***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

پیشنهاد کارگروه ( کمیته تخصصی) شورای روستا

دکتر  سید جواد  هاشمی فشارکی

http://www.isarpress.ir/?p=4715

گروه : آخرین اخبار / تاپ / صفحه اول

 • شناسه : 4715
 • 20 فروردین 1400 - 8:04

 

  اعضای شورای شهر و روستا درهدایت وراهبری شهروروستا ، جهت گیری های توسعه و پیشرفت شهر و روستای خود وبرنامه های شهری  و روستایی تاثیر بسیار زیادی دارند . به منظور تقویت مدیریت روستا ، پنج کارگروه موضوعی بعنوان بازوی مشورتی شورای روستا معرفی و وظایف آنان تبیین شده است .

 

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای شهر و روستا یکی از ارکان نظام می‌باشد .این شورا، نهادی است ، که در شهرها و روستاهای کشور ، با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند؛ و وظیفه اصلی آن انتخاب شهردار ویا دهیار بوده، و در شهرها تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری را نیز برعهده دارد.

پنج دوره قبلی شورای شهرها وروستاهای کشور ، دوره اول: طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ ، دوره دوم: ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵،  دوره سوم: ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲، دوره چهارم: ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶و دوره پنجم : ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده است .

دوره ششم شورای شهرها وروستاهای کشور از سال 1400 تا 1404 خواهد بود.

 

 • مطلب اول - پیشنهاد کارگروه های روستا

شوراهای اسلامی شهر بعلت تعدد اعضا که به تناسب به جمعیت شهر در آن حضور می یابند ، قابلیت گروه بندی موضوعی در قالب کمیته های تخصصی دارند ولی در روستاها بعلت کمی اعضای شورا ، این امکان وجود ندارد . لذا پیشنهاد میشود ، هفت یا نه نفر در قالب چهار پنج کارگروه تخصصی متناسب با شرایط جغرافیایی و نیازهای روستا ، باحضور صاحب نظران روستا ونیز عضویت اعضای شورا وبا جلسات اکثریت نسبی تشکلی شده و هدایت و نظارت امور روستا را بعهده داشته باشند . کارگروههای پیشنهادی وشرح وظایف آنان  :

1 -کارگروه آب ، کشاورزی ، باغداری و منابع طبیعی روستا

 • بررسی و تلفیق برنامه های بلندمدت بخش کشاورزی و نیازسنجی وبهره برداری آب کشاورزی روستا
 • تدوین اولویتهای پژوهشی در امور آب کشاورزی، کشاورزی و منابع طبیعی
 • پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات اجرایی در بخشهای آب کشاورزی ، کشاورزی و باغداری.
 • پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب جهت مدیریت و بهره برداری و احیای منابع طبیعی.
 • پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب جهت چگونگی مصرف آب کشاورزی وباغداری و برنامه ریزی براساس ظرفیت منابع آب کشاورزی  وباغی در جهت بهینه نمودن آن.
 • پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب جهت افزایش بازدهی آبیاری با استفاده ازسامانه های جدید آبیاری و کاهش میزان تلفات آب در شبکه های انتقال و توزیع.
 • پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب جهت بهره برداری از آب و خاک و استفاده بهینه از امکانات بالفعل و بالقوه آب و اراضی مستعد روستا و پیشنهاد نظام صحیح کشت.
 • پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب جهت حمایت از تولیدکنندگان از طریق توسعه مشارکت مردمی.
 • پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب جهت فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای طرحهای تولیدی، بخش کشاورزی، صنایع، تعاون و خدمات.
 • پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب جهت هماهنگ نمودن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت سازمانهای مرتبط با امور کشاورزی وباغداری.
 • استفاده حداکثر از امکانات سازمانهای اجرایی بخشداری و استان در زمینه توسعه بخش کشاورزی وباغداری.
 • پیشنهاد درخصوص مدیریت و بهره برداری و احیای منابع طبیعی وپیگیری آن
 • پیشنهاد درخصوص نظام صحیح کشت  وباغداری در چهارچوب قوانین و مسایل اجتماعی.
 • پیشنهاد درخصوص چگونگی مصرف آب کشاورزی و برنامه ریزی براساس ظرفیت منابع آب کشاورزی در جهت بهینه نمودن آن در بخش کشاورزی.
 • پیشنهاد درخصوص افزایش بازدهی آبیاری با استفاده ازسیستمهای جدید آبیاری و کاهش میزان تلفات آب در شبکه های انتقال و توزیع.
 • پیشنهاد درخصوص مصرف آب بازیافتی به منظور تامین بخشی از آب کشاورزی.
 • پیشنهاد درخصوص بهره برداری از آب و خاک و استفاده بهینه از امکانات بالفعل و بالقوه آب و اراضی مستعد روستا ومزارع اطراف آن و پیشنهاد نظام صحیح کشت.
 • پیشنهاد درخصوص پوشش بیمه های محصولات کشاورزی و دامی، موضوع بند (ج) ماده (181) قانون.
 • پیشنهاد درخصوص حمایت از تولیدکنندگان از طریق توسعه مشارکت مردمی.
 • پیشنهاد درخصوص فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای طرحهای تولیدی، بخش کشاورزی، صنایع، تعاون و خدمات.
 • پیشنهاد درخصوص خرید محصولات بخش کشاورزی وباغی در چهارچوب قوانین و مقررات حمایتی.
 • پیشنهاد درخصوص سامان دادن به امور کشاورزی از طریق شناخت منابع و ظرفیتهای موجود وهماهنگی و تقسیم کار بین سازمانهای مسوول ذی ربط.

