ علی بن نصرالله همدانی نجفی ، (م 1339ق )از شاگردان حاج آقا رضا همدانی .

64. شیخ علی بن عبدالحسین ایروانی ، (13541301ق ) صاحب بشری المجتهدین واز شاگردان آخوند خراسانی و سیدیزدی و میرزا محمدتقی شیرازی .

65. سیدمحمدعلی بن محمدصادق خوانساری ، (م 1288ق )از شاگردان ملاحسنعلی تویسرکانی .

66. ملامحمدعلی بن خداداد نخجوانی نجفی ، (13321268ق )از شاگردان میرزای رشتی و فاضل ایروانی و شرابیانی .

67. سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، (13371247ق ) صاحب [ العروه الوثقی] از شاگردان میرزای شیرازی و شیخ مهدی جعفری و شیخ مهدی کاشف الغطاء.

این کتاب در 380 صفحه در سال 1312 ق . به چاپ رسیده است . همراه با دو رساله در نمازاحتیاط و منجزات مریض .

نسخه خطی آن به شماره 11و13 در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است .

68. آخوند خراسانی ملامحمد کاظم بن حسین ، (13291255ق ) صاحب [کفایه الاصول] واز شاگردان شیخ و میرزای شیرازی .

69. شیخ محمد کاظم شیرازی بن حاج حیدر (13661290ق) .

70. سیدمحسن بن مهدی طباطبائی حکیم ، (13901306ق ) صاحب[ مستمسک العروه الوثقی] واز شاگردان آخوند خراسانی و سیدیزدی و میرزای نائینی .این کتاب چاپ رسیده است .

71. شیخ محمدعلی کاظمینی خراسانی بن شیخ حسن ، (13651309ق )از شاگردان میرزای نائینی و حاج آقا حسین قمی و میرزا محمد آقازاده .

72. شیخ علی بن محمود سماکه حلی ، (1320؟)از شاگردان میرزای نائینی و آقاضیاا عراقی .

73. شهید سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی بن محمدباقر، (13991331ق )از شاگردان شیخ محمدحسین کاشف الغطاء و سیدمحسن حکیم .

74. شیخ علی اکبر حکمی یزدی بن محمدمهدی ، (م 1322ق )از شاگردان آقا محمدرضا قمشهی و میرزا محمدحسن آشتیانی و میرزاابوالقاسم کلانتری .

75. میرزا محمدعلی خوانساری بن حاج محمدحسن ، (13321254ق )از شاگردان سیدحسین کوه کمری و مجدد شیرازی و میرزای رشتی .

76. شیخ غلامحسین مرندی ،از شاگردان آخوند خراسانی و حاج میرزاحسین خلیلی .

77. شیخ قاسم اسلامی ، (؟1400ق )از شاگردان سیدمحمدتقی خوانساری و میرسیدعلی یثربی .

78. ملامحمد بن محمدباقر فاضل ایروانی ، (م 1306ق )از شاگردان صاحب جواهر و صاحب ضوابط و شیخ . حاشیه ایشان در 300 صفحه در 1365 ق به چاپ رسیده است .

79. سیدمحمد بن محمدتقی حسینی تنکابنی ، (1277؟) صاحب ایضاح الفرائد وازاعاظم شاگردان میرزای آشتیانی .

80. سیدمحمدبن محمود حسینی لواسانی تهرانی ، عصار (م 1356ق ) وی کتابی در وجه تاملات مکاسب به نام[ التاملیات] نگاشته شده است .

81. فاضل شرابیانی محمدبن فضلعلی ، (13221248ق )از بزرگان شاگردان شیخ و سیدحسین کوه کمری .

82. شیخ محمدبن ملامحمدعلی امامی اراکی ، (م 1399ق )از شاگردان میرزای نائینی .

83. سیدمحمدبن عبدالکریم موسوی تبریزی ، مولانا، (م 1362 ق )از شاگردان آقاشیخ هادی تهرانی ، و شریعت اصفهانی .

84. شیخ مرتضی بن شیخ عباس کاشف الغطاء، (13491291ق )از شاگردان آخوند خراسانی ، شیخ طه نجف و سیدیزدی .

85. شیخ موسی بن محمدخوانساری ، (13631293 ق )از شاگردان آخوند، یزدی ، نائینی و شریعت اصفهانی .

86. میرزا مهدی بن جعفر آشتیانی ، (13721306ق )از شاگردان شیخ فضل الله نوری و سید یزدی .

