***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

۲۷۴ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

 دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی 598

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۱۳:۲۳

آیت الله آخوند‏‫ملاحسین فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۱۳:۲۳
ایت الله ملا محمد باقر  فشارکی ،

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۱۳:۲۳

نامه آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۰۹:۳۸
خانم ساجده نقیبان‌فشارکی، . آقای سجاد نقییان‌فشارکی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۰۹:۳۴

‏‫رسیدگی وزارت دارایی به بدهی یعقوب فشارکی راجع به اجاره و بقایای کل‌عباسی.‬

موافقین ۰ مخالفین ۱ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۰۶:۱۰

 آیت الله آخوند ملا حسین فشارکی اصفهانی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۰۵:۵۵

استادان مشاور  محمد فشارکی. و....

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۰۵:۵۰

آیت الله آخوند ملاحسین فشارکی اصفهانی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۰۵:۴۷

‏‫نامه نخست‌وزیری به وزارت جنگ و اداره کل ژاندارمری درخصوص عریضه سید علی فشارکی

مبنی‌بر تعدی و فشار بعضی ماموران ژاندارم به اهالی و کدخدا برای کشف سلاح یک سرباز فراری در فشارک. ‬

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۹ ، ۰۵:۳۶

در مقدمه تحقیق چنین درج شده است : 

(جلالی و هاشمی فشارکی،1389 :19 -16.)

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۹ ، ۰۵:۵۳

یکی از منابع مورد استفاده واستناد:

18-هاشمی فشارکی،سید جواد، مقاله جایگاه فرهنگ در دفاع غیرعامل، نشـریه کتاب مـاه علـوم اجتمـاعی، 1389

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۹ ، ۰۵:۴۹

در پیشینه تحقیق چنین درج شده است : 

فشارکی و فراهانی (1389 (در پژوهش خود با عنوان نقش دفاع غیرعامل و مدیریت بحـران در برنامـه- ریزی شهری و شهرسازی بعد از ارزیابی تاریخچه دفاع غیرعامل در ایران به راهبردهای دفاع شهری در سایر کشورها و انطباق کاربردی آن در برنامهریزی شهری ایران اشاره کرده اند. نتایج تحقیقات آنها نشان میدهـد که به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در طرحها و برنامههای شهری قبل از وقوع بحران میتواند در کاهش آسیبها و صدمات ناشی از بحران بسیار کارساز باشد.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۹ ، ۰۵:۴۳

یکی از منابع مورد استفاده واستناد:

[4 [جلالی فراهانی، غلامرضا؛ هاشمی فشارکی، سید جواد (1387". (نقش عنصـر دفـاع در شـهر سازی" .سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بحران جامع تهران.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۹ ، ۰۵:۳۹

یکی از منابع مورد استفاده واستناد:

هاشمی فشارکی، سیدجواد، شکیبامنش، امیر (1390 ،(طراحی شهری از منظر دفاع غیرعامل، تهران، انتشارات بوستان حمید

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۹ ، ۰۵:۳۴

یکی از منابع مورد استفاده واستناد:

26 -هاشمی فشارکی، سید جواد (1389 ،(جایگاه فرهنگ در دفاع غیرعامل، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 35 :صص94-84

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۹ ، ۰۵:۲۷
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۹ ، ۰۵:۲۴

منابع مورد استفاده واستناد:

2 -عدم وجود هرگونه نشریه و مجله ای در زمینه پدافند غیرعامل : هرچند صـاحب نظـران متفکـران دارای تألیفاتی در این زمینه میباشند (از جمله دکتر سید جواد هاشمی فشارکی – دکتر فؤاد ایـزدی – دکتـر اصغر افتخاری ) لکن وجود نشریات و مجلاتی که بطور مستمر در زمینه موضوع بحث فعالیت نماینده باعث نهادینه شدن و تبدیل شدن موضوع به باور عمومی خواهد شد.

1-هاشمی فشارکی، دکتر سید جواد – انتشارات بوستان حمید

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۹ ، ۰۵:۲۴

یکی از منابع مورد استفاده واستناد:

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻓﺸﺎرﮐﯽ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ، 1389  ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ در دﻓﺎع ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ا ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷـﻤﺎره ی 35 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۹ ، ۰۵:۱۰

دکتر مصطفی قانعی متولد  روستایی از توابع اصفهان به نام فشارک

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۹ ، ۰۴:۳۳

حمیدرضا محمدی فشارکی 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۹ ، ۲۰:۴۶

به دستور مرحوم آیت‌الله فشارکی یکی از علمای طراز اول آن روز، مردم به قرائت زیارت عاشورا پرداختند

و خداوند متعال به برکت زیارت عاشورا، آن بیماری فراگیر را برطرف کرد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۹ ، ۲۰:۴۵

و عالیه را در نزد استادان و مدرسینی همچون اعتمادی، فشارکی،...و دیگران خواند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۹ ، ۲۰:۴۲

عضو فقید مجلس خبرگان که در محضر اساتیدی چون ....، آیت الله فشارکی و .. تلمذ کرده است، 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۹ ، ۲۰:۴۰

محمود فشارکی مسئول فرهنگی و رزمنده گردان مقداد می‌گوید: 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۹ ، ۲۰:۴۰