 

2 - کارگروه اقتصاد ، درآمد و اشتغال روستا

 • بررسی و تلفیق برنامه های بلندمدت و میان مدت بخش اشتغال روستا در چهارچوب برنامه های توسعه کشور و توسعه وعمران بخشداری و استان.
 • بررسی موارد صرف بودجه سالانه روستا در چهارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه بخشداری.
 • نظارت کلان بر عملکرد دهیاری و پیمانکاران و حل مسایل و مشکلات
 • تهیه و تحلیل اطلاعات مربوط به روستا.
 • تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اشتغال، سرمایه گذاری در روستا.
 • بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:
  الف ـ تعیین فعالیتهای اولویت دار روستا
  ب- بررسی توزیع تسهیلات تکلیفی پیش بینی شده در قوانین و مقررات با رعایت اولویت ها با هدف جذب سرمایه یا توسعه اشتغال.
  پ ـ شناسایی امکانات و محدودیتهای روستا در زمینه های مختلف و تشویق بخش غیردولتی برای مشارکت.
  ت ـ ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط مشی های اجرایی روستا.
  ث ـ جذب مشارکتهای مردمی در امر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف روستا.
  ج- و سایر موارد مرتبط
  3 - کارگروه  عمران و معماری بافت روستا
 • بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران روستا و مزارع پیرامونی
 • بررسی و تعیین اولویت رشد برای سطوح مختلف روستا.
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص مکان ونحوه اجرای پروژه های عمرانی روستا
 • پی گیری و نظارت  کلان بر اجرای طرحهای روستا.
 • بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:
  الف ـ طرح هادی روستا.
  ب ـ چهارچوب و خطوط کلی ناظر بر برنامه های بلندمدت و میان مدت روستا
  پ ـ اولویت فضاها و محورهای توسعه روستا

     د- و سایر امور مرتبط با عمران و ابادی روستا

4 -کارگروه فرهنگی و اجتماعی  روستا

 • بررسی و تلفیق برنامه های بلندمدت و میان مدت بخشهای فرهنگی اجتماعی و تربیت بدنی .
 • پیشنهاد بودجه سالانه کارهای فرهنگی هنری روستا
 • تدوین اولویتهای پژوهشی در امور فرهنگی، هنری، بسیج و تربیت بدنی وپیشنهاد آن به شورا و دهیار
 • بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:
  تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی از طریق ایجاد امکانات تشویق و حمایت از علاقمندان.
  ایجاد، توسعه، بهره برداری و تجهیز تاسیسات فرهنگی، هنری روستا.
  توسعه، تقویت، حمایت و پشتیبانی از انتشار مطالب روستا در پایگاههای اطلاع رسانی.
  رفع آسیبهای فرهنگی ـ هنری و ارتقای فرهنگ عمومی روستا.
  تقویت بنیه مذهبی و اعتقادات دینی اهالی روستا با محوریت مساجد و بسیج.
  ساخت و توسعه کتابخانه و امکان استفاده رایگان از طریق جلب مساعدتها ومشارکتهای مردمی و سازمانهای دولتی

