***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

گزارش کارشناسی رسمی ارزیابی ملک اداری در تهران

چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۳۲ ق.ظمدیریت شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی.......

با سلام

    احتراماً بازگشت به نامه شماره..... مورخ 09/08/97 در خصوص ارزیابی چهار واحد آپارتمان پروژه اداری نخل جزء پلاک ثبتی 1471/3276  بخش 3 تهران به نشانی: خیابان ولیعصر (عج) –  کوچه ملایی .... اینجانبان هیات کارشناسان رسمی دادگستری منتخب، ضمن بازدید از ملک مورد نظر و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده ،  گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم میگردد.

 

 

 

مشخصات ثبتی ملک :

 

 

1-    آپارتمان شمال غربی طبقه پنجم

حسب تصویر صورتمجلس دفتر 180 صفحه 327 ردیف 17 ، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری قطعه هفدهم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 1471 فرعی از 3276 اصلی، به مساحت 43/76 مترمربع، واقع در سمت شمال غربی، طبقه پنجم با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات.

 

 

 

 

 

2-    آپارتمان شمال شرقی طبقه پنجم

حسب تصویر صورتمجلس دفتر 180 صفحه 327 ردیف 18 ، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری قطعه هجدهم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 1471 فرعی از 3276 اصلی، به مساحت 37/52 مترمربع، واقع در سمت شمال شرقی، طبقه پنجم با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات.

 

 

 

 

 

3-    آپارتمان جنوب شرقی طبقه پنجم

حسب تصویر صورتمجلس دفتر 180 صفحه 327 ردیف 19 ، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری قطعه نوزدهم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 1471 فرعی از 3276 اصلی، به مساحت 10/55 مترمربع، واقع در سمت جنوب شرقی طبقه پنجم با قدر السهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات.

 

 

4-    آپارتمان جنوب غربی طبقه پنجم

حسب تصویر صورتمجلس دفتر 180 صفحه 327 ردیف 20 ، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری قطعه بیستم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 1471 فرعی از 3276 اصلی، به مساحت 85/79 مترمربع، واقع در سمت جنوب غربی، طبقه پنجم با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات.

ملک دارای گواهی عدم خلاف شماره 62105271 مورخ 1/8/96 می باشد. مساحت عرصه طبق سند 60/565 مترمربع و پس از اصلاحی به مساحت 56/561 مترمربع در 9 طبقه شامل (سه طبقه زیرزمین، همکف و 5 طبقه روی همکف) زیرزمین ها و همکف پارکینگ و انباری، طبقات اول الی پنجم هر طبقه 4 واحد اداری کلاً 20 واحد اداری.

زیربنای کل طبقات 40/3065 مترمربع به شرح ذیل ؛

1-    انبار اداری 13 واحد به مساحت 42 مترمربع

2-    راه پله اداری 15 واحد به مساحت 86/181 مترمربع

3-    آسانسور اداری 9 واحد به مساحت 50/49 مترمربع

4-    راهرو اداری 9 واحد به مساحت 89/176 مترمربع

5-    پارکینگ اداری 34 واحد به مساحت 50/1280 مترمربع

6-    پارکینگ مزاحم اداری 3 واحد به مساحت 50/37 مترمربع

7-    اداری 20 واحد به مساحت 15/1297 مترمربع

کلیه آپارتمان ها دارای انشعاب برق و گاز اختصاصی و آب مشترک می باشد. بنا نوساز و تخلیه می باشد.

 

 

توضیحات کارشناسی

طی بازدید انجام شده و بررسی های صورت گرفته، اسکلت ساختمان بتنی با سقف تیرچه بلوک، نما ترکیب آجر و سنگ، پنجره ها UPVC با شیشه دو جداره، کف و بدنه زیرزمین ها و همکف و راهروها سنگ با نرده استیل، سقف ها کاذب کناف. ساختمان دارای یک دستگاه آسانسور می باشد. سیستم گرمایش و سرمایش داکت اسپلیت و پکیج جهت آبگرم با سیستم اعلام و اطفاء حریق (تر و خشک)، درب های راهرو ها ضدحریق با دو راه پله مجزا.

آپارتمانهای اداری دارای یک سالن بدون تیغه بندی و آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد. کف سرامیک، بدنه گچ و نقاشی و سقف ها کناف با درب ضد سرقت  ، کابینت   MDFبا سیستم شبکه.

 

موقعیت ملک

 

 

 

پارکینگ

راه پله

درب ضدحریق و آتش نشانی

نمای جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظریه کارشناسی

با عنایت به توضیحات فوق و با در نظر گرفتن عوامل موثر، موقعیت، وضعیت ملک و مساحت آن با کاربری اداری ارزش ششدانگ آپارتمان های مورد نظر صرف نظر از دیون احتمالی ودر صورتیکه سند تک برگی اخذ وقابل نقل وانتقال در دفاتر اسناد رسمی باشد . به شرح ذیل تعیین واعلام می گردد.

 

 

1-    آپارتمان اداری قطعه هفدهم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 1471 فرعی از 3276 اصلی، به مساحت 43/76 مترمربع، واقع در سمت شمال غربی طبقه پنجم بایک واحد پارکینگ ویک واحد انباری ویک واحد پارکینگ مازاد به مبلغ 000/000/900/11 ریال (یک میلیارد وصدو نود میلیون تومان )

2-    آپارتمان اداری قطعه هجدهم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 1471 فرعی از 3276 اصلی، به مساحت 37/52 مترمربع، واقع در سمت شمال شرقی، طبقه پنجم بایک واحد پارکینگ ویک واحد انباری به مبلغ 000/000/600/7 ریال (هفتصد وشسصت میلیون تومان )

3-    آپارتمان اداری قطعه نوزدهم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 1471 فرعی از 3276 اصلی، به مساحت 10/55 مترمربع، واقع در سمت جنوب شرقی طبقه پنجم ، بایک واحد پارکینگ به مبلغ 000/000/700/7 ریال (هفتصد وهفتاد میلیون تومان )

4-    آپارتمان اداری قطعه بیستم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 1471 فرعی از 3276 اصلی، به مساحت 85/79 مترمربع، واقع در سمت جنوب غربی، طبقه پنجم بایک واحد پارکینگ ویک واحد انباری به مبلغ 000/000/800/12 ریال (یک میلیارد و دویست وهشتاد میلیون تومان )

 

 

با تقدیم احترام

  هیئت کارشناسان رسمی دادگستری

          سید جواد هاشمی فشارکی                                                         محمدعلی ....

 

 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۳۰