***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

روستای فشارک اصفهان

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

شناسه سند : ۲۵۰/۸۴۸۶
‏عنوان : موقوفه آسیاب فشارک اصفهان[سند]
‏سطح استاندارد : پرونده
‏منشا : سازمان اوقاف و امور خیریه
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۲۳ ـ ۱۳۲۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰ برگ.‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫رسیدگی به پرونده شکایت محمود فشارکی مستاجر موقوفه آسیاب فشارک اصفهان.‬
‏توصیفگر : ایران. وزارت فرهنگ. اداره اوقاف استان اصفهان
‏توصیفگر : م‍وق‍وف‍ات‌
اج‍اره‌
ش‍ک‍ای‍ت‌
م‍راح‍ل‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دع‍اوی‌
‏توصیفگر : اصفهان
‏مرکز نگهداری سند : آرشیو ملی ایران
‏شناسه سند : ۲۵۰/۸۴۸۶

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1545101&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۸/۰۲