***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

شهر هوشمند در یک نگاه

پنجشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳ ق.ظ

شهر هوشمند


Image result for ‫اینفوگرافی معماری‬‎

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fxgov.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F28info-800x600.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fxgov.ir%2F%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2588%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%2F&docid=90HQy09l-FCRvM&tbnid=fLusCHzErBUBYM%3A&vet=12ahUKEwjptuDB07bdAhUPposKHbbAB2I4ZBAzKCgwKHoECAEQKQ..i&w=800&h=600&client=opera&bih=692&biw=1536&q=اینفوگرافی%20معماری%20&ved=2ahUKEwjptuDB07bdAhUPposKHbbAB2I4ZBAzKCgwKHoECAEQKQ&iact=mrc&uact=8

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۲