***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

دکتر سید جواد هاشمی فشارکیبررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات
پدافند غیرعامل »   (پیاپی 19)، پاییز 1393  شماره3
نویسندگان: ، ، ، ،
منبع : 
http://journals.msrt.ir/rdsm_jarticle_list.php?slc_lang=fa&sid=3&mod=jarticle_profile&jart_id=233189&rds_id=

https://elmnet.ir/article/1041581-45022/بررسی-مبانی-طراحی-معماری-فضاهای-امن-صنعتی-با-عملکرد-مونتاژ-در-برابر-تهدیدات

بنا به تجربه و اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعتی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مراکز صنعتی، بخش مونتاژ می‌باشد. در سال‌های اخیر، رویکرد عمده مراکز صنعتی موفق، شکل‌دهی هسته‌های کوچک و توجه ویژه به عملکرد مونتاژ صنعتی بوده است. از طرفی ایجاد چنین فضاهایی دربردارنده صرف هزینه‌های زیادی بوده، لذا توجه به مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ، علاوه‌بر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در زمان تولید و مواجهه با تهدیدات، جزو نیازمندی‌های اصلی مراکز صنعتی حساس و حیاتی محسوب شده و نیازمند تمهیداتی جدی می‌باشد. در این مقاله سعی گردیده با توجه به عملی- کاربردی بودن تحقیق و براساس روش توصیفی تحلیلی از طریق پرسشنامه و استفاده از نظرات خبرگان، به بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات از منظر پدافند غیرعامل با نگاه تحلیلی و نقادانه پرداخته شود.

پدافند غیر عامل

بنا به تجربه و اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعتی، یکی از مهم ترین بخش های مراکز صنعتی، بخش مونتاژ می باشد. در سال های اخیر، رویکرد عمده مراکز صنعتی موفق، شکل دهی هسته های کوچک و توجه ویژه به عملکرد مونتاژ صنعتی بوده است. از طرفی ایجاد چنین فضاهایی دربردارنده صرف هزینه های زیادی بوده، لذا توجه به مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در زمان تولید و مواجهه با تهدیدات، جزو نیازمندی های اصلی مراکز صنعتی حساس و حیاتی محسوب شده و نیازمند تمهیداتی جدی می باشد. در این مقاله سعی گردیده با توجه به عملی- کاربردی بودن تحقیق و براساس روش توصیفی تحلیلی از طریق پرسشنامه و استفاده از نظرات خبرگان، به بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات از منظر پدافند غیرعامل با نگاه تحلیلی و نقادانه پرداخته شود.

خلاصه ماشینی:

"لذا در این مقاله، براساس پرسش‌نامه‌های طراحی شده و هم‌چنین مصاحبه صورت‌پذیرفته با خبرگان (اجراشده در زمان تدوین پایان‌نامه) اندازه‌گیری و اولویت‌بندی آسیب‌پذیری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ صورت پذیرفت و براساس نتایج کسب‌شده، آسیب‌پذیری‌های دارای اولویت به شرح مندرج در جدول (3) استخراج گردید ]13[: <H7>جدول 3- اندازه‌گیری و اولویت‌بندی آسیب‌پذیری فضاهای امن صنعتیبا عملکرد مونتاژ</H7> ردیف شرح آسیب‌پذیری میزان و درجه آسیب‌پذیری 1 تأسیسات (برقی، مکانیکی، اعلام اطفاء حریق) خیلی زیاد 2 مدخل ورودی و خروجی خیلی زیاد 3 سرباره خاکی و سنگی سطح فوقانی زیاد 4 سایبر زیاد 5 عمق دفن‌شده بهینه خیلی زیاد 6 بارهای واردشده به سازه زیاد 7 مقاومت سازه در برابر ضربه و انفجار خیلی زیاد 8 مقاومت خاک زیاد 9 فرآیند مونتاژ مواد ناریه زیاد 10 راه‌های ورودی و خروجی زیاد 11 آشکار بودن (شکل ظاهری سازه) زیاد 12 عوامل شناسایی و جاسوسی دشمن خیلی زیاد 13 شکل مقطع تونل ورودی زیاد 14 محفظه‌های هوابند زیاد 15 راه‌های ارتباطی زیاد 16 درب‌ها ودریچه‌ها خیلی زیاد 17 شفت ها زیاد 18 خروجی اضطراری زیاد 19 همجواری‌های فضاهای امن صنعتی خیلی زیاد 20 شرایط ارگونومی زیاد <H4>11-3- تعیین ریسک تهدید اصلی</H4> برای تعیین ریسک انهدام سازه امن صنعتی با عملکرد مونتاژ، در ابتدا سناریوی تهدید تعیین گردیده و براساس رابطه ریاضی RISK=AV*V*T (T: اندازه تهدید،V : میزان آسیب‌پذیری، AV: ارزش دارایی) برآورد می‌گردد ]14[."https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1096734/بررسی-مبانی-طراحی-معماری-فضاهای-امن-صنعتی-با-عملکرد-مونتاژ-در-برابر-تهدیدات

نظرات  (۱)

باسلام
جناب دکتر فشارکی عزیز
انشالله  فرصتی دست دهد تا تجربه هم اندیشی با شما بزرگوار و دیگر اساتید برجسته حوزه پافند غیر عامل در دوران کارشناسی ارشد در این زمینه و آموخته های سالهای پس از آن در این زمینه منجر به تالیف کتاب کاربردی در صنایع شود 
همیشه پیروز و سربلند باشید
پاسخ:
سلام علیکم 
انشاالله تحقیق مذکور وتجریه جنابعالی بسیار ارزنده و موثر خواهد بود
درخدمتم
موفق باشید