87. میرزا سیدهادی بن سیدعلی بختیاری خراسانی ، (13391296ق )از شاگردان آخوند خراسانی ، سیدیزدی و میرزا محمدتقی شیرازی . 88. میرزا هاشم بن جلال الدین خوانساری ، (13561319 ق )از شاگردان آقاضیاء عراقی ، میرزای نائینی و سیداصفهانی .

89. سیدشمس الدین محمود نجفی مرعشی بن سیدعلی ، (13381260ق )از شاگردان حاج آقارضا همدانی ، سیدیزدی و آخوندخراسانی و پدر واستاد مرحوم آیه الله مرعشی نجفی

900. سیدمحیی الدین یونس مجتهداردبیلی ، (13551281ق )از شاگردان میرزا حبیب الله رشتی ، آخوند خراسانی و سیدیزدی .

91. سیدهدایه الله بن اسماعیل دستغیب شیرازی ،از شاگردان میرزای شیرازی .

شرحهای جدید مکاسب

1. ارشاد الطالب الی اسرار المکاسب ، آقای حاج میرزا جوادآقا تبریزی ، در چهار جلد. جلداول ، شرح مکاسب محرمه ، جلد دوم ، شرح کتاب بیع ، جلد سوم ، حاشیه بر مباحث ولایت و شرائط عوضین در بیع اراضی و اوقاف واحتکار و جلد چهارم ، حاشیه بر خیارات که هنوزاز چاپ خارج نشده است .

2. ایصال الطالب الی اسرارالمکاسب ، آقای حاج سیدمحمد حسینی شیرازی .

این کتبا در 16 جلد تنظیم گردیده است : 4 جلد آن اختصاص دارد به مکاسب محرمه ، 5 جلد آن اختصاص دارد به بیع و 7 جلد دیگر آن درباره خیارات است .

3.بلغه الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب ، تقریرات درس آیه اله گلپایگانی ، مقرر سیدعلی حسینی میلانی . جلداول آن ،ازاول بیع تا بحث معاطاه در 213 صفحه ، در سال 1399، در قم به چاپ رسیده است .

4. تشریح المطالب ، ترجمه سید محمود جواد ذهنی تهرانی . چهار جلد آن اختصاص دارد به ترجمه مکاسب محرمه و جلد پنجم و ما بعد آن اختصاص دارد به کتاب بیع .

5. خودآموز مکاسب ، ترجمه سیدمهدی غضنفری خوانساری . جلداول آن (مکاسب محرمه) به چاپ رسیده است .

6.در کلاس درس مکاسب ، تقریر درس آقای حاج شیخ احمدپایانی اردبیلی . یک جلد آن به چاپ رسیده است .

7. غنیه الطالب ، شیخ مرتضی اردکانی . 3 مجلدازاین کتاب ، به چاپ رسیده است .

8. نهج الطالب فی حاشیه المکاسب ، سیدمحسن بن آیه الله سیدمحمد حجت کوه کمری .

9.شرح عبدالصاحب علی المکاسب ، سیدمحمدمرتضوی لنگرودی . جلداول آن در شرح مکاسب محرمه 322 صفحه ، به چاپ رسیده است .

10. غایه الایضاح ، شیخ محمدعلامی تبریزی . جلداول آن ، در توضیح کتاب بیع ( ازابتدا تا بحث غرامت ) در 325 صفحه به چاپ رسیده است .


پاورقی ها:

1. الذریعه ، آقابزرگ تهرانی ، ج 174.3 فهرست الفبایی ، .125.

2. همان مدرک ، ج 4.518، شماره 2302.

3. فهرست الفبایی .

4. همان مدرک ، .283.

5. نقباءالبشر ، ج 4.1608.

6. الذریعه ، ج 12.44، شماره 274.

7. همان مدرک ، ج 15.62، شماره 434.

8. همان مدرک ، .100، شماره 661.

9. همان مدرک ، ج 16.57، شماره 276.

10. زندگانی و شخصیت شیخ انصاری ، .134.

11. الذریعه ، ج 17.141، شماره 734 فهرست الفبایی ، .448.

12. همان مدرک ، ج 19.67.

13. همان مدرک ، ج 23.19، شماره 7875.

14. فهرست الفبایی ، .603.

15. الذریعه ،ج 2.210، شماره 816 ج 16.323، شماره 1505 فهرست الفبایی ، .61.

16. الذریعه ، ج 10.150، شماره 275 فهرست الفبایی ، .276.

17. همان مدرک ، ج 7.256، شماره 1254.

18. الذریعه ، ج 15.60، شماره 419 فهرست الفبایی ، .385.


https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/4548/32809/تالیفات-و-آثار-شیخ-اعظم-مرتضی-انصاری/?SearchText=فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۲۰

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی