***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

دکتر محمد غلامی فشارکی 

 

https://jpen.ir/article-1-523-fa.html

تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی بر سبک زندگی آنان: یک مطالعه نیمه تجربی
مهدیه احمدی، سیما محمدخان کرمانشاهی  ، محمد غلامی فشارکی 
دانشیار، عضو هیأت علمی گروه پرستاری، دانشکده تربیت مدرس، تهران، ایران ، kerman_s@modares.ac.ir
 
چکیده:   (۵۱ مشاهده)

مقدمه: روند صعودی زندگی شهرنشینی، مصرف گرایی و تغییر عادات بهداشتی در سال های اخیر سبب گردید تا سبک زندگی افراد تغییر کند. با توجه به اینکه سبک زندگی در کودکی شکل می گیرد و در بزرگسالی ادامه می یابد، بنابراین باید به تغییر سبک زندگی در دوران کودکی توجه ویژه شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان بر سبک زندگی آنان انجام شد.
روش : پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال 98-1397 انجام شد که در آن 60 دانش آموز دختر ابتدایی از مدرسه شهدای گمنام و مسلم بن عقیل در تهران  با روش غیرتصادفی در دسترس ساده انتخاب و در قالب دو گروه آزمون و کنترل  مورد بررسی قرار داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سبک زندگی میلر-اسمیت بود. در گروه آزمون برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان در سه مرحله بررسی و شناخت، حمایت و ارزشیابی  به مدت 3 ماه اجرا گردید.
نتایج : قبل از مداخله دو گروه آزمون و کنترل از نظر متغییر های دموگرافیک و میانگین نمرات سبک زندگی همسان بودند.(P> 0/05) در حالیکه بعد از مداخله آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگین نمرات سبک زندگی در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنادار آماری وجود دارد. (P= 0/002)
نتیجه گیری: برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان توانست سبک زندگی دختران 9 تا 10 سال ابتدایی را ارتقا بخشد. لذا پیشنهاد می گردد این برنامه در قالب یک طرح جامعه در تمامی مدارس کشور بکار گرفته شود.

 
واژه‌های کلیدی: برنامه ارتقا سلامت، سبک زندگی، دختران ابتدایی
 
متن کامل [PDF 254 kb]   (۱۶ دریافت)    

نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1399/2/31 | پذیرش: 1399/11/27 | انتشار: 1400/7/10

 

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mendeley  

Zotero  

RefWorks


ahmadi M, mohammadkgan kermanshahi S, gholami fesharaki M. The Impact of Health Promotion Program on Elementary Third-grade Female Students on Their Lifestyle. JPEN. 2021; 8 (1) :65-75
URL: http://jpen.ir/article-1-523-fa.html


احمدی مهدیه، محمدخان کرمانشاهی سیما، غلامی فشارکی محمد. تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی بر سبک زندگی آنان: یک مطالعه نیمه تجربی. مجله پرستاری کودکان. ۱۴۰۰; ۸ (۱) :۶۵-۷۵