***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی


درشرف انتشار

 

شهرسازی و معماری اسلامی

در آیینه

قوانین و مقررات

 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی


بهار 1397

·        درفصل اول: سیاست های کلی نظام ابلاغی ارایه شده است

·        درفصل دوم:اصول  قانون اساسی که بنحویی ارتباط می یابند تشریح شده است

·        درفصل سوم قوانین برنامه توسعه پنج ساله توسعه  جمهوری اسلامی¬ایران استخراج و معرفی شده اند

·        در فصل چهارم:  قوانین عادی مصوبه جمهوری اسلامی¬ایران استخراج و معرفی شده اند

·        فصل پنجم در سایر مقررات   موضوعه استخراج و نقد شده اند

·        فصل ششم: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استخراج و تشریح شده اند

·        فصل  هفتم : مصوبات شورای اسلامی شهر

·        فصل هشتم : جمع بندی وضعیت قوانین ومقررات معماری وشهرسازی اسلامی و پیشنهادات  برای نهادهای قانونی ناظر ارایه شده است

                                                      سید جواد هاشمی فشارکی

                                                  

فهرست الفبایی مطالب

اسلام

اصول معماری اسلامی ایرانی

افق

ایران‌شهر

آثار معماری بناها و فضاهای شهری و روستائی واجد ارزش

آرمان‌ها

آمایش سرزمین، جهت گیری های ملی

آموزش مقررات مربوط به معماری و شهرسازی اسلامی

آموزش و پرورش

باغ های شهری

برنامه پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور، دستورالعمل اجرایی ماده 169 قانون

برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

برنامه راهبردی توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و احداث مساجد مبتنی بر معماری اسلامی ایرانی

برنامه راهبردی ـ عملیاتی طراحی شهری شهر تهران

برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بودجه و تامین مالی و عدم شفافیت

پایان‏نامه‏های دانشجویی

پروانه ساختمانی : عدم وجود مقررات مربوط به معماری اسلامی در هنگام صدور پروانه ساختمانی

 پوسته ای

تاثیر و تاثر مقررات

تدابیر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

توسعه فرهنگی

جایزه جهانی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

جایگاه قوانین در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران

چاپ و انتشار کتب

چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران (چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی)

چشم توسعه بلندمدت شهر تهران

چشم‌انداز علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در افق 1404هجری شمسی

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

حفاظت از ارزش های اسلامی ایرانی

حفاظت و احیاء ارزش‌ های شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی در بافت فرهنگی ـ تاریخی شهر شیراز

حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

حوزه‌های علمیه

دستگاههای اجرائی

دوره‏های آموزشی

 دهیاریها

دیوان عدالت اداری

دیوان محاسبات کشور

راهبرد کلان

راهبرد ملی

رسالت

رعایت معماری اسلامی ایرانی در دستگاههای دولتی

رهبرانقلاب اسلامی

سازمان بازرسی کل کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان عمران و بهسازی شهری ایران

ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

سلامت زنان ،سیاستها و راهبردهای ارتقای

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ‏

سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری

سند چشم‌انداز معماری ایران

سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی _ اسلامی

سند نهائی چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران (چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی)

سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

سیاست های کلی شهرسازی

سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

سیاستهای کلی مسکن

سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز

سیما : ساماندهی وضعیت سیما و منظر شهری و کیفیت محیطی شهر تهران  ، مصوبه شورای شهر

شاخص ها

شفافیت مقررات و وجود مقررات بی فایده و بدون ضمانت اجرا

 شوراهای اسلامی شهر و روستا

شورای اعتلای معماری

شورای اعتلای معماری در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای انقلاب فرهنگی ،مصوبه جلسه 613

شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شهر اسلامی- ایرانی  

شهرداریها

ضوابط

ضوابط و شاخص های لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی-ایرانی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی

ضوابط و موازین معماری و شهرسازی اسلامی لزوم تعیین و تدوین منسجم ضوابط و موازین معماری و شهرسازی اسلامی ،لزوم تعیین و تدوین منسجم

طرح تفصیلی

طرح جامع شهری

طرح راهبردی ساختاری توسعه و عمران شهر تهران

طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی

 عرضه مسکن

علم و فناوری

فضاهای عمومی شهری و روستایی

فضاهای اصلی خانه

فضای همسایگی

فهرست منابع

 قانون احکام دائمی توسعه کشور

قانون احکام دائمی توسعه کشور

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اصل‏ چهارم

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سوم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقدمه

قانون مدیریت خدمات کشوری

قوانین عادی

کمیته اعتلای معماری ایران

گونه‏شناسی معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی

الگوهای معماری مسکن معاصر بر اساس آموزه‏های معماری اسلامی- ایرانی

الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

 الگوی نظام علم، فناوری و نوآوری

محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمکران

مدارس علمیه

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

مزیت های خاص شهر

مسابقات طراحی معماری و شهرسازی

مسابقات طراحی معماری و شهرسازی ،آییننامة جامع برگزاری

مسابقات معماری و شهرسازی

مساجد : الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه برنامه راهبردی توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و احداث مساجد مبتنی بر معماری اسلامی ایرانی ، مصوبه شورای شهر

مسجد

معماری اسلامی و ایرانی

معماری اسلامی- ایرانی

مقررات ملی ساختمان

نظارت نهادهای نظارتی بر عملکرد دستگاههای اجرایی

نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین نامه اجرایی

نظام مهندسی و کنترل ساختمان

نقشه جامع علمی کشور

نقشه مهندسی فرهنگی کشور

نهاد واحد متولی در زمینه نظارت و اجرای موازین معماری و شهرسازی اسلامی

واحد مسکونی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ،ضرورت اصلاح

هویت بخشی درخصوص شهر تهران

 

 

 

 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۹/۱۶