تاسیس، تجهیز و نظارت برچگونگی اداره کتابخانه عمومی و تهیه کتب موردنیاز روستاییان
مسایل و مشکلات ورزش و استفاده بهینه از امکانات
پرورش استعدادهای ورزشی جوانان روستا و ایجاد انگیزه و روحیه ورزش در آنها.
برنامه های مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت اهالی روستا.
تامین منابع تقویت و توسعه بسیج روستا.
معرفی آثار فرهنگی و هنری و شناسایی نخبگان و مفاخر فرهنگی و تجلیل از آنها
 
5 -کارگروه محیط زیست و خدمات روستا

 • بررسی و نظارت بر حفظ محیط زیست و خدمات روستا
 • بررسی و نظارت بر تهیه و تدوین و اجرای روستای سبز
 • بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه  چهارچوب و خطوط کلی ناظر بر برنامه های بلندمدت و میان مدت زیست و خدمات روستا
 • وسایر امور مرتبط


 

 • مطلب دوم : وضعیت شورای شهر

شورا می‌تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیون هایی با شرکت اعضای خود موافقت کرده و تعداد آن ها را افزایش یا کاهش دهد . تعداد اعضای هر کمیسیون از سه تا پنج نفر بوده و هر یک از اعضای شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون باشد . جهت تقریب ذهن کمیسیونهای شورای شهر تهران در زیر معرفی گردیده است .

کمیسیون های اصلی و دائمی شورا

به منظور بررسی ، اصلاح و تکمیل لوایح شهرداری و طرح های ارائه شده از سوی اعضای شورا و گزارش های ارائه شده و تبیین وظایف شورای اسلامی شهر تهران و آنچه که در قانون و سایر قوانین و مقررات که بر عهده شورای اسلامی شهر تهران می باشد کمیسیون های اصلی به شرح ذیل در شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می شود . وموضوعات کلی در حوزه بررسی هر کمیسیون به شرح ذیل می باشد :

الف کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی :شامل  مسائل اقتصادی ، مالی ، برنامه ریزی ، محاسبات و بودجه ، تفریغ بودجه ، امور درآمد ، امور اداری و تشکیلاتی ، حسابداری و حسابرسی و امور حقوقی بوده وظایف زیررا دنبال میکند :سیاست‌های کلی و جهت‌گیری‌های راهبردی برنامه‌های پنج ساله شهرداری ، تهیه سیاست‌های کلی بودجه‌های سنواتی شهرداری ،نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های شهرداری ،سیاست‌های کلی تأمین نیازهای شغلی کارکنان و آموزش‌های کاربردی در طول دوره خدمت ،تدوین برنامه‌های حسابرسی از شهرداری بررسی صلاحیت ذیحسابان

ب کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و امور ورزشی: شامل  مسائل فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی و پرورشی ، اجتماعی بهداشتی ، ورزشی، تفریحی ، هنری، تعاونی و رفاهی را دنبال می نماید .

پ کمیسیون عمران و حمل و نقل : شامل مسائل حمل و نقل و ترافیک ، فنی و مهنـدسی ، عمـران بوده و وظایف زیررا دنبال میکند :سیاستگذاری نحوه اجرای وظایف و ماموریت‌های حوزه‌های “حمل و نقل و ترافیک” و “فنی و عمرانی” در شهر تهران ،بررسی برنامه‌های عملیاتی سالانه حوزه‌های وظایف و ماموریت‌های “حمل و نقل و ترافیک” و “فنی و عمرانی” شهرداری و نظارت (قبل، حین، و بعد) بر حسن اجرای طرح ها و برنامه‌های مصوب حوزه‌های “حمل و نقل و ترافیک” و “فنی و عمرانی” در شهر تهران و.

