***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

Vahid Jafari Fesharaki

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۱ ق.ظ

 

Vahid Jafari Fesharaki

 

Vahid Jafari Fesharaki

PhD in Electrical (Control) Engineering, Islamic Azad University, science and Resarch Branch, Tehran

在 sel.iaun.ac.ir 的電子郵件地址已通過驗證

Nonlinear control- maximum power point tracking- optimization- Solar cell

https://scholar.google.com.hk/citations?user=V8ndByYAAAAJ&hl=zh-TW

 

The effect of temperature on photovoltaic cell efficiency

VJ Fesharaki, M Dehghani, JJ Fesharaki, H Tavasoli

Proceedings of the 1stInternational Conference on Emerging Trends in Energy …

170 2011
Two-dimensional solution for electro-mechanical behavior of functionally graded piezoelectric hollow cylinder

JJ Fesharaki, VJ Fesharaki, M Yazdipoor, B Razavian

Applied Mathematical Modelling 36 (11), 5521-5533

46 2012
Maximum power point tracking with constraint feedback linearization controller and modified incremental conductance algorithm

VJ Fesharaki, F Sheikholeslam, MR Jahed Motlagh

Transactions of the Institute of Measurement and Control 40 (7), 2322-2331

9 2018
Implementation of photovoltaic panel MPPT through robust feedback linearization controller

VJ Fesharaki, F Sheikholeslam, MRJ Motlagh

International Journal of Emerging Electric Power Systems 18 (3)

1 2017
تحلیل استوانه پیزوالکتریک تابعی تحت میدانهای دوبعدی الکتروترمومکانیک‎

رشیدی فر, جعفری فشارکی, شهریاری, جعفری فشارکی, وحید‎

مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) 14 (4), 83-90‎

  2014
The Effect of Environment on Photovoltaic Module Efficiency

V Jafari Fesharaki, I Arbaban, J Jafari Fesharaki, M Jomardi

Advanced Materials Research 535, 1283-1286

  2012
ناﺪﯿﻣ ﺖﺤﺗ ﮏﯾﺮﺘﮑﻟاوﺰﯿﭘ ﯽﻌﺑﺎﺗ ﻪﻧاﻮﺘﺳا ﻞﯿﻠﺤﺗ ود یﺎﻫ ﮏﯿﻧﺎﮑﻣﻮﻣﺮﺗوﺮﺘﮑﻟا یﺪﻌﺑ‎

R Rashidifar, JJ Fesharaki, H Shahriari, VJ Fesharaki

   
تحلیل استوانه تابعی پیزوالکتریک تحت میدان های دوبعدی الکتروترمومکانیک‎

رشیدی فر رسول, جعفری فشارکی جواد, شهریاری حسین, جعفری فشارکی وحید‎

مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) 14 (4), 83-90‎

   

 

 

https://scholar.google.com.hk/citations?user=V8ndByYAAAAJ&hl=zh-TW

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۱۰