***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

تالیفات و آثار شیخ اعظم مرتضی انصاری

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۵۶ ق.ظ

حاشیه مرحوم ملا محمدحسین فشارکی بن محمدجعفر (م 1353ق )

36. حاج شیخ حسین کمپانی بن محمدحسن معین التجاراصفهانی ، (13611296ق ) صاحب[ نهایه الدرایه] واز شاگردان آخوند خراسانی و حاج آقارضا همدانی و فشارکی .

این حاشیه در 332 صفحه در سال 1363 ق . به چاپ رسیده است .


مجله  حوزه  مهر و آبان 1370، شماره 46 
تالیفات و آثار شیخ اعظم مرتضی انصاری
153

رسائل فقهی

1.الارث : محتوای این رساله ، مهمات مسائل ارث است .این رساله در 134 صحه در سال 1375 ق . در ملحقات کتاب مکاسب به چاپ رسیده است .

2.التسامح فی ادله السنن : نسخه خطی آن ، به شماره 8843، در کتابخانه آستان قدس رضوی ، موجوداست 1 .

3.التقیه : رساله ای است بیش از 200 سطر، که در ملحقات مکاسب ، .325321، به چاپ رسیده است .

براین رساله ، مرحوم میرزا فتاح شهیدی تبریزی (1296،1372ق ) و مرحوم حاج شیخ عبدالله مامقانی (م 1315ق ) تعلیه نگاشته اند.

4.التیمم الاستدلالی : رساله ای است مبسوط، که نسخه خطی آن را علامه تهرانی در کتابخانه میرزای شیرازی اول ، دیده است 2 .

5. خلل الصلوه : نسخه خطی آن ، به خط مولف ، به شماره 11128، در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوداست 3 .

6.الرضاع : رساله ای است در 480 سطر که نسخه خطی آن ، به شماره 10232 (ظاهرا به خط مولف و نگاشته شده در سال 1281 ق .) موجود بوده و به عنوان ملحقات مکاسب ، 3893761، به چاپ رسیده است . براین رساله ، شیخ محمدباقر بهاری همدانی ، حاشیه نوشته است 4 .

شیخ آقا بزرگ تهرانی ، می نویسد:

[ الرضا عیات ، نوشته شیخ علی اکبر حکمی یزدی ، (1322 ق .) به منزله ترجمه این رساله می باشد] 5 .

7.الزکاه الاستدلالی :این رساله ، در محلقات مکاسب ، به چاپ رسیده است 6 .

8. صلوه الجماعه : شیخ ، رحمه الله علیه ،ابتدا شرحی بر فصل صلوه الجماعه کتاب[ ارشادالاذهان] ، علامه نگاشته است و سپس رساله مستقلی درباره نماز جماعت و با تلفیق آن دواثر و حذف مکررات ، رساله فوق ، در دسترس به اهل علم قرار گرفته است .این اثر، در 1570 سطر، به سال 1300 . در تهران به چاپ رسیده است 7 .

9. کتاب الصوم : رساله ای است مبسوط واستدلالی درباره روزه و مسائل مختلف آن که با کتاب[ طهارت] به چاپ رسیده است 8 .

10.العداله :این رساله در 515 سطر، در ملحقات مکاسب ، .337326، به چاپ رسیده است . براین رساله ، میرزا فتاح شهیدی تبریزی ، شرح و علامه مامقانی تعلیقه نگاشته است .

11. کتاب الغصب : نسخه خطی این رساله ، در کتابخانه حاج ملاعلی محمدنجف آبادی ، در نجف اشرف ، موجود بوده است 9 .

12. قاعده لاضرر:این رساله در توضیح قاعده[ لاضرر و لاضرار فی الاسلام] است . رساله مزبور، در 149 سطر، در ملحقات مکاسب ، .376372، به چاپ رسیده است . مرحوم شیخ ، در کتاب :[ فرائدالاصول] ، .318314، در 110 سطر، درباره قاعده فوق ، بحث کرده است .

مرحوم مامقانی ، براین رساله تعلیقاتی زده است .

13. قاعده من ملک : رساله ای است در توضیح قاعده: [ ان من ملک شیئا ملک الاقرار به] ، در محلقات مکاسب ، .317268، در 149 سطر، به چاپ رسیده است .

مرحوم شیخ محمدحسن آل کبه بغدادی (م 1336 ق .) براین رساله حاشیه نگاشته است .

14. رساله فی القرعه . 10

15. رساله فی القضاء عن المیت :این رساله در ملحقات مکاسب ، .346338، در 310 سطر، به چاپ رسیده است .

مرحوم میزا فتاح شهیدی تبریزی و مرحوم مامقانی ، بر آن تعلیقه نگاشته اند.

16.القضاء والشهادات : نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی ، به خط سیدحسین موسوی امامی ، نگاشته شده در سال 1281 ق ، به شماره 2526، موجوداست 11 .

17. رساله فی المتعه و جواب بعض العامه : نسخه خطی آن ، به خط علی بن صالح بن سمیع ، شاگرد شیخ ، نزد شیخ مهدی شرف الدین ، موجوداست 12 .

18. رساله فی المصاهره :این رساله ، شرح ارشاد علامه حلی است که در بخش ملحقات مکاسب ، .390 400، در 383 سطر، به چاپ رسیده است .

19. رساله فی منجزات المریض . 13

20. رساله فی المواسعه والمضایقه :این رساله در نهایت دقت در بخش ملحقات مکاسب ،.367347، در 721 سطر، به چاپ رسیده است .این رساله تعلیقه دارداز مرحوم مامقانی .

21. رساله فی النکاح : بحثی است مبسوط، که به عنوان شرح مزجی بر کتاب النکاح [ارشاد الاذهان] ، علامه ، درباره ازدواج ،اقسام و مسائل آن نگاشته شده و به ضمیمه مکاسب ، در تهران ، سال 1300 ق . در 1280 سطر به چاپ رسیده است .

22.الوصایا: این رساله در 726 سطر، همراه با مکاسب در سال 1300 ق . در تهران به چاپ رسیده است .

نسخه خطی این رساله ، به شماره 11127، در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوداست 14 .

کتابهای شیخ :

1.اصول فقه :این کتاب ، مشتمل است بر شصت و دو مبحث ،الفاظ و ادله عقلیه ، برخی از مباحث آن ، عبارت است از: واجب مشروط، مقدمه واجب ، مساله ضد،اجتماع امر و نهی ، بعضی مفاهیم ، مطلق و مقید، عمل به عموم ، حسن و قبح واجتهاد و تقلید. علامه تهرانی می نویسد: نسخه ای از آن ، که از روی خط مولف نوشته شده در کتابخانه مرحوم میرزای شیرازی موجوداست .

4 همچنین نسخه ای از آن ، تحت عنوان[ افادات] به شماره 1171 و زمان کتابت 1296، در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوداست 15 .

2. رجال :این کتاب نزدیک 6000 سطر و بیش از خلاصه علامه حلی است . دراین کتاب ، تمامی ثقات و ممدوحین که به روایات آنان عمل می شود، به ترتیب کتب رجال ذکر نموده و سپس باببی برای کنی والقاب اختصاص داده است و آن گاه مشیخه تهذیب و فقهی و فوائد دیگری بدان افزوده و از کتب خمسه رجالیه تجاوز نکرده است .

نسخه خطی آن ، به شماره 3617، به خطر شیخ محمدحسین قمشهی ، نگاشته شده به سال 1281 ق . در کتابخانه آستان قدس رضوی ، موجوداست 16 .

3.الخمس الاستدلالی : کتابی است مبسوط، در شرح و تبیین کتاب الخمس [ ارشادالاذهان] علامه حلی . 17

4.الصلوه الاستدلالی : کتابی است برزگ و در نهایت دقت و مشحون از استدلال . نسخه خطی آن ، به خط مولف ، به شماره غ 11130، در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود و مستقلا نیز به چاپ رسیده است .

مرحوم آقا شیخ ابراهیم بن احمد محقق رودسری (ق 14) تعلیقه ای براین کتاب نگاشته است 18 .

الطهاره :این کتاب ، یکی از کتابهای مشهور و مشحون از تحقیقات و دقایق است ازاین روی ، مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است .

برخی از حواشی آن عبارت است از:

حاشیه مرحوم میرزاابوالحسن مشکینی بن عبدالحسین (13581305ق) .

حاشیه مرحوم سیداسماعیل مرندی بن سید نجف ) ح 13181228ق) .

حاشیه مرحوم شیخ محمدحسن آل کبه بن محمدصالح بغدادی (م 1336ق) .

حاشیه مرحوم شیخ محمدانصاری دزفولی بن شیخ منصور(13321354ق ) وی ، بر ملحقات طهارت نیز حاشیه نگاشته است .

حاشیه مرحوم سیدحسین بادکوبی لاهیجی بن سیدرضا (1293 1358ق) .

حاشیه مرحوم شیخ محمدحسین خیابانی تبریزی بن محمدجعفر (13911299ق) .

حاشیه مرحوم ملا محمدحسین فشارکی بن محمدجعفر (م 1353ق )

حاشیه مرحوم شیخ محمدحسین کمپانی بن حاج محمدحسن (13611296ق) .

حاشیه مرحوم شیخ عبدالحسین حائری رشتی بن شیخ عیسی (13731292ق) .

حاشیه مرحوم سید عبدالصمد جزایری بن سیداحمد (13381243ق) .

حاشیه مرحوم سیدعبدالله ثقه الاسلام بن سیدمحسن اصفهانی (1285).

حاشیه مرحوم علی مرندی بن ملا محمدجواد (13801287ق) .

حاشیه مرحوم غلامحسین مرندی ( از تلامذه آخوند و میرزاحسن خلیلی) .

حاشیه مرحوم مرحوم میرزا محمدعلی خوانساری بن حاج محمدحسن (1254 - 1332 ق) .

حاشیه مرحوم شیخ هادی کاشف الغطاء بن شیخ عباس (89یا13611290ق) .

کتاب فوق ، در 355 صفحه رحلی ، 13135 سطر، همراه با رساله های : تقیه ، عدالت ، قضاءاز میت ، مواسعه و مضایقه ، قاعده من ملک و قاعده لاضرر به چاپ رسیده است .

6.المتاجر یاالمکاسب :این کتاب از دقیق ترین آثار شیخ واز دیرباز تا کنون ، مدار تعلیم و تعلم در حوزه های علمیه شیعه بوده است .

عالمان ،از زمان مولف تاکنون ، بر آن شروح و تعلیقات و ترجمه های فراوانی نگاشته اند.این کتاب ، مشتمل بر سه بخش است :

المکاسب المحرمه ، در بیش از 2650 سطر، .782. دراین بخش ،از کسبهای حلال ،از حیث عین و منفعت ، بحث می شود.

کتاب البیع : در بیش 4680 سطر، .21479.

دراین بخش ،امهات و رئوس مسائل بیع ، به گونه ای مفصل ، خصوصا بیع قضولی ، مورد بحث قرار گرفته است .

کتاب الخیارات : در بیش از 3660 سطر، .214 319.

دراین بخش ، به تفصیل ،از 7 خیار: مجلس ، حیوان ، غبن ، تاخیر، شرط، رویه ، عیب و مسقطات آنها و شروط صحت عقد واحکام خیار و قبض بحث می شود.

مولف بزرگوار، دراین کتاب ، آراء و نظریات بسیاری از فقهای شیعه و مذاهب اربعه را به بوته نقد و بررسی گذارده و متبحرانه حقایق مطلب را برای طالبان ، تشریح کرده است .

وی ، دراین اثر، نه تنهااز کتب فقهی ، بلکه از کتب حدیث ، تفسیر، لغت ،اخلاق و حتی از کتاب کلامی همچون: [ نهج الحق و کشف الصدق] بهره برده است .

این کتاب ، چندین بار،از جمله به سال 1300 ق ، در تهران ، به گونه رحلی و چاپ سنگی ، به تصحیح مرحوم حاج سیدمحمدحسینی لواسانی و به سال 1374 ق . در تبریز، به گونه وزیری بزرگ و چاپ سنگی ، به تصحیح حاج میرزا آقااحمد تبریزی چاپ و منتشر گردیده است .

مصادر مهم مکاسب

1.ارشادالاذهان الی احکام الایمان ، آیه الله علامه حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی (726648ق) .

2.الاستبصار فی مااختلف من الاخبار، شیخ الطائفه محمدبن حسن بن علی طوسی (460385ق) .

3.الانتصار فی انفرادات الامامیه ، علم الهدی السیدالمرتضی علی بن حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن بن ابراهیم بن الامام ( الکاظم ، علیه السلام ، (436355ق) .

4.ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، فخرالمحققین ابوطالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی (771682ق) .

6. تحریرالاحکام الشرعیه علی مذاهب الامامیه ، علامه جمال الدین ابومنصور حسن بن سدیدالدین یوسف حلی .

7. تذکره الفقهاء، علامه حلی .

8. تهذیب الاحکام ، شیخ الطائفه طوسی .

9. جامع المقاصد فی شرح القواعد، زین الدین علی بن حسین به علی بن عبدالعالی کرکی (؟ 40 ق) .

10. جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام (به گونه ضمنی نه بن تصریح )، شیخ محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم اصفهانی نجفی (؟1266 ق)

11.الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ، شیخ یوسف بن احمد بن ابراهیم و رازی بحرانی (1107 - 1186 ق) .

12.الخلاف فی الاحکام ، شیخ طوسی .

13.الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه ،ابوعبدالله محمد بن مکی بن جزینی عاملی (786734ق) .

14. ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، مولی محمدباقر بن مولی محمد مومن خراسانی (10901017ق) .

15. ذکری الشیعه فی احکام الشریعه ، شهیداول .

16. روض الحنان فی شرح ارشادالاذهان ، شیخ شیخ زین الدین بن علی بن احمد بن محمد جبعی عاملی و965911 ق) .

17.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، شیخ زین الدین بن علی بن احمد بن محمد جبعی عاملی .

18. ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل ، سیدعلی بن محمد بن ابی المعالی صغیر طباطبایی حائری (12311161ق) .

19.السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی ، محمدبن احمدبن ادریس مجملی حلی (598543ق) .

20. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی (676602ق) .

21. غنیه النزوع الی علمی الاصول والفروع ، سیدابوالمکارم حمزه بن علی بن زهر حسینی حلبی (585511).

22. قواعدالاحکام فی مسائل الحلال والحرام ، علامه حلی .

23.الکافی فی الحدیث ،ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحق کلینی رازی (؟329ق) .

24. کشف الغطاء من خفیات مبهمات الشریعه الغراء، شیخ جعفر بن خضر جناحی نجفی (؟1228ق) .

25.اللمعه الدمشقیه ، شهیداول .

26.المبسوط فی الفقه ، شیخ طوسی .

27. مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشادالاذهان ، شیخ احمد بن محمداردبیلی نجفی (؟993ق) .

28. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، علامه حلی .

29. مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام سیدمحمدبن علی بن حسین موسوی عاملی (؟1009 ق) .

30. مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، شهید ثانی .

31. من لایحضرالفقیه ،ابوجعفر محمد بن علی بن حسن بن موسی بن بابویه قمی (ج 381306 ق) .

32.المهذب البارع فی شرح المختصرالنافع ،ابوعباس جمال الدین احمد بن شمس الدین محمد بن فهداسدی حلی (841757ق) .

33.النهایه فی مجردالفقه والفتاوی ، شیخ طوسی .

برخی از محشین مکاسب

1. سیدابوتراب بن سیدابوالقاسم موسوی خوانساری ، (13461271ق .)از شاگردان ملا حبیب الله رشتی و شیخ محمدحسین کاظمی .

2. میرزاابوالحسن مشکینی اردبیلی ، (1305یا13586.ق )از شاگردان آخوند خراسانی و میرزا محمدتقی شیرازی .

3. سیدابوطالب بن ابوتراب خراسانی قاینی ، (م 1293ق .)از شاگردان شیخ محمدحسین کلباسی و شیخ محسن ختفر.

4. حاج میرزاابوالفضل تهرانی بن میرزاابوالقاسم کلانتری ، صاحب مطارح الانظار و شفاءالصدور فی شرح زیاره العاشور، (13161273 ق )از شاگردان پدرش ملاحبیب الله رشتی و میرزای شیرازی .

5. سیدابوالقاسم بن سیدمعصوم حسینی گیلانی اشکوری نجفی ، (م 24 یا 1325ق .)از شاگردان میرزا حبیب الله رشتی . وی ، شرحی بر مکاسب به نام [بعیه الطالب فی شرح المکاسب] ،ازاول بیع تا مساله تعارض مقومین ، نگاشته است .

6. شیخ احمد بن علی کاشف الغطاء نجفی ، (م 1344 ق )از شاگردان آخوند خرسانی و سیدمحمد کاظم یزدی ، حاشیه وی را، شیخ شمس الدین زنجانی [نیل المطالب لتحصیل المکاسب] نام نهاده است .

7. میرزااحمد بن نجفعلی امینی تبریزی ، (13701287ق .)از شاگردان میرزااسدالله بن محسن تبریزی .

8. شیخ احمدبن حسین تفرشی نجفی ، (م ح 1309ق )از شاگردان شیخ و فاضل ایروانی محمدبن محمدباقر.

9. سیداحمد سبطالشیخ دزفولی ، (13551280ق )از شاگردان میرزای شیرازی و آخوند خراسانی .

100. آقا شیخ احمد سلطان آبادی (م ح 1315ق) .

11.احمد علومی یزدی بن ملاحسین اردکانی ، (13931319ق .)از شاگردان میرزای نائینی و سیدابوالحسن اصفهانی .

12. حاج ملااحمد شبستری ، (م 1306ق )از شاگردان شیخ و فاضل ایروانی و سیدحسین کوه کمری .

13. میرزا احمد بن میرزا محمد حسن آشتیانی . (13951300ق .) از شاگردان میرزا محمد هاشم رشتی و میرزای نائینی .

14. سیداسماعیل بن سیدنجف مرندی (ح 13181229ق )از شاگردان شیخ .

15. سیدمحمدباقربن مرتضی درچه ای اصفهانی ، (م 1342ق )از شاگردان میرزا حبیب الله رشتی .

16. شیخ محمد باقر بهاری همدانی بن محمدجعفر، (م 1333 ق )از شاگردان آخوند خراسانی و میرزای رشتی و میرزا حسین خلیلی و...

17. شیخ محمدباقر بن مهدی نجم آبادی ، (13471264ق .)از شاگردان ملا حسینقلی همدانی .

18. میرزا محمدباقر زنجانی (13941312ق )،از شاگردان میرزای نائینی .

19. میرزامحمدتقی حائری شیرازی ، پیشوای انقلاب 1920 عراق ، (م 1338 ق .)از شاگردان میرزای شیرازی اول و فاضل اردکانی شیخ محمد حسین .

20. شیخ محمدتقی بن محمدآملی تهرانی ، (13911304ق ) صاحب[ مصباح الهدی] ،از شاگردان آقا ضیاء عراقی و نائینی .

21. سیدتقی بن یوسف رودباری رشتی ، (؟1359ق )از شاگردان شیخ عبدالله مازندرانی و سیداسدالله اشکوری .

22. شیخ جواد بن فاضل ایروانی ، (1287؟)،از شاگردان آخوند خراسانی ، شریعت اصفهانی و سیدمحمدکاظم یزدی .

23. شیخ محمدجواد بلاغی نجفی (13521282ق .)از شاگردان آقا رضا همدانی ، میرزا محمدتقی شیرازی و آخوند خراسانی .

24. ملامحمدجواد بن عباس صافی گلپایگانی (13781288ق .)از شاگردان آقانجفی اصفهانی و سیدمحمدباقر درچه ای .

25. شیخ جعفر بن باقر آل محبوبه نجفی ، (م 1377ق .) صاحب[ ماضی النجف و حاضرها واز شاگردان میرزا نائینی و آقا ضیاء عراقی .

26. شیخ جمال الدین بن محمدحسن نائینی نجفی (؟)از شاگردان شیخ موسی خوانساری و میرزای نائینی .

27. میرزا حبیب الله رشتی بن محمدعلی ، (13121234ق ) صاحب بدایع الافکار،ازاکابر شاگردان شیخ .

28. میرزا محمدحسن بن حاج ملاعلی علیاری تبریزی (13581266ق )از شاگردان پدرش و آخوند خراسانی و سیدکاظم یزدی .

29. حاج شیخ محمدحسن مامقانی ، (13281238) صاحب ذاریع الاحکام فی شرح شرایع الاسلام ،از شاگردان شیخ و سیدحسین کوه کمری .

30. سیدحسین بن عباس حسینی اشکوری ، (م 1349ق .)از شاگردان میرزای رشتی و آخوند خراسانی .

31. سیدحسین بن سیدرضا حسینی لاهیجی ، (13581293ق )از شاگردان آخوند خراسانی و میرزا محمدتقی شیرازی .

32.شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، (13731294ق ) صاحب[ اصل الشیعه و اصولها] واز شاگردان شیخ عباس کاشف الغطاء و میرزا حسین خلیلی و سیدیزدی .

33.. میرزا محمدحسین بن محمدجعفر تبریزی (1304؟) .

34. سیدحسین بن سیدعلی بختیاری اصفهانی ، (م 1368ق )از شاگردان آخوند خراسانی و میرزا محمدتقی شیرازی .

35. سیدحسین بن سیدعلی موسوی حمامی ، (13791298ق .)از شاگردان آخوند خراسانی و سیدکاظم یزدی و شریعت اصفهانی .

36. حاج شیخ حسین کمپانی بن محمدحسن معین التجاراصفهانی ، (13611296ق ) صاحب[ نهایه الدرایه] واز شاگردان آخوند خراسانی و حاج آقارضا همدانی و فشارکی .این حاشیه در 332 صفحه در سال 1363 ق . به چاپ رسیده است .

37. شیخ حسین بن عبد علی تبریزی تقتچی ، (13601314ق )از شاگردان شریعت اصفهانی و شیخ حسن مامقانی .

38. شیخ دخیل بن محمد حچامی نجفی ، (م 1305ق )از شاگردان سیدمهدی قزوینی و شیخ محمدحسین کاظمی .

39. حاج آقارضا همدانی بن شیخ محمدهادی ، (م 1322ق )از شاگردان میرزای شیرازی اول . نسخه خطی این حاشیه ، به شماره 8855، در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوداست .

40. سیدمحمدرضا مازندرانی اصفهانی بن سیدعلی حسینی ، (م 1292ق )از شاگردان شیخ و سیدحسن مدرس .

41. سیدمحمدرضا بن محمدباقر تبریزی نجفی ، (13311265ق )از شاگردان سیدحسین کوه کمری و ملا حسینقلی همدانی .

42. سیدرضا محمدموسوی لنکرانی (13221250ق) .

43. حاج آقارضا مدنی کاشانی ، (م 1320)از شاگردان حاج شیخ عبدالکریم حائری .

44. شیخ محمدرضا بن محمدمظفر نجفی ، (13831323ق ) صاحب[ اصول الفقه] واز شاگردان میرزای نائینی ، شیخ محمدحسین کمپانی و آقاضیاء عراقی .

45. شیخ زلفعلی زنجانی (م ح 1340ق) .

46. شیخ محمدرضا معزی دزفولی ، (م 1352ق )از شاگردان آخوند خراسانی .

47. سیدرضی بن سیداحمد موسوی مستنبط، (13471270ق )از شاگردان میرزای رشتی و سید کوه کمری و فاضل ایروانی .

48. شیخ شعبان بن مهدی گیلانی (م 1348 ق) .

49. سیدشهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی ، (14111315ق )از مراجع معاصر و شاگرد مرحوم حائری یزدی .

50. شیخ شهاب الدین بن محمدتقی اشراقی بن آیه الله میرزا محمدارباب قمی (م 1402ق) .

51. سیدمحمدصادق بحرالعلوم بن سیدحسن ، (13901315ق )از شاگردان نائینی ، سیدابوالحسن اصفهانی و سیدمحسن حکیم .

52. آقاضیاء عراقی ، (13611278ق )ازاجله تلامیذ آخوند خراسانی .

53. شیخ عبدالحسین بن عیسی حائری ، (13731292ق )از شاگردان آخوند خراسانی ، سیدیزدی و شریعت اصفهانی .

54. سیدعبدالرزاق بن محمدبن عباس موسوی مقدم ، (13911316)از شاگردان آقا ضیاء عراقی و میرزای نائینی و سیدابوالحسن اصفهانی .

55. شهید سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی ، (14021332ق )از شاگردان سیداصفهانی ، شیخ کاظم شیرازی و میرزاآقااصطهباناتی .

56. شیخ عبدالحسین مجتهد لاری بن عبدالله ، (13421264ق )از شاگردان میرزای شیرازی اول .

57.شیخ عبدالله مازندرانی بن محمدنصیر، (13301256ق )ازاکابر شاگردان محقق رشتی و سیدمهدی جعفری .

58. شیخ عبدالله بن محمدعلی راینی کرمانی نجفی ، (13271254ق )از شاگردان شیخ و میرزای مجدد شیرازی .

59. شیخ عبدالکریم بن علی جزایری ، (13821289ق )از شاگردان آخوند خراسانی و شیخ محمدطه نجف و سیدیزدی .

60. حاج شیخ عبدالله بن شیخ محمدحسن مامقانی (13511290ق )، صاح [تنقیح المقال] توضیح : غایه الامال در شرح مکاسب شیخ ،ازاول تا خیار رویت از تالیفات پدرش بوده وایشان آن را تا آخر خیارات تکمیل کرده و علاوه حوای بر رساله های[ تقیه] ،[ مواسعه و مضایقه] ،[ عدالت] ، [قضااز میت] ،[ قاعده لاضرر] و[ قاعده ملک] نگاشته که در سال 1345 ق در سه جلد، در نجف اشراف به چاپ رسیده است . جلد سومش حواشی ملحقات ششگانه مکاسب است به نام: [ قائد ثمینه] .

61. سیدعلی بن سیدمحمد حسینی مرعشی ، سیدالحکما تبریزی ، (م 1316ق ) جد مرحوم نجفی مرعشی ، واز شاگردان شیخ انصاری و صاحب جواهر.

62. شیخ علی زاهد مهاجرانی همدانی (13291274ق )از شاگردان میرزای شیرازی و آخوند خراسانی و سید یزدی .

63. شیخ علی بن نصرالله همدانی نجفی ، (م 1339ق )از شاگردان حاج آقا رضا همدانی .

64. شیخ علی بن عبدالحسین ایروانی ، (13541301ق ) صاحب بشری المجتهدین واز شاگردان آخوند خراسانی و سیدیزدی و میرزا محمدتقی شیرازی .

65. سیدمحمدعلی بن محمدصادق خوانساری ، (م 1288ق )از شاگردان ملاحسنعلی تویسرکانی .

66. ملامحمدعلی بن خداداد نخجوانی نجفی ، (13321268ق )از شاگردان میرزای رشتی و فاضل ایروانی و شرابیانی .

67. سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، (13371247ق ) صاحب [ العروه الوثقی] از شاگردان میرزای شیرازی و شیخ مهدی جعفری و شیخ مهدی کاشف الغطاء.

این کتاب در 380 صفحه در سال 1312 ق . به چاپ رسیده است . همراه با دو رساله در نمازاحتیاط و منجزات مریض .

نسخه خطی آن به شماره 11و13 در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است .

68. آخوند خراسانی ملامحمد کاظم بن حسین ، (13291255ق ) صاحب [کفایه الاصول] واز شاگردان شیخ و میرزای شیرازی .

69. شیخ محمد کاظم شیرازی بن حاج حیدر (13661290ق) .

70. سیدمحسن بن مهدی طباطبائی حکیم ، (13901306ق ) صاحب[ مستمسک العروه الوثقی] واز شاگردان آخوند خراسانی و سیدیزدی و میرزای نائینی .این کتاب چاپ رسیده است .

71. شیخ محمدعلی کاظمینی خراسانی بن شیخ حسن ، (13651309ق )از شاگردان میرزای نائینی و حاج آقا حسین قمی و میرزا محمد آقازاده .

72. شیخ علی بن محمود سماکه حلی ، (1320؟)از شاگردان میرزای نائینی و آقاضیاا عراقی .

73. شهید سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی بن محمدباقر، (13991331ق )از شاگردان شیخ محمدحسین کاشف الغطاء و سیدمحسن حکیم .

74. شیخ علی اکبر حکمی یزدی بن محمدمهدی ، (م 1322ق )از شاگردان آقا محمدرضا قمشهی و میرزا محمدحسن آشتیانی و میرزاابوالقاسم کلانتری .

75. میرزا محمدعلی خوانساری بن حاج محمدحسن ، (13321254ق )از شاگردان سیدحسین کوه کمری و مجدد شیرازی و میرزای رشتی .

76. شیخ غلامحسین مرندی ،از شاگردان آخوند خراسانی و حاج میرزاحسین خلیلی .

77. شیخ قاسم اسلامی ، (؟1400ق )از شاگردان سیدمحمدتقی خوانساری و میرسیدعلی یثربی .

78. ملامحمد بن محمدباقر فاضل ایروانی ، (م 1306ق )از شاگردان صاحب جواهر و صاحب ضوابط و شیخ . حاشیه ایشان در 300 صفحه در 1365 ق به چاپ رسیده است .

79. سیدمحمد بن محمدتقی حسینی تنکابنی ، (1277؟) صاحب ایضاح الفرائد وازاعاظم شاگردان میرزای آشتیانی .

80. سیدمحمدبن محمود حسینی لواسانی تهرانی ، عصار (م 1356ق ) وی کتابی در وجه تاملات مکاسب به نام[ التاملیات] نگاشته شده است .

81. فاضل شرابیانی محمدبن فضلعلی ، (13221248ق )از بزرگان شاگردان شیخ و سیدحسین کوه کمری .

82. شیخ محمدبن ملامحمدعلی امامی اراکی ، (م 1399ق )از شاگردان میرزای نائینی .

83. سیدمحمدبن عبدالکریم موسوی تبریزی ، مولانا، (م 1362 ق )از شاگردان آقاشیخ هادی تهرانی ، و شریعت اصفهانی .

84. شیخ مرتضی بن شیخ عباس کاشف الغطاء، (13491291ق )از شاگردان آخوند خراسانی ، شیخ طه نجف و سیدیزدی .

85. شیخ موسی بن محمدخوانساری ، (13631293 ق )از شاگردان آخوند، یزدی ، نائینی و شریعت اصفهانی .

86. میرزا مهدی بن جعفر آشتیانی ، (13721306ق )از شاگردان شیخ فضل الله نوری و سید یزدی .

87. میرزا سیدهادی بن سیدعلی بختیاری خراسانی ، (13391296ق )از شاگردان آخوند خراسانی ، سیدیزدی و میرزا محمدتقی شیرازی . 88. میرزا هاشم بن جلال الدین خوانساری ، (13561319 ق )از شاگردان آقاضیاء عراقی ، میرزای نائینی و سیداصفهانی .

89. سیدشمس الدین محمود نجفی مرعشی بن سیدعلی ، (13381260ق )از شاگردان حاج آقارضا همدانی ، سیدیزدی و آخوندخراسانی و پدر واستاد مرحوم آیه الله مرعشی نجفی

900. سیدمحیی الدین یونس مجتهداردبیلی ، (13551281ق )از شاگردان میرزا حبیب الله رشتی ، آخوند خراسانی و سیدیزدی .

91. سیدهدایه الله بن اسماعیل دستغیب شیرازی ،از شاگردان میرزای شیرازی .

شرحهای جدید مکاسب

1. ارشاد الطالب الی اسرار المکاسب ، آقای حاج میرزا جوادآقا تبریزی ، در چهار جلد. جلداول ، شرح مکاسب محرمه ، جلد دوم ، شرح کتاب بیع ، جلد سوم ، حاشیه بر مباحث ولایت و شرائط عوضین در بیع اراضی و اوقاف واحتکار و جلد چهارم ، حاشیه بر خیارات که هنوزاز چاپ خارج نشده است .

2. ایصال الطالب الی اسرارالمکاسب ، آقای حاج سیدمحمد حسینی شیرازی .

این کتبا در 16 جلد تنظیم گردیده است : 4 جلد آن اختصاص دارد به مکاسب محرمه ، 5 جلد آن اختصاص دارد به بیع و 7 جلد دیگر آن درباره خیارات است .

3.بلغه الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب ، تقریرات درس آیه اله گلپایگانی ، مقرر سیدعلی حسینی میلانی . جلداول آن ،ازاول بیع تا بحث معاطاه در 213 صفحه ، در سال 1399، در قم به چاپ رسیده است .

4. تشریح المطالب ، ترجمه سید محمود جواد ذهنی تهرانی . چهار جلد آن اختصاص دارد به ترجمه مکاسب محرمه و جلد پنجم و ما بعد آن اختصاص دارد به کتاب بیع .

5. خودآموز مکاسب ، ترجمه سیدمهدی غضنفری خوانساری . جلداول آن (مکاسب محرمه) به چاپ رسیده است .

6.در کلاس درس مکاسب ، تقریر درس آقای حاج شیخ احمدپایانی اردبیلی . یک جلد آن به چاپ رسیده است .

7. غنیه الطالب ، شیخ مرتضی اردکانی . 3 مجلدازاین کتاب ، به چاپ رسیده است .

8. نهج الطالب فی حاشیه المکاسب ، سیدمحسن بن آیه الله سیدمحمد حجت کوه کمری .

9.شرح عبدالصاحب علی المکاسب ، سیدمحمدمرتضوی لنگرودی . جلداول آن در شرح مکاسب محرمه 322 صفحه ، به چاپ رسیده است .

10. غایه الایضاح ، شیخ محمدعلامی تبریزی . جلداول آن ، در توضیح کتاب بیع ( ازابتدا تا بحث غرامت ) در 325 صفحه به چاپ رسیده است .


پاورقی ها:

1. الذریعه ، آقابزرگ تهرانی ، ج 174.3 فهرست الفبایی ، .125.

2. همان مدرک ، ج 4.518، شماره 2302.

3. فهرست الفبایی .

4. همان مدرک ، .283.

5. نقباءالبشر ، ج 4.1608.

6. الذریعه ، ج 12.44، شماره 274.

7. همان مدرک ، ج 15.62، شماره 434.

8. همان مدرک ، .100، شماره 661.

9. همان مدرک ، ج 16.57، شماره 276.

10. زندگانی و شخصیت شیخ انصاری ، .134.

11. الذریعه ، ج 17.141، شماره 734 فهرست الفبایی ، .448.

12. همان مدرک ، ج 19.67.

13. همان مدرک ، ج 23.19، شماره 7875.

14. فهرست الفبایی ، .603.

15. الذریعه ،ج 2.210، شماره 816 ج 16.323، شماره 1505 فهرست الفبایی ، .61.

16. الذریعه ، ج 10.150، شماره 275 فهرست الفبایی ، .276.

17. همان مدرک ، ج 7.256، شماره 1254.

18. الذریعه ، ج 15.60، شماره 419 فهرست الفبایی ، .385.


https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/4548/32809/تالیفات-و-آثار-شیخ-اعظم-مرتضی-انصاری/?SearchText=فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۲۰