***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

ایثار پرس : گروه : صفحه اول / ویژه / شناسه : 10848 /03 تیر 1401 - 19:58

http://www.isarpress.ir/?p=10848

انواع استحکامات در دوران دفاع مقدس 8 ساله

       در این نوشتار تعاریفی از استحکامات بیان شده و  انواع استحکامات تشریح شده است و سپس اصول و ملاحظاتی که در طرح و ساخت آن بکار برده می گشت تبیین شده است.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

استحکامات به وسیله کلیه رزمندگان مهندسی رزمی  و یگانهای مهندسی ساخته میشد .استحکامات دفاعی که در دوران دفاع مقدس ساخته می شدند، شامل انواع سنگر، قرارگاه، بیمارستان، اورژانس، پناهگاه، پاسگاه، پد بالگرد ، سایت موشکی، دال انفجاری، مواضع توپخانه، مواضع تانک، مواضع ضد هوائی و ..... بود.

تعاریف‌ استحکامات

کلیه عوارض طبیعی و مصنوعی که به منظور حفظ جان نیروها و تجهیزات و نیز اختفاء و استمرار فعالیت های خودی در مقابل عملیات خصمانه ی دشمن (دید و تیر دشمن) بکار می رود را استحکامات می گویند .

کلیه سازه‌هایی که جان نفرات و تجهیزات را از عملیات خصمانه و آتش دشمن حفظ نماید. مانند سنگر، خاکریز، پناهگاه و ... (طاهری،1389،ص 21)

هرگونه حفاظی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشک، توپخانه، خمپاره و یا ترکش آنها مقاومت نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات، تجهیزات یا تاسیسات گردیده و اثرات ترکش و موج انفجار را به طور نسبی خنثی نماید، استحکامات اطلاق می گردند. (جزوه شماره 12ارتش، ص 6)

 • کلیه عوارض طبیعی و مصنوعی که به منظور حفظ جان نیروها و تجهیزات و نیز اختفاء و استمرار فعالیت های خودی در مقابل عملیات خصمانه ی دشمن (دید و تیر دشمن) بکار می رود را استحکامات می گویند.( نمایندگان، مصاحبه شماره 9)
 • به عبارت دیگرکلیه کارهاییکه جان نفر و وسایل و تجهیزات را از عملیات خصمانه دشمن محفوظ نگه می دارد (بهجز قدرت آتش) استحکامات نامیده می شود.(جزوه شماره 12، ص.6)

   و به منظورهای زیر تهیه می‌گردد:

 • استحکام در مقابل حمله‌ای که از طرف دشمن انتظار می‌رود.
 • مستحکم نمودن یک موضع قبل از شروع یک حمله
 • حفاظت علیه حمله متقابل از زمینی که از دشمن گرفته شده است. (سند شماره 75،ص10)

- هرگونه حفاظی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشک، توپخانه، خمپاره یا ترکش آن‌ها مقاومت نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات، تجهیزات یا تاسیسات شده و اثرات ترکش و موج انفجار را به طور نسبی خنثی نماید، استحکامات اطلاق می­شوند. به عبارت دیگر کلیه کارهاییکه جان نفر و وسایل و تجهیزات را از عملیات خصمانه دشمن محفوظ نگه می­دارد(بهجز قدرت آتش) استحکامات نامیده می­شود و به منظورهای زیر تهیه می­شود:

1- در مقابل حمله­ای که از طرف دشمن انتظار می­رود؛

2- مستحکم کردن یک موضع قبل از شروع یک حمله؛

3- حفاظت علیه حمله متقابله در زمینی که از دشمن گرفته شده است.(جزوه آموزشی ارتش.ص 3)

در تعریف دیگر استحکامات می توان گفت :

به آن دسته از اقدامات مهندسی که موجب حفاظت و ایمنی بیشتر نفرات، تجهیزات، سیستم ها و تأسیسات از اقدامات خصمانه ی دشمن می گردد، استحکامات دفاعی گویند. (پوری رحیم  و  صادقی, بی تا, ص. 12)

عوارض طبیعی و مصنوعی که به منظور حفظ جان نیروها و تجهیزات و نیز اختفاء و استمرار فعالیت های خودی در مقابل عملیات خصمانه ی دشمن (دید و تیر دشمن) بکار می رود را استحکامات می گویند.(مصاحبه شماره9)