ج- کمیسیون معماری و شهرسازی: این کمیسیون وظایف زیررا دنبال میکند : پیگیری و نظارت به منظور تحقق ماموریت های شهرسازی و معماری مصوب در اسناد فرادست شامل طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح موضوعی و موضوعی و نیز مصوبات شورای شهر تهران ، سیاست گذاری، راهبری، بررسی و اصلاح احکام و سیاست های برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ،نظارت بر عملکرد شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، نظارت تخصصی و پایش رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری،بررسی کارشناسی و اعلام نظر تخصصی درباره طرح‌ها، لوایح، برنامه‌ها، گزارش‌ها، پیوست‌های مطالعاتی و مسائل ارجاعی و.

ح- کمیسیون نظارت و حقوقی : اعلام نظر تخصصی در باره طرح های برنامه ها، لوایح شهرداری ، پیگیری و نظارت بر ابلاغ و حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله مصوبات شورای شهر راجع به امور شهری در شهرداری تهران و ارائه گزارش به شورای شهر، ارزیابی قوانین و مقررات مرتبط ،نظارت میدانی و فرآیندی بر اقدامات شهرداری تهران ،مطالبه اطلاعات راجع به دعاوی مربوط به شهرداری تهران ،بررسی و اعلام نظر حقوقی در خصوص ساختار شکلی طرح ها و لوایح پیشنهادی و همچنین تطبیق آنها با قوانین و مقررات فرادستی و تاثیر آن بر مصوبات معتبر .

د- کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری : این کمیسیون وظایف زیررا دنبال میکند : فعالیت در خصوص امور مربوط به حوزه تخصصی کمیسیون؛ مشتمل بر موضوعات سلامت، بهداشت، محیط زیست، خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران ،بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های مدیریت شهری ، نظارت موضوعی و موضعی و تخصصی بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به مدیریت شهری از جمله مصوبات شورای شهر تهران

کمیسیون های فرعی شورا

کمیسیون های فرعی شورا نیز بدین قرارند: کمیسیون نامگذاری- کمیسیون باغات کمیسیون بند  ۲۰ کمیسیون ماده ۳۸

 

 • مطلب پایانی :
 • تغییر مدیریت روستا ، از نظام تظلم خان سالاری و نظام حاکمیت فردی کدخدایی به نظام مردم سالاری دینی با انتخاب مردمی و به روش شورایی بودن و مدیریت دهیاری یک تحول بسیار اثر گذاری بر مشارکت روستاییان بر تعیین سرنوشت خود بوده است .
 • با توجه به اهمیت روستاها ، ضرورت دارد برای رفع ضعفهای موجود مدیریتی و برای ارتقای سطح مدیریتی در سطح روستاها ، این کارگروهها با حمایت بخشداری ها بعنوان بازوهای مشورتی شورای روستا تشکیل شود .
 • در هنگام باز نگری قانون شوراهای شهر و روستاها ، سازوکارهای قانونی این کارگروهها در متن اصلاحی پیش بینی شود .
 • روستاییان نیز برای تامین منافع حمعی روستا ، بایستی اعضای شورای روستا را از خود دانسته ، ضمن همکاری و همیاری با انان ، هادی آنان درتشخیص اولویت ها و رفع مشکلات باشند .
 • اعضای شورای روستا نیز بایستی ، به سبب اعتمادی که روستاییان بدانان معطوف داشته، فرصتها را غنیمت شمرده و با همفکری و مشورت گرفتن از آنان در قالب کارگروههای تخصصی مذکور ، روستاییان را در تعیین اولویتها ورفع مشکلاتشان مشارکت داده و تلاش کافی برای تحقق برنامه های روستا مصروف دارند .

 

 

 

http://www.isarpress.ir/?p=4715

 

http://www.isarpress.ir/1400/01/20/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3/

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۰/۰۱/۲۰