انواع استحکامات:

الف- استحکامات دائمی:

 •  استحکاماتی هستند که معمولاً در زمان صلح و آتش بس ، با فرصت کافی ،با طرح‌ها و مناسب‌ترین مصالح و با بیشترین مقاومت احداث شوند . این استحکامات بخشی از سیستم پدافند غیر عامل محسوب می‌شوند و در تقویت امنیت ملی کشور موثر هستند. پناهگاه‌های عمومی و اختصاصی در شهرها ،از جمله این نوع استحکامات هستند. (طاهری،1389،ص 21) سنگر‌های دائم و پیش‌ساخته، خندق‌های ضد تانک، موانع بتنی و فولادی، شبکه‌های خاردار[1] نیز از جمله این استحکامات است. (سند شماره 75،ص 11) و پناهگاههای افراد که بتواند در مقابل توپخانه دشمن و هوای بد مقاومت داشته باشند.(جزوه شماره 12، ص.7)

ب- استحکامات صحرایی:

استحکامات صحرایی: هنگام تماس یا نزدیک بودن تماس با دشمن تهیه می گردد. این کارها شامل پاک کردن میدانهای آتش، کندن سنگر برای سلاح و افراد، تهیه میدانهای مین ضد تانک و ضد نفر، شبکههای سیم خاردار، مستحکم نمودن مواضع طبیعی، انتخاب پست فرماندهی و دیده بانی و تهیه استتار است. (جزوه شماره 12ارتش، ص 7)

 استحکاماتی هستند که در زمان جنگ و در مناطق عملیاتی ساخته می‌شوند و اهمیت تاکتیکی دارند. مصالح مورد استفاده در ساخت این استحکامات عمدتاً مصالح ساده و پیش ساخته هستند و از مصالح طبیعی منطقه مانند خاک، تنه درخت و قلوه سنگ حداکثر استفاده به عمل می‌آید و به ندرت از ملات های ساختمانی استفاده می‌شود. علت آن هم این است که مواضع تاکتیکی در جنگ ، همواره در حال تغییر و جابجایی هستند و ساخت سازه‌هایی از جنس ساختمان‌های شهری از نظر زمان و هزینه مقرون به صرفه نیست؛ مگر این که قطعات آن قبلاً ساخته شود و در محل مونتاژ گردد.

انواع استحکامات صحرایی عبارت‌اند از سنگرهای انفرادی ، اجتماعی و سنگرهای کار(مانند سنگرهای بهداری، مخابرات، پشتیبانی، پاسگاه، و قرارگاه فرماندهی) ، انواع خاکریزهای حفاظتی، خط مقدم، دژ، مواضع سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین، انواع کانال و...

موانع نیز نوعی استحکامات محسوب می‌شوند؛ ولی به دلیل اهمیت و ویژگی آن‌ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.  (طاهری،1389،ص 21-22)

 

مورد کاربرد استحکامات صحرایی

الف- در آفند: توقفهای کوتاه در جریان عملیات آفندی مستلزم تجدید آرایش، تجدید تدارکات و تحکیم مواضع متصرفی است. جایی که تهدید دشمن بهصورت یک حمله متقابل تشخیص داده شده و یا احتمال آن برود یگانهای آفند کننده باید از حفاظهایی که در دسترس آنها میباشد استفاده نموده و یا نسبت به حفر مواضع تعجیلی اقدام نمایند.

ب- در پدافند: موضع دفاعی در اطراف و دور تا دور یک سری مواضع تاکتیکی سازمان یافته و آرایش شده ایجاد میشود. محل مواضع با توجه به موقعیت طبیعی زمین از نظر دیدهبانی و پدافند انتخابمیشود. ترتیب تقدم در آماده کردن استحکامات عبارتاست ازپاک کردن میدان آتش، حفر مواضع کارکنان و سلاح، تقویت موانع طبیعی، ایجاد موانع مصنوعی و انجام عملیات استتار (آرایش زمین).

انواع استحکامات

استحکامات دارای انواع زیر می باشد :

1- کانال

از نگاه مهندسی رزمی، کانال عارضه‌ای است که توسط ماشین‌آلات مهندسی و یا تجهیزات تخصصی مناسب بر روی زمین و گاهاً بر روی دژها احداث می‌شود و کاربرد های مختلفی دارد همچون کانال انتقال آب، کانال موانع.( مصاحبه شماره 9) 

2- خندق

اصل کلمه عربی خندق، کندک فارسی بوده، یعنی کندن زمین که امروزه بیشتر در کاربرد نظامی به آن کانال گفته می شود و از نوع استحکامات موقت به شمار می آید. .( مصاحبه شماره 9) 

3- سنگر

سنگر عبارت است از هرگونه پناهگاه طبیعی و یا مصنوعی که بتوان ازآن به عنوان محل اسکان و یا درگیری جهت نیروها و تجهیزات و همچنین حفاظت نیرو و تجهیزات از دید و تیر دشمن استفاده نمود. سنگرهای ساخته شده  یکی از انواع استحکامات نظامی است .(  مصاحبه شماره 9) 

4- پناهگاه

مکان یا سازه ای طبیعی یا مصنوعی است که برای حفاظت نفرات، تحهیزات، منابع و تاسیسات و همچنین اختفاء و استمرار فعالیت ها از اقدامات خصمانه دشمن  مورد استفاده قرار می گیرد. .( مصاحبه شماره 9)

5- جنگ مین

کاشت مین در میادین مین خودی با آرایش تاکتیکی، محاسبات نظامی و ابعاد مختلف و همچنین برداشت مین برای ایجاد شکاف و معبر در میادین مین دشمن در ابعاد متناسب با اهداف و نیازمندی های میدان نبرد را اصطلاحاً جنگ مین گویند.( مصاحبه شماره 9) 

6- تخریب

از نگاه مهندسی رزمی، انهدام و از بین بردن نفرات، تجهیزات، منابع و تاسیسات دشمن با استفاده از مواد انفجاری را تخریب می نامند. ( مصاحبه شماره 9)  

7- مهندسی انفجار

 مهندسی انفجار عبارت است از کلیه فعالیت هایی که در سه حوزه تخریب، جنگ مین و چک و خنثی سازی صورت می گیرد.(مصاحبه شماره 9)  

8-موانع

هر عارضه طبیعی، مصنوعی یا اشیاء که موجب توقف، تأخیر، انحراف یا کانالیزه کردن یگان های رزمی دشمن گردد،  مانع گفته می شود.(  مصاحبه شماره 9) 

9- سد موانع

به مجموعه موانع هماهنگ طبیعی یا مصنوعی یا هر دو که که موجب توقف، تأخیر، انحراف یا کانالیزه کردن یگان های رزمی دشمن شود، اطلاق می گردد .( مصاحبه شماره 9)  

10- جنگ آب

استفاده تاکتیکی و عملیاتی از منابع آب (سیلاب ها، رودخانه ها، هورها) و هدایت آن در زمین های وسیع برای جلوگیری از پیشروی دشمن و تحرکات زمینی آن یا تثبیت مواضع خودی در زمان آفند و پدافند، عملیات آبی یا جنگ آب است.( مصاحبه شماره 9)

 

ملاحظات طراحی استحکامات  

طرحهای استحکامت هم برای قوای خودی حفاظت دلخواه را تأمین میکند و هم در کمترین زمان ممکن دشمن را به منطقه ای میکشاند که اجرای حداکثر آتش موثر در آن منطقه امکان پذیر است.

این طرحها معمولاً بر اساس تهیه تدریجی پایه گذاری و به ترتیب از سنگر بدون پوشش شروع و به مواضع با پوشش بالا سر و هر نوع جان پناهی که در منطقه ایجاب میگردد ختم میشود.

پراکندگی

پراکندگی یگانها و افراد از عوامل اولیه افزایش حفاظت خصوصاً در مقابل اثرات سلاحهای هسته ای میباشد.

چنانچه منطقه اشغالی توسط یک یگان ضمن رعایت پراکندگی به نحو صحیحی آرایش شود آسیب پذیری در مقابل آتش توپخانه و اثرات سلاحهای اتمیکمتر خواهد شد.

پراکندگی کامل یگانها نیازمندی استحکامات صحرایی را برای بدست آوردن حفاظت کامل به حد قابل ملاحظهای کاهش میدهد. میزان پراکندگی یک یگان به مأموریت، زمین و وضع دشمن بستگی دارد.

بهره برداری کامل و صحیح از استحکامات باعث پراکندگی کمتر یگان رزمی می شود. استحکامات خصوصاً برای یگانهایی مفید است که نمیتوانند به اندازه لازم متفرق شده و حفاظت مناسب بدست آورند.

مواضع یدکی و فریبنده

 هنگامیکه زمان و وضعیت ایجاب نماید برای فریب دشمن و انعطاف در عملیات پدافندی باید نسبت به  ایجاد مواضع یدکی و فریبنده اقدام نمود.

 

ملاحظات اولیه استحکامات

الف- به کار بردن سلاحها، مواضع سلاحها باید طوری باشد که اجرای آتش موثر سلاح مورد نظر در آن امکان پذیر باشد. این حالت ممکن است حفاظت موضع را محدود و یا در اندازه و عمق جان پناههای مجاور تأثیر نماید.

ب-حفاظت، استحکامات باید در برابر آتشهای غیر مستقیم و تصادفی همچنین آتشهای هدایت شده، نفرات و تجهیزات را حفاظت نمایند. (به استثنای انفجارهای هسته ای نزدیک).

پ-سادگی و صرفه جویی: مواضع و استحکامات باید ساده، کامل و تا آنجایی که ممکن است به حفاری کمتر نیاز داشته باشند و با مصالحی که به سرعت قابل دسترسی است ساخته شوند.

ت-توسعه تدریجی، طرحهای مربوط به کارهای پدافندی باید طوری تهیه شوند که توسعه تدریجی استحکامات امکان پذیر بوده و قابلیت استفاده آنها مرتب افزایش یابد.

توسعه استحکامات در سه مرحله به شرح زیر اجرا میشود :

1) حفاری سریع در جایی که سرعت عامل اصلی بوده و ابزار و وسایل خاصی مورد احتیاج نباشد.

2) آماده کردن سریع استحکامات با وسایل در دسترس.

3) تکمیل استحکامات با استفاده از وسایل مخصوص به آن.

ث- استتار و اختفاء، استحکامات باید طوری تهیه شوند که هر قسمت از آن پس از تکمیل استتار گردد. اختفای یک موضع پدافندی بهطور کامل عملی نیست ولی باید به اندازه کافی آنرا استتار نمود تا از نظر دشمن قابل تشخیص نبوده و از دید زمینی محفوظ باشد.

در صورت امکان باید همزمان با تهیه مواضع حقیقی نسبت به ایجاد مواضع فریبنده اقدام نمود.

ج-ابتکار: فرماندهان و مسئولین باید با ابتکار خود وسایل و مصالح در دسترس را به نحو صحیح و مناسبی با نیازمندی ساختمانی استحکامات مورد نظر انتخاب نمایند.

حفاظت بر علیه سلاحهای استاندارد

الف- حفاری: بهترین روش حفاظت بر علیه سلاحهای متعارف، استفاده از یک قشر زمین با سایر مصالح میباشد. این روش با حفاری در داخل زمین انجام میشود بهطوری که حفاظت موثری از کارکنان و تجهیزات در برابر آتش مستقیم سلاحهای کوچک و ترکش افقی گلولههای دشمن تأمین می نماید.

حفاری در داخل زمین حفاظت بر علیه توپخانه، سلاحهای سنگین پیاده، بمبها و سایر آتشهای هوایی را نیز به وجود میآورد در ضمن از کلیه پوششهای طبیعی در دسترس نیز باید استفاده شود. توسعه موضع تا زمانی که یگان منطقه مربوطه را ترک می کند ادامه خواهد داشت.

ب-پوشش بالا سر: برای افراد تفنگدار باید موضع آتش پوشیده ایجاد شود همچنین در نزدیک سنگرهای سلاح، پناهگاههای آماده و قابل دسترس نیز احداث می شود. حداقل ضخامت پوشش بالا سر 15 تا 20 سانتی متر الوار و 45 سانتی متر کیسه شن یا خاک طبیعی میباشد. برای پوشش بالا سر از هر نوع مصالح و وسایل قابل دسترس میتوان استفاده کرد. اگر این نوع پوشش کافی نباشد و حفاظت لازم در برابر آتشهای مستقیم را فراهم نکند، همزمان و در طول مدت اشغال و استفاده از موضع باید نسبت به تقویت و تکمیل پوشش بالاسر اقدام نمود. فقط قسمتی که موضع آتش در آن قرار دارد باید پوشش بالا سر داشته باشد. در سطح فوقانی الوارها، کیسه شن به کار میرود تا از ریزش خاک روی خدمه جلوگیری نماید.

حفاظت بر علیه سلاحهای شیمیایی و میکروبی

سنگرهایی که بخشی یا تمام آن باز است، قابلیت حفاظت بر علیه حمله شیمیایی و میکروبی را ندارند. افراد در سنگرهای باز برای حفاظت در مقابل سلاحهای شیمیایی باید ازماسکهای ضد گاز و پوششهای مناسب استفاده نمایند در صورت عدم پوشش استاندارد میتوان از پانچو به عنوان پوشش موقت استفاده کرد. از سلاح های شیمیایی معمولاً در محیط نبرد استفاده میشود و کمتر در محیط‌های تأسیساتی کاربرد دارد.

اعلام خطر حمله شیمیایی یا حملات هوایی معمولاً متفاوت بوده و این اعلام خطر ممکن است قبل یا هم زمان با حمله صورت پذیرد و استفاده از ماسک در این شرایط بسیار مهم است. پوشش بالا سر در سنگرها، نفوذ گازهای شیمیایی و میکروبی را به تأخیر میاندازد و ماسک ضد گاز در مقابل مایعات آلودهای که مستقیماً وارد میشوند محافظ خوبی است. سنگرهای پوشیده با روزنهها و مجرای ورودی که قابل انسداد باشند حفاظت لازم در مقابل مواد ناسالم و مواد آتش زا را فراهم مینمایند.

حفاظت در مقابل سلاحهای اتمی

 استحکاماتی که در مقابل سلاحهای متعارف حفاظت موثری دارند در مقابل سلاح اتمی نیز با میزان متغیری (بسته به نوع سلاح) حفاظت لازم را تأمین مینمایند. در صورت انفجار هسته‌ای افراد می توانند با رفتن داخل یک سنگر و کشیدن یک پتوی مرطوب روی سر خود تا حد زیادی از آثار ناشی از ریزش اتمی مصون بمانند.

الف- اثر حرارتی: تشعشع حرارتی به هر چیز قابل احتراق اثر میکند. تلفات ناشی از تشعشع حرارتی را میتوان با استفاده از حایلهایی مخصوص تغییر داد. این حایلها ممکن است از مواد غیر قابل اشتعال ساخته شوند و افراد را در مقابل منبع حرارتی حفظ نمایند. برای پوشش حفرهها و درپوش مدخلها یا سایر روزنهها معمولاً از ورق فلزی استفاده
می
شود. افراد باید لباس کامل پوشیده و دستها و صورت و گردن خود را بپوشانند. استفاده از لباس مخصوص تلفات ناشی از سوختن را کاهش میدهد.

ب- موج انفجار: موج انفجار به علت اثر تخریبی موجب ویرانی میگردد. موج حاصله از یک انفجار اتمی بهصورت قایم یا نزدیک به قایم در فضای باز هر نوع مانعی را از بین میبرد. در این حالت میباید از عملیات در سطح زمین خودداری شود.

پ-شوک سطحی: شوک حاصله از انفجار اتمیموجب فرو ریختگی استحکامات و ایجاد چالههای نامنظم در سطح زمین میگردد. برای کاهش خطر ناشی از شوک، گود برداری استحکامات باید تا عمق بیشتر از 4/1 متر (4 فوت و 6 اینچ) انجام شود و به همین دلیل پوشش بالاسر معمولاً از 45 سانتی متر (18اینچ) تجاوز نکند (مگر اینکه تکیه گاه قوی برای سقف در نظر گرفته شود).

ت-تشعشع: برای کاهش اثرات مستقیم اشعه گاما، روزنههای حفرهها و پناهگاهها باید تا حد امکان کوچک باشند و سقف پناهگاههای بزرگ با الوارهای سنگین تقویت شده و ضخامت پوشش بالاسر آنها تا 75 سانتی متر (2 فوت و 6 اینچ) افزایش یابد. (جزوه شماره 12 ارتش، ص 9 تا 12)

جمع بندی

استحکامات یکی از اساسی ترین اقدامات جنگی در جهت حفظ و حراست از جان نیروها و محافظت از تجهیزات می باشد و از دیرباز نقش مهمی را در سرنوشت جنگ ایفا کرده است و طراحان نظامی همیشه سعی کرده اند از نقش مهم آن در جنگ برای پیروزی نیروهایشان استفاده کامل را ببرند و در اکثر جنگ های نظامی پیروزی با طرفی بوده که از استحکامات کافی برخوردار بوده است. ودر ابتدای دفاع مقدس نیز با ساده ترین اقدامات استحکاماتی دفاع شکل گرفت ولی به مرور روز به روز ارتقا و تکامل یافته و نقش بی بدیلی برای پیروزی در عملیاتهای دفاع مقدس و تثبیت آن مبدل گشت و به یکی از بی نظیر ترین اقدامات مهندسی دردنیا شکل گشت  واز تجارب آن بایستی برای اینده بهره برد و از امادگی لازم در برابر تهدیدات آتی برخوردار گشت .

منابع  

 • کتب

برهانیان, ع.,  و  نجفی, ح. (1376). جنگ مهندسی، خاطرات، تاریخچه تشکیل و روند تکاملی واحد مهندسی لشکر 31 عاشورا. واحد مهندسی لشکر 31 عاشورا.

پوری رحیم, ع.,  و  صادقی, ی. (بی تا). ایران.

توکلی, ا. (1373). نقش مهندسی در دفاع مقدس..

سرداری کرمانی, ج. (بی تا, 9). تجارب مهندسی جنگ. تهران, تهران, ایران.

کاوشی, ح. (1385). جهاد سازندگی و جنگ. انتشارات دفاع.

معین وزیری،نصرت الله (1387) ارتش در عملیات فتح المبین

 • مصاحبه ها

مصاحبه شماره 2، مجموعه مصاحبه های تدوین محتوی پروژه مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس، کارگروه نمایندگان ارتش، سپاه و جهاد در پروژه مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس، جلسه دوم

مصاحبه شماره 5، مجموعه مصاحبه های تدوین محتوی پروژه مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس، کارگروه نمایندگان ارتش، سپاه و جهاد در پروژه مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس ، جلسه پنجم

مصاحبه شماره 9، مجموعه مصاحبه های تدوین محتوی پروژه مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس، کارگروه نمایندگان ارتش، سپاه و جهاد در پروژه مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس ،جلسه  نهم

مصاحبه شماره 34 ، مجموعه مصاحبه های تدوین محتوی پروژه مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس، شهید پور شریفی

 • جزوات

جزوه شماره 13، مجموعه جزوات تدوین محتوی پروژه مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس،عملیات مهندسی ارتش

 • مقالات

مقاله شماره 1، مجموعه مقالات پروژه تدوین محتوی مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس؛ مقالات مهندسی رزمی سپاه،1376

مقاله شماره 8، مجموعه مقالات پروژه تدوین محتوی مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس، بررسی توصیفی تحلیلی انواع خاکریزهای دفاعی، نجفی

 

 • اسناد

سند شماره 2، مجموعه اسناد و مدارک پروژه تدوین محتوی مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس، ج1، خاکریز

سند شماره 6، مجموعه اسناد و مدارک پروژه تدوین محتوی مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس، ج1:جاده در دفاع مقدس

سند شماره 89، مجموعه اسناد و مدارک پروژه تدوین محتوی مهندسی رزمی در 8 سال دفاع مقدس، ج1، شکل گیری مهندسی رزمی در ارتش


[1] - منظور شبکه های سیم خاردار می باشد.

 

http://www.isarpress.ir/?p=10848

 

http://www.isarpress.ir/1401/04/03/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-8-%d8%b3%d8%a7%d9%84/

 

https://javadfesharaki.blog.ir/1401/04/03/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9

***************************************************** 

کلیه نوشتارهای با موضوع مهندسی در دفاع مقدس :

 

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9/

 

***********************************

**************************************************************************************

سایر یادداشتهای منتشرشده

https://javadfesharaki.blog.ir/page/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%202

**************************************************************************************

سوابق علمی ؛ کتب ، مقالات ، یادداشت ها ، سخنرانی ها ، افتخارات و تقدیرها ، مصاحبه ها ، آثار منتشر شده ؛ فعالیت ها و ......

چنانچه روی نشانی (لینگ مربوطه ) بزنید ، کل متن باز خواهد شد ومی توانید مطالعه کنید :   

**********************************

سوابق علمی و اجرایی دکترسیدجواد هاشمی فشارکی

https://javadfesharaki.blog.ir/page/Resumes

**********************************

  کتب منتشر شده دکتر سیدجوادهاشمی فشارکی 

https://javadfesharaki.blog.ir/page/%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C 

**********************************

  شرح کتب منتشر شده دکتر سیدجوادهاشمی فشارکی 

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

سوابق علمی و اجرایی دکترسیدجواد هاشمی فشارکی

https://javadfesharaki.blog.ir/1399/07/05/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

**********************************

یادداشتهای منتشرشده بخش 2

https://javadfesharaki.blog.ir/page/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%202

**********************************

یادداشتهای منتشرشده بخش 1

https://javadfesharaki.blog.ir/page/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87

**********************************

شرح یادداشتهای منتشرشده 

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

مقالات منتشرشده

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/ 

**********************************

اختراعات ثبت شده 

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

افتخارات و تقدیر های ملی 

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

استاد راهنمای پایان نامه های دکتر و کارشناسی ارشد 

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

سخنرانی ها :

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

سخنرانی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در مصلی های کشور 

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/08/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

**********************************

سخنرانی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در مساجد کشور

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/08/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

**********************************

مصاحبه های صورت گرفته شده :

 https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

اثار منتشر شده دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در رسانه ها ( در ایینه مطبوعات )

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%821-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

 فعالیتهای علمی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص معماری و شهرسازی اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/10/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

**********************************

امور شهری 

 https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81/

**********************************

موضوعات مهندسی 

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************
فعالیتهای علمی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص معماری

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/09/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

موضوعات معماری

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

سوابق متعدد مرتبط با شهر و شهرسازی و شورای شهر

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/03/26/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1

**********************************

مطالب :

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

فعالیتهای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص شهدا

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/25/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7

**********************************

 فعالیتهای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص دفاع مقدس و مقاومت

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/13/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA

**********************************

فعالیتهای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص گام دوم انقلاب اسلامی 

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/12/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

**********************************************************************

70 مطلب با موضوع «گام دوم........ هاشمی فشارکی» ثبت شده است

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

 کارشناس قوه قضاییه  سید جواد هاشمی فشارکی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/07/04/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

**********************************

فعالیتهای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص پدافند غیر عامل

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/18/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84

**********************************

۲۸ مطلب با موضوع «خاطرات -سیدجواد هاشمی فشارکی» ثبت شده است 

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

بیش از 200 مطلب در مقالات دیگران با موضوع «استنادمنبع سیدجوادهاشمی فشارکی» ثبت شده است :

 https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1/

**********************************

۱۲ مطلب با موضوع  طرحها  

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

120 مطلب با موضوع «تصاویر - - سیدجواد هاشمی فشارکی» ثبت شده است

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**********************************

بیش از 700 یادداشت  منتشر شده دیگر :

https://javadfesharaki.blog.ir/page/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%202

********************************************

فعالیتهای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص گام دوم انقلاب اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/12/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

*****************

فعالیتهای علمی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص معماری و شهرسازی اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/10/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

*****************

فعالیتهای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در خصوص دفاع مقدس و مقاومت

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/09/13/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA

*****************

•     سوابق : 
http://javadfesharaki.blog.ir/page/Resumes

*****************

•    فعالیتها در زیر ارائه شده :
http://javadfesharaki.blog.ir/page/2S

*****************

•    فهرست کتب منتشر شده :
http://javadfesharaki.blog.ir/page/کتب-هاشمی-فشارکی

*****************

•    چکیده اطلاعات کتب :
http://javadfesharaki.blog.ir/category/کتب-سید-جواد-هاشمی-فشارکی/

*****************

•    پایان نامه های دفاع شده : 
http://javadfesharaki.blog.ir/category/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

*****************

•    مقالات پذیرفته شده در نشریات و ارایه شده در همایشها  :
•    http://javadfesharaki.blog.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

*****************

•     یادداشت های انتشاریافته در نشریات و خبرگزاریها :                               
http://javadfesharaki.blog.ir/page/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87

*****************

•    ادامه یادداشتهای منتشر شده در رسانه ها:  
http://javadfesharaki.blog.ir/page/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%202

*****************

•     اختراعات ثبت شده :     
   http://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/
  *****************            

•      سخنرانی ها : 
http://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

*****************

•    مصاحبه ها :
http://javadfesharaki.blog.ir/category/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

*********************************************

سخنرانی های منتشر شده  در پایگاههای خبری ::

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

*********************

 مصاحبه های منتشر شده در پایگاههای خبری : 

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

**************************

نقش رسانه ها در تبیین ضرورت حفظ تراث اسلامی

***************************************

مطالب منتشر شده در خبرگزاری فرانی ایکنا  :

https://iqna.ir/fa/search

***************************************

توضیح ضروری ایسنا درباره برخی تحرکات

مطالب منتشر شده در خبرگزاری ایسنا 

https://www.isna.ir/search?a=0&q=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C++%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C&dr=all&df=&dt=1399%2F06%2F25&sort=date&pageSize=20

**************************************** 

elmnet

مقالات منتشر شده در علم نت :

https://elmnet.ir/search?and=&exact=&or=&not=&author=+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

***************************************

دسترسی رایگان به پایگاه علمی سیویلیکا Civilica
 2

مقالات منتشر شده در سیویلیکا  : 

https://civilica.com/search/paper/n-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF_%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2585%25DB%258C_%25D9%2581%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25A9%25DB%258C-o-Title-ot-desc/

**************************************** 

 

افشاگری روزنامه کیهان

مطالب منتشر شده در کیهان : 

https://kayhan.ir/fa/search

****************************************

ایثار پرس isarpress | پایگاه خبری تحلیلی و تخصصی فرهنگ ایثار و شهادت

ایثار پرس isarpress | پایگاه خبری تحلیلی و تخصصی فرهنگ ایثار و شهادت

مطالب منتشر شده در ایثار پرس : 

http://www.isarpress.ir/?s=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

****************************************

سایت حماسه 27 | روایت مجاهدت های رزمندگان لشکر 27 محمدرسول الله صلوات الله علیه

مطالب منتشر شده در حماسه 27  : 

https://hamaseh27.ir/?s=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

****************************************

نشریه الکترونیکی 598 به خانواده رسانه‌ای قم پیوست

 مطالب منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی 598  : 

https://www.598.ir/fa/search

****************************************

خبرگزاری دفاع مقدس را در فضای مجازی دنبال کنید + لینک صفحات

 مطالب منتشر شده در دفاع پرس ( خبرگزاری دفاع مقدس )  : 

https://defapress.ir/fa/search

****************************************

Stream فاش نیوز FashNews music | Listen to songs, albums, playlists for free on SoundCloud

 مطالب منتشر شده در فاش نیوز 

http://fashnews.ir/?option=search

****************************************

مشرق نیوز متعلق به کیست

  مطالب منتشر شده در مشرق : 

https://www.mashreghnews.ir/search?q=%22+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%22

**************************************** 

اطلاعیه بسیج مهندسین استان آذربایجان شرقی

 مطالب منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مهندسین  : 

ttp://omranbasij.ir/search/node?keys=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

****************************************

farhangesadid - Kanal statistikasi فرهنگ سدید. Telegram Analytics

 مطالب منتشر شده در   پایگاه فرهنگی سدید : 

https://farhangesadid.com/fa/search

****************************************

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 مطالب منتشر شده در   کتابخانه ملی : 

 https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/bibliographicAdvancedSearch.do?command=NEW_SEARCH&classType=0&pageStatus=1

*************

 روزنامه رسالت

 مطالب منتشر شده در   روزنامه رسالت  : 

https://www.magiran.com/article/1720421

**************************************** 

 تکذیب کانال خبری منتسب به هفته نامه صبح صادق

 مطالب منتشر شده در   صبح  صادق : 

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/07/%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1388

**************************************** 

پایگاه خبری صبح قزوین

 مطالب منتشر شده در   صبح  قزوین : 

https://sobheqazvin.ir/news/338633/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA!

****************************************

انتصاب مسئول سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور

 مطالب منتشر شده در   برگزاری بسیج : 

https://basijnews.ir/fa/search?query=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

**************************************** 

 مطالب منتشر شده در خبر گزاری میزان : 

هاشمی فشارکی site:www.mizanonline.com

****************************************

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

 مطالب باز نشر داده شده در  گنجینه فشارکی ها : 

https://javadfesharaki.blog.ir/category/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C/

****************************************

روزنامه همشهری

 

hamshahrionline.ir/x4ztV

************************************

 

https://javadfesharaki.blog